Menu

Documenten

Document R-1810-14-424-37

Francis Jan van Iersel wonende alhier in qualiteit als last en procuratie hebbende van Maria Thomas Verbunt meede alhier woonagtig; in gevolge de daarvan zijnde procuratie onderhands gepasseerd en getekend in Tilburg den zestienden sprokkelmaand 1800 tien op heden vertoond, cedit aan Jan Baptist Adam van Riel en Godefridus Vermeer beide ook alhier woonagtig,
Eerstelijk de helft in een huis en verder getimmerte met den hoff en aangelag, groot seven lops: gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse het Kraaijven zijnde gem. huisinge gequoteerd litt. F nr 570, aldaar oost de straat, zuid Lucia Bergmans, west Cornelis Vermeer en noord de kinderen Adam van Riel,
Item de helft in een parceel akkerland, groot in t geheel circa vijff lops: gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost Jan Baptist Franken, zuid Godefridus Vermeer, west de gemeente en noord Jan de Kock,
Item de helft in twee lops: bosch, gelegen als voor ter plaatse het Zand, oost de wed. Norbart Schoffers, zuid ..., west de wed. Ludovicus Dams en noord een karweg,
Item de helft in een parceel weide groot voor t geheel twee lops: gelegen als voor ter plaatse voors. aan t Kraaijven, oost de straat, zuid Adriaan Voskens, west Jan Baptist Franken en noord Gijsbert Jansen,
Item de helft in een parceel land groot voor t geheel twee lops: gelegen als voor ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de wed. Johannes de Beer, zuid Cornelis Jacobs, west Jan Couwenberg en noord de straat,
Item de helft in een parceel land groot voor t geheel een lopensaat gelegen als voor ter plaatse het Kraaijven, oost en zuid Jan Baptist van Riel, west Jan de Cocq en noord een mistweg,
Item de helft in een parceel land en bosch, groot voor t geheel twee lopensaaten, gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost de kinderen Godefridus Mutsaers, zuid Josephus Nouwens, west Jan de Cocq en noord de kinderen Adam van Riel,
Item de helft in een parceel beemd, groot voor t geheel een lopensaat gelegen als voor ter plaatse de Werkdotten oost de Leij, zuid Hendrik van Roessel, west de Lemietscheiding en noord de wed. Gijsbert Backx.
Item en laatstelijk de helft in vier lopensen bosch en heijde, gelegen als voor ter plaatse de Postelstraat, oost den Heijweg, zuid en west de gemeente en noord Francis Vermeer.
Belast met twee en een halve stuijver gebuurchijns sjaars.
Doende alle de voors. goeden van ouds in des lands verponding voor t geheel eene somme van f 19..15..15.
Voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En is volgens op heden geexhibeerde quitantie de verponding bij anticipatie over den jaare 1800 negen voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilburg den vier en twintigsten van lentemaand 1800 tien.

Kooppenn: f 600..-..- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832