Menu

Documenten

Document R-1810-14-424-42

Dezelve pro se d'qq als voor no. 41 (Wilhelmus Cornelis de Beer als in huwelijk hebbende Antonia Maria van Helvoirt, Peter Augustinus van Helvoirt, Jan Adriaan Dingemans in huwelijk hebbende Engelina van Helvoirt en Jan Peter Dingemans in huwelijk hebbende Cornelia van Helvoirt zoo voor hun zelve, als in qualiteit als geauthoriseerden tot de administratie der vaste goederen des boedels van wijlen hunnen vader en schoonvader Augustinus van Helvoirt, in togte bezeten wordende bij hunne moeder Maria Catharina vanden Brekel, met hun voorn. Maria Catharina vanden Brekel weduwe Augustinus van Helvoirt, mitsgaders Gerard van Helvoirt, en voorn. Peter Augustinus van Helvoirt en Jan Adriaan Dingemans in qualiteit als curators over de innocente Geertruij van Helvoirt, alle wonende te Tilburg uitgenomen Jan Adriaan Dingemans en Jan Peter Dingemans, wonende te Loon op Zant. Te zamen geinteresseerde en gerechtigd tot voors. vaste goederen van wijlen Augustinus van Helvoirt, uit kragte van authorisatie van heeren scheepenen van Tilburg en Goirle van den tienden van sprokkelmaand 1810), cedunt aan Francis Peter Haans wonende te Tilburg,
Een parceel akkerland groot vier lopensen of daar omtrent gelegen alhier onder Tilburg aan de Hasselt, belend oost Cornelis Jacobs, zuid de weduwe Johannes de Beer, west ... en noord Cornelis Maas.
Doende van ouds in de verponding f 1..18..12.
Voords los en vrij, uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
En word ten dezen verder gerefereerd tot de conditie van publike verkoping daar van gehouden voor schepenen van Tilburg en Goirle den 5e en 19e van lentemaand 1810.
Zijnde volgens op heden geexhibeerde quitantie de verponding over het jaar 1809 bij anticipatie voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilburg den een en dertigsten van lentemaand 1800 en tien.

Kooppenn: en slagen f 412..10.. voldaanFacebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832