Menu

Documenten

Document R-1810-14-424-43

Dezelven pro se et qq als voor no. 41 (Wilhelmus Cornelis de Beer als in huwelijk hebbende Antonia Maria van Helvoirt, Peter Augustinus van Helvoirt, Jan Adriaan Dingemans in huwelijk hebbende Engelina van Helvoirt en Jan Peter Dingemans in huwelijk hebbende Cornelia van Helvoirt zoo voor hun zelve, als in qualiteit als geauthoriseerden tot de administratie der vaste goederen des boedels van wijlen hunnen vader en schoonvader Augustinus van Helvoirt, in togte bezeten wordende bij hunne moeder Maria Catharina vanden Brekel, met hun voorn. Maria Catharina vanden Brekel weduwe Augustinus van Helvoirt, mitsgaders Gerard van Helvoirt, en voorn. Peter Augustinus van Helvoirt en Jan Adriaan Dingemans in qualiteit als curators over de innocente Geertruij van Helvoirt, alle wonende te Tilburg uitgenomen Jan Adriaan Dingemans en Jan Peter Dingemans, wonende te Loon op Zant. Te zamen geinteresseerde en gerechtigd tot voors. vaste goederen van wijlen Augustinus van Helvoirt, uit kragte van authorisatie van heeren scheepenen van Tilburg en Goirle van den tienden van sprokkelmaand 1810), cedunt aan Cornelis Jan van Helvoirt, wonende alhier,
Een huis, schuur en stal, met aangelegen hof en erve, groot te zaamen drie en een halff lopensen of etc. gequoteerd litt. F oud no. 61 nieuw no. 532, staande en gelegen alhier onder Tilburg aan de Hasselt, belend oost Peter Horvoirs, zuid ..., west den H: Geest Armen van Tilburg, en noord de straat,
Waarvan de ordinaire verponding van ouds is geweest f 3..16..14 en volgens den nieuwen aanslag het huis f 1-..-..
Voords los en vrij, uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
En word ten dezen verder gerefereerd, tot de conditie van publieke verkoping daar van gehouden voor schepenen van Tilburg en Goirle den 5e en 19e van lentemaand 1810.
Zijnde volgens op heden geexhibeerde quitantie de verponding over het jaar 1800 en negen bij anticipatie, voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilburg den een en dertigsten van lentemaand 1800 en tien.

Kooppenn: en slagen f 390-..-.. voldaanFacebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832