Menu

Documenten

Document R-1810-14-424-45

Dezelven pro se et qq als voor (Wilhelmus Cornelis de Beer als in huwelijk hebbende Antonia Maria van Helvoirt, Peter Augustinus van Helvoirt, Jan Adriaan Dingemans in huwelijk hebbende Engelina van Helvoirt en Jan Peter Dingemans in huwelijk hebbende Cornelia van Helvoirt zoo voor hun zelve, als in qualiteit als geauthoriseerden tot de administratie der vaste goederen des boedels van wijlen hunnen vader en schoonvader Augustinus van Helvoirt, in togte bezeten wordende bij hunne moeder Maria Catharina vanden Brekel, met hun voorn. Maria Catharina vanden Brekel weduwe Augustinus van Helvoirt, mitsgaders Gerard van Helvoirt, en voorn. Peter Augustinus van Helvoirt en Jan Adriaan Dingemans in qualiteit als curators over de innocente Geertruij van Helvoirt, alle wonende te Tilburg uitgenomen Jan Adriaan Dingemans en Jan Peter Dingemans, wonende te Loon op Zant. Te zamen geinteresseerde en gerechtigd tot voors. vaste goederen van wijlen Augustinus van Helvoirt, uit kragte van authorisatie van heeren scheepenen van Tilburg en Goirle van den tienden van sprokkelmaand 1810), cedunt aan Ignatius Cleijsen wonende alhier,
Een parceel weide groot een en een halff lopensen of daar omtrend gelegen alhier onder Tilburg aan de Hasselt, belend oost Cornelis Maas, zuid, west en noord Maria Maas.
Doende van ouds in de verponding f
Voords los en vrij, uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
En word ten deeze verder gerefereerd tot de conditie van publieke verkoping daar van gehouden, voor scheepenen van Tilburg en Goirle den 5e en 19e van lentemaand 1810.
Zijnde volgens op heden geexhibeerde quitantie de verponding over het jaar 1809 bij anticipatie, voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilburg den een en dertigsten van lentemaand 1800 en tien.

Kooppenn: en slagen f 335-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832