Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 142

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Kraaivensche Akkers

Kadastraal nummer:

142

Eigenaar:

Adriaan Johannes de Beer

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

0 B 46 R 90 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

8, 114, 123, 127, 133, 134, 135, 142, 149, 165, 268, 816, 817, 821.

Detailkaart uit 1832:

Langstraat, Kraaivenschestraat.

Opmerking:

 

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

1612

Gerit Willemssoon Veramelvoirt

?

1612

?

Gerit Gerrit Willems Veramelvoort

In 1612 wordt er een erfdeling gemaakt tussen de kinderen van Gerit Willemssoon Veramelvoirt en Heijlwich Gerit Janssoon de Cock. Zie akte R-1612-14-348-231r. Gerit krijgt het huis.

?

25-11-1694

Gerrit Willems Veramelvoort

Tot 25 november 1694 is dit perceel onderdeel van een huis met erve in het geheel ongeveer 6 lopensaten groot, dat op die datum bij erfdeling verdeeld werd.

25-11-1694

26-2-1735

Jan Adriaen de Cocq

Op 8 mei 1694 sterft Maeijken Adriaen Jan van Beurden weduwe van Gerrit Willems Veramelvoort. Tot de bezittingen behoren twee huizen: een groot en een klein huis. Beide huizen bestaan uit twee woningen. Het grote huis met erve wordt in drie delen gedeeld. Twee delen met een woning en een deel zonder woning. Jan Adriaen de Cocq die gehuwd met Geertruijd Gerrit Willems Veramelvoort krijgt een deel met een woning aan achterkant toebedeeld. Zie de erdeling van de erfgoederen van Gerrit Willems Veramelvoort en Maeijken Adriaen Jan van Beurden, d.d. 25 november 1694, R-1694-14-468-90v.

26-2-1735

4-11-1743

Jan de Cocq

Geertruijd Gerrit Willems Veramelvoort de weduwe van Jan Adriaen de Cocq overlijdt op op 18 december 1732. Op 26 februari 1735 wordt er een erfdeling van de bezittingen. Zoon Jan de Cocq krijgt het huis toebedeeld. Zie akte R-1735-14-473-364r.

4-11-1743

30-8-1752

Erfgenamen Jan de Cocq

Na het overlijden van Jan de Cocq hertrouwt zijn vrouw Berbel Wouter Bertens met Goijaart van Helvoort. Op 18 oktober 1743 wordt er een afdeling gemaakt. Zie akte R-1743-14-475-243r.

30-8-1752

4-5-1805

Erfgenamen Jan de Cocq

Na het overlijden van Goyaert van Helvoirt wordt de afdeling op 30 augustus 1752 weer ongedaan gemaakt. Zie akte R-1752-14-477-136r.

4-5-1805

30-7-1821

Martinus Jan Smulders

Op 4 mei 1805 verkopen de erfgenamen van Johannis Johannis de Cocq dit perceel akkerland aan Martinus Jan Smulders. Zie akte R-1805-14-462-94v

30-7-1821

?

Adriaan de Beer

Op 30 juli 1821 verkoopt Martinus Jan Smulders dit perceel aan Adriaan de Beer. Zie akte R-1821-115-227-139

?

1832

Adriaan Johannes de Beer

Uit OAT.

Maart 1860

?

Jacobus van Groenendaal en Maria de Beer

Zie akte M-1860-73-181.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832