Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 306

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

306

Eigenaar:

Cornelis Jan Vromans

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Hof

Grootte:

0 B 10 R 90 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

306, 307, 308, 309.

Detailkaart uit 1832:

Kortstraat.

Opmerking:

Hof behorende bij Hasselt 514 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

?

opm

?

1598

Cornelis Jan Cornelis de Beer

Opm..

1598

17-4-1626

Cornelis Jan Willemssoon van Gorp

In 1598 verkoopt Cornelis Jan Cornelissoon de Beer dit huis en hof aan Cornelis Jan Willemssoon van Gorp. Zie akte R-1598-14-344-5.

17-4-1626

26-11-1631

Hendrick Denijs Hendrick Wouters

Op 17 april 1626 verkopen de erfgenamen van Cornelis Jan Willemssoon van Gorp dit huis en hof aan Hendrick Denijs Hendrick Wouters. Zie akte R-1626-14-352-112.

26-11-1631

21-5-1633

Joost Adriaen Horevoirts en Pieter Cornelis Emmen

Op 26 november 1631 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Hendrick Denijs Wouters en Digna (Adriaen Daniel van Heijst). Dit huis en hof wordt toebedeeld aan de twee schoonzonen Joost Adriaen Horevoirts en Pieter Cornelis Emmen. Zie akte R-1631-14-354-126r.

21-5-1633

17-1-1676

Joost Adriaen Hoirevoirts

Op 21 mei 1633 verkoopt Marten Peter Cornelis Mutzaerts zijn deel aan Joost Adriaen Horevoirts. Zie akte R-1633-14-355-93v.

17-1-1676

3-3-1687

Hendrick Joost Hoirevoirs

Op 17 januari 1676 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Joost Adriaen Hoirevoirs en Engeltien Hendrick Denis. Dit huis wordt toebedeeld aan Hendrick Joost Hoirevoirs. Zie akte R-1676-14-374-90v.

3-3-1687

13-5-1775

Denis Hendrick Hoirevoorts

Op 3 maart 1687 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Hendrick Hoirevoorts en Cornelia Goijaert Jans. Denis Hendrick Hoirevoorts krijgt een half huis en dit perceel toebedeeld. Zie akte R-1687-14-421-54v.

13-5-1775

26-2-1812

Jan Jacobus Vromans

Op 13 mei 1775 verkoopt Francis Cornelis Coolen als man van Johanna Norbart Horvoirts het halve huis en dit perceel aan Jan Jacobus Vromans. Zie akte R-1775-14-445-190.

22-7-1811

26-2-1812

Jan Jacobus Vromans

Jan Jacobus Vromans, weduwnaar van Anne Marie Koolen, overleed er op 22 juli 1811.

26-2-1812

?

Cornelis Jan Vromans

Op 26 februari 1812 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jacobus Vromans. Dit huis wordt toebedeeld aan Cornelis Jan vromans. Zie akte R-1812-930-17-27.

?

1832

Cornelis Jan Vromans

Uit OAT.

1868 februari 28

?

Antonius Vromans.

Inv. nr. 429/36.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832