Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 385

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

385

Eigenaar:

Martinus Jan Smulders

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

0 B 93 R 60 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

245, 279, 347, 351, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 385, 407, 462, 665, 677, 717, 719, 720, 721, 722, 729, 741, 742, 743, 763, 809.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Toponiem den Heijdries.

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

Gijsbert Marten Jan Daniels

Opm.

1649

?

Gijsbert Marten Jan Daniels

Opm.

?

9-1-1690

Laureijs Peters van Doremael

Opm.

9-1-1690

18-6-1697

De kinderen Adriaen van Beurden en de kinderen van Claes van Doremael

Op 9 januari 1690 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Laureijs Peters van Doremael. Dit perceel wordt opgesplitst in twee delen. Een deel wordt toebedeeld aan de kinderen Adriaen van Beurden en het andere aan de kinderen van Claes van Doremael (ieder de helft). Zie akte R-1690-14-421-147r.

18-6-1697

?

Jan Adriaen van Beurden

Op 18 juni 1697 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Laureijs van Beurden en Jenneke Laureijs van Doremael. Een deel van dit perceel wordt toebedeeld aan Jan Adriaen van Beurden. Zie akte R-1697-14-468-164v.

27-3-1705

27-3-1728

Peeter Hosemans

Op 27 maart 1705 verkopen Cornelis en Maria Niclaes van Dooremael het andere deel van dit perceel aan Peeter Hosemans. Zie akte R-1705-14-429-14r.

27-3-1728

21-6-1742

Jan Janssen Hosemans

Op verkoopt Peter Jan Hosemans het andere deel van dit perceel aan Jan Janssen Hosemans, zijn broer. Zie akte R-1728-14-433-90r.

?

22-9-1730

Clasijntie van Beurden

Opm.

22-9-1730

11-9-1739

Adriaentie Embreght van Bavel weduwe Jan van Beurden met haar kinderen

Op 22 september 1730 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Allegonda en Clasina van Beurden. Een deel van dit perceel wordt toebedeeld aan Adriaentie Embreght van Bavel weduwe Jan van Beurden met haar kinderen. Zie akte R-1730-14-473-20v.

11-9-1739

23-4-1744

Norbartus Jan van Beurden

Op 11 september 1739 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Adriaan van Beurden en Adriaantie Embregt van Bavel. Een deel van dit perceel wordt toebedeeld aan Norbartus Jan van Beurden. Zie akte R-1739-14-474-249r.

21-6-1742

23-9-1775

Leendert van Tulder

Op 21 juni 1742 verkoopt Jan Baptist Hosemans namens Johanna Hosemans, de enige erfgename van Jan Janssen Hosemans, het andere deel van dit perceel aan Leendert van Tulder. Zie akte R-1742-14-435-329r.

23-4-1744

23-9-1775

Leendert Denijs van Tulder

Op 23 april 1744 verkoopt Norbartus Jan van Beurden een deel van dit perceel aan Leendert Denijs van Tulder die nu het hele perceel in bezit heeft. Zie akte R-1744-14-436-106r.

23-9-1775

16-11-1797

Dionisius van Tulder

Op 23 september 1775 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Leonardus van Tulder en Cornelia Peijnenborg. Dit perceel wordt toebedeeld aan Dionisius van Tulder. Zie akte R-1775-14-481-75r.

16-11-1797

24-9-1803

Erfgenamen Dionisius van Tulder

Op 16 november 1797 overlijdt Dionisius van Tulder, te Hulsel. Op 27 mei van dat jaar had hij zijn testament gemaakt.

24-9-1803

25-5-1805

Leonardus van Tulder

Op 24 september 1803 wordt de erfdeling en het testament nader uitgewerkt waarbij de erfgenamen afstand doen van het onroerend goed ten behoeve van Leonardus van Tulder, hun broer. Zie akte R-1803-14-493-193r.

25-5-1805

31-5-1820

Kinderen Leonardus van Tulder

Op 25 mei 1805 verklaarde Leonardus bij anticipatie van successie zijn goederen over te dragen aan zijn kinderen. Zie akte R-1805-14-462-103v.

31-5-1820

?

Martinus Jan Smulders

Op 31 mei 1820 verkopen de kinderen van Leonardus de goederen aan Martinus Jan Smulders. Zie akte R-1820-115-226-109.

?

1832

Martinus Jan Smulders

Uit OAT.

1866 oktober 11

?

Adriana, Anna Margaretha, Elisabeth en Martina van Riel.

Inv. nr. 427/161.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832