Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 386

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

386

Eigenaar:

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Hof

Grootte:

0 B 14 R 70 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

386, 387, 664, 762.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hof behorende bij Hasselt 489 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

16-8-1666

Willem Daniel Adriaen Gerit Vrancks

opm

16-8-1666

30-1-1688

Claes Daniel Francken

Op 16 augustus 1666 maken de broers  Niclaes en Willem Daniel Adriaen Gerit Vrancks een erfmangeling waarbij dit huis en hof van Willem overgaat naar Niclaes. Zie akte R-1666-14-369-65.

30-1-1688

20-7-1705

Adriaen Claes Francken

Op 30 januari 1688 verkopen Jan en Helena Claes Francken hun deel aan hun broer Adriaen Claes Francken. Zie akte R-1688-14-381-246r.

20-7-1705

18-2-1744

Willem Adriaen de Beer

Op 20 juli 1705 verkoopt Adriaen Claes Vrancken dit huis en hof aan Willem de Beir. Zie akte R-1705-14-429-30v . Willem heeft in dit huis en hof gewoond en overlijdt op 14 februari 1743. 

18-2-1744

5-5-1753

Bastiaan en Jacobus Willem de Beer

Op 18 februari 1744 verkoopt Adriaen Willem zijn deel aan zijn broers Bastiaan en Jacobus Willem. Zie akte R-1744-14-436-92v.

5-5-1753

2-2-1771

Jacobus Willem de Beer

Op 5 mei 1753 verkoopt Bastiaen Willem de Beer zijn deel aan zijn broer Jacobus. Zie akte R-1753-14-439-33r.

2-2-1771

12-4-1777

Peter Bastiaan van Gestel

Na het overlijden van Jacobus Willem de Beer wordt er een erfdeling gemaakt waarbij dit huis en hof toebedeeld wordt aan Peter Bastiaan van Gestel. Zie akte R-1771-14-480-76r.

12-4-1777

9-9-1777

Bastiaan Peeter van Gestel

Op 12 april 1777 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peeter van Gestel en Pietronella de Beer. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Bastiaan Peeter van Gestel. Zie akte R-1777-14-481-202v.

9-9-1777

1-12-1779

Arnoldus Vervoort

Op 9 september verkoopt Bastiaan Peeter van Gestel dit huis en hof aan Vervoort. Zie akte R-1777-14-446-143.

1-12-1779

?

Hendrik van der Vloet

Op 1 december 1779 verkopen de erfgenamen Arnoldus Vervoort dit huis en hof aan Hendrik van der Vloet. Zie akte R-1779-14-447-61r.

?

1832

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832