Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 407

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

407

Eigenaar:

Martinus Jan Smulders

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

0 B 69 R 20 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

245, 279, 347, 351, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 385, 407, 462, 665, 677, 717, 719, 720, 721, 722, 729, 741, 742, 743, 763, 809.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

 

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

23-2-1649

Jan Jan Adriaens van Buerden

Voor 1649 is dit perceel onderdeel van een groter perceel van ongeveer 8 lopensaat. Dit grote perceel bevat de percelen 402 t/m 407.

23-2-1649

9-4-1649

Cornelis Jan Jan Adriaens van Buerden

Op 23 februari 1649 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Adriaens van Buerden en Maeijcken Cornelis Gerit Daniels waarbij dit perceel wordt toebedeeld aan Cornelis Jan Jan Adriaens van Buerden. Zie akte R-1649-14-362-24r.

9-4-1649

16-12-1680

Jan Geritss Verbunt

Op 29 april 1649 verkoopt Cornelis Jan Jan Adriaens van Buerden dit perceel aan Jan Geritss Verbunt. Zie akte R-1649-14-362-47r.

16-12-1680

7-1-1691

Jan Lourijs van Doremael

Op 16 december 1680 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Gerit Verbunth den Jonghe ende Cornelia Janssen van Buel waarbij dit perceel toegewezen wordt aan Jan Lourijs van Doremael. Zie akte R-1680-14-377-114.

7-1-1691

9-10-1724

Peter Jan Hosemans

Op 7 januari 1691 trouwt Peter Jan Hosemans met Ariaentje Jan Laurens van Doremaele (enige dochter).

9-10-1724

25-10-1746

Laurens Hosemans

Op 9 october 1724 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Hosemans. Dit huis? en aanstede wordt toebedeeld aan Laurens Hosemans. Zie akte R-1724-14-472-137v.

25-10-1746

23-9-1775

Leendert Denijs van Tulder

Op 25 october 1746 verkopen de kinderen van Laurens Hosemans en Anna Wijdemans dit perceel aan Leendert Denijs van Tulder. Zie akte R-1746-14-437-13v.

23-9-1775

16-11-1797

Dionisius van Tulder

Op 23 september 1775 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Leonardus van Tulder en Cornelia Peijnenborg. Dit perceel wordt toebedeeld aan Dionisius van Tulder. Zie akte R-1775-14-481-75r.

16-11-1797

24-9-1803

Erfgenamen Dionisius van Tulder

Op 16 november 1797 overlijdt Dionisius van Tulder, te Hulsel. Op 27 mei van dat jaar had hij zijn testament gemaakt.

24-9-1803

25-5-1805

Leonardus van Tulder

Op 24 september 1803 wordt de erfdeling en het testament nader uitgewerkt waarbij de erfgenamen afstand doen van het onroerend goed ten behoeve van Leonardus van Tulder, hun broer. Zie akte R-1803-14-493-193r.

25-5-1805

31-5-1820

Kinderen Leonardus van Tulder

Op 25 mei 1805 verklaarde Leonardus bij anticipatie van successie zijn goederen over te dragen aan zijn kinderen. Zie akte R-1805-14-462-103v.

31-5-1820

?

Martinus Jan Smulders

Op 31 mei 1820 verkopen de kinderen van Leonardus de goederen aan Martinus Jan Smulders. Zie akte R-1820-115-226-109.

?

1832

Martinus Jan Smulders

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832