Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 664

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Kasteelsche Boschen

Kadastraal nummer:

664

Eigenaar:

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Beroep:

Smid

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

0 B 30 R 80 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

386, 387, 664, 762.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

 

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

25-8-1777

Cornelis Jan Beris

opm.

25-8-1777

25-5-1795

Johannes Peter Cornelis Beris

Op 25 augustus 1777 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Beris en Johanna Peter Herders hun ouders en voorouders respective en nog in opzigte van Johannes en Adriaan zoone van Peter Beeris de twee laast genoemde comparanten de goederen haar aangekomen van wijlen haare moeder Maria Cornelis Oomen. Dit perceel wordt toebedeeld aan Johannes Peter Cornelis Beris. Zie akte R-1777-14-481-228r.

25-6-1803

?

Hendrik van de Vloet

Op 25 juni 1803 wordt er een erfscheiding gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Beeris en Pitronella van der Meijs. Dit perceel wordt toebedeeld aan Hendrik van de Vloet. Zie, R-1803-14-493-183v.

?

1832

De weduwe Hendrik Cornelis van den Vloed

Uit OAT.

1884 maart 11

?

Leonardus Josephus van Tulder.

Inv.nr.: 518/63.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832