Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 730

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

730

Eigenaar:

Daniel Hendrik Swagemakers

Beroep:

Fabrikant

Woonplaats:

Goirke

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

0 B 78 R 0 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

348, 349, 350, 408, 587, 588, 589, 590, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 727, 728, 730, 744, 745, 746.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

 

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

28-12-1554

Adriaen Michiel Roelofs

Opm.

28-12-1554

21-2-1568

Jan Cornelis Wouters

Op 28 december 1554 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Michiel Roelofs en Heilwich Aert de Bont. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Jan Cornelis Wouters. Zie akte R-1554-14-300-33r.

21-2-1568

6-2-1608

Willem Adriaen Gerit Meeuss

Op 21 februari 1568 verkopen de erfgenamen Jan Cornelis Wouters en Henricksen Adriaen Michiel Roelofs dit huis en hof aan Willem Adriaen Gerit Meeuss. Zie akte R-1568-14-314-54v.

6-2-1608

17-5-1641

Bartholomeus Jan Hendricx Cornelissoon

Op 6 februari 1608 verkopen Wouter Willem Gheridtssoon en Aert Jan Jan Reijnen als man van Maria Willem Gheridtssoon dit huis en hof aan Bartholomeus Jan Hendricx Cornelissoon. Zie akte R-1608-14-347-147v.

17-5-1641

3-3-1642

Laureijs Peter Janss van Doremael

Op 17 mei 1642 verkopen de erfgenamen van Bartholomeus Jan Hendricx dit huis en hof aan Laureijs Peter Janss van Doremael. Zie akte R-1641-14-358-152r.

3-3-1642

4-3-1642

Maria Cornelis Gerit Daniels

Op 3 maart 1642 wordt de koop vernadert door Maria Cornelis Gerit Daniels als weduwe van Jan Jan Adriaen van Beurden, de zwager van Bartholomeus Jan Henricx. Zie akte R-1642-14-359-40r.

4-3-1642

9-12-1648

Aert Cornelis Meeussen

Op 4 maart 1642 trouwt Maria Cornelis Gerit Daniels met Aert Cornelis Meeussen.

9-12-1648

23-2-1649

Kinderen Jan Jan Adriaen van Beurden

Op 9 december 1648 verkoopt Aert Cornelis Meeussen zijn deel in dit huis en hof aan zijn stiefkinderen. Zie akte R-1648-14-361-252r.

23-2-1649

1-2-1700

Jan Jan Jan Adriaens van Buerden

Op 23 februari 1649 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Adriaens van Buerden en Maeijcken Cornelis Gerit Daniels waarbij dit huis (behalve een kamer en de helft van de aanstede, die naar Adriaen Jan Gerits gaat) en hof wordt toebedeeld aan Jan Jan Jan Adriaens van Buerden. Zie akte R-1649-14-362-24r.

1-2-1700

5-12-1718

Jan Jansen de Jongh

Op 1 februari 1700 verkopen de erfgenamen van Jan Jan van Beurden en Cathalijn Joris Joosten dit perceel aan Jan Jansen de Jongh. Zie akte R-1700-14-428-9v.

5-12-1718

10-6-1733

Jan Adriaen Vijgen

Op 12 december 1718 verkoopt Jan Janssen de Jongh weduwnaar van Maria Dingeman van Beurden dit perceel aan Jan Adriaen Vijgen. Zie akte R-1718-14-431-180v.

10-6-1733

20-1-1781

Cornelis Jan Coolen

Op 10 juni 1733 verkoopt Jan Adriaen Vijgen dit perceel aan Cornelis Jan Coolen. Zie akte R-1733-14-434-104v.

20-1-1781

11-3-1799

Norbartus Schoffers

Op 20 januari 1781 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Johanna Swagemakers weduwe en erfgename van Cornelis Jan Coolen. Norbartus Schoffers die gehuwd is met Johanna Adriaan Coolen (kleindochter van Cornelis Jan Coolen en Johanna Swagemakers) krijgt dit perceel toegewezen. Zie akte R-1781-14-483-10r.

11-3-1799

26-7-1811

Jan Jan Coolen

Op 11 maart 1799 verkoopt Norbart Schoffers dit perceel aan Jan Jan Coolen. Zie akte R-1799-14-459-13v.

26-7-1811

13-11-1811

Kinderen Hendrik Jan Swagemakers

Na het overlijden van Adriana Maria Dekkers (op 22-5-1811) verkoopt Jan Jan Coolen op 26 juli 1811 zijn goederen aan zijn vier stiefkinderen. Zie akte R-1811-115-160-102.

13-11-1811

17-8-1821

Daniel en Johanna Hendrik Swagemakers

Na het overlijden van Jan Jan Coolen (op 19-8-1811) maken de kinderen van Hendrik Jan Swagemakers op 13 november 1811 een verdeling van hun aangekomen goederen. Dit perceel wordt toebedeeld aan Daniel en Johanna Swagemakers. Zie akte R-1811-930-16-30.

17-8-1821

?

Daniel Hendrik Swagemakers

Op 17 augustus 1821 overlijdt Johanna Hendrik Swagemakers. Op 13 september 1816 hadden Daniel en Johanna hun testament gemaakt waarbij zij elkaar hadden aangewezen als enige erfgenaam, zie akten R-1816-115-222-77 en R-1816-115-222-78. Waardoor Daniel eigenaar wordt van al haar goederen.

?

1832

Daniel Hendrik Swagemakers

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832