Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 758

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

758

Eigenaar:

Gerard Michel van Spaendonck

Beroep:

Wever

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

1 B 6 R 70 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

736, 737, 758.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

 

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

23-4-1633

Jan Jan Daniel van Beurden

Opm.

23-4-1633

10-10-1662

Jan Jan Daniel van Beurden

Op 23 april 1633 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Daniels van Beurden en Anna Cornelis Janss de Beer. Dit deel wordt toebedeeld aan Jan Jan Daniel van Beurden. Zie akte R-1633-14-355-84r.

10-10-1662

16-10-1673

Willem Jan Jan Daniel van Beurden

Op 10 oktober 1662 wordt er eerst een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Marij Jan Daniel van Beurden, zie akte R-1662-14-367-197v. Haar man Adriaen Jan Goijaert Peeters doet afstand van de tocht, haar neven en nichten verdelen de goederen. Daarna wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Daniels van Beurden en Willemijntken Peter Jan Adriaenssen. Het derde deel van de aenstede aan de oostkant (waar dan een schuur op staat) wordt toebedeeld aan Willem Jan Jan Daniel van Beurden. Zie akte R-1662-14-367-198v.

16-10-1673

24-2-1730

Peeter Adriaens van Heijst

Op 16 oktober 1673 verkoopt Willem Jansen van Beurden dit perceel (waar dan een huis op staat) aan Peeter Adriaans van Heijst. Zie akte R-1673-14-372-159v.

24-2-1730

18-6-1739

(De kinderen) Laureijs van Doremalen

Op 24 februari 1730 verkoopt Peter Adriaen van Heijst dit perceel aan de kinderen van Laurens van Doorenmalen. Zie akte R-1730-14-433-240v.

18-6-1739

26-1-1774

Anneken Laureijs van Doremalen

Op 18 juni 1739 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Laureijs van Doremalen en Adriaantje Janse Kennekens. Dit perceel wordt toebedeeld aan Anneken Laureijs van Doremalen. Zie akte R-1739-14-474-233v.

26-1-1774

30-10-1775

Adriaan Cornelis Jansen

Op 26 januari 1774 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Janssen en Anneken Laurens van Dooremaalen. Dit perceel wordt toebedeeld aan Adriaan Cornelis Janssen. Zie akte R-1774-14-480-231r.

30-10-1775

24-5-1817

Laurens Cornelis Jansen

Op 30 oktober verkoopt Adriaan Cornelis Jansen dit perceel aan Laurens Cornelis Jansen. Zie akte R-1775-14-445-235v.

24-5-1817

24-7-1817

Francis en Geerdina Laurens Janssens

Op 24 mei 1817 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Janssens en Anneke Laurens van Dooremaal. Francis en Geerdina Laurens Janssens (gehuwd met Gerard Michel van Spaendonck) krijgen ieder de helft van dit perceel toebedeeld. Zie akte R-1817-115-223-42.

24-7-1817

?

Gerard van Spaendonck

Op 24 juli 1817 verkoopt Francis Laurens Janssens zijn helft aan Gerard van Spaendonck. Zie akte R-1817-115-223-92.

?

1832

Gerard Michel van Spaendonck

Uit OAT.

1884 februari 15

?

Jacobus Koolen, wever, Petronella Koolen, Engelbert Mutsaers, looier, gehuwd met Johanna Maria Koolen en Franciscus Verhoeven, landbouwer, weduwnaar van Cornelia Koolen, voor zichzelf en als voogd van zijn kinderen Arnolda, Maria, Catha­rina, Johanna en Petronella, met Jacobus Koolen als toeziend voogd van de nagelaten goederen van hun ouders Norber­tus Koolen en Maria van Riel.

Inv.nr.: 518/33.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832