Menu

OAT van de Hasselt (Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 797

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

797

Eigenaar:

Cornelis Jacobus van Doremaal

Beroep:

Wever

Woonplaats:

Hoeven

Soort van eigendom:

Bouwland

Grootte:

0 B 3 R 88 E

Overige gegevens:

Van dezelfde eigenaar:

335, 338, 372, 373, 797.

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Toponiem: de Wouwerhof. Samen met de percelen 796, 798, 798 en 800.

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

14-3-1545

Cornelis Henrick Laureijs

Cornelis Henrick Laureijs was getrouwd met Elisabeth Jan Jacob van Son.

14-3-1545

28-2-1556

Henrick Cornelis Henrick

Op 14 maart 1545 verkoopt Cornelis Henrick Laureijs dit perceel aan Henrick Cornelis Henrick, zijn zoon. Zie akte R-1545-14-291-55r.

28-2-1556

8-2-1593

Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx

Op 28 februari 1556 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt. Dit perceel wordt toebedeeld aan Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx. Zie akte R-1556-847-260-16r.

8-2-1593

22-10-1609

Jan en Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon

Op 8 februari 1593, na het overlijden van Paeter Henrick Cornelissoon en Lucia Jan Mudtsaerts verkoopt Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon zijn erfdeel aan Jan en Adriaen Paeter Hendrick Cornelissoons zijn zwagers. Zie akte R-1593-14-339-4r.

22-10-1609

28-12-1644

Jan Peter Hendrick Cornelissoon

Op 22 oktober 1609 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoons. Dit perceel wordt verkocht aan zijn broer Jan Peter Hendrick Cornelissoon. Zie akte R-1609-14-347-336v.

28-12-1644

3-5-1687

Ghijsbert Janssen vande Loo

Op 28 december 1644 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans. Dit perceel wordt in eerste instantie toebedeeld aan Ghijsbert Janssen vande Loo, Jan Jansse de Beer en de kinderen Cornelis Pauwels Mutsarts. Op dezelfde dag worden er verschillende herverdelingen gemaakt waarbij dit perceel uiteindelijk toekomt aan Ghijsbert Janssen vande Loo. Zie akten R-1644-14-360-57v, R-1644-14-360-59r, R-1644-14-360-59v en, R-1644-14-360-60r.

3-5-1687

?

Willem Peter Mutsaerts

Op 23 mei 1687 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gijsbert Janss vande Loo en Anneke Jan Peters. Dit perceel wordt toebedeeld aan Willem Peter Mutsaerts (uit naam van zijn vrouw Adriaentje Gijsbert Janssen vande Loo). Zie akte R-1687-14-421-60v.

?

?

?

Opm.

?

3-2-1770

Francois Beenaers

opm

3-2-1770

7-10-1773

Peter Wijtens

Op 3 februari 1770 verkopen de erfgenamen Benaars dit perceel aan Peter Wijten. Zie akte R-1770-14-444-39.

7-10-1773

?

Peter Corsten

Op 7 oktober 1773 verkopen Peter Corsten en Peter Wijtens elkaar hun huis en dit perceel. Zie akte R-1773-14-445-47.

?

?

?

Opm.

?

1832

Cornelis Jacobus van Doremaal

Uit OAT.

 

?

 

 Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832