Menu

Documenten

Memorie van successie M-1856-70-168

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Cornelia de Kok overleden te Tilburg den 25 september 1856.

De ondergetekenden,
1. Johannes Jansen, en
2. Nicolaas Jansen, wever wonende te Tilburg,
Domicilie kiezende ten hunnen woonhuis in het Kraaiven.
Verklaren.
Dat hunne moeder Cornelia de Kok op den 25 september 1856 te Tilburg, alwaar dezelve het laatst gedomicilieerd was, abintestato is overleden,.
Dat hare nalatenschap bestaat uit het volgende onroerende ...
Sectie H no. 139, huis met 53 ellen,
140, huis met 90 ellen,
141, hof 18 roeden 70 ellen
Dat door dit overlijden geen fidei commies gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is en dat aangevers zijn de enige erfgenamen..Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832