Menu

De Hasselt voor 1832

Akten Schepenbank Tilburg

Document

Soort acte

Beschrijving

R-1498-14-7897-3r

Verkoop

Gherit Maes Ghenen aan Jan Daniels van Boerden.

R-1498-14-7897-11v

Schuldbekentenis

Aert Peter Nouwe.

R-1498-14-7897-13v

Verhuur

Lauwreijs Elen Mutsaerts aan Amijs? Jan Oeijen.

R-1499-14-7897-25r

Schuldbekentenis

Gerit Jan Reijnkens.

R-1500-14-7898-20v

Schuldbekentenis

Anthonis Peter Frans.

R-1501-14-7898-22r

Verkoop

Kinderen Lambrecht Jan Roeloffs aan Anthonis Lambrecht Roeloffs.

R-1502-14-7899-6r

Schuldbekentenis

Elijzabet weduwe Peter Nouwe.

R-1502-14-7899-7v

Verkoop

Willem Lambrechts Roeloffs aan Wouter Jan Wouters.

R-1502-14-7899-18v

Verkoop

Henric Claus Wouters aan Jan Henric Claus Wouters.

R-1502-14-7899-30v

Afstand en verkoop

Jan Jacob van Son aan zijn kinderen die verkopen aan Jan Adriaen Smolders.

R-1503-14-7900-8v

Schuldbekentenis

Adriaen Elen Mutsaerts.

R-1503-14-7900-18r

Schuldbekentenis

Ghijsbert van Ghierl.

R-1503-14-7900-25v

Afstand

Henric van Ghierl t.b.v. zijn kinderen.

R-1505-14-7901-16v

Verkoop

Adriaen Lenaerts aan Jan Claus Wouters.

R-1505-14-7901-19v

Verkoop

Michiel Henric Roeloffs aan Jan Jan Veramelvoert.

R-1505-14-7902-1v

Schuldbekentenis

Gherit Herman Heijsten.

R-1505-14-7902-3r

Verkoop

Cornelis en Ghijben Wouter aan Gherit Jan Reijner Crillaerts.

R-1505-14-7902-4r

Schuldbekentenis

Willem Aert Goijaerts

R-1505-14-7902-7r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan van Son.

R-1505-14-7902-7v

Schuldbekentenis

Gherit Jan Meeus.

R-1505-14-7902-8r

Verkoop

Gherit Jan Reijnen aan Gherit Herman Heijsten

R-1505-14-7902-9r

Verkoop

Cornelis Henric aan Jan Daniel van Boerden.

R-1505-14-7902-14r

Verkoop

Gherit Heijsten aan Sijmon van Son en Sijmon Jan van Son aan Jan Henric van Gestel.

R-1505-14-7902-19v

Schuldbekentenis

Jan Daniel van Boerden.

R-1505-14-7902-22r

Schuldbekentenis

sBonten

R-1505-14-7902-23v

Verkoop

Kinderen Willem Aert Goijaerts aan Jan Mertens.

R-1505-14-7902-39v

Verkoop

Claus Steven Reijnen aan IJken Peter Nouwen.

R-1505-14-7902-40r

Verkoop

Claus Steven Reijnen aan Elizabeth weduwe Peter Nouwe.

R-1506-14-7903-2r

Schuldbekentenis

Jan Veramelvoert.

R-1506-14-7903-2v

Verkoop

De erfgenamen Jan Peter Nouwe aan Gherit Claus van Ethen.

R-1506-14-7903-12r

Verkoop

Wouter Jan sBonten aan Jan Adriaen Smolders.

R-1506-14-7903-19v

Verkoop

Jan Jan van Son aan Gherit Herman van Heijst.

R-1506-14-7903-27r

Verkoop

Kinderen Amelis Sterts aan Gerit Jan Reijner van Broechoven.

R-1506-14-7903-31v

Verkoop

Engel Jan Reijnen aan Gherit Jan Reijnen.

R-1506-14-7903-33v

Verkoop

Adriaen Lenaerts aan Wouter Anthonis Frans.

R-1507-14-7904-16r

Verkoop

Jan Gijben Peters aan Cornelis Henricks.

R-1507-14-7904-24r

Verkoop

Kinderen Willem Aert Goijaerts aan Gherit Claus van Ethen.

R-1508-14-7905-8r

Verkoop

De erfgenamen Jan Ghijb Peters aan Gherit Jan Wijten.

R-1508-14-7906-27r

Verkoop

Wouter Jan Wouters aan Cornelis Wouter Jan Wouters zijn zoon.

R-1509-14-7907-4r

Verkoop

Jan Aert Oeijen aan Jan Peter Meeus.

R-1509-14-7907-21r

Verkoop

Jan Peter Meeus aan Embrecht Eelen Mutsaerts.

R-1509-14-7907-26v

Schuldbekentenis

Embrecht Eerit Mutsaerts.

R-1510-14-7908-18v

Verkoop

Jan Mutsaerts aan Jan Jan Mutsaerts zijn zoon.

R-1510-14-7908-21v

Verkoop

Kinderen Wouter Claus aan Aert Wouter van Eersel.

R-1508-14-7908-35r

Schuldbekentenis

Jan Adriaen Smolders.

R-1510-14-7908-37r

Erfmangeling

Jan Jan Nouwe en Henric Cornelis Appels en Jan Wouter vande Schuere.

R-1511-14-7909-4r

Verkoop

Wouter Jan Wouters aan Cornelis Wouter Jan Wouters.

R-1511-14-7909-14r

Schuldbekentenis

Wouter Peter Willem Gherits.

R-1511-14-7909-14v

Schuldbekentenis

Jan Willem van Spaendonck.

R-1511-14-7909-22r

Schuldbekentenis

Wouter Thonis Frans.

R-1511-14-7909-25r

Verkoop

Kinderen Herman van Boerden aan Jan Henric van Gestel.

R-1512-14-7909-26r

Verkoop

Kinderen Jan Backs van Broechoven aan Steven Willem Stevens, ontnadert door Henric Jacops van Boerden.

R-1512-14-7909-30r

Verkoop

Kinderen Gherit Jan Reijner van Broechoven aan Jan Jan Zomers.

R-1512-14-7909-36i

Verkoop

Cornelis Jans Veramelvoert aan Peter Cornelis Zegers.

R-1512-14-7909-36a

Verkoop

Cornelis Daneels aan Lauwreijs weduwe Jan Sijmons.

R-1512-14-7910-13v

Verkoop

Gherit Jan Reijnen aan Gherit Herman Heijsten, vernadert door Reijner Gherit Reijner.

R-1512-14-7910-17v

Verkoop

Reijner Adriaen Reijnkens aan Gherit Herman Heijsten.

R-1513-14-7910-18r

Verkoop

Gherit Jan Wijten aan Gherit Herman Heijsten.

R-1513-14-7910-27r

Verkoop

Peter Willem Borchmans aan Merten Jan Gerit Wouters en vernadering door Jan Adriaen Smolders.

R-1513-14-7910-27v

Schuldbekentenis

Adriaen Erit Mutsaerts.

R-1513-14-7910-28v

Schuldbekentenis

Jan Jan Nouwe.

R-1512-14-7910-31r

Schuldbekentenis

Adriaen Eelen Mutsaerts.

R-1512-14-7910-32r

Verkoop

Reijner Adriaen Reijnkens aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl.

R-1514-14-7911-7r

Verkoop

Bartholomeus, Jan en Mechteld Peter Meeus aan Ghijsbrecht Jan Vermee.

R-1512-14-7911-7ar

Verkoop

Gherit Jan Reijner Crillaerts aan Mathijs Jans vanden Eijndt.

R-1512-14-7911-10v

Verkoop

Jan Jan Jan Mutsaerts aan Jan Wouter vande Schuere.

R-1513-14-7911-22r

Verkoop

Reijner Adriaen Reijners aan Henrick Cornelis Appels.

R-1513-14-7911-22r

Verkoop

Reijner en Adriaen Adriaen Reijner Crillaerts aan Gherit Jan Reijner Crillaerts.

R-1513-14-7911-23r

Verkoop

Jan Ghijsbrecht van Ghierl aan Gherit Jan Reijner Crillaerts.

R-1513-14-7911-23r

Verkoop

Gherit Jan Reijner Crillaerts en Adriaen Reijner Crillaerts aan Jan Gijsbrecht van Ghierl.

R-1513-14-7911-23v

Verkoop

Gherit Jan Reijner Crillaerts en Adriaen Reijner Crillaerts aan Jan Gijsbrecht van Ghierl hun deel aan Henrick Cornelis Appels.

R-1517-14-7912-7r

Verkoop

Joest Em Eelkens aan Jan Em Eelkens.

R-1517-14-7912-9r

Verkoop

Cornelis Claus Otten aan Jan Peter Crillaerts.

R-1517-14-7912-9v

Schuldbekentenis

Jan Ghijsbrecht van Ghierl.

R-1517-14-7912-12r

Verkoop

Goijaert Mathijs Daemen aan Jan Erit Mutsaerts.

R-1517-14-7912-15v

Schuldbekentenis

Jan Jan Mutsaerts.

R-1516-14-7912-19r

Schuldbekentenis

Adriaen Eelen Mutsaerts.

R-1517-14-7912-20v

Verkoop

Jan Wouter vande Schuere aan Wouter Gherit Wouters.

R-1517-14-7912-21r

Verkoop

Henrick Peter Aerts aan Joest Lauwreijs Mutsaerts.

R-1517-14-7912-24v

Verkoop

Jan Peter Meeus aan Bartholomeus Peter Meeus, zijn broer en aan Adriaen Gherit Jan Meeus.

R-1517-14-7912-32r

Verkoop

Anthonis Vranck Adriaens aan Lambrechts Wilem Lambrechts.

R-1517-14-7912-32r

Schuldbekentenis

Lambrecht Willem Lambrechts.

R-1517-14-7913-9v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem die Beer.

R-1517-14-7913-13r

Verkoop

Claus en Cornelis Jan Claus Zegers aan Gherit Henrick Beijkens.

R-1518-14-7913-29v

Schuldbekentenis

Peter Willems die Beer.

R-1518-14-7913-37r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan van Spaendonck en Andries Jan Willem Mutsaerts.

R-1518-14-7913-44r

Verkoop

Willem Lambrecht Roeloffs aan Lambrecht Willem Lambrechts

R-1518-14-7913-45v

Schuldbekentenis

Gherit Henrick Gerits van Boerden.

R-1518-14-7914-4r

Verkoop

Henrick Jan van Spaendonck aan Gherit Gherit Reijnen.

R-1518-14-7914-4r

Erfdeling

De erfgoederen van IJken weduwe Jan Willem Mutsaerts.

R-1518-14-7914-5r

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels.

R-1518-14-7914-14r

Schuldbekentenis

Jan Jan Nouwe.

R-1518-14-7914-15r

Afstand en verkoop

Lauwreijs weduwe Jan Cornelis Sijmons van Maerle t.b.v. haar kinderen, kinderen verkopen aan Vrack Gherit lemmens.

R-1518-14-7914-16r

Verkoop

Henrick Gherit Beijkens aan Eelen Embrecht Eelkens

R-1518-14-7914-16v

Verkoop

Eelen ende Joest Embrecht Eelkens aan Cornelis Jan Sijmons.

R-1518-14-7914-20r

Verkoop

Adriaen Jan Peter Nouwen aan Adriaen Michiel Roeloffs

R-1518-14-7914-20v

Erfdeling

De erfgoederen van Wouter Gherits Wouters en Jenneken Wouter Beijen.

R-1519-14-7914-28r

Verkoop

Henrick Claus Wouters aan Jacop zijn zoon

R-1519-14-7914-29v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Embrecht Eelen Mutsaerts, Cornelis Jan Sijmons en Dingen en Jenneken Embrechts Eelen Mutsaerts

R-1519-14-7914-30r

Schuldbekentenis

Jan Jan Nouwe.

R-1519-14-7914-31r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Zegers.

R-1519-14-7914-34r

Verkoop

Erfgenamen Jan van Spaendonck

R-1519-14-7914-34v

Erfdeling

Erfgoederen van Jan Jan Nouwen en Agnes Jan Meeus.

R-1519-14-7915-2r

Verkoop

Gherit Jan Wouters aan Michiel Gherit Jan Wouters, zijn zoon.

R-1519-14-7915-11r

Verkoop

Peter Willems Beren aan Jan Jan Nouwen.

R-1519-14-7915-11v

Verkoop

Cornelis Gherit Gherit Smolders aan Cornelis Jan Sijmons van Maerl en aan Peter Cornelis Zegers.

R-1519-14-7915-14r

Verkoop

Jan, Joest, Eelen en Jenneken Embrecht Eelkens aan Lauwreijsen weduwe Jan Sijmons.

R-1519-14-7915-14v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Jan Sijmons en Jan Embrecht Eelkens.

R-1519-14-7915-15r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Henrick Peter Aerts en Jenneken Embrecht Eelkens.

R-1519-14-7915-17v

Verkoop

Jan Jan Nouwe aan Claus Stheven Reijnen.

R-1519-14-7915-18r

Verkoop

Peter, Matheeus en Gheertruijt Wouter Gherit Wouters aan Pauwels Cornelis Hermans.

R-1520-14-7917-6r

Schuldbekentenis

Cornelis Wouter Jan Wouters.

R-1520-14-7917-7r

Verkoop

Jan Hanrick Peeter Aerts aan Frans Hanrick Dielis.

R-1520-14-7917-21v

Verklaring

Kinderen Willem Jan Mutsaerts.

R-1520-14-7917-23r

Verkoop

Huijbrecht Gerit Jan Reijner van Broechoven aan Gherit Henrick van Boerden.

R-1520-14-7917-25v

Schuldbekentenis

Hanrick Claes Wouters

R-1520-14-7917-26r

Verkoop

Hanrick Claes Wouters aan Jan Hanrix Claes Wouters.

R-1520-14-7917-27v

Verkoop

Gherit Gherit Jan Reijnen aan Cornelis Jan van Spaendonck.

R-1520-14-7917-30r

Verkoop

Ariaen Jan Nouwe aan Ariaen Michiel Roeloffs.

R-1520-14-7917-37v

Afstand en verkoop

Gerit Jan Reijnent.b.v. zijn kinderen die verkopen aan Daniel Jan Reijnen.

R-1521-14-7917-46r

Schuldbekentenis

Meeus Peeter Meeus.

R-1521-14-7917-47r

Verkoop

Willem Thijs Mutsaerts aan Gherit Claes van Ethen.

R-1521-14-7917-51v

Schuldbekentenis

Peeter Willem sBeren.

R-1521-14-7917-53r

Verkoop

Claes Steven Reijnen aan Henrick Cornelis Appels

R-1521-14-7917-57v

Vernadering

Gherit Gherit Jan Reijnen.

R-1521-14-7917-60r

Schuldbekentenis

Peter Willem sBeren.

R-1521-14-7917-60v

Verkoop

Jenneken Embrecht Eelkens aan Jan Embrecht Eelkens.

R-1521-14-7917-63r

Schuldbekentenis

Willem Mathijs Mutsaerts.

R-1521-14-7917-63v

Verkoop

Peeter Cornelis Dircks als man van Margriet Henrick Claes Wouters aan Steven Willem Stevens.

R-1521-14-7917-68r

Schuldbekentenis

Gherit Hanrick van Boerden.

R-1521-14-7917-69r

Verkoop

Erfgenamen Hanrick Claes Wouters aan Jan Henrick Gerit Smolders.

R-1521-14-7917-77r

Schuldbekentenis

Cornelis Jan van Spaendonck.

R-1521-14-7917-78v

Schuldbekentenis

Gherit Gherit Jan Reijnen.

R-1521-14-7917-82v

Schuldbekentenis

Cornelis Peter sBeren.

R-1521-14-7917-94v

Verkoop

Ariaen Jan Nouwen aan Ariaen Michiel Roeloffs.

R-1521-14-7917-94v

Erfdeling

De erfgoederen van Arts Cort sBonten.

R-1520-14-7917-99b

Verkoop

Hanrick Claes Wouters aan Jan Hanrick Claes Wouters.

R-1521-14-7918-1r

Schuldbekentenis

Aert Ghijsbert van Ghierl.

R-1522-14-7918-6v

Verkoop

Jan Gherit Jan Reijnen aan Laureijs weduwe Jan Sijmons.

R-1522-14-7918-18r

Verkoop

Jan Gherit Heijsten aan Sijmon Herman Heijsten

R-1522-14-7918-19r

Erfmangeling

Michiel Gherit Jans en Sijmon Herman Heijsten.

R-1522-14-7918-23v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Jan Nouwen.

R-1522-14-7918-28v

Verkoop

Daniel jan Peter Nouwen aan Adriaen Michiel Roelofs.

R-1522-14-7918-30v

Verkoop

Anthonis Vranck Adriaens aan Lambrechts Wilem Lambrechts.

R-1522-14-7918-34r

Schuldbekentenis

Joffrou Margriet van Haestrecht.

R-1522-14-7918-36r

Erfmangeling

Cornelis Jans vande Amervoert en Peter Robbrechts van Wisselt.

R-1522-14-7918-39r

Verkoop

Cornelis Jan vande Amervort en Jan vanden Hovel IJewaens

R-1522-14-7918-39v

Verkoop

Jan Jan van Gorp aan Willem Willem Mutsaerts.

R-1522-14-7918-39v

Verkoop

Adam Wouter Jans aan Hanric Jan Vermee.

R-1522-14-7918-40v

Schuldbekentenis

Jan Jan Nouwen.

R-1522-14-7918-41r

Schuldbekentenis

Cornelis Cornelis Daniels.

R-1522-14-7918-45v

Verkoop

Cornelis Jan Sijmons aan Peeter Hanrick Peter Aerts.

R-1522-14-7918-48v

Verkoop

Amelis Willem Goessens aan Hanrick Cornelis Appels.

R-1522-14-7918-51r

Verkoop

Amelis Willem Goessens aan Peter Willem sBeren.

R-1522-14-7918-51v

Verkoop

Hanrick Cornelis Appels aan Cornelis Peter sBeren.

R-1522-14-7918-51v

Schuldbekentenis

Cornelis Peter sBeren.

R-1522-14-7918-52v

Schuldbekentenis

Willem Willem Mutsaerts.

R-1522-14-7918-52v

Schuldbekentenis

Hanrick Cornelis Appels.

R-1522-14-7918-54r

Schuldbekentenis

Lambrecht Willem Lambrechts.

R-1522-14-7918-58r

Schuldbekentenis

Joffrou Margriet van Haestrecht.

R-1522-14-7918-58v

Verkoop

De kinderen Peeter Crillarts Ghijsbert Jans vander Mee hun zwager.

R-1522-14-7918-64v

Verkoop

Jan Jan Nouwen aan Peter Willem sBeren.

R-1522-14-7918-64v

Schuldbekentenis

Willem Willem Mutsaerts.

R-1522-14-7918-65r

Schuldbekentenis

Peter Willem sBeren.

R-1522-14-7918-71v

Verkoop

Sijmon Herman Heijsten aan Jan Gerit Hermans.

R-1522-14-7918-75r

Verkoop en erfdeling

Adriaen Gerit Meeus aan Mechtelt Gerit Jan Meeus en de erfgoederen van Gerit Jan Meeus.

R-1526-14-7919-4r

Schuldbekentenis

Jan Jan Sijmons.

R-1526-14-7919-5v

Vernadering

Henrick Cornelis Appels.

R-1526-14-7919-11v

Verkoop

Peter Peer Ghijben aan Peter Cornelis Zegers.

R-1526-14-7919-24v

Verkoop

aan Henrick Cornelis Appels.

R-1526-14-7919-29v

Vernadering

Wouter Jan Wouter Denis.

R-1527-14-7919-35r

Verkoop

Cornelis Jan Veramelvoirt aan Reijner Gerit Reijner.

R-1527-14-7919-42v

Schuldbekentenis

Willem Wllem Mutsaerts.

R-1527-14-7919-43r

Schuldbekentenis

Willem Wllem Mutsaerts.

R-1527-14-7919-54v

Verkoop

Elijzabeth Peter Gijben aan Jan Peter Gijben.

R-1526-14-7919-57r

Schuldbekentenis

Peter Willem sBeren.

R-1526-14-7919-58r

Verkoop

Jan Jan Nauwen aan Henric Cornelis Appels.

R-1526-14-7919-60v

Verkoop

Jan Jan Nauwen aan Henric Cornelis Appels.

R-1526-14-7919-65r

Erfmangeling

Henrick Cornelis Appels en Cornelis Wouter Jan Wouters.

R-1526-14-7919-65v

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Vranck Gherit Lemmens.

R-1526-14-7919-65v

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Pauwels Henrick Gherits.

R-1527-14-7919-69r

Verkoop

Kinder Peter Ghijben aan Cornelis Henrick Gerits.

R-1526-14-7919-70r

Verkoop

Elijzabeth Peter Ghijben aan Wouter Jan Wouter Denis.

R-1527-14-7919-72r

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Michiel Gherit Jan Wouters.

R-1527-14-7919-73r

Verkoop

Jan Jan Sijmons aan Sijmon Jan Sijmons.

R-1527-14-7919-73v

Schuldbekentenis

Goeijaert Willem Vincks.

R-1527-14-7919-76v

Verkoop

Jan Peter Ansems aan Claes Jan Peter Asems.

R-1527-14-7919-78v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels.

R-1526-14-7919-87v

Schuldbekentenis

Adaem Wouter Jans.

R-1527-14-7919-95r

Schuldbekentenis

Arijaen Eelen Mutsaerts

R-1528-14-7919-97r

Verkoop

Aert Peter Ghijben aan Wouter Jan Wouter Denis.

R-1528-14-7919-97v

Verkoop

Gherit weduwe Wouters Bonten aan Joest Laureijs Mutsaerts haar zwager.

R-1528-14-7919-98r

Schuldbekentenis

Cornelis weduwe Marcelis Goeijaerts.

R-1527-14-7919-103v

Erfdeling

De erfgoederen van de dochters Peter Gijben.

R-1527-14-7919-106r

Schuldbekentenis

Huijbert Jan Leijten.

R-1527-14-7919-109r

Verkoop

Pauwels Henrick Gherits aan Jan Aert van Riel.

R-1527-14-7919-111v

Schuldbekentenis

Jan Aert van Riel.

R-1527-14-7919-112v

Verkoop

Arijaen Eelen Mutsaerts aan Cornelis Arijaen Eelen Mutsaerts.

R-1528-14-7920-10r

Vernadering

Aert Aert Appels.

R-1527-14-7920-13v

Verkoop

Peter Wouter Thonis Fransen aan Aert Jan Gherit Wouters.

R-1527-14-7920-14r

Afstand

Wouter Thonis Fransen t.b.v. Peter zijn zoon.

R-1527-14-7920-18r

Verkoop

Peter Peter Zegers de jonge aan Mechteld weduwe Wouter Vermee.

R-1527-14-7920-22r

Schuldbekentenis

Jan Gherit Hermans.

R-1528-14-7920-31v

Schuldbekentenis

Cornelis Wouter Jans.

R-1528-14-7920-39r

Afstand

Aleijdt weduwe Gherit Jan Maes Gerits (Ghenen).

R-1528-14-7920-39v

Verkoop

Kinderen Gherit Jan Maes Gerits (Ghenen) aan Peter Gherit Jan Maes Ghene en Daneel Jan Reijnen.

R-1528-14-7920-57v

Verkoop

Peter Wouter Vermee aan Arijaen Michiel Roeloffs.

R-1528-14-7920-64v

Verkoop

Jenneken weduwe Arijaen Beij.

R-1528-14-7921-4r

Verkoop

Cornelis Melis Mertens aan Steven Claes Steven Reijnen.

R-1528-14-7921-10v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels.

R-1529-14-7921-41r

Schuldbekentenis

Willem Steven Willems vande Hoeven.

R-1529-14-7921-45v

Afstand

Cornelis die Beer t.b.v. zijn kinderen.

R-1529-14-7921-46r

Verkoop

De kinderen van Cornelis die Beer aan Peter Cornelis de Beer, hun broer.

R-1529-14-7921-68v

Schuldbekentenis

Arijaen Eelen Mutsaerts.

R-1529-14-7921-69r

Schuldbekentenis

Gerit Henrick van Boerden.

R-1529-14-7922-13v

Verkoop

Jan Jan Sijmons aan Eelen Jan Sijmons, zijn broer.

R-1529-14-7922-23r

Schuldbekentenis

Laureijs van Jacops Poppel.

R-1529-14-7922-25v

Verkoop

Steven Willem Stevens aan Jan Stevens Willem, zijn zoon.

R-1529-14-7922-39r

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Wouter Jan Wouter Denis.

R-1529-14-7922-39r

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Jan Jan Sijmons.

R-1529-14-7922-40r

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl.

R-1529-14-7922-57r

Schuldbekentenis

Wouter Anthonis Frans

R-1529-14-7922-60v

Afstand

Hijlleke weduwe Jan Reijnen t.b.v. haar kinderen.

R-1529-14-7922-61r

Verkoop

Kinderen Jan Reijnen aan Cornelis Jan Reijnen, hun broer.

R-1529-14-7922-61v

Schuldbekentenis

Cornelis Jan Reijnen.

R-1530-14-7923-3r

Schuldbekentenis

Peter Wouter Vermee.

R-1530-14-7923-4v

Verkoop

Wouter Jan Wouter Denis aan Jennijken weduwe Peter Cornelis Zegers.

R-1530-14-7923-5v

Verkoop

Heijlwich weduwe Jan Aerts van Riel aan Hanricka Jan Aerts van Riel.

R-1530-14-7923-6r

Verkoop

Hanricka Jan Aerts van Riel aan Willem Wouter Verschueren.

R-1530-14-7923-8v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan van Gestel en Lijsbet Peter Verschueren.

R-1530-14-7923-10r

Verkoop

Jenneke en Denis Wouter Denis Frans aan Gherit Claus van Ethen.

R-1530-14-7923-12r

Verkoop

Wouter Anthonis Frans aan Huijbrecht Jan Leijten.

R-1530-14-7923-12r

Verkoop

Arijaen Aert Peters aan Dionijs Goeijaerts Aerts.

R-1530-14-7923-13v

Erfdeling

De erfgoederen van Meeus Peter Meeus en Marija Peter Willem Gerits.

R-1530-14-7923-14v

Verkoop

Anthonis Jan Arijaen Smolders aan Jan Henrick van Lieshout.

R-1530-14-7923-23v

Schuldbekentenis

Jan en Eelen Jan Sijmons.

R-1530-14-7923-28v

Schuldbekentenis

Frans Henrick Dielis.

R-1530-14-7923-30r

Schuldbekentenis

Jan Gerit Hermans.

R-1530-14-7923-30v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Herman Heijsten

R-1530-14-7923-36v

Verkoop

Cornelis Gerit Hermans aan Herman Gerit Hermans.

R-1530-14-7923-43r

Schuldbekentenis

Herman Gerit Hermans.

R-1530-14-7923-49r

Verkoop

Daniel Jan Reijnen aan Peter Gerit Jan Maes Ghenen.

R-1530-14-7923-53r

Verkoop

Kinderen Peter Robbert van Wisselt aan Herman Gerit Hermans.

R-1530-14-7923-54v

Verkoop

Jan Gerit Hermans aan Michiel Gerit Jan Wouters en v.v.

R-1531-14-7924-4v

Erfdeling

De erfgoederen van Aert van Riel.

R-1532-14-7924-35r

Verkoop

Jan Claeus Steven Reijnen en Hanrick Jan Vermee aan Jan Aert Verhoeven.

R-1532-14-7924-35v

Schuldbekentenis

Arijaen Jan van Gestel aan Peter Jan van Gestel.

R-1532-14-7924-43v

Verkoop

Peter, Cornelis en Jan Mathijs vanden Eijnde en Jan Jan Gerit Rosen aan de kinderen van Gerit Jan Reijner Crillaerts alias Hagaerts.

R-1532-14-7924-47v

Verkoop

Aert, Gerit, Jan en Kathelijn Ghijsbert van Ghierl aan Michiel Gerit Jan Wouters, hun zwager.

R-1532-14-7924-48r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Daniel Jan van Boerden en Arijaena Cornelis Aert van Riel.

R-1532-14-7924-51r

Verkoop

Deonis Goeijaert Aerts aan Willem Willem Mutsaerts.

R-1532-14-7924-55v

Afstand

Gerit Claeus van Ethen ten behoeve van Joest Gerit van Ethen.

R-1532-14-7924-58v

Verkoop

De erfgenamen Peter Gerit Jan Reijner Crillaerts aan de overige dochters wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts en Kathelijn Gerit Jan Wouters.

R-1532-14-7925-4v

Verkoop

Arijaena Cornelis Aert van Riel aan Peter Wouter Vermee.

R-1532-14-7925-8v

Verkoop

Jan Elen Jan Sijmons aan Margriet weduwe van Jan Embert Eelkens, na afstand van Margriet Hanrick Gerit Smolders, zijn moeder.

R-1532-14-7925-12r

Erfruil

Goijaert Jan Vet als man Heijlwich Michiel Roelofs en Gerit Hanrick Beijkens als man van Dimpna Jan Claeus Zegers. Nadat Agnees de weduwe van Michiel Roelofs afstand had gedaan ten behoeve van Goijaert Jan Vet.

R-1532-14-7925-15r

Erfruil

Deonis Goeijaert Aert Geldens vander Sprangh als man van Eva Jan van Gestel en Huijbert Jan Leijten als man van Kathelijn Jan van Gestel.

R-1532-14-7925-16v

Verkoop

Cornelis Cornelis Daniels aan Cornelis Gerit Herman Heijsten.

R-1532-14-7925-27r

Verkoop

Andries Jacop vanden Brekel weduwe van Willem Wouter Verschueren ten behoeve van haar kinderen.

R-1532-14-7925-27v

Verkoop

De kinderen Peter Jan Gerit Wouters aan Aert Jan Gerit Wouters, hun oom en Aleijdt Jan Gerit Wouters en Peter Jan die Wijse als man van Cornelia Jan Gerit Wouters aan Marten Jan Gerit Wouters, haar broer en zijn zwager.

R-1532-14-7925-27v

Erfdeling

De erfgoederen van Marten en Aert, gebroeders, zonen van Jan Gerit Wouters en Lijsbeth Aert Cort Daniels.

R-1532-14-7925-28v

Erfruil

Marten Gerit Wouters en Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts.

R-1533-14-7925-32v

Verkoop

Jan en Herman Gerit Herman Heijsten aan Anthonis Denis Meijnaerts.

R-1533-14-7925-34v

Schuldbekentenis

Herman Gerit Herman Heijsten aan Jan Jan Leijten.

R-1533-14-7925-37v

Verkoop

Willem Willem Mutsaerts aan Michiel Gerit Jan Wouters.

R-1533-14-7925-39r

Verkoop

Jan Peter Meeus aan Peter zijn zoon.

R-1533-14-7925-42r

Verkoop

De kinderen Vranck Gerit Lemmens aan Hanrick Cornelis Appels.

R-1533-14-7925-43r

Verkoop

Joest zoon van wijlen Jan Meeus aan Peter Wouter Vermee, Hanrick Cornelis Appels en Peter Jan Meeus.

R-1533-14-7925-44r

Verkoop

Willem, Jan en Lijsbeth Wouter Vermee aan Peter Wouter Vermee, hun broer.

R-1533-14-7925-44v

Verkoop

Jan en Margriet Meeus Peter Meeus aan Hanrick Cornelis Appels en Peter Wouter Vermee.

R-1533-14-7925-45v

Verkoop

Aert Meeus Peter Meeus aan Peter Wouter Vermee.

R-1533-14-7925-50r

Schuldbekentenis

Huijbrecht Jan Leijten aan Lambrecht Goeijaert Lambrechts.

R-1533-14-7925-51r

Verklaring

Peter Wouter Vermee, Hanrick Cornelis Appels en Peter Jan Meeus.

R-1533-14-7925-57v

Schuldbekentenis

Michiel Gerit Jan Wouters aan Cornelis Gerit Smit

R-1533-14-7926-3v

Verkoop

Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts aan Willem Willem Mutsaerts.

R-1533-14-7926-5v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan Ghijsbrecht Jan Vermee.

R-1533-14-7926-6r

Verkoop

Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts aan Elen Jan Elen Mutsaerts.

R-1533-14-7926-10v

Verkoop

Peter, Willem, Jan en Lijsbeth Wouter Vermee aan Jan Ghijsbrecht van Ghierll.

R-1533-14-7926-11r

Erfdeling

De erfgoederen van Wouter Vermee en .

R-1533-14-7926-12v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem en Jan Aert van Riel.

R-1533-14-7926-12v

Verkoop

Willem Wouter Vermee aan Daniel Gerit Hermans.

R-1533-14-7926-12v

Verkoop

Peter Goijaert Pulskens als man van Lijsbeth Wouter Vermee aan Cornelis Gerit Hermans.

R-1534-14-7926-34v

Verkoop

Deonis Goeiaert Aert Geldens vander Sprangh aan Huijbrecht Jan Leijten.

R-1534-14-7926-41r

Erfruil

Elen Jan Eelen en Herman Gerit Heijsten.

R-1534-14-7926-42r

Erfruil

Bastiaen Jan Elen Mutsaerts en Huijbrecht Jan Leijten.

R-1535-14-7927-2v

Verkoop

Henrick Cornelis Appels aan Henrick Henrick Brabanders.

R-1536-14-7927-35v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Jan Crillaerts en Kathelijn Gerit Jan Wouters.

R-1536-14-7927-37r

Schuldbekentenis

Herman Gherit Hermans aan Cornelis Peter Crillaerts.

R-1536-14-7927-46r

Schuldbekentenis

Jan Jan Vets heeft beloofd aan Elijsabeth Willem Colen.

R-1536-14-7927-56r

Afstand

Margriet Gherit Gherit Beijkens weduwe van Jan Embrecht Eelkens ten behoeve van haar kinderen.

R-1537-14-7928-24v

Verkoop

Embrecht Jan Eelkens aan Peter Embrecht Jan Meeus.

R-1537-14-7928-34r

Verkoop

Kathelijn Ghijb Peters aan Cornelis Gherit Hermans.

R-1537-14-7928-34v

Erfdeling

Verdeling erfgoederen tussen Peter, Embrecht en Henrick Jan Meeus.

R-1537-14-7928-39r

Schuldbekentenis

Joest Gherit van Ethen aan Steven Claeus Steven Reijnen.

R-1538-14-7929-26v

Verkoop

Henrick Jan Peter Meeusdochter aan Ariaen Gherit Jan Meeus.

R-1538-14-7929-39v

Schuldbekentenis

Gherit Henrick Beijkens aan Adriaen Denis Meijnaerts.

R-1538-14-7929-45v

Verkoop

Lambrecht Henrick Weijmers aan Matheus Wouter Gherits.

R-1539-14-7930-33v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan Anthonis Denijs Meijnaerts en Katheleijn weduwe van Willem Wouter Jacops.

R-1539-14-7930-42v

Verkoop

Willem Willem Mutsaerts aan Jan Jan Zomers.

R-1539-14-7931-25v

Verkoop

Jan Jan Sijmons van Maerle aan Cornelis Cornelis Wouter Jan Wouters.

R-1539-14-7930-43r

Schuldbekentenis

Herman Gherit Hermans aan Jenneke wed. van Herman Adriaens en aan Denijs Herman Ariaens, haar zoon.

R-1539-14-7930-45v

Verkoop

Cornelis en Jan Mathijs van den Eijnde aan Peter Mathijs vanden Eijnde, hun broer.

R-1539-14-7931-23r

Verkoop

Aert Jan vander Amervoert aan Cornelis Jan Reijnen.

R-1539-14-7931-50v

Afstand en verkoop

Margriet en Goijaert Jan Henrick Smolders (na afstand van hun moeder Kathelijn weduwe Jan Henrick Smolders, dochter van Peter van Spaendonck) aan Jonker Ariaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle.

R-1540-14-7931-30r

Verkoop

De kinderen Joest Gherit van Ethen (na afstand van hun moeder Marij Jan Crillaerts) aan Daniel Gherit Hermans.

R-1540-14-7931-31r

Verkoop

Ariaen Jan van Ghestel aan Claeus Henrick Gherit Smolders.

R-1540-14-7931-32v

Verkoop

Jan Wouter Vermee aan Cornelis Cornelis Wouters en aan Michiel Gherit Jan Wouters.

R-1540-14-7931-40r

Verkoop

Jan Wouter Vermee aan Michiel Gherit Jan Wouters.

R-1540-14-7931-53v

Schuldbekentenis

Daniel Gherit Hermans aan Claeus Henrick van Ghierl.

R-1540-14-7931-54r

Schuldbekentenis

Ariaen Gherit Meeus aan Melis Gherit Hermans.

R-1540-14-7932-5v

Verkoop

Jan Peter Huijbrecht Smitten aan Anthonis Jan Ariaen Smolders.

R-1540-14-7932-6r

Testament

Laureijs Peter Verschueren.

R-1540-14-7932-22v

Verkoop

Marten Anthonis Willem Zegers als man van Marij Goijaert Claeus aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl.

R-1540-14-7932-29v

Testament

Cornelis Wouter Jan Wouters en Elijsabet Andreas Henricks.

R-1541-14-7932-35v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Willem sBeren en Jennijken Jan Gerit Wouters.

R-1541-14-7932-37r

Verkoop

Elen Jan Elen Mutsaerts aan Henrick Wouter Ariaens.

R-1541-14-7932-42v

Verkoop

Gherit Gherit Vrancken als man van Elijsabet Jan van Spaendonck aan Peter Jan Meeus.

R-1541-14-7932-52r

Verkoop

De kinderen Claeus Jan Peters en Marij Denijs Jan Peijmans aan Adam Cornelis Jan Sijmons.

R-1541-14-7932-54v

Schuldbekentenis

Daniel Gherit Hermans aan Anthonis Denijs Meijnaerts.

R-1541-14-7932-55v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan Peter Peter Zegers ten behoeve van Heijlwich weduwe van Jan Elen Willems.

R-1541-14-7932-57v

Schuldbekentenis

Jan Jan Vet aan Peter Claeus Heijn Peter Aerts.

R-1541-14-7932-62r

Erfdeling

De erfgoederen van Ariaen Cornelis Hermans en Cornelis Ghijb van Boerden.

R-1541-14-7932-74r

Verkoop

Wouter Jan Reijnkens aan Peter Huijbrecht Smitten.

R-1541-14-7933-7v

Verkoop

Margriet weduwe van Peter Wouter Gherits aan haar zwagers.

R-1541-14-7933-19r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Cornelis Zegers en Jenneke Wouter Jan Wouters.

R-1541-14-7933-22r

Verkoop

Cornelis Jan van Gorp als man van Kathelijn Cornelis Zegers aan Adriaen Peter Cornelis Zegers, zijn zwager.

R-1541-14-7933-26r

Erfdeling

De erfgoederen van Goijaert Claeus vanden Gheijn.

R-1542-14-7933-34r

Schuldbekentenis

Cornelis Cornelis Wouters aan Anthonis Denijs Meijnaerts.

R-1542-14-7933-53v

Schuldbekentenis

Jan Gherit Hermans aan Claeus Henrick van Ghierl.

R-1542-14-7933-54v

Verkoop

Peter Huijbrecht Smitten aan jonker Adriaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle.

R-1542-14-7933-64v

Verkoop

De kinderen Gherit Ghijsbrecht van Ghierl verkopen de erfgoederen van Aert en Aleijt Ghijsbrecht van Ghierl, hun oom en tante aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl, hun oom.

R-1542-14-7934-12v

Schuldbekentenis

Jan Cornelis de Beer aan Jheronimus Rutger van Holten.

R-1542-14-7934-12v

Schuldbekentenis

Daniel Jan Reijnen en Peter Gherit Jan Maes Ghenen aan Claeus Henrick van Ghierl.

R-1542-14-7934-21r

Verkoop

Daniel Jan Reijnen aan Peter Peter Zegers.

R-1543-14-7934-35r

Verkoop

Goijaert Cornelis Goijaerts vanden Gheijn aan Marten Thonis Willem Zegers, zijn oom.

R-1543-14-7934-36r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Gherit Jan Meeus en Adriaena Adriaen Bruenincx (Brievincx), na afstand van Adriaen.

R-1543-14-7934-46v

Verkoop

Jan Ariaen Meeus aan Gherit de oude, zijn broer.

R-1543-14-7934-48r

Schuldbekentenis

Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans aan Jan Sijmon Reijnkens ten behoeve van Heijlke weduwe van Anthonis Willem Zegers.

R-1543-14-7935-1r

Verkoop

Peter Jan Roosen aan Laureijs Goijaert Willems.

R-1543-14-7935-10r

Verkoop

Jan en Matheus Wouter Gherits en Lambrecht Henrick Weijmers als man van Aleijdt Wouter Gherits aan Willem Willem Mutsaerts, hun zwager.

R-1543-14-7935-10v

Verkoop

Willem Willem Mutsaerts als man van Geertuda Wouter Gherits aan Matheus Wouter Gherits, zijn zwager .

R-1543-14-7935-16v

Afstand

Peter Huijbrecht Smitten, weduwnaar van Lijsbet Willem Stevens ten behoeve van zijn kinderen.

R-1544-14-7935-26v

Verkoop

De kinderen van Gherit Hermans aan Peter Peter Zegers.

R-1544-14-7935-32v

Schuldbekentenis

Huijbrecht Jan Leijten aan Henrick Laureijs Zwijsen.

R-1544-14-7935-40r

Schuldbekentenis

Daniel Gherit Hermans aan Gherit Gherit Vrancken.

R-1544-14-7935-40v

Schuldbekentenis

Cornelis Cornelis Wouters aan Gherit Gherit Vrancken.

R-1544-14-7935-49r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Adriaen Cornelis Hermans en Jan Cornelis Peter Mutsaers als man van Peterke Adriaen Cornelis Hermans.

R-1544-14-7935-53r

Verkoop

Cornelis Gherit Hermans aan Jan Daniel van Boerden en andersom.

R-1544-14-7936-9r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Sijmons en Laureijs Erijt Jan Mutsaerts.

R-1544-14-7936-11r

Verkoop

Gherit Jan van Boerden aan Jan Daniel van Boerden.

R-1544-14-7936-17r

Erfruil

Jan Cornelis Peter Mutsaerts en Peter Anthonis van Boerden.

R-1545-14-7936-40r

Vernadering

Door Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits.

R-1545-14-7936-47v

Verkoop

Peter Jan van Ghestel aan Jacop Jan Brouwers.

R-1545-14-7936-48r

Afstand

Willem Willem Mutsaerts, weduwnaar van Barbara Jan Henrick Claeus Wouters ten behoeve van zijn kinderen. Zijn kinderen verkopen aan hun vader.

R-1545-14-7936-53v

Verkoop

De kinderen Goijaert Pulskens aan Anthonis Goijaert Pulskens hun broer en zwager.

R-1545-14-7936-55r

Verkoop

Cornelis Henrick Laureijs als man van Elijsabet Jan van Zon aan Henrick Cornelis Henrick Laureijs, hun zoon.

R-1545-14-7937-16v

Verkoop

Jenneke weduwe van Peter Willem sBeren aan haar kinderen.

R-1545-14-7937-19v

Verkoop

Claeus Goijaert vanden Gheijn aan Adriaen Peter Zegers en Jan Jan van Ghierl.

R-1545-14-7937-22r

Afstand en verkoop

Cornelis en Vranck Lambrecht Willem Roelofs, Adriaen Peter Zegers als man van Ariaena Lambrecht Willem Roelofs verkopen aan Adriaen Daniel Cornelis Hermans, hun zwager, nadat Lambrecht Willem Roelofs, weduwnaar van Ariaena Vranck Ariaens afstand had gedaan.

R-1545-14-7937-23r

Schuldbekentenis

Lambrecht Willem Lambrechts aan Joest Berijs Eelkens.

R-1546-14-7937-44v

Erfruil

Cornelis Cornelis Wouters en Cornelis Jan van Gorp als man van Kathelijn Peter Zegers.

R-1546-14-7937-57r

Verkoop

Anthonis en Aert Wouter Thonis en Heijliger Jan Crillaerts als man van IJken Wouter Thonis aan elkaar.

R-1546-14-7937-59r

Schuldbekentenis

Herman Gherit Hermans aan Gherit Gherit Vrancken.

R-1546-14-7937-59v

Schuldbekentenis

Peter en Willem Wouter Vermee aan Jan Jan van Raeck.

R-1546-14-7938-17r

Schuldbekentenis

Herman Gherit Hermans aan Gherart Gherit Smolders de Oude.

R-1546-14-7938-19v

Verkoop

Marten Anthonis Willem Zegers als man van Maria Goijaert vanden Gheijn via vernadering aan Jan Jan van Ghierl.

R-1546-14-7938-38v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan Juetke de weduwe van Claeus Anthonis Meeus Biekens.

R-1547-14-7938-54r

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan Jan Willem van Gorp.

R-1547-14-7938-56v

Schuldbekentenis

Willem Henrick van Dijck aan Aerd Goessen Laureijs inden Acker.

R-1547-14-7938-62v

Verkoop

Willem Willem Mutsaerts aan Matheus Wouter Gherits, zijn zwager.

R-1547-14-7938-73v

Schuldbekentenis

Daniel Gherart Hermans aan Anthonis Denijs Meijnaerts.

R-1547-14-7938-76r

Schuldbekentenis

Cornelis Lambrecht Willems als man van Cornelia Ariaen Cornelis Hermans aan Gherit Gherit Reijnen.

R-1547-14-7939-1r

Verkoop

Embrecht Jan Meeus aan Peter Jan Meeus, zijn broer.

R-1548-14-7939-27v

Verkoop

Steven Willem Stevens aan Claeus Henrick Smolders.

R-1548-14-7939-48r

Verkoop

Henrickske Jan Aerts van Riel aan de man van Jenneken weduwe van Willen Aerts van Riel en Cornelis en Willemke Willem Aerts van Riel, haar kinderen.

R-1549-14-7940-11v

Verkoop

Cornelis Lambrecht Willem Roelofs aan Vranck Lambrecht Willem Roelofs, zijn broer.

R-1549-14-7940-12r

Erfdeling

De erfgoederen van Lambrecht Willem Roelofs.

R-1549-14-7940-14v

Verkoop

De kinderen van Marten Ariaen Leijten en Jenneke Wouter Matheus Faessen aan Adriaen Peter Zegers, nadat Marten afstand gedaan had van zijn tocht.

R-1549-14-7940-15v

Erfdeling

De erfgoederen van Claeus Steven Reijnen en Jenneke Mathijs Roelofs.

R-1549-14-7940-20v

Verkoop

Herman Herman Hermans als man van Jenneke en Willem Henrick Henricks als man van Adriaena, dochters van Henrick Ariaen van Dijck, aan Willem Henrick van Dijck, hun zwager.

R-1550-14-7940-54r

Afstand

Henrick Cornelis Henrick Laureijs ten behoeve van Kathelijn Peter Borchmans.

R-1550-14-7940-54v

Verkoop

Kathelijn Peter Borchmans en Henrick Andries Henrick Martens als man van Lijsbet Peter Borchmans aan Henrick Laureijs Zwijsen.

R-1550-14-7940-56r

Verkoop

Adriaen Jan van Ghesel aan Peter Huijbrecht Smitten.

R-1550-14-7940-57r

Verkoop

De erfgenamen Willem Aert van Riel aan Herman Gherit Hermans.

R-1550-14-7940-57v

Verkoop

De erfgenamen Willem Aert van Riel aan Marten Ariaen Fiers en Jenneke Willem Wouter Verschueren, zijn vrouw.

R-1550-14-7941-3v

Verkoop

Peter Peter Cornelis Zegers via vernadering aan Adriaen Peter Cornelis Zegers, zijn broer.

R-1550-14-7941-16v

Verkoop

De kinderen van wijlen Jan Peter Schoenmakers aan Cornelia Henrick Vermee.

R-1550-14-7941-21r

Erfruil

Peter Peter Cornelis Zegers en Ghijsbrecht Jan van Ghierl.

R-1550-14-7941-26r

Akkoord

Adriaen Daniel Cornelis Hermans, weduwnaar van Heijlwich Lambrecht Willem Lemmens met zijn zoon Jan.

R-1550-14-7941-27r

Verkoop

Cornelis Wouter Jan Wouters weduwnaar van Lijsbet Andries Henrick vanden Kieboom aan Cornelis Jan van Spaendonck.

R-1550-14-7941-29r

Verkoop

Cornelia Henrick Vermee aan Adriaen Jan Claeus Stevens.

R-1550-14-7941-34r

Verkoop

Jenneke Jan Gheenen weduwe van Peter Willem sBeren aan Peter Claeus Henrick Diercks als man Willem haar dochter.

R-1551-14-7941-51r

Verkoop

Ariaen Jan Claeus Stevens aan Laureijs Aerdt Lensen.

R-1551-14-7941-54r

Schuldbekentenis

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels aan Jan zoon van wijlen Willem van Gorp.

R-1551-14-7941-61r

Schuldbekentenis

Cornelis Lambrecht Willem Lemmens als man van Cornelia Adriaen Cornelis Hermans aan Jan Adriaen Cornelis Hermans, zijn zwager.

R-1551-14-7941-61v

Schuldbekentenis

Jan Cornelis Peter Mutsaerts aan Jan Adriaen Cornelis Hermans.

R-1551-14-7941-70r

Afstand

De kinderen van Gherit Henrick Gherit Beijkens ten behoeve van Henrick Gherit Henrick Beijkens, hun grootvader en zijn nakinderen.

R-1551-14-7941-70v

Verkoop

De erfgenamen Cornelis en Elen Jan Sijmons aan Jan Jan Sijmons.

R-1551-14-7941-77v

Verkoop

De erfgenamen Sijmon Jan Sijmons aan Jan Jan Sijmons.

R-1551-14-7941-80v

Verkoop

Daniel Jan Reijnen als man van Jenneke Gherit Jan Maes Ghenen aan Peter Gherit Jan Maes Ghenen, zijn zwager.

R-1551-14-7941-83r

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan Cornelis Anthonis van Boerden.

R-1551-14-7942-3v

Verkoop

Henrick Wouter Adriaens aan Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers.

R-1551-14-7942-5v

Schuldbekentenis

Jan Claeus Henrick Verhoeven als man van Hadewich Gherit Hagaerts aan Peter Bertolomeus Verlijnden.

R-1551-14-7942-36v

Bekentenis

Marie weduwe Joest Gherit van Ethen en Jan Steven Willem Stevens haar huidige man.

R-1551-14-7942-39r

Verkoop

Jan Willem Willem Mutsaerts aan Willem Willem Mutsaerts, zijn vader.

R-1552-14-7942-63r

Verkoop

Wouter Willem Willem Mutsaerts aan Willem Willem Mutsaerts, zijn vader.

R-1552-14-7942-83v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Peter sBeren.

R-1552-14-7943-7v

Verkoop

Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts aan haar kinderen. De kinderen verkopen weer aan Anthonis Jan Adriaen Smolders.

R-1552-14-7943-13r

Verkoop

Gherit Goijaert Aert Goijaerts aan Corneliske Goijaert Aert Goijaerts, haar zuster.

R-1552-14-7943-17r

Vernadering

Door Willem Willem Willem Mutsaerts die weer verkoopt aan Peter Jan van Ghestel, zijn oom.

R-1552-14-7943-28r

Verkoop

Herman Gherit Hermans aan Anthonis Jan Gherit Hermans.

R-1552-14-7943-41v

Verkoop

De erfgenamen Sijmon Jan Sijmons aan Cornelis Jan Jan Sijmons en aan Henrick Jan Jan Sijmons.

R-1552-14-7943-56r

Afstand

Kinderen en broers en zussen van Barbara Jan van Ghestel, eerste vrouw van Willem Willem Mutsaerts t.b.v. zijn tweede vrouw Geertruijt.

R-1553-14-7943-67v

Verkoop

Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers aan Herman Jan Gherit Hermans.

R-1553-14-7943-69v

Verkoop

Jan Jan Eelkens aan Cornelis Cornelis Wouters.

R-1553-14-7943-111v

Schuldbekentenis

Cornelis Wouter Jan Wouters aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Zwaenke, zijn dochter.

R-1553-14-7943-115v

Erfdeling

De erfgoederen van Henrick Wouter Goeens en Anna Cornelis sBeren.

R-1553-14-7944-1v

Verkoop

Cornelis Jan van Ghierl aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl, zijn vader.

R-1553-14-7944-3r

Verkoop

Jan Ghijsbrecht van Ghierl en Jan zijn zoon aan Michiel Gherit Jan Wouters.

R-1553-14-7944-5r

Schuldbekentenis

Dionijs Henrick Wouter Marien aan Lijsbet Mathijs van Gorp, als vrouw van Adriaen Jan Peter Ghijben.

R-1553-14-7944-5v

Vernadering

Door Peter Peter Zwijsen als man van Willem Adriaen Ghijsbrecht van Boerden.

R-1553-14-7944-10r

Verkoop

De kinderen Peter Huijbrecht Smitten aan Willem Peter Huijbrecht Smitten, hun broer en zwager.

R-1553-14-7944-30r

Verkoop

Herman Gherit Hermans aan Daniel Gherit Hermans, zijn broer.

R-1553-14-7944-30v

Erfruil

Cornelis Lambrecht Willems en Peter Adriaen Cornelis Hermans, zijn zwager.

R-1554-14-7944-32r

Verkoop

Daniel Gherit Hermans en Laureijs Aert Lensen aan Pauwels Laureijs Aert Lensen.

R-1554-14-7944-37v

Verkoop

Cornelis Gherit Hermans aan Herman Jan Gherit Hermans.

R-1554-14-7944-52r

Verkoop

Ghijsbrecht Jan van Ghierl aan Goijaert Marten Jan Ghenen.

R-1554-14-7944-60v

Verkoop

De erfgenamen Jan Jan Zomers aan Willem Peter Huijb Smitten.

R-1554-14-7944-62r

Afstand en erfdeling

Gherit Gherit Reijnen, weduwnaar van Willem dochter van wijlen Jan van Spaendonck, doet afstand t.b.v. Peter Anthonis Meeus Otten en Jan Denijs Crillaerts, zijn schoonzonen. Peter en Jan verkopen aan Peter Gherit Gherit Reijnen.

R-1554-14-7944-67r

Afstand en erfruil

Gherit Gherit Reijnen, weduwnaar van Willem dochter van wijlen Jan van Spaendonck, doet afstand t.b.v. Peter Anthonis Meeus Otten en Jan Denijs Crillaerts, zijn schoonzonen. Peter en Jan verkopen aan Peter Gherit Gherit Reijnen.

R-1554-14-7945-5v

Schuldbekentenis

Herman Gherit Hermans aan Pauwels Peter Crillaerts.

R-1554-14-7945-19r

Verkoop

Peter Peter Zwijsen als man van Willem Adriaen Ghijsbrecht van Boerden aan Jan Elen Jan Sijmons.

R-1554-14-7945-29v

Verkoop

Vranck Lambrecht Willems aan Cornelis Gherit Hermans.

R-1554-14-7945-33r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Michiel Roelofs en Heijlwich Aert de Bont.

R-1555-14-7945-52v

Schuldbekentenis

Peter Adriaen Cornelis Hermans aan het klooster of convent van de Baseldonck.

R-1555-14-7946-15v

Afstand en verkoop

Cornelis Wouter Jan Wouters weduwnaar van Elijsabet Andries Henrick vanden Kieboom doet afstand ten behoeve van zijn zoon Andries.

R-1555-14-7946-16r

Verkoop

Andries Cornelis Wouter Jan Wouters verkoopt aan Jan en Cornelis Cornelis Jan Wouters, zijn broers.

R-1555-14-7946-23v

Afstand en erfdeling

De erfgoederen van Corneliske weduwe van Cornelis Peter Mutsaerts.

R-1555-14-7946-27v

Verkoop

Anthonis Jan Gherart Hermans aan Cornelis Cornelis sBeren.

R-1555-14-7946-97v

Afstand en verkoop

Cornelis Wouter Jan Wouters weduwnaar van Elijsabet Andries Sprengers (vanden Kieboom) doet afstand ten behoeve van zijn zoon Andries. Andries verkoopt aan Jan en Cornelis Cornelis Jan Wouters, zijn broers.

R-1556-847-260-16r

Erfdeling

De erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt, nadat Henrick zijn tocht had overgegeven.

R-1556-14-7946-3r

Schuldbekentenis

Jan Steven Willem Stevens aan Steven, zijn vader.

R-1556-14-7946-8r

Verklaring

Willem Veramelvoert.

R-1556-14-7946-36r

Verkoop

Anthonis Gherit Henrick Beijkens aan Adriaen Marten Jan Ghenen, zijn zwager.

R-1556-14-7946-40r

Verkoop

Dionijs Henrick Wouter Goeens aan Jan Cornelis de Beer.

R-1556-14-7946-40v

Verkoop

De erfgenamen van Willem Jan Veramelvoirt aan Dionijs Henrick Wouter Goeens, hun zwager.

R-1556-14-7946-49r

Verkoop

De erfgenamen van Willem Jan Veramelvoirt aan Jan Jan de Vet en aan Peter Willem Veramelvoirt en aan Dionijs Henrick Wouter Goeens, hun broer en zwagers.

R-1556-14-7946-49v

Verkoop

Jan Gherit de Bont als man van Jenneke Willem Veramelvoirt aan Jan Jan de Vet.

R-1556-14-7946-49v

Verkoop

Jan Gherit de Bont als man van Jenneke Willem Veramelvoirt, en Dionijs Henrick Wouter Goeens als man van Adriana Willem Veramelvoirt aan Peter Willem Veramelvoirt, hun zwager.

R-1556-14-7946-50r

Verkoop

Peter Willem Veramelvoirt en Jan Gherit de Bont als man Jenneke Willem Veramelvoirt, zijn zuster, aan Dionijs Henrick Wouter Goeens, zijn zwager.

R-1556-14-7946-50v

Erfruil

De erfgenamen van Jan Gherit Hermans weduwnaar van Jenneke Gherit Jan Wouters, nadat Jan Gherit Hermans afstand gedaan heeft.

R-1556-14-7946-76r

Verkoop

De kinderen van Marie weduwe Joest Gherit van Ethen aan Jan Steven Willem Stevens, haar huidige man, nadat Marie afstand had gedaan.

R-1556-14-7947-5r

Verkoop

De kinderen van Claes Henrick Smolders en Jenneke Henrick Leijten aan Anthonis Jan Adriaen Smolders en aan Jan Elen Jan Sijmons.

R-1557-14-7947-31r

Verkoop

De kinderen van Peter Jan Meeus en Anna Jan Laureijs Eelkens aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Peter Peter Gherit Reijnen, nadat Peter Jan Meeus afstand had gedaan.

R-1557-14-7947-34v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Willem Mutsaerts en Peterke Claes Steven Reijnen aan Huijbrecht Jan Leijten.

R-1557-14-7947-57v

Afstand en verkoop

Gherit Gherit Reijnen, weduwnaar van Willem dochter van wijlen Jan van Spaendonck, doet afstand t.b.v. Daniel Gherart Hermans en Cornelis Cornelis sBeren, zijn schoonzonen. Daniel en Cornelis verkopen aan Peter Gherit Gherit Reijnen.

R-1557-14-7947-71v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Meeus.

R-1557-14-7947-72v

Afstand

Peter Jan Peter Meeus, weduwnaar van Anna Jan Laureijs Eelkens aan zijn wettige kinderen.

R-1557-14-7947-73r

Verkoop

De kinderen Peter Jan Peter Meeus, weduwnaar van Anna Jan Laureijs Eelkens aan Anthonis Jan Gherit Hermans.

R-1557-14-7947-74r

Verkoop

Cornelis Jan Reijnen aan Embrecht Jan Peter Meeus.

R-1557-14-7948-11v

Erfruil

Jan Claes Verhoeven als man van Hadewig Gherit Hagaerts en Anthonis Jan Gherit Hermans.

R-1557-14-7948-12v

Verkoop

De kinderen Peter Wouter Vermee en Daniela Peter Nouwen aan Jan Cornelis de Beer en aan Jan de Vet Janssoene.

R-1558-14-7948-38v

Verkoop

Adriaen Cornelis Jans van Spaendonck en Anthonis Jan Gherit Hermans als man van Anna Cornelis Jan van Spaendonck aan Willem Henrick van Dijck en Adriaen en Willem Henrick van Dijck als man van Jenneke Cornelis Jans van Spaendonck aan Anthonis Jan Gherit Hermans, nadat Cornelis Jan van Spaendonck weduwnaar van Marie Pauwels Peter de Decker afstand had gedaan .

R-1558-14-7948-58r

Verkoop

De erfgenamen van Willem Jan Veramelvoirt aan Jan de Vet en aan Dionijs Henrick Wouter Mariën, hun zwagers.

R-1558-14-7949-3r

Schuldbekentenis

Jan Claes Henrick Verhoeven als man van Hadewich Gherit Hagaerts aan kinderen van Embrecht Embrecht de Canter.

R-1558-14-7949-3v

Schuldbekentenis

Henrick Cornelis Appels aan kinderen van Embrecht Embrecht de Canter.

R-1558-14-7949-21v

Verkoop

Anthonis Jan Gherit Hermans aan Embrecht Jan Meeus.

R-1559-14-7949-38v

Verkoop

Jan Michiel Gherit Jan Wouters aan Peter Michiel Gherit Jan Wouters, zijn broer.

R-1559-14-7949-51v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Jan van Raeck en Cornelia. De erfgenamen verkopen aan Dionijs Henrick Wouters, aan Willem Henrick Zwijsen en aan Herman Gherit Hermans.

R-1559-14-7949-53v

Verkoop

Dionijs Henrick Wouter aan Jan Henrick Wouters, zijn broer.

R-1559-14-7949-54r

Verkoop

Jan Goijaert Jan Smitten de Jonge als man van Heijlwich Henrick Wouters aan Jan Henrick Wouters, zijn zwager.

R-1559-14-7949-55v

Geschil

Anna Peter Mutsaerts weduwe van Adriaen Adriaen Zomers met Jacob Jan Jan Sijmons, haar tegenwoordige man, en de onmondige kinderen Adriaen Adriaen Zomers en Anna Peter Mutsaerts.

R-1559-14-7949-66v

Gelofte

Jan Cornelis Wouters als man van Henricka Adriaen Michiel Roelofs aan Peter Gherit Gherit Reijnen.

R-1559-14-7949-70r

Akkoord

Goijaert Marten Jan Ghenen en Zwaenke Cornelis Jan Wouters.

R-1559-14-7950-29v

Verkoop

Zwaenke Cornelis Wouters aan Cornelis Cornelis Wouters, haar broer.

R-1560-14-7950-51r

Verkoop

Michiel Goiaert Jan Vet aan Jan Jan de Vet, zijn oom.

R-1560-14-7950-61r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerijt Henrick Beijkens en Dingen Jan Claes Zegers. Adriaen Gerijt Henrick Beijkens verkoopt vervolgens zijn deel aan Henrick Jan Sijmons

R-1560-14-7950-72v

Verkoop

Aert Jan Gerijts weduwnaar van Dingen Sijmon Herman Heijsten aan haar kinderen. Vervolgens verkopen de kinderen aan Willem Peter Huijben, hun zwager

R-1560-14-7950-74v

Verkoop

De erfgenamen Jan Sijmons en Jenneke Gerijt Gerijt Smoelders aan Peter Jan Reijnen en aan Jacop Jan Sijmons, hun broer en oom.

R-1560-14-7950-76v

Verkoop

Jan Adriaen Daniel Cornelis Hermans aan Adriaen Daniel Cornelis Hermans, zijn vader.

R-1560-14-7950-77v

Verkoop

Jacop Jan Sijmons aan Peterke weduwe van Cornelis Jan Sijmons, zijn broer.

R-1560-14-7951-1r

Verkoop

De kinderen Willem Henrick van Dijck en Catherijna Ceel Goiairt Celen aan Jan Daniel Gerijt Hermans, na afstand Willem Henrick van Dijck afstand gedaan had ten behoeve van zijn kinderen.

R-1560-14-7951-4v

Verkoop

Jan Cornelis Woutersoen aan Adriaen Daniel Cornelis Hermans.

R-1560-14-7951-14v

Verkoop

De erfgenamen van Daniel Gerijt Hermans en Catherijne Gerijt Reijnen aan Jan Cornelis Wouters, aan Adriaen Jan Reijnen en Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts en aan Gerijt Daniel Gerijt Hermans, hun broer, nadat Catherijne weduwe van Daniel Gerijt Hermans afstand gedaan had.

R-1560-14-7951-17r

Verkoop

Jan Henrick Wouters aan Jan Cornelis de Beer.

R-1560-14-7951-33v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Gerijt Hermans en Jenneke Vranck Lammens (Lemmens).

R-1560-14-7951-38v

Verkoop

De erfgenamen van Henrick Cornelis Appels en Jenneke Jan Jan Nauwen aan Herman Jan Gerijts als man van Engelbertke Henrick Cornelis Appels, hun zwager, nadat Henrick Cornelis Appels afstand gedaan had.

R-1560-14-7951-40v

Verkoop

De kinderen van Henrick Cornelis Appels en Jenneke Jan Jan Nauwen aan Peter Gerijt Jan Maes Geenen en aan Herman Gerijt Hermans

R-1560-14-7951-43r

Verkoop

De kinderen en kleinkinderen van Jan Vranck Lammens aan Jan Jan Vranck Lammens, hun broer en oom.

R-1561-14-7951-48v

Schuldbekentenis

Adam Cornelis Jan Sijmons aan Matheeus Wouter Gerijts.

R-1561-14-7951-65v

Verkoop

De kinderen Aert Jan Geenen en Dingena Sijmon Hermans aan Corstiaen Laureijs Cleijs Lammens.

R-1561-14-7951-72r

Verkoop

Herman Gerijt Hermans aan Jan Wijt Joisten ten behoeve van zijn kinderen.

R-1561-14-7951-74v

Verkoop

Jan Cornelis Wouters aan Cornelis Cornelis Wouters, zijn broer.

R-1561-14-7951-84v

Afdeling

Ghijsbrecht Gerijt Henrick Beijkens met zijn kinderen bij Dingena Henrick Cornelis Henrickx.

R-1561-14-7951-85r

Verkoop

Ghijsbrecht Gerijt Henrick Beijkens, deels als weduwnaar van Dingena Henrick Cornelis Henricx zijn eerste huisvrouw en deels als man en momber van Marie Herman Cornelis Hermans zijn tegewoordige huisvrouw aan Henrick Jan Sijmons.

R-1561-14-7951-85v

Verkoop

Henrick Jan Sijmons aan Anthonis Gerijt Henrick Beijkens.

R-1561-14-7951-88r

Ontvangst

Van Margriet Peter Willem Gerijts weduwe Peter Mathijs vanden Eijnde en van Laureijs Goiairt Willems.

R-1561-14-7952-26r

Verkoop

Gerijt en Cornelis Cornelis Gerijt Hermans aan Herman Cornelis Gerijt Hermans hun broer.

R-1561-14-7952-26v

Verkoop

Pauwels Laureijs Aert Lensen aan Jan Berijs ten behoeve van jonkheer Charles van Malsen, heer van Tilborch en Ghoerll.

R-1561-14-7952-37r

Erfdeling

De erfgoederen van Henrick Cornelis Appels en Jenneke Jan Nauwen.

R-1562-14-7952-41r

Erfruil

Jan Claes Henrick Verhoeven en Herman Jan Gerijt Hermans als man van Engel Henrick Cornelis Appels.

R-1562-14-7952-49v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerijt Adriaen Meeus de oude, nadat hij afstand gedaan had. Jan Gerijt Adriaen Meeus verkoopt vervolgens zijn deel aan Adriaen Peter Zegers en aan Willem Gerijt Adriaen Meeus, zijn broer.

R-1562-14-7952-71r

Verkoop

Jan en Zwaenke Cornelis Wouters aan Ghijsbrecht Gerit Henrick Beijkens.

R-1562-14-7952-71v

Verkoop

Anna weduwe Herman Gerit Hermans doet afstand ten behoeve van haar kinderen. Haar kinderen verkopen vervolgens aan Cornelis Cornelis Wouters.

R-1562-14-7952-72v

Verkoop

Jan Gerit Hermans weduwnaar van Jenneke Gerit Jan Wouters doet afstand ten behoeve van zijn kinderen. Zijn kinderen verkopen vervolgens aan Jan Jan de Vet en aan Thobias Wouter Jans.

R-1562-14-7952-74v

Verkoop

Jan Jan de Vet aan Embrecht Jan Meeus.

R-1562-14-7952-74v

Verkoop

Peter Michiel Gerijts aan Embrecht Jan Meeus.

R-1562-14-7952-87

Vernadering

Thonis Jan Gerit Hermans de verkoop aan Jan Claes Henricx Verhoeven).

R-1562-14-7953-14v

Verkoop

Anna weduwe van Herman Gerit Hermans aan haar kinderen. Haar kinderen verkopen vervolgens aan Jan Berijs ten behoeve van Cornelis Jan Reijnen aan Herman Cornelis Gerit Hermans, en aan Herman Jan Gerit Hermans.

R-1563-14-7953-49r

Verkoop

Gerit Daniel Gerit Hermans aan Jan Cornelis Wouters.

R-1563-14-7953-49v

Verkoop

Peter en Jan Michiel Gerits aan Ghijsbert Gerit Henrick Beijkens.

R-1563-14-7953-63v

Verkoop

Peter Henrick Cornelis Henricx aan Jan Henrick Cornelis Henricx de Oude, zijn broer.

R-1563-14-7953-79r

Verkoop

Henrick Jan Sijmons aan Jan en Adriaen kinderen van Jan Jan Sijmons, zijn broer.

R-1563-14-7953-79r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerijt de Oude Adriaen Meeus, verdere verdeling van de erfgoederen van Gerijt Adriaen Meeus de oude.

R-1563-14-7953-90v

Erfdeling

De erfgoederen van Gherit Gherit Reijnen.

R-1563-14-7953-94r

Verkoop

Daniel en Cornelia Jan Daniel Gerit Hermans aan Embrecht Jan Meeus.

R-1563-14-7954-37r

Verkoop

Jan Wouter Jans aan Herman Cornelis Gert Hermans.

R-1563-14-7954-38r

Erfdeling

De erfgoederen van Herman Gerit Hermans (van Heijst) en Anna Denijs Adriaen Mutsaerts.

R-1563-14-7954-47v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Ghijsbrechts van Ghierll en Eva Adriaen Reijnder Crillaerts.

R-1564-14-7955-12r

Verkoop

Willem Gerit Adriaen Meeus aan Dionijs Henrick Wouters.

R-1564-14-7955-13v

Verkoop

Willem Gerit Vendicx als man van Henricxken Henricx Jans van Ghierll aan Herman Cornelis Gerit Hermans.

R-1564-14-7955-14v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Goderts en Mechteld Jans van Ghierll.

R-1564-14-7955-33v

Verkoop

Cornelis en Gerit Willem Veramelvoirt aan Jan Jans de Vet.

R-1564-14-7955-39v

Verkoop

De kinderen Jacop Jans Brouwer en Gerit Cornelis Gerits Jan Maes Geenen aan Kaerll van Malssen nadat Jacop afstand gedaan had van zijn tocht.

R-1565-14-7955-42r

Verkoop

De kinderen Daniels Gerit Hermanss aan Peter Gerit Gerit Reijnen.

R-1565-14-7955-45v

Verkoop

De kinderen Daniels Gerit Hermanss aan Adam Cornelis Jan Sijmons.

R-1564-14-7955-62v

Verkoop

Willem Gerit Hendricx als man van Henricxken Henricx Jans van Ghierll aan Jan Jans van Ghierll.

R-1565-14-7956-9v

Verkoop

Herman Cornelis Gerit Hermans aan Mariken weduwe Jan Daniels van Buerden.

R-1565-14-7956-21v

Verkoop

Peter en Jan Michiel Gerits aan Jan Claes Henricx Verhoeven.

R-1565-14-7956-23v

Verkoop

Dionijs Herman Gerit Hermans aan Jan Jans de Vet.

R-1565-14-7956-27r

Verkoop

Herman Cornelis Gerit Hermans aan Jan Claes Henricx Verhoeven.

R-1565-14-7956-70r

Verkoop

Corstiaen Laureijs Cleijs Lammens aan Jan Daniel Gerit Hermans (van Heijst).

R-1566-14-7957-7v

Afstand en verkoop

De erfgoederen van Peter Gerit Jan Maes Geenen en zijn vrouw Marie door Joost Peter Hermans en Adriana Peter Gerit Jan Maes Geenen zijn vrouw aan haar broers en zusters.

R-1566-14-7957-16v

Verkoop

Jan en Peterken Wouter Peter Zegers aan Jan Anthonis Jan Adriaen Smoelders.

R-1566-14-7957-51r

Verkoop

Cornelis Peter Willem sBeren aan Gerard Jans van Aerll.

R-1566-14-7957-56v

Verkoop

De erfgenamen Wouter Jan Wouters aan Sebastiaen Peter Crillaerts, aan Cornelia weduwe Jan Aert Jacops, aan Jannen Ghijsbrecht van Ghierl, aan Peter Peter Reijnen en aan Thobias Wouter Jan Wouters.

R-1566-14-7957-58r

Verkoop

Jan Daniel Gerit Hermans aan Peter Jan Sijmons.

R-1566-14-7957-58v

Verkoop

Jan Jan Gijsbrechts van Ghierll aan Pauwels Wouter Jan Wouters en aan Hubert Peter Jan Adriaen Smoelders.

R-1567-14-7957-61r

Erfdeling

De erfgoederen van Michiel Gerit Wouters en Cornelia Cornelis Hermans (van Heijst).

R-1567-14-7957-62v

Verkoop

Peter en Jan Michiel Gerit Wouters aan Jan Cornelis Cornelis Wouters ten behoeve van Margriet zijn moeder.

R-1567-14-7958-6r

Verkoop

Gerard Jan van Aerl aan Jan Adriaen Peter Zegers.

R-1567-14-7958-12r

Verkoop

Peter Peter Reijnen aan Jan Jan van Ghierll.

R-1567-14-7958-30r

Verkoop

Geritken en Jenneken Herman Gerit Hermans (van Heijst) aan Huberten Peter Jan Adriaen Smolders als man van Lucia Herman Gerit Hermans (van Heijst).

R-1568-14-7959-54v

Verkoop

De erfgenamen Jan Cornelis Wouters en Henricksken Adriaen Michiel Roelofs aan Willem Adriaen Gerit Meeuss.

R-1568-14-7959-55v

Verkoop

Jan Aerts Verhoeven als man van Marie Cornelis Adriaen Smolders aan Cornelis en Adriaen Cornelis Adriaen Smolders, zijn zwagers.

R-1569-14-7959-64v

Verkoop

Zwaenken Cornelis Wouters aan Margriet weduwe van Cornelis Cornelis Wouters.

R-1570-14-7960-38v

Verkoop

Adriaen, Peter en Lijsbet Cornelis Gerit Hermanssen (van Heijst) aan Jan Jan Vrancken, aan Geriden Willem Janss Veramelvoirt en aan Jan Cornelis Gerit Hermans hun broer.

R-1570-14-7961-2r

Verkoop

Dionijs Henrick Wouters aan Jan Cornelis sBeren.

R-1570-14-7961-2v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelis Peter Mutssaerts aan Cornelis Cornelis Peter Mutssarts, zijn neef.

R-1570-14-7961-14v

Verkoop

Peter Peter Reijnen aan Adriaen Gijsbert Wouters.

R-1570-14-7961-25

Verkoop

De erfgenamen Andries Cornelis Wouters aan Margriet weduwe van Cornelis Cornelis Wouters.

R-1571-14-7962-22v

Afstand

Adriaen Peter Zegers weduwnaar Adriana Lambert Willem Roeloffs ten behoeve van zijn kinderen behalve van het huis en een paar stukken grond.

R-1571-14-7962-23v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Peter Zegers en Adriana Lambert Willem Roeloffs.

R-1571-14-7962-24v

Verkoop

De kinderen Dionijs Peter Wouters en Adriana Adriaen Peter Zegers aan Adriaen Peter Zegers en aan Adriaen Gerit Vranken.

R-1571-14-7962-25r

Verkoop

Adriaen Gerit Vranken aan Gijsbert Gerit Henrick Beijkens.

R-1571-14-7962-29v

Verkoop

Gherit Willem Janss Veramelvoert aan Dionijs Henrick Wouters.

R-1572-14-7963-19v

Verkoop

Jan Michiel Gerits aan Jan Anthonis Jan Adriaen Smoelders.

R-1573-14-7964-23r

Verkoop

Swaen Cornelis Wouters aan Margriet weduwe van Cornelis Cornelis Wouters, haar schoonzuster.

R-1573-14-7964-39v

Verkoop

Willem Peter Huben aan Willemen Jaspar Peter Huijben.

R-1573-14-7964-51v

Verkoop

Lijsbeth en Jan Peter Wouters Vermee aan Jan Cornelis die Beer.

R-1574-14-7965-4v

Verkoop

De erfgenamen Jenneken Peter Wouter Vermee aan Cornelis Jan Cornelis sBeren en aan Lijsbeth Peter Wouters Vermee.

R-1574-14-7965-5v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelis sBeren aan Jan Jan Gerit Eelens en aan Hubert Daniel Gerit Hermans.

R-1574-14-7965-20v

Verkoop

Dionijs Peter Wouters Vermee aan Cornelis Jan Cornelis die Beer.

R-1574-14-7965-23r

Verkoop

Thobias Wouter Jans aan Cornelis Adriaen Adriaen Somers.

R-1574-14-7965-23v

Verkoop

Jan Adriaen Zegers aan Dionijs Peter Wouters Vermee.

R-1574-14-7965-24v

Verkoop

Jan Jan Gerit Eelens aan Dionijs Peter Wouters Vermee.

R-1574-14-7965-36r

Verkoop

Dionijs Peter Wouters Vermee aan Cornelis Jan Cornelis die Beer.

R-1575-14-7966-4r

Verkoop

De kinderen van Goiart Marten Jan Geenen aan Embrecht Jan Meeuss.

R-1575-14-7966-11r

Verkoop

Jan Adriaen Peter Zegers aan Jenneken Cornelis Cornelis die Beer en haar kinderen.

R-1575-14-7966-15r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jans die Vet en IJda Gerit Hagaerts.

R-1576-14-7967-11r

Verkoop

Cornelis Adriaen Adriaen Somers aan Adriaen Steven Dirck Scheijven.

R-1576-14-7967-12r

Verkoop

De kinderen Anthonis Jan Gerit Hermans en Anna Cornelis van Spaendonck aan Herman Cornelis Gerit Hermans.

R-1576-14-7967-22r

Verkoop

Adriaen Peter Zegers aan Adriaen Lenaert Adriaen Mutssaerts.

R-1576-14-7967-46v

Verkoop

Dionijs Peter Wouters Vermee aan Gerard Willems Veramelvoirt.

R-1577-14-7968-1r

Verkoop

Herman Cornelis Gerit Hermans aan Cornelis Adriaen Somers.

R-1577-14-7968-9r

Verkoop

Jan Jans van Ghierll aan Denijs Henrick Wouters.

R-1577-14-7968-9v

Verkoop

Anthonis Cornelis Cornelis Wouters aan Gijsbert Gerit Henrick Beijkens.

R-1577-14-7968-22v

Afstand en verkoop

Margriet weduwe Peter Mathijss van Eijnd doet afstand ten behoeve van haar kinderen. Haar kinderen verkopen aan Jan Jan Cornelis die Beer.

R-1577-14-7968-29r

Verkoop

Adriaen Gerit Beijkens aan Gerard Thonis Gerit Beijkens.

R-1577-14-7968-36v

Verkoop

Jan Cornelis die Beer aan Cornelis Jan Cornelis die Beer, zijn zoon.

R-1578-14-7969-36v

Akkoord

Jan Cornelis Cornelis Wouters wedunaar Niclaesken Peter Denijs Crillaerts met zijn kinderen.

R-1578-14-7969-52r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Daniels van Buerden en Marie Pauwels Jan Gijsberts van Buerden.

R-1578-14-7969-56r

Verkoop

Peter Adriaen Cornelis van Spaendonck als man van Lijsbeth Jan Daniels van Buerden aan Jan Jan van Buerden den ouden, zijn zwager.

R-1578-14-7969-56v

Verkoop

Jan Jan Daniels van Buerden die ouden aan Peteren Adriaen Cornelis van Spaendonck zijn zwager.

R-1579-14-7970-10v

Verkoop

Jan Jans Jan Gerit Hermans als man van Adriana Cornelis Cornelis Wouters aan Jan Cornelis Cornelis Wouters, zijn zwager.

R-1579-14-7970-41r

Verkoop

Jan Jan Cornelis die Beer en Jan Jan Daniels van Beurden, als man Anna Jan Cornelis die Beer aan Cornelissen Jan Cornelis die Beer, zijn broer en zwager.

R-1581-14-7973-12r

Verkoop

Cornelis Jan Cornelis die Beer aan Jan Jan Cornelis die Beer, zijn broer.

R-1581-14-7973-13r

Verkoop

Jan Jan Daniels van Buerden en Michiel Willem Joost Berijs als man van Margrieten Jan Daniels van Buerden aan Cornelis Jan Cornelis die Beer.

R-1581-14-7973-35v

Verkoop

Marten Hendrick Appels aan Jan Anthonis Jan Adriaens en Engele dochter Henrick Appels.

R-1581-14-7973-36v

Erfdeling

De erfgoederen van Lijsbeth Henrick Appels.

R-1582-14-7974-1r

Erfmangeling

Adriaen Adriaen Daniel Cornelis Hermans en Henrick Denijs Henrick Wouters als man van Dingna Adriaen Daniel Cornelis Hermans, zijn zwager.

R-1582-14-7974-3r

Verkoop

Cornelis Cornelis Cornelis de Beer als man van Heijlwich Adriaen Daniel Cornelis Hermans aan Cornelis Jan Jans de Raijmaecker.

R-1582-14-7974-52r

Verkoop

Jan Jan Cornelissoon de Beer en Jan Jan Danielssoon van Beurden als man van Anna Jan Cornelis de Beer aan Cornelis Jan Cornelis de Beer, zijn broer en zwager.

R-1582-14-7974-52v

Verkoop

Jan Jan Cornelis als man van Marije Cornelis Wouter Janssen aan Cornelis Jan Cornelis de Beer, zijn broer.

R-1583-14-7975-9v

Verkoop

Jan Jan Cornelis de Beer aan Cornelis Jan Willem van Gorp.

R-1584-14-7976-30r

Verkoop

Jan Jan Cornelis de Beer als man van Marije Cornelis Cornelis Wouters aan Jan Cornelis Cornelis Daniels?.

R-1584-14-7976-34v

Verkoop

Pauwels Laureijs Ghoijaerts vanden Sande aan Goijaerd Laureijs Ghoijaerts van den Sande. zijn broer.

R-1584-14-7976-38r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders en Cornelia Henrick Appels.

R-1585-14-7977-21r

Afstand en verkoop

Jan Cornelis de Beer weduwnaar Willemken Embrecht doet afstand en verkoopt aan Cornelis en Jan zijn zonen. Jan Jan Cornelis die Beer, verkoopt zijn deel aan Cornelis Jan Cornelis die Beer, zijn broer.

R-1585-14-7977-33r

Verklaring

Marija weduwe Jan Steven Willemssoon.

R-1586-14-7978-11v

Verkoop

Jan Jan Vrancken aan Peeter Gheridt Gheridt Reijnen.

R-1586-14-7978-11v

Verkoop

Gheritken weduwe Michiel Adam Cornelis Sijmons aan haar kinderen.

R-1586-14-7978-18v

Verkoop

Cornelis Cornelis Cornelis sBeren als man van Heijlwich Adriaen Daniel Cornelis Hermans aan Adriaen Adriaen Daniels Cornelis Hermans zijn zwager.

R-1587-14-7979-2r

Verkoop

Jan Jan Daniels van Buerden doude aan Cornelis Jan Cornelis de Beer, zijn zwager en aan Adriaen Adriaen Daniel Cornelis Hermans.

R-1587-14-7979-2v

Verkoop

Jan Jan Danielssoon van Buerden die jonghe aan Jan Jan Danielssoon van Buerden doude, zijn broer.

R-1587-14-7979-9r

Erfdeling

De erfgoederen Cornelis en Gheridt Cornelis Cornelis de Beer.

R-1587-14-7979-47v

Verkoop

Cornelis Cornelis Cornelis sBeren en Henrick Denijs Henrick Wouterssoon als man van Heijlwich en Digna Adriaen Daniel Cornelis Hermans aan hun zwager Adriaen Adriaen Daniel Cornelis Hermans.

R-1588-14-7980-1v

Verkoop

Cornelis Jan Scherven genoemd de Loijmaker aan Geraerd Daniel Gheridt Hermans.

R-1588-14-7980-10r

Verkoop

De kinderen Adam Cornelis Sijmons aan Peeter Jan Sijmons als man van Peterken Jan Wouters Vermee ten behoeve van hun kinderen.

R-1588-14-7980-19r

Verkoop

Jan Jan Daniels van Beurden doude als man van Anna Jan Cornelis de Beer aan Cornelis Jan Cornelis de Beer, zijn zwager.

R-1588-14-7980-21v

Verkoop

Huijberdt Peeter Jan Adriaen Smolders aan Willem Henrick Gheridt Smolders ten behoeve van zijn kinderen.

R-1588-14-7980-32r

Erfmangeling

Gheridt Daniel Gheridt Hermans en Cornelis Jan Cornelis de Beer.

R-1588-14-7980-32v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelissoon de Beer aan Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermans.

R-1589-14-7981-9r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Claes Hendricx Verhoeven en Heeswich Gheridt Jan Reijnen Crillaerts.

R-1589-14-7981-18v

Verkoop

Gheridt Huijbert Daniel Gheridt Hermans als man van Jenneken Marten Ardt Wouters aan Willem Jan Janssoon Vermee als man van Lijsbeth Adriaen van Ghilze.

R-1589-14-7967-46r

Verkoop

Dionijs Peter Wouter Vermee aan Gerard Willems Veramelvoirt.

R-1590-14-7982-1v

Verkoop

Jan Jan Daniels van Buerden doude aan Peeter Adriaen Cornelis van Spaendonck.

R-1590-14-7982-4r

Erfmangeling

Jan Jan Jan Jan Gheridt Hermans als man van Adriana Cornelis Cornelis Wouters en Jan Jan Cornelissoon de Beir als man van Marije Cornelis Cornelis Wouters, zijn zwager.

R-1590-14-7982-7v

Verkoop

Peter Adriaen Daniel Gheridt Hermans als man Peterken Jan Peter Gheridt Maes Ghenen aan Peterken weduwe Gheridt Peter Gheridt Jan Maes Ghenen en haar kinderen.

R-1590-14-7982-8r

Verkoop

Jan Jan Cornelis de Beer als man van Marije Cornelis Cornelis Wouters aan Geridt Willem Veramelvoirt.

R-1590-14-7982-9v

Verkoop

Jan Jan Cornelissoon de Beir aan Anthonis Cornelis Cornelis Wouters.

R-1590-14-7982-10r

Gelofte

Jan Jan Cornelis de Beer.

R-1590-14-7982-10v

Verkoop

Jan Jan Cornelis de Beer aan Cornelis Jan Cornelis de Beer, zijn broer. Nadat zijn vader Jan Cornelis Petersoon de Beer afstand had gedaan.

R-1590-14-7982-12v

Verkoop

Wouter Marten Ardt Wouters aan Willem Jan Janssoon Vermee.

R-1590-14-7982-15v

Verkoop

De erfgenamen Pauwels Wouter Janssoon en Heijwich Claes Broerthens aan Goijaerd Willem Cornelis van Werdt.

R-1590-14-7982-17v

Verkoop

Adriaen Adriaen Daniel Cornelis Hermans aan Jan Cornelis Gheridt Hermans.

R-1591-14-7982-24v

Verkoop

Henrick Cornelis Smolders als man van Ghijsbertken Jan Henrick Cornelis doude aan Jan Cornelis Gheridt Hermans ten behoeve van de Tafel van de Heijlige Geest binnen Tilborch.

R-1591-14-7982-25r

Verkoop

Adriaen Peeter Adriaen Cornelissoon en Willem Henrick Cornelis Smolders als man van Catharina en Ghijsbertken Jan Henrick Cornelissoon doude aan Huijbert Joost Willemssoon de Beer.

R-1591-14-7982-26v

Verkoop

Catharina Gheridt Daniel Gheridt Hermans en Ghijsbrecht Jan Ghijsbrecht Zegers als man van Digna Geridt Daniel Gheridt Hermans aan Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermans haar broer en zijn zwager.

R-1591-14-7982-27v

Verkoop

Jan en Adriaen Jan Cornelis Wouters aan Cornelissen Gheridt Daniel Gheridt Hermans.

R-1591-14-7982-27v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelissoon de Beer aan Jan Herman Janssoon de Roij.

R-1591-14-7982-28v

Verkoop

Willem Henrick Cornelis Smolders als man van Ghijsbertken Jan Henrick Cornelissoon doude aan Huijbert Joost Willemssoon de Beer.

R-1591-14-7982-28v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelissoon de Beer aan Jan Cornelis Gheridt Hermans.

R-1592-14-7983-10v

Verkoop

Adriaen Adriaen Daniel Cornelis Hermans aan Daniel Cornelis Jan Scherven.

R-1592-14-7983-15v

Verkoop

Jan Peter Hermans aan Jan Dirck Janssoon.

R-1593-14-7984-4r

Uitkoop

Van Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon door Jan en Adriaen Paeter Henrick Cornelissoon.

R-1593-14-7984-4v

Verkoop

De erfgenamen Jenneken Cornelis Spapen.

R-1593-14-7984-14v

Verkoop

De kinderen van Adriaen Ghijsbert Wouterssoon van Ghilze aan Ghijsbard Adriaen Ghijsbert Wouters van Ghilze, hun broer en zwager.

R-1593-14-7984-17v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Peter Zegers en Adriana Lambrecht Willem Roeloffs.

R-1593-14-7984-23r

Verkoop

Niclaes Adriaen Peter Zegers aan Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon.

R-1594-14-7985-12v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelissoon de Beer aan Cornelissen Jan Willemssoon van Gorp doude.

R-1594-14-7985-13r

Verkoop

Jan Herman Janssoon de Roij aan Cornelis Jan Cornelissoon de Beer.

R-1594-14-7985-13r

Verkoop

Huijbert Joost Willemssoon de Beer als man van Lijsbeth Jan Henrick Cornelis doude aan Cornelis Jan Willemssoon van Gorp doude.

R-1594-14-7985-13v

Verkoop

Jan Jan Jan Gheridt Hermans als man Adriana Cornelis Cornelis Wouters aan Marten Jan Martens.

R-1594-14-7985-15r

Erfdeling

De erfgoederen van Denijs Henrick Wouters en Adriana Willem Veramelvoort.

R-1594-14-7985-24r

Verkoop

Gheridt Willem Janssoon Veramelvoirt gehuwd met Heijlwich Gheret Jans de Cock en Adriaen Laureijs Mathaeussoon gehuwd met Denijsken Gheret Jans de Cock verkopen het erfdeel van hun vrouwen aan de overige erfgenamen.

R-1594-14-7985-28v

Verkoop

De erfgenamen Jan Pauwels aan Cornelis Berijs Peter Berijs.

R-1594-14-7985-36v

Verkoop

Willem Cornelis Peeter Soetaerts als man van Ghijsbertken Bartholomeus Anthonissoon de Coman aan Henrick Gheridt Henrick Borchmans.

R-1595-14-7986-5r

Verkoop

Daniel soone Cornelis Jan Scherven aan Pauwels Jan Matheeus Wouters.

R-1595-14-7986-18r

Verkoop

De erfgenamen van Thomas Goijart Marten Jan Gheritssoon aan Laureijs Henrick Jan Sijmons.

R-1595-14-7986-22r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Goijart Pulskens en Niclaesken Peeter Spapen.

R-1595-14-7986-26r

Verkoop en vernadering

Jan Daniel Gheridt Hermans aan Jannen Jasper Peter Huijben, vernaderd door Adriaen Jan Daniel Gheridt Hermans.

R-1595-14-7986-32r

Verkoop

Adriaen Jan Vrancken en Jan Peter Huijberts Peters als man van Jenneken Adriaen Jan Vrancken en Jacob Adriaen Daniels als man van Adriana Adriaen Jan Vrancken aan Cornelis Cornelis Peter Mudtsarts als man van Catharina Adriaen Jan Vrancken.

R-1596-14-7987-5v

Verkoop

De erfgenamen Hesewich Gheridt Haghaerts aan Pauwels Jan Matheus Wouters.

R-1596-14-7987-19v

Verkoop

Jan Joost Willems de Beer aan Gheriden Gheridt Cornelis sBeren.

R-1596-14-7987-25r

Verkoop

Cornelis Adriaen Jan Vrancken aan Jan Cornels Cornelis Peter Mudtsarts als man Catharina Adriaen Jan Vrancken, zijn zwager.

R-1596-14-7987-29r

Verkoop

Daniel, Marija, Jenneken en Joostken kinderen van Peeter Daniel Peeter Hermans aan Adriaen Peeter Daniel Peeter Hermans, hun broer.

R-1596-14-7987-34v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Vranck Lemmens en Joostken Jan Wouter Gheridtssoon.

R-1596-14-7987-37r

Verkoop

Jan Cornelis Gheridt Hermans aan Henrick Denijs Henrick Wouters.

R-1596-14-7987-37v

Verkoop

Jan Jan Cornelissoon de Beir aan Cornelis Jan Cornelissoon de Beir, zijn broer.

R-1596-14-7987-39v

Verkoop

Jan Peeter Peeter Zwijsen als man van Marija Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders aan Huijberden Joost Willems de Beer.

R-1597-14-7988-16r

Verkoop

Joachim Daniel Gheridt Hermans aan Denijs Peeter Daniel Peeter Hermans, zijn zwager.

R-1597-14-7988-21r

Verkoop

Anthonis Cornelis Cornelis Wouters aan Adrianen Adam Cornelis Sijmons.

R-1597-14-7988-21v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelis Wouterssoon aan Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermans (van Heijst).

R-1597-14-7988-27v

Verkoop

Jan Herman Cornelis Gheridt Hermans doude aan Pauwelsen Jan Matheus Wouter Smits.

R-1597-14-7988-27v

Verkoop

Jan Jan Jan Dirck Tielmans als man Jenneken Jan Adriaenssoon aan Cornelis Embert Jan Meussoon.

R-1597-14-7988-31

Verkoop

Erfgenamen Aerdt Janssoon Veramelvoirt en Jennekens Michtelt Hoecx aan Daniel Goijaert Jan Michielssoon.

R-1597-14-7988-43r

Erfdeling

De erfgoederen van Emberdt Jan Maeussoon.

R-1597-14-7988-45r

Erfmangeling

Cornelis Emberdt Jan Meussoon en Marija Lambert Aerdt Sibben weduwe Emberdt Jan Maeussoon en Peter Jacob Jan Sijmons als man van Aleijdt Emberdt Jan Maeussoon.

R-1597-14-7988-46r

Verkoop

Cornelis Emberdt Jan Maeussoon aan Marija weduwe Embert Jan Maeussoon (zijn moeder) en haar kinderen.

R-1597-14-7988-47r

Erfmangeling

Henrick Denijs Henrick Wouters en Gheridt Cornelis Cornelis sBeren.

R-1597-14-7988-50v

Verkoop

Martijnken Anthonis Bartholomeus (Verbunt) aan Gherid Anthonis Bartholomeus (Verbunt) haar broer en Jenneken haar moeder.

R-1597-14-7988-53r

Verkoop

Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon de jonghe aan Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon de oude, zijn broer.

R-1598-14-7989-4v

Verkoop

Glaude Greffsone van Lotharingen als man van Martijnken Anthonis Bartholomeus Verbunt aan Gheriden Anthonis Bartholomeus Verbunt.

R-1598-14-7989-4v

Verkoop

Cornelis Jan Willemssoon van Gorp aan Jan Henrick Martenssoon de Wael.

R-1598-14-7989-5r

Verkoop

Cornelis Jan Cornelissoon de Beir aan Cornelis Jan Willemssoon van Gorp.

R-1598-14-7989-5r

Verkoop

Gheridt Willem Janssoon Veramelvoort aan Pauwels Jan Matheussoon en Pauwels Jan Matheussoon aan Cornelis Jan Willemssoon van Gorp.

R-1598-14-7989-7r

Verkoop

Jan Ghijsbert Gheridt Beijkens aan Cornelis Ghijsbert Gheridt Beijkens, zijn broer.

R-1598-14-7989-7v

Verkoop

Jan Daniel Gheridt Hermans aan Adriaenen Jan Daniel Gheridt Hermans, zijn zoon.

R-1598-14-7989-13r

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Jan Vermee en Jenneken Goijaert Marten Jan Schenen.

R-1598-14-7989-21v

Verkoop

Peeter Jan Jacob Hoosmans als man van Machtelt Adriaen Willem Ghoijaertssoon aan Gherid en Jan Adriaen Willem Goijaerts zijn zwagers.

R-1598-14-7989-42v

Verkoop

Adriaen Jan Vrancken weduwenaar Geertruijdt Willen Henrick van Spaendonck aan Jan Jan Jan Peter Melis als man van Marija Adriaen Jan Vrancken en Jan Michiel Adam Cornelis Sijmons als man van Anna Adriaen Jan Vrancken, zijn dochters.

R-1598-14-7989-43r

Verkoop

Jan Jan Jan Peter Melis als man van Marija Adriaen Jan Vrancken en Jan Michiel Adam Cornelis Sijmons als man van Anna Adriaen Jan Vrancken aan Jan Cornelis Cornelis Peter Mudtsarts als man van Catharina Adriaen Jan Vrancken, hun zuster.

R-1598-14-7989-43v

Verkoop

Cornelis Peeter Jan Dircx weduwnaar Anna Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen aan Jan Gheridt Peeter Gheridtssoon.

R-1598-14-7989-69r

Verkoop

Marten Willem Marten Fiers en Anthonis Janssoon Verbundt als man van Anna Willem Marten Fiers aan Henrick Denijs Henrick Wouters.

R-1599-14-7990-4v

Verkoop

Adriaen Jan Janssoon de Widt als man van Anna Denijs Henrick Wouters aan zijn zwager Martenen Jan Marten Gheritssoon uit naam van Willemken Denijs Henrick Wouters.

R-1599-14-7990-15r

Afstand

Lijsbeth Peeter Ghoijart Pulskens weduwe Peeter Denijs Jan Reijnen ten behoeve van haar kinderen.

R-1599-14-7990-15v

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Denijs Jan Reijnen en Lijsbeth Peeter Ghoijart Pulskens.

R-1599-14-7990-17v

Erfmangeling

Pauwels Joost Hermans als man van Jenneken Peeter Denijs Jan Reijnen en Peeter Cornelis Henrick sBeren als man van Mechtelt Peeter Denijs Jan Reijnen.

R-1599-14-7990-18v

Verkoop

De erfgenamen Willem Gheridt Adriaen Meeussoon en Ida Wouter Jan Reijnen aan Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon de jonghe, aan Anthonis Cornelis Cornelis Wouters, aan Cornelis Jan Willemssoon van Gorp en aan Cornelis Frans Dircx.

R-1599-14-7990-20r

Verkoop

Jan en Adriaen Jan Jan Vrancken aan Wouter Jan Jan Vrancken, hun broer.

R-1599-14-7990-20v

Verkoop

Jan Jan Jan Vrancken aan Wouter Jan Jan Vrancken, zijn broer.

R-1599-14-7990-33v

Verkoop

Adriaen Peeter Daniel Peeter Hermans als man van Marije Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen aan Aerd Adriaen Willem Ghoijarts als man van Jenneken Gheridt Peters.

R-1599-14-7990-34r

Verkoop

Cornelis Adriaen Willem Ghoijaertssoon aan Willem Adriaen Willem Ghoijartssoon zijn broer.

R-1599-14-7990-34r

Verkoop

Aerdt Adriaen Willem Ghoijaertssoon aan Jan Adriaen Willem Ghoijaertssoon zijn broer.

R-1599-14-7990-34v

Verkoop

Peeter Huijbert Jasper Peeter Huijben aan Cornelis Adriaen Willem Ghoijaertssoon als man van Cornelia Huijbert Jasper Peeter Huijben.

R-1599-14-7990-34v

Verkoop

Jan Adriaen Willem Goijaertssoon aan Adriaen Cornelis Cornelis Peeter Mudtsaerts als man van Jennekens Adriaen Willem Goijaertssoon en Marten Jan Daniel Cornelis Hermans als man van Adriaena Adriaen Willem Goijaertssoon, zijn zwagers.

R-1599-14-7990-46v

Erfmangeling

Adriaen Adam Cornelis Sijmons en Jan Michiel Adam Cornelis Sijmons.

R-1599-14-7990-47v

Verkoop

De kinderen van Michiel Adam Cornelis Sijmons en Geritken Jan Jan Hermanssoon aan Jan Michiel Adam Cornelis Sijmons, hun broer.

R-1599-14-7990-48r

Verkoop

De kinderen van Michiel Adam Cornelis Sijmons en Geritken Jan Jan Hermanssoon aan Adriaen Adam Cornelis Sijmons.

R-1599-14-7990-69P

Verkoop

De gemeente Tilburg aan Adriaen Geridt Adriaen Meeuss.

R-1600-14-7991-1r

Verkoop

Denijs Dirck Willemssoon de Bije als man van Joostken Gheridt Jan Veldekens (via vernadering) aan Cornelis Jan Willemssoon van Gorp.

R-1600-14-7991-1v

Erfmangeling

Aerdt Adriaen Willem Ghoijaerts en Pauwels Jan Matheus Wouterssoon.

R-1600-14-7991-47r

Verkoop

Cornelis Michiel Jan Wouters als man van Digna Willem Janssoon Vermee aan Willem Jan Janssoon Vermee zijn schoonvader.

R-1601-14-7991-107r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Lenaert Mudtsaers en Peterken Jan Janssoon de Vet.

R-1601-14-7991-111v

Verkoop

Adriaen Goijaert Peeter Gherit Smolders verkoopt als man van Ida Adriaen Lenaert Mudtsaerts zijn deel aan zijn broer Jan.

R-1601-14-7991-114v

Verkoop

Gheridt Cornelis Cornelis sBeren aan Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon.

R-1601-14-7991-115r

Verkoop

Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon aan Gheridt Cornelis Cornelis sBeren.

R-1601-14-7991-115v

Verkoop

Henrick Cornelis de Crom aan Pauwelsen Jan Matheeus Wouterssoon.

R-1601-14-7991-120v

Afstand

Jan Jan Cornelis Peters de Beer ten behoeve van Cornelis Jan Cornelis Peters de Beer, zijn broer.

R-1602-14-7991-127r

Verkoop

Cornelis Ghijsbert Gheridt Beijkens aan Peeter Jan Sijmons genoemd Paemach.

R-1602-14-7991-128r

Verkoop

Gheridt Daniel Gheridt Hermans aan Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermans zijn zoon.

R-1602-14-7991-128r

Verkoop

Adriaen Henrick Niclaes Peeter Aerdts als man van Magdalena Ghijsbert Gheridt Beijkens aan Cornelis Adriaen Jan Somers.

R-1602-14-7991-142r

Verkoop

Cornelis Michiel Adriaen Wouters als man van Digna Willem Janssoon Vermee aan Willem Jan Janssoon Vermee en zoon Goijart.

R-1602-14-7991-147v

Verkoop?

Jan Dirck Janssoon aan de kinderen van Pauwels Jan Matheus Wouterssoon en Machteld dochter van Ghijsbert Janssoon van Ghierl en Catharina Dirck Janssoon.

R-1602-14-7991-152r

Verkoop

Daniel Jan Daniel Gheridt Hermans en Adriaen Jan Willemssoon van Oisterwijck als man van Cornelia Jan Daniel Gheridt Hermans aan Adriaen en Willem Jan Daniel Gheridt Hermans en Jacobben soone Quirijn Embrecht Pulskens als man van Catharina Jan Daniel Gheridt Hermans.

R-1602-14-7991-167v

Verkoop

Cornelis Willem Henrick Smolders als man van Jenneken Sebastiaen Daniel Gerit Hermans en Gijsbrecht Cornelis Reijnen van Loon als man van Adriana Sebastiaen Daniel Gerit Hermans aan Daniel Sebastiaen Daniel Gerit Hermans, hun broer.

R-1603-14-7991-180r

Verkoop

Adriaen Cornelis Peter Mutsarts en zijn kinderen aan Cornelis Jan Peter Janssoon.

R-1603-14-7991-180v

Verkoop

Cornelis Jan Peter Janssoon als man van Dingna Cornelis Cornelis Peter Mutsarts aan Daniel Adriaen Daniel Gerit Hermans als man van Anna Cornelis Mutsarts, haar zuster.

R-1603-14-7991-181r

Verkoop

Cornelis Jan Peter Janssoon als man van Dingna Cornelis Cornelis Peter Mutsarts aan Daniel Adriaen Daniel Gerit Hermans als man van Anna Cornelis Mutsarts, haar zuster.

R-1603-14-7991-174v

Verkoop

Jan Willem Gerit Adriaen Meeussoon aan jonckheere Huijbert van Malsen.

R-1603-14-7991-184r

Verkoop

Anna Peter Gerit Reijnen weduwe van Adriaen Jan Pauwels van Beurden en haar kinderen aan Cornelis Peter Jan Reijnen.

R-1603-14-7991-184v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Gerit Reijnen en Cornelia Adriaen Michiel Roeloffs.

R-1603-14-7991-207r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Adriaen Cornelis Hermans en Geridtken Henrickx van Spaendonck.

R-1603-14-7991-215v

Verkoop

Willem Jan Daniel Geridt Hermanssoon (van Heijst) aan Cornelis Frans Dirxssoon.

R-1603-14-7991-216r

Verkoop

Henrick Laureijs Everadtssoon als man van Cornelia Anthonis Cornelis Wouterssoon en Jan Willem Willemssoon van Buel als man van Maria Anthonis Cornelis Wouterssoon aan Cornelis Frans Dircxssoon.

R-1605-14-7991-306r

Verkoop

Jan en Peter Peter Jan Sijmons aan Cornelis Adriaen Willem Goijardtssoon.

R-1605-14-7991-306v

Verkoop

Peeter Huijbert Jasper Peeter Huijben aan Cornelis Adriaen Willem Ghoijardtssoon als man van Cornelia Huijbert Jaspar Peeter Huijbert.

R-1605-14-7991-327r

Testament

Jan Dircxssoon van Ghestel en Lijsbeth Peeter Wouterssoon Vermee.

R-1606-14-7992-29r

Testament

Herman Cornelis Gheridt Hermanssoon van Heijst en Cornelia Jan Claes Stevenssoon.

R-1606-14-7992-30r

Verkoop

Cornelis Frans Dircxssoon aan Adriaen Geridt Adriaen Geridt Meussoon doude.

R-1606-14-7992-33v

Schuldbekentenis

Wouter sone wijlen Jan Vrancken

R-1606-14-7992-41r

Verkoop

Herman Cornelis Gherit Hermanssoon van Heijst aan Jan Herman Cornelis Gerit Hermanssoon van Heijst de jonge zijn zoon.

R-1607-14-7992-80r

Verkoop

Kinderen Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon onderling.

R-1607-14-7992-86r

Verkoop

Jan Huijbert Jan Leijten aan Jan Willem Jasper Peeter Huijben.

R-1607-14-7992-90r

Verkoop

Jan Jan Vrancken als man van Jenneken Willem Peeter Huijben aan Aerden Willem Peeter Huijben, zijn zwager.

R-1607-14-7992-99r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Denijs Jan Reijnen.

R-1607-14-7992-100v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Vrancken.

R-1607-14-7992-105r

Verkoop

Wouter Jan Jan Vrancken als man van Denijsken Peeter Denijs Jan Reijnen aan Peeter Cornelis Henrick sBeeren die men noemt Munster als man van Mechtelt Peeter Denijs Jan Reijnen, zijn zwager.

R-1607-14-7992-105r

Verkoop

Sebastiaen Daniel Geridt Hermanssoon weduwenaar van Henricxkens Embrecht Jan Meus Janssoon aan Wouter Jan Vrancken.

R-1607-14-7992-106r

Verkoop

Jan Peeter Jan Sijmons als man van Heijlwich Peeter Willem Peterssoon aan Adriaen Cornelis Cornelis Mutsarts.

R-1607-14-7992-108r

Verkoop

Cornelis Frans Dircxssoon aan Willem Jan Daniel Geridt Hermanssoon.

R-1607-14-7992-112r

Verkoop

Peter Anthonis Gheridtssoon aan Jan Peeter Jan Sijmonssoon.

R-1607-14-7992-124r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Jan Sijmonssoon en Catharina Peeter Gheridt Jan Maes Sgenen (zijn eerste) en Peterken Jan Wouterssoon Vermeer (zijn tweede) vrouw.

R-1607-14-7992-126r

Verkoop

Jan Peeter Jan Sijmonssen de jonge aan Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts, zijn zwager.

R-1608-14-7992-144v

Verkoop

Cornelis Adriaen Willem Goijardtssoon aan Jan Adriaen Willem Goijardtssoon zijn broer.

R-1608-14-7992-147v

Verkoop

Wouter Willem Gheridtssoon en Aerdt Jan Jan Reijnen als man van Marie Willem Gheridtssoon aan Bartholomeus Jan Hendrick Cornelissoon.

R-1608-14-7992-158r

Verkoop

Corstiaen Jan Peeter Jan Eelkens als man van Anna sijne Denijs Peeter Wouterssoon Vermee aan Peeteren Cornelis Jan Meussoon.

R-1608-14-7992-163r

Erfdeling

De erfgoederen van Henrixken Embrecht Jan Meussoon.

R-1608-14-7992-176r

Erfdeling

De erfgoederen van Geridt Peeter Maes sGgenen en Peterken Adam van Diesen.

R-1608-14-7992-187v

Afstand

Cornelis Embrecht Jan Meussoon t,b,v, zijn kinderen.

R-1608-14-7992-188r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Embrecht Jan Meussoon en Jenneken Peeter Goijart Pulskens.

R-1607-14-7992-192r

Verkoop

Adriaen Jan Jan Vrancken aan Wouter Jan Jan Vrancken, zijn broer.

R-1608-14-7992-198r

Verkoop

Goessen Jan Janssoon als man van Anna Tobias Wouter Janssoon aan Peeter Jan Jan Vrancken als man van Laureijsken Tobias Wouter Janssoon, zijn zwager, nadat Tobias afstand had gedaan van zijn tocht.

R-1608-14-7992-199r

Verkoop

Wouter Willem Geridtssoon aan Cornelis Geridt Daniel Gheridt Hermanssoon

R-1608-14-7992-200v

Verkoop

Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) weduwnaar van Lucia Herman Geridt Hermanssoon (van Heijst) aan Francis Anthonis Frans Henrick Gielissoon.

R-1608-14-7992-208v

Verkoop

De erfgenamen van Corst Laureijs Lemmens aan Hendrick Hendrick Hendricssoon de Wael. Vernaderd door Cornelis Adriaen Jacobsoon van Aelst.

R-1608-14-7992-236v

Verkoop

Adriaen Goijardt Peeterssoon gehuwd met Ijda Adriaen Lenardt Mutsarts via vernadering aan Peeter Goijart Peterssoon.

R-1608-14-7992-237v

Verkoop

Marten Jan Marten Genen aan Peeteren Goijart Peeterssoon.

R-1608-14-7992-239v

Verkoop

Wouter Willem Gheridtssoon en Aerdt Jan Jan Reijnen als man van Marie Willem Gheridtssoon aan Bartholomeus Jan Hendrick Cornelissoon.

R-1608-14-7992-244v

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Michiel Gheridt Janssoon en Geertruijdt Laureijs Michielssoon.

R-1608-14-7992-247v

Verkoop

Lenart Jan Wijnantssoon als man van Adriana Adriaen Willem Goijartssoon aan Willem Adriaen Willem Goijarts zijn zwager.

R-1609-14-7992-285v

Verkoop

Wouter Jan Jan Vrancken aan Daniel Adriaen Cornelis Mutsaerts.

R-1609-14-7992-290r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Janssoon van Beurden de oude en Adriana Cornelis Cornelissoon de Beer aan Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermanssoon.

R-1609-14-7992-293v

Erfdeling

De erfgoederen van Huijbert Jasper Peeter Huijben en Peeterken Cornelis Gheridt Jan Maes Sgenen.

R-1609-14-7992-303v

Verkoop

Adriaen Jan Daniel Gheridt Hermanssoon aan Adriaen Adriaen Gheridt Vrancken de jonge.

R-1609-14-7992-311r

Verklaring

Bartholomeusen Jan Hendrick Cornelissoon.

R-1609-14-7992-311v

Verkoop

Cornelis Willem Hendrick Gheridt Smolders als man van Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon aan Daniel soone Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon zijn zwager.

R-1609-14-7992-312r

Verkoop

Daniel Sebastiaen Daniel Gheridt Hermans aan Wouter Jan Jan Vrancken.

R-1609-14-7992-314v

Verkoop

Willem Jan Daniel Gheridt Hermanssoon aan Jan Willem Willemssoon van Buell.

R-1609-14-7992-322v

Verkoop

Peeter Gijsbert Dircxs aan Adriaen Geridt Peeter Maes Sgenen.

R-1609-14-7992-331r

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Jan Pauwels van Beurden en Anna Peeter Gerit Reijnen aan Jan Gheridt Peeter Maes Sgenen.

R-1609-14-7992-333v

Verkoop

Cornelis Adriaen Somers aan Daniel Sebastiaen Daniel Gerit Hermans van Heijst.

R-1609-14-7992-336v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon aan Jan Peeter Hendrick Cornelissoon hun broeder en zwager.

R-1609-14-7992-337r

Verkoop

Denijsken Peeter Denijs Janssoon weduwe Wouter Jan Jan Vrancken aan Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts ten behoeve van hem en zijn nakijnderen.

R-1609-14-7992-344r

Vernadering

Door Jan Cornelis Meussoon als man van Marie Adriaen Lenaert Mutsarts.

R-1609-14-7992-346v

Verkoop

Cornelis Jan Willemssoon van Gorp aan Marten Jan Marten Jan sGenen.

R-1609-14-7992-349v

Verkoop

Aleijdt Jan Cornelis Cornelis Wouterssoon aan Cornelis Geridt Daniel Geridt Hermanssoon (van Heijst).

R-1609-14-7992-357v

Verkoop

Jan Hendrick Hendricxssoon de Wael als man van Catharina Huijbert Daniel Gheridt Hermanssoon aan Gherid Huijbert Daniel Gheridt Hermanssoon, zijn zwager.

R-1610-14-7993-11r

Verkoop

Cornelis Adriaen Adriaen Somers aan Jan Peter Jan Sijmonssoon.

R-1610-14-7993-15r

Verkoop

Jan soone wijlen Jan Jan Vrancken als man ende momboir Jenneken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Willem Peeter Huijben aan Adriaenen soone Jan Jan Vrancken, zijn broer.

R-1610-14-7993-28v

Verkoop

Willem Gerit Willemssoon Veramelvoirt verkoopt zijn erfdeel aan zijn broer en zusters.

R-1610-14-7993-30v

Verkoop

Jan Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon aan Daniel Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon, zijn broer.

R-1610-14-7993-53r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis Wouterssoon en Nicolae Peter Denijs Crillaerts zijn eerste vrouw en Nicolae Gerit Denijs Reijnen zijn tweede vrouw.

R-1610-14-7993-58r

Verkoop

Jan Gerit Peter Maes sGenen als man van Nicolae Jan Cornelis Wouterssoon aan Peeter Peeter Michiel Gerit Janss.

R-1610-14-7993-64r

Verkoop

Jan Willemssoon van Buell aan Jan Cornelis Cornelissoon de Beir. Ontnadert door Jan Antonis Cornelis Wouters, zwager van Jan Willem Willemss van Buell.

R-1610-14-7993-88r

Verkoop

Peeter Goijaert Peeterssoon aan Jan Cornelis Meussoon.

R-1610-14-7993-91v

Verkoop

Willem Jan Daniel Peters Hermanssoon als man van Peterken Jan Cornelis Wouterssoon en Cornelia Jan Cornelis Wouterssoon aan Jan Gherit Peeter Maes sGenen en Jan Gherit Peeter Maes sGenen en Cornelia aan Willem Jan Daniel Gheridt Hermanssoon.

R-1610-14-7993-92v

Erfmangeling

Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge en Geridt Goijart Peeterssoon.

R-1610-14-7993-97r

Verkoop

Hendrick Hendrixssoon de Wael als man van Aleijdt Adam Cornelis Jan Sijmon aan Daniel Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon.

R-1610-14-7993-99v

Verkoop

Cornelis Frans Dircxssoon aan Antonisse Jan Herman Peterssoon van Heijst.

R-1610-14-7993-100r

Verkoop

Willem Jan Daniel Gheridt Hermanssoon (van Heijst) als man van Peeterken Jan Cornelis Wouterssoon aan Peeter Peter Michiels.

R-1611-14-7993-131v

Verkoop

Peeter en Bernart Cornelis Adriaen Somers aan hun overige broers en zusters.

R-1611-14-7993-132r

Afdeling

Cornelis Adriaen Somers weduwenaar van Margriete Peter Jan Adriaenssoon en zijn kinderen.

R-1611-14-7993-132v

Verkoop

Lijsbeth Peeter Wouterssoon Vermee weduwe Gijsbert Dircx van Gesthel aan Peeter Cornelis Jan Meussoon.

R-1611-14-7993-148v

Erfdeling

De erfgoederen van Jacob Jan Sijmonssoon en Anna Peter Cornelis Mutssarts.

R-1611-14-7993-154v

Verkoop

Niclaes Robbert de Cuijper als man van Barbara Joost Meus Janssoon aan Bartholomeusen Joost Meus Janssoon.

R-1611-14-7993-155v

Verkoop

Cornelis Denijs Peeter Wouterssoon Vermee en Corstiaen Jan Peeter Eelkens als man van Anna Denijs Peeter Wouterssoon aan Peeter Cornelis Jan Meussoon.

R-1611-14-7993-176v

Verkoop

Eduardt Philip Philipssoon gehuwd met Jenneken Gerit Willemssoon Veramelvoirt verkoopt het erfdeel van zijn vrouw aan zijn zwager en schoonzusters.

R-1612-14-7993-209r

Verkoop

Jan Cornelis Cornelis de Beir de jonge aan Cornelis, Jan en Adriaen Cornelis Cornelis de Beir, zijn broers.

R-1612-14-7993-216r

Verkoop

Goijart Andries Wouterssoon als man van Cornelia Jan Goijart Jan Reijnen aan Michiel Denijs Stevenssoon als man van Geertruijdt Jan Goijart Jan Reijnen, zijn zwager.

R-1612-14-7993-217v

Verkoop

Michiel Denijs Stevenssoon als man van Geertruijdt Jan Goijart Jan Reijnen aan Cornelis Peeter Jan Stevenssoon.

R-1612-14-7993-218r

Verkoop

Cornelis soone Peeter Jan Stevenssoon als man van Marie Geridt Peter Maes sGenen aan Jan Gerit Peeter Maes sGenen.

R-1612-14-7993-231r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Willemssoon Veramelvoirt en Heijltjen Gerit Janssoon de Cock.

R-1612-14-7993-233r

Verkoop

Wouter Cornelis Jan Willemsoon van Gorp en Gerit Gerit Willem Geritsoon Veramelvoirt aan Daniel Adriaen Gerit Vrancken.

R-1612-14-7993-241r

Verkoop

Jan Willem Willemssoon van Buel aan Cornelis Jan Geritssoon de Bondt.

R-1612-14-7993-241v

Verkoop

De kinderen van Laureijs Hendrick Jan Sijmonssoon aan Cornelis Geridt Daniel Gerit Hermanssoon.

R-1612-14-7993-246v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Adriaen Somers en Margriete Peeter Jan Adriaenssoon aan Jan Jan Danielssoon van Beurden d'oude.

R-1612-14-7993-248r

Verkoop

Eva Cornelis Janssoon van Gierle weduwe Aert Wouter Ooms aan Daniel Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon en aan Cornelis Adriaen Willem Goijartssoon.

R-1612-14-7993-256v

Verkoop

Aert Jan Geritssoon de Bondt weduwnaar van Marie Jan Goijaert Crillarts aan Marten Jan Marten sGenen.

R-1612-14-7993-261r

Verkoop

Sijmon Peeter Jan Reijnen aan Cornelis Peeter Jan Reijnen, zijn broer, ontnadert door Anthonis Sijmon Peeter Jan Reijnen.

R-1612-14-7993-263r

Testament

Willem Gheridt Gheridt Adriaen Gerit Meussoon.

R-1612-14-7993-269v

Verkoop

Jan Matheus Adriaenssoon als man van Jenneken Anthonis Cornelis Wouterssoon aan Adriaen Anthonis Cornelis Wouterssoon zijn zwager.

R-1613-14-7994-7r

Erfdeling

De erfgoederen van Corstiaen Jan Denijs Meijnarts en Wouterken Aert Wouter Anthonissoon.

R-1613-14-7994-36v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Adriaen Adriaen Somers en Margriete Peeter Jan Adriaenssoon.

R-1613-14-7994-39r

Bedankje

Adriaen Cornelis Adriaen Adriaen Somers en Adriaen Geridt Huijbert Danielssoon als man van Marie Cornelis Adriaen Adriaen Somers aan Peeter Willem Hendrick Smolders.

R-1613-14-7994-70r

Verkoop

De kinderen Jan Geridt Adriaen Geridt Meussoon aan Adriaen Geridt Adriaen Geridt Meussoon d oude.

R-1613-14-7994-81v

Verkoop

De erfgenamen van Niclaes Adriaen Zegers en Geertruijdt Jan Adriaenssoon die men noemdt Verkerck aan Peeter Cornelis Jan Meussoon.

R-1614-14-7994-98r

Verkoop

Cornelis Peeter Jasper Peeter Huijben als man van Aleijdt Huijbert Daniel Gheridt Hermanssoon aan Gherid Huijbert Daniel Geridt Hermanssoon, zijn zwager.

R-1614-14-7994-106v

Verkoop

De kinderen Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts aan Jan Jan Michiel Jan Denijs Meijnart, hun broer en zwagers.

R-1614-14-7994-111r

Verkoop

Gheridt Michiel Jan Denijs Meijnaerts en Huijbert Cornelis Corstiaen Lenartssoon als man van Marie Michiel Jan Denijs Meijnaerts, via vernadering, aan Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts en Jan Cornelis Cornelissoon de Beer en dezelfde verkopers, via vernadering, aan Gerid Cornelis Peeter Jan Reijnen.

R-1614-14-7994-111v

Erfmangeling

Jan Cornelis Cornelis de Beir als man van Marie Jan Gerrit Beijkens en Jan Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon als man van Anna Jan Gerrit Beijkens en Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts.

R-1614-14-7994-124r

Verkoop

Jan Jan Vrancken aan Daniel Adriaen Cornelis Mutssarts.

R-1614-14-7994-127v

Verkoop

Cornelis Cornelis Janssoon de Beer als man van Heijlwich Joachim Daniel Gerit Hermanssoon aan Jan Peeter Jan Sijmonssoon de jonge als man Huijbertken, zijn zwager.

R-1614-14-7994-127v

Verkoop

Jan Peeter Jan Sijmonssoon de jonge aan Jan d'oude, zijn broer.

R-1614-14-7994-136r

Verkoop

Cornelis Willem Willemssoon aan Eijck aan Willemken Willem Willemssoon van Eijck, zijn zuster.

R-1614-14-7994-154r

Verkoop

Huijbert Joist Willemssoon de Beer aan Cornelis Joist Willemssoon de Beer, zijn broer.

R-1614-14-7994-159v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Dircxs Tielmans van Gestel en Lijsbeth Peeter Wouterssoon Vermee aan Peeter Cornelis Jan Meussoon als man van Magdalena Wouter Peter Wouterssoon Vermee, aan Pauwels Jan Mateussoon weduwnaar Machtelt Gijsbert Willem Goijartssoon en aan Catharina Dirck Tielmans van Gestel.

R-1614-14-7994-169v

Erfdeling

De erfgoederen van Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) en Lucia Herman Gheridt Hermanssoon (van Heijst).

R-1614-14-7994-171r

Verkoop

Peter Huijbert Peeter Jan Adriaenssoon (Smolders) aan Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon, zijn broer.

R-1614-14-7994-171v

Verkoop

Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens als man Jenneken Huijbert Peter Jan Adriaenssoon (Smolders) aan Jan Jan Danielssoon van Beurden den ouden.

R-1614-14-7994-175r

Erfdeling

De goederen van Pauwels Jan Mateus Smidts en Peter Cornelis Jan Meussoon gekocht van erfgenamen Jan Dircxssoon van Gestel.

R-1614-14-7994-177v

Erfmangeling

Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens en Peeter Cornelis Jan Meussoon.

R-1614-14-7994-179r

Verkoop

Jan Huijbert Peeter Jan Adriaen Smolders aan Jan Jan Jan Cornelissoon de Beer.

R-1614-14-7994-181r

Erfmangeling

Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon en Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens als man van Jenneken Huijbert Peter Jan Adriaens.

R-1614-14-7994-183r

Verkoop

Jan Peeter Jan Sijmonssoon d'oude ende Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts als man van Paulijna Peter Jan Sijmonssoon aan Jan Peter Jan Sijmonssoon de jonge, hun broer en zwager.

R-1614-14-7994-183v

Verkoop

De kinderen Peeter Jan Sijmonssoon onderling.

R-1615-14-7994-198r

Verkoop

Geridt Gerit Meus Adriaenssoon aan Gerit Meus Adriaenssoon, zijn vader.

R-1615-14-7994-207v

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick Peeter Adriaen Cornelis Hermans.

R-1615-14-7994-223v

Verkoop

Willem Geridt Willemssoon Veramelvoirt aan Geriden Geridt Willemssoon Veramelvoirt en Adriaen Willem Michiel Willemssoon als man van Peterken Geridt Willemssoon Veramelvoirt zijn broer en zwager.

R-1615-14-7994-229v

Verkoop

Jan Cornelis Cornelis Janssoon de Beer aan Peeter Cornelis Jan Meussoon.

R-1615-14-7994-245

Verkoop

Jan Jan Peterssoon sWijzen weduwnaar van Lijsbeth Gerrit Willems Veramelvoirt aan Gijsberden Adriaen.

R-1615-14-7994-245r

Erfmangeling

Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon en Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon.

R-1615-14-7994-250r

Vernadering

Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon.

R-1615-14-7994-250v

Testament

Goijart Mateus Wouters.

R-1615-14-7994-252r

Verkoop

Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens aan Cornelis Antonis Herman Janssoon ten behoeve van hem zelf en van zijn moeder Catarina Gijsbert Gerit Beijkens.

R-1615-14-7994-252v

Verkoop

Jan Cornelis Gerit Hermanssoon van Heijst aan Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens.

R-1615-14-7994-257r

Verkoop

Adriaen Willem Laureijs Willemsoon (Hoefkens) als man van Peterken Gerit Willems Veramelvoirt aan Gerit Gerit Willems Veramelvoirt (zijn zwager), aan Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens en aan Goijart Willem Janssoon Vermeer.

R-1615-14-7994-260v

Verkoop

Jan Mateus Wouter Smidts aan Pauwels Jan Mateus Wouter Smidts zijn zoon.

R-1616-14-7994-268r

Verkoop

Geridt Geridt Willemssoon Veramelvoirt aan Peter Cornelis Meussoon en aan Goijart Willem Janssoon Vermee.

R-1616-14-7994-269r

Verkoop

Catharina Gijsbert Gerit Beijkens weduwe van Antonis Herman Janssoon met Cornelis haar zoon aan Willem Jan Peeterssoon de jonge.

R-1616-14-7994-274v

Verkoop

Niclaes Hendrick Niclaes Voskens weduwnaar Engele Denijs Hendrick Wouters en erfgenamen aan Jan Denijs Hendrick Wouters en aan Marten Marten Jan sGenen.

R-1616-14-7994-283r

Verkoop

Michiel Denijs Stevenssoon als man van Geertruijdt Jan Goijaert Jan Reijnen aan Cornelis Peeter Jan Stevenssoon.

R-1616-14-7994-288v

Verkoop

Jan Jan Peeter de Wijze weduwnaar Lijsbeth Gerrit Willemsoon Veramelvoirt aan Marten Jan Marten sGenen.

R-1616-14-7994-289r

Verkoop

De kinderen Hendrick Cornelis de Crom aan Willemken Willems van Eijck, hun moeder.

R-1616-14-7994-300r

Erfdeling

De erfgoederen van Herman Cornelissoon van Heijst en Cornelia Jan Claes Leijten.

R-1617-14-7995-18v

Verkoop

Cornelis Jan Geritssoon de Bondt aan Jan Willem Janssoon van Aerl.

R-1617-14-7995-19r

Erfdeling

De erfgoederen van Marie Marcelis Aerts van Vessem.

R-1617-14-7995-31v

Verkoop

De kinderen Jan Cornelis Mutssarts en Catarina Adriaen Jan Vrancken aan Daniel Adriaen Daniel Gerit Hermanssoon, ontnadert door Peeter Jan Cornelis Mutsarts.

R-1617-14-7995-40r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Peter Danielssoon en Marie Gerit Peter Maes sGenen.

R-1617-14-7995-58v

Verkoop

De erfgenamen van Goijart Mateus Wouter Gerits aan Hendrick Denijs Hendrick Wouters.

R-1617-14-7995-73r

Verkoop en erfdeling

De erfgenamen van Cornelis Jansen de Beir en Anna Sebastiaen Crillarts aan broer Cornelis Cornelis Janssoon de Beir. Erfdeling van de erfgoederen van Cornelis Jansen de Beir en Anna Sebastiaen Crillarts.

R-1618-14-7995-89v

Erfmangeling

Jan Cornelis Corneliss de Beer met Daniel Jan Laureijs Wijten als man van Peeterken Cornelis Cornelis de Beer en Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens.

R-1618-14-7995-99r

Erfmangeling

Peeter Cornelis Jan Meussoon en Daniel Adriaen Gerit Vrancken.

R-1618-14-7995-99v

Verkoop

Wouter Cornelis Jan Willemssoon van Gorp als man van Anna Cornelis Janssoon de Beir aan Daniel Adriaen Gerit Vrancken.

R-1618-14-7995-106r

Verkoop

Jan Cornelis Jansens de Beer en zijn zwager Daniel Jan Laurejs Wijtens aan Cornelis Cornelis Janssoon de Beir

R-1618-14-7995-107r

Verkoop

De erfgenamen Goijart Mateus Wouters aan Peeter Cornelis Embrecht Jan Meus.

R-1618-14-7995-144v

Erfdeling

De erfgoederen van Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon en Hendricxken Embrecht Jan Meussoon.

R-1618-14-7995-150v

Verkoop

Cornelis Willem Hendrick Smolders, Gijsbert Cornelis van Loon en Tomas Jan Tomassoon als man Jenneken, Adriana en Marie Sebastiaen Daniel Geridt Hermanssoon aan Daniel Sebastiaen Danielssoon, hun zwager.

R-1619-14-7995-176v

Verkoop

De erfgenamen van Geridt Daniel Geridt Hermanssoon aan Cornelis Geridt Hermanssoon hun broer en zwager.

R-1619-14-7995-177r

Verkoop

De erfgenamen van Geridt Daniel Geridt Hermanssoon aan Cornelis Geridt Hermanssoon en aan Adriaen Adriaen Gerit Vrancken, hun broer en zwager.

R-1619-14-7995-180r

Verkoop

De erfgenamen van Goijart Laureijssoon vande Sande en Catarina Dirck Janssoon van Gesthel aan Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders.

R-1619-14-7995-216r

Verkoop

Huijbert Cornelis Aertssoon als man van Jennekens Wouter Jan Vrancken aan Peeter Wouter Jan Vrancken, zijn zwager.

R-1620-14-7995-257r

Vernadering

Door Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders.

R-1620-14-7995-272v

Verkoop

Jan Peeter Willem Hendrick Smolders als man van Cornelia Cornelis Adriaen Willem Goijarts aan Jan Jan Peeter Swijsen als man van Barbara Cornelis Adriaen Willem Goijarts.

R-1620-14-7995-282v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Herman Cornelissoon van Heijst en Marie Jan Willem Meussoon.

R-1620-14-7995-305r

Bekentenis

Bernart Cornelis Adriaen Somers.

R-1620-14-7995-310r

Verkoop

Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders aan Adriaen Cornelis Peter Heijsten ten behoeve van Gerit Antonis Bartolomeussoon Verbundt, zijn schoonvader.

R-1620-14-7995-319r

Erfmangeling

Jan Peeter Jacob Jan Sijmonssoon als man van Jenneken Jan Gerit Beijkens en Jan Jan Peterssoon Swijsen als man van Barbara Cornelis Adriaen Willemssoon.

R-1620-14-7995-332v

Verkoop

Wouter Cornelis Jan Willemssoon van Gorp aan Geridt Gerit Willem Geritssoon Veramelvoirt (zijn zwager).

R-1621-14-7996-5r

Verkoop

Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon aan Jan Willem Adriaen Willem Goijartssoon, hun broer.

R-1622-14-7996-44r

Erfmangeling

Peeter Antonis Cornelis Wouterssoon en Peeter Jan Peter Jan Sijmonssoon als man van Adriana Henrick Laureijs Everartssoon.

R-1622-14-7996-61r

Verkoop

Antonis Cornelis Hendrick Beeren die men noemt Munster, als man van Geertruijdt Gijsbert Gerrit Beijkens aan Jan Gijsbert Gerit Beijkens, zijn zwager.

R-1622-14-7996-67v

Verkoop

Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts aan zijn zonen Joost ende Peter.

R-1622-14-7996-67v

Verkoop

Joost en Peter Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts aan Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts, hun vader.

R-1622-14-7996-68r

Verkoop

Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders aan Jan Hendrick Gerit Smolders.

R-1622-14-7996-68r

Verkoop

Cornelis Peeter Jan Stevens en Goijart Willem Janssoon Vermee als man van Jenneken Peeter Jan Stevens aan Jan Peeter Jan Stevens en Peeter Jan Janssoon Stevens als man van Eva Peeter Jan Stevens.

R-1622-14-7996-68v

Testament

Willem Janssoon Vermeer.

R-1621-14-7996-87r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Cornelis Beren en Heijlke Adriaen Daniel Peeters.

R-1622-14-7996-69r

Verkoop

Peeter Jan Steven Willemssoon als man van Barbara Jacob Quirijn Embrecht Pulskens aan Gerid Jan Willemssoon vande Loo.

R-1622-14-7996-143v

Erfdeling

De erfgoederen van Ghijsbert Gerit Beijkens en Marie Herman Cornelis Hermans.

R-1622-14-7996-146v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Gherit Meeussoon en Maria Jan Janssoon de Veth.

R-1622-14-7996-149v

Afstand

Jan Peeter Goijaert Jan Michielssoon weduwnaar Anna Adriaen Geridt Meeuss ten behoeve van zijn kinderen.

R-1623-14-7996-193v

Verkoop

Jan Mateus Adriaenssoon als man van Jenneken Antonis Cornelis Wouterssoon aan Peter Antonis Cornelis Wouterssoon.

R-1623-14-7996-197r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Cornelis Beren ende Mechtelt Peeter Denijs.

R-1623-14-7996-201v

Verkoop

Adriaen Cornelis Adriaen Somers als man van Adriana Niclaes Huijbert Smitten aan Jan Wouter Cornelissoon als man van Lucia Niclaes Huijbert Smitten, zijn zwager.

R-1623-14-7996-214r

Verkoop

De erfgenamen Jans Antonis Cornelis Wouterssoon en Geritken Goijart Geridt Mutsarts aan de kinderen uit het tweede huwelijk van Jan Antonis Cornelis Wouterssoon.

R-1623-14-7996-216r

Vernadering

Door Adriaen Jacob Quirijn Emmen.

R-1623-14-7996-228

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peeter Goijaert en Anna Adriaen Gerit Meeus Adriaenssoon.

R-1623-14-7996-233r

Verkoop

Henrick Henrick Henrickss de Wael aan Willemen? Jan Jan Cornelisssen als man van Jenneken Henricx de Wael, zijn zwager.

R-1623-14-7996-235v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Peeter Adriaenssoon.

R-1623-14-7996-236v

Verkoop

Adriaen Cornelis Adriaen Somers aan Daniel Joachim Danielssoon en aan Adriaenen zoenen Gerit Huijbert Danielss als man van Marie Cornelis Adriaen Somers, zijn zwager.

R-1623-14-7996-241v

Verkoop

Daniel Joachim Danielssoon aan Jan Peter Jan Sijmons de jonge man van Huijbertken, zijn zwager.

R-1623-14-7996-243r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Goijart Peeterssoon (Smolders) en Marie Adriaen Lenart Mutsarts.

R-1623-14-7996-245v

Verkoop

Wouter Jan Peeter Willemssoon de Bondt als man van Cornelia Cornelis Geridts Danielssoon aan Adriaen Jan Adriaenssoon van Beurden, zijn zwager.

R-1624-14-7996-267r

Verkoop

Jan Jan Herman Cornelissoon van Heijst de oude aan Peeter Jan Herman Cornelissoon van Heijst, zijn broer.

R-1624-14-7996-274v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Herman Cornelissoon de jonge en Marie Jans Willem Meeussoon.

R-1624-14-7996-275r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Herman Cornelissoon aan Peter Jan Herman Cornelissoon, hun broer.

R-1624-14-7996-278v

Verkoop

Peeter Henrick Hermanssoon van Heijst aan Cornelis Henrick Hermanssoon van Heijst, zijn broer.

R-1624-14-7996-278v

Verkoop

Cornelis Henrick Hermanssoon van Heijst, via vernadering, aan Herman de Roij schouteth als man van Marie Jan Cornelissoon van Heijst.

R-1624-14-7996-281r

Verkoop

Willem en Jan Gerit Gerit Meus Adriaenssoon aan Peter Jan Janssoon Schueren en aan Jan Geridt Gerit Meus Adriaenssoon.

R-1624-14-7996-289v

Verkoop

Daniel Joachim Danielssoon als man van Peeterken Jan Peter Steven Meussoon aan Cornelis en Sebastiaen Jan Peeter Steven Meeussoon, zijn zwagers.

R-1624-14-7996-289v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Steven Dirck Scheijven aan (de kinderen van) Jan Henrick Peeter Verwers.

R-1624-14-7996-300v

Verkoop

Joost Wijtman Joosten, als man van Dingna Antonis Cornelis Hendrick Beren aan Cornelis, Peeter, Huijbert en Gijsbert Antonis Cornelis Hendrick Beren, de broers van zijn vrouw.

R-1624-14-7996-303r

Verkoop

Jan Adriaen Jan Reijnen en zijn kleinkinderen aan Peeter Marten Peeter Vrancken.

R-1624-14-7996-312r

Verkoop

Willem Willem Adriaen Willemssoon en Jan Jan Cornelis Jan Sijmons als man van Barbara Willem Adriaen Willemssoon aan Jan Willem Adriaen Willemssoon, hun broer en zwager.

R-1625-14-7997-33r

Verkoop

De erfgenamen van Herman Jan Gerit Hermanssoon (van Heijst) aan Peeter Huijbert Meeussoon.

R-1625-14-7997-36r

Bekentenis

Anna Hendrick Cornelissoon de Crom.

R-1625-14-7997-42r

Vernadering

Door Jan Gerit Huijbert Danielssoon als man van Engele Peter Hendricxs van Asten.

R-1625-14-7997-62v

Verkoop

De kinderen Hendrick Jan Willemssoon van Dijck en Marie Laureijs Hendrik Jan Sijmonssoon aan Jenneken Jan Anthonis Verbunt weduwe van Jan Laureijs Hendrick Jan Sijmonsssoon, hun tante.

R-1626-14-7997-78v

Verkoop

Jan Peeter Geritssoon de Cock als man van Anna Pauwels Jan Mateussoon aan Peeter Cornelis Jan Meussoon.

R-1626-14-7997-82v

Erfmangeling

De kinderen Jan Joost Willemssoon de Beer en Adriana Jan Willemssoon van Gorp aan Peeter en Willem Jan Peeter Goijart Jan Michielss en Sebastian Jan Denijs Hendrick Wouterssoon als man van Anna Jan Peeter Goijart Jan Michielssen.

R-1626-14-7997-82v

Verkoop

De erfgenamen van Anthonis Cornelis Wouterssoon aan Anthonis Cornelis Anthonisse, aan Jannen Willem Willems van Buel, aan Cornelis Cornelissen de Beir en aan Gerits Cornelis de Beir.

R-1626-14-7997-94r

Erfdeling

De erfgoederen van Jenneken Herman Janssen (van Heijst).

R-1626-14-7997-99r

Verkoop

De erfgenamen Marie Jan Goijaers aan Jan Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge.

R-1626-14-7997-112

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Jan Willemssoon van Gorp aan Hendricken Denijs Hendrick Wouterssoon.

R-1626-14-7997-113v

Verkoop

Anthonis Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders als man van Marie Gerit Cornelis Gerit Jan Ghijben aan Peeter Jan Jan Schol gehuwd met Catharina Cornelis Gerit Jan Ghijben en Adriaen Nicolaes Adriaen Lenart Mutsarts zoon van Lijsbeth Cornelis Gerit Jan Ghijben.

R-1626-14-7997-137v

Verkoop

De erfgenamen van Daniel Peeter Danielssoon en Jenneken Jan Lambrechtssoon van Beurden.

R-1626-14-7997-146r

Verkoop

Pauwels Jan Mattheuwss aan Adriaen Adriaen Somers?

R-1626-14-7997-163r

Verkoop

Peeter Cornelis Jan Meeuss aan Jan Jan Willems van Aerle en aan Pauwels Jan Matheeussen.

R-1626-14-7997-163v

Verkoop

Jan Jan Willem Smolders aan Peeter Cornelis Jan Meeussen.

R-1627-14-7997-182r

Akkoord

Voor en nakinderen Marie Cornelis Peter Jan Reijnen.

R-1627-14-7997-187v

Verkoop

De erfgenamen van Hendrick Hendrixssoon de Wael aan Cornelis en Adriaen Cornelis Cornelis de Beir.

R-1627-14-7997-210r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Herman Cornelissoon van Heijst de jonge.

R-1627-14-7997-213r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Gerit Danielssoon (van Heijst), zijn eerste vrouw Heijlwich Peter Daniel Gerit Hermanssoon en zijn tweede vrouw Judich Cornelis Janssoon van Raeck.

R-1627-14-7997-231v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jacop Jan Sijmons en Elizabeth Adriaen Daniel Peeter Hermans.

R-1627-14-7997-279r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Gerit Vranck Lemmens.

R-1627-14-7997-285r

Verkoop

De erfgenamen van Willem Jan Danielssoon (van Heijst) en Peterken Jan Cornelis Wouterssoon aan Danielen Willem Jan Danielssoon (van Heijst) hun broer en aan Peter Huijbert Meussoon hun zwager.

R-1628-14-7998-3v

Verkoop

Cornelis Cornelis Janssoon van Gorp aan Frans Jan Huijbertssoon van Duijssel.

R-1628-14-7998-49r

Verkoop

Jan Cornelis Janssoon van Gorp aan Frans Jan Huijbertssoon van Duijssel.

R-1628-14-7998-49v

Verkoop

De kinderen Aleith Cornelis Jan Willemssoon van Gorp aan Frans Jan Huijbertssoon van Duijssel.

R-1628-14-7998-60v

Verkoop

Goijart Willem Janss Vermee aan Jan Jan Hendrick Denis.

R-1628-14-7998-84v

Verkoop

Adriaen Adam Cornelis Jan Sijmonssoon aan Gerid Cornelis Peter Jan Reijnen ende Antonis Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders (ontnadert door Jan Adrijaen Adam Cornelis Sijmonsse) en aan Jan Adriaen Adam Cornelis Jan Sijmonssoon.

R-1628-14-7998-98v

Verkoop

Adriaen Cornelis Adriaen Somers aan Adriaen Gerit Huijbertssoon als man van Marie Cornelis Adriaen Somers, zijn zwager.

R-1628-14-7998-109r

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Gijsbert Beijkens aan Herman de Roij.

R-1628-14-7998-116r

Verkoop

Jan Gerit Huijbert Danielssoon als man van Engele Peter Hendrixssoon van Asten aan Peter Huijbert Meus Peter Andriess.

R-1629-14-7998-145r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Hendrick Janssoon de Smit en Margriete Willem Jaspar Peter Huijben aan Gerid Jan Laureijs Eelkens als man van Jenneken Jans Willem Jaspart Peter Huijben, Jan Bartholomeus Jan Hendrixssoon en Niclaes Adam Cornelissoon sijn zwagers.

R-1629-14-7998-146r

Erfdeling

De erfgoederen van Jans Willem Jaspar Peter Huijben.

R-1629-14-7998-164r

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Gijsbert Beijkens aan Goijarden Jan Goijart Peter Geritssoon, aan Peter Jan Herman Cornelissoon van Heijst, aan Jan Adriaen Willem Goijartssoon en aan Herman de Roij.

R-1629-14-7998-169r

Verkoop

Jan Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens via vernadering aan Adriaen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens, zijn broer.

R-1629-14-7998-170v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jacob Jan Sijmons en Lijsbeth Adriaen Daniel Peter Hermanssoon.

R-1629-14-7998-194r

Verkoop

Hendrick Hendrick Hendrixssoon de Wael als man van Cornelia Cornelis Adriaen Willemssoon aan Peter Jan Herman Cornelissoon van Heijst.

R-1629-14-7998-207v

Verkoop

Jan Jan Herman Cornelissoon van Heijst aan Peter Jan Herman Cornelissoon van Heijst, zijn broer.

R-1629-14-7998-214r

Verkoop

Peter Jacob Jan Sijmonssoon als man van Aleijdt Embrecht Jan Meussoon aan Daniel Sebastiaen Danielssoon.

R-1629-14-7998-219v

Verkoop

Adriaen Jan Janssoon vande Loo als man van Marie Jan Jacob Jan Sijmons en Corstiaen Jan Jacob Jan Sijmons aan Peter Peter Jan Sijmons.

R-1629-14-7998-223r

Testament

Cornelis Cornelissoon de Beer.

R-1629-14-7998-228r

Verkoop

Adriaen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens aan Jan Gijsbert Gerit Beijkens, zijn oom.

R-1629-14-7998-231r

Vernadering

Door Jan Gijsbert Gerit Beijkens.

R-1629-14-7998-242v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Jan Somers en Lijsbeth Willem Willemssoon van Dijck.

R-1629-14-7998-257v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Jasper Peter Huijben en Jenneken Jan Gijsbert Peter Zegers?

R-1629-14-7998-259r

Verkoop

Laureijs Gerit Laureijs Eelkens weduwenaar Peeterken Denis Peeter Danielssoon aan Niclaes Gerit Laureijs Eelkens als man van Cornelia Denis Peeter Danielssoon en haar broer Jan en zus Adriana.

R-1629-14-7998-259v

Verkoop

Jenneken en Gijsbert Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden aan Adriaen Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden.

R-1629-14-7998-260r

Erfdeling

De erfgoederen van Marten Jan Marten sGenen en Willemken Denijs Hendrick Wouterssoon.

R-1630-14-7999-8r

Verkoop

Peter Jan Jan Vrancken aan Joosten Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts.

R-1630-14-7999-12r

Verkoop

Geridt Jan Laureijs Eelkens als man van Jennekens Jan Willem Jaspar Peter Huijben aan Niclaesen Adam Cornelis Adamssoon als man van Marie Jan Willem Jaspar Peter Huijben zijn zwager.

R-1630-14-7999-12v

Verkoop

Niclaes Adam Cornelis Adamssoon als man van Marie Jan Willem Jaspar Peter Huijben aan Geriden Jan Laureijs Eelkens als man van Jenneken Jans Willem Jaspar Peter Huijben zijn zwager.

R-1630-14-7999-19v

Erfdeling

De erfgoederen van Gijsbert Adriaen van Gilse en Geertruidt Jan Adriaens.

R-1630-14-7999-23v

Verkoop

Herman de Roij aan Francis Jan Huijbrechtssoon van Duijsel.

R-1630-14-7999-26r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge en Cristina Jan Berijs van Oerle.

R-1630-14-7999-34v

Verkoop

Cornelis Hendricx de Wael en zijn kinderen aan Huijbert Peeters de Speelman.

R-1630-14-7999-50v

Verkoop

Jan Jan Cornelissoon als man van Barbara Willem Adriaen Willemssoon aan Anthonius Cornelis Anthonissen.

R-1630-14-7999-52r

Verkoop

Jan Denijs de Beer aan Adriaen Hendrick Denijs.

R-1630-14-7999-53v

Verkoop

Peeter Jan Vrancken aan Cornelis Hendricx de Wael.

R-1630-14-7999-68v

Verkoop

Gijsbert en Anneken Cornelis Gijsberts aan Daniel Bastiaen Daniels.

R-1630-14-7999-80r

Verkoop

Jan Wilhem Artss aan Claes Adams Cornelis.

R-1630-14-7999-83v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Vrancken.

R-1630-14-7999-85v

Verkoop

Jan Peter Jacobs aan Cornelis Jan Gerits.

R-1631-14-7999-91r

Verkoop

Peter Jan Herman van Heijst aan Anneken weduwe Jan Daniels van Beurden.

R-1631-14-7999-91v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Gijsberts Geerits aan Jan en Adriaen Cornelis Gijben, broers.

R-1630-14-7999-95r

Verkoop

Heijtken Jan Jacob Jan Jan Sijmons aan Peeter Jan Sijmons.

R-1631-14-7999-126r

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick Denijs Wouters en Digna (Adriaen Daniel van Heijst).

R-1631-14-7999-130v

Verkoop

Cornelis en Adriaen de Beir aan Jan Hendricx en Theunis Gerrits.

R-1631-14-7999-131r

Verkoop

Jan Hendrick Denijs en Theunis Gerrits Peeter Wijten aan Cornelis en Adriaen de Beir.

R-1631-14-7999-131v

Verkoop

De kinderen Goijaert Gijsbertsse Adriaenss aan Jan Gijsbert Ariaenss.

R-1632-14-7999-151r

Verkoop

Adriaen Hendrick Denijs aan Jan Jan Adriaen van Beurden.

R-1632-14-7999-159v

Erfdeling

De erfgoederen van Goijaert Peter Smulders en Metken Goijaert Jan Michiel Roelofs.

R-1632-14-7999-176r

Verkoop

Ariaen Goijaert Peeters en de kinderen van Willem Jans Veramelvoort aan Ariaen Jan Ariaens en Cornelis Cornelis van Gorp.

R-1632-14-7999-180r

Verkoop

De kinderen van Cornelis Adriaen Adriaen Somers en Marguerita Peter Jan Adriaen Smolders aan Adriaen Geerits Huijbert Danielss, als man van Marie, hun zwager.

R-1632-14-7999-192v

Erfdeling

Verdere verdeling van de erfgoederen van Hendrick Denijs Wouters en Digna (Adriaen Daniel van Heijst).

R-1632-14-7999-199r

Verkoop

Jan Ariaen Reijnen aan Jan Hendrick Denijs Wouters.

R-1630-14-7999-203E

Afdeling

Cornelis ... Hendricxss de Wael en zijn kinderen.

R-1632-14-8000-9r

Verkoop

Gijsbert Jan Hermans Cornelis van Heijst aan Peter Jan Hermans van Heijst zijn broer.

R-1632-14-8000-39r

Erfdeling

Verdere verdeling van de erfgoederen van Hendrick Denijs Wouters en Digna (Adriaen Daniel van Heijst).

R-1632-14-8000-43r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Peter Jan Reijnen.

R-1632-14-8000-53r

Verkoop

Jan Gerit Gerit Meus aan Anthonis Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders.

R-1633-14-8000-71v

Verkoop

Jan Martens Janssoon aan zijn broer Laurejs, Gerit Martens aan zijn broer Denis.

R-1633-14-8000-84r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Daniels van Beurden en Anna Cornelis Janss de Beer.

R-1633-14-8000-90v

Verkoop

Jacob Adriaen Verast als man van Marie Jan Herman Corneliss van Heijst de jonghe aan Peter Jan Hermans van Heijst zijn zwager.

R-1633-14-8000-93v

Verkoop

Marten Peter Cornelis Mutzaerts als man van Peterken Hendrick Denijs Wouters aan Joost Adriaen Horevoorts Janss zijn zwager.

R-1633-14-8000-127r

Verkoop

Jan Denijs Peeter Daniels aan Claes Geeritssen zijn zwager.

R-1634-14-8000-131v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peeter Jan Sijmons en Hesewich Janss.

R-1634-14-8000-132r

Verkoop

Geraert en Embrecht Adriaen die Craijer aan Peeter Cornelis Jan Meus.

R-1634-14-8000-146r

Verkoop

Jenneken Adriaen Marten Diericxen aan Adriaen Geraert Huijben.

R-1634-14-8000-153v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Adriaen Adam Cornelis aan Geriden Cornelis Peeter Jan Reijnen en aan Cornelis Jan Michiel Adams als man van Mechtelt Goijaert Jan Melis.

R-1634-14-8000-175v

Verkoop

Cornelis Jan Michiels aan Jan Michielss Damen.

R-1635-14-8000-193r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Jan Anthonissoon en Niclaesken.

R-1635-14-8000-252r

Verkoop

Jenneken Adriaen Marten Dirxss aan Adriaen Gerit Huijbert Danielssoon en aan Joachim Daniel Sebastiaen Danielss.

R-1635-14-8000-287r

Verkoop

Peter Jan Peter Sijmons aan Adriaen Jan Adriaen Willemssoon.

R-1635-14-8000-295r

Verkoop

Goijart Willem Janss Vermee aan Jan Gerit Huijbert Danielssoon.

R-1635-14-8000-321v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Hendrick Verwers en Maria Adriaen Steven Scheijven.

R-1635-14-8000-322v

Verkoop

De kinderen Jan Hendrick Verwers en Maria Adriaen Steven Scheijven aan Jan Jan Claess hun zwager.

R-1636-14-8001-2v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen en Margriete Marten Peter Vrancken.

R-1636-14-8001-35v

Erfdeling

Denis Hendrick Denis Hendrick Wouterss als man van Cornelia Cornelis Jan Anthonis Smolders en de kinderen (uit een eerder huwelijk) van Cornelia Cornelis Jan Anthonis Smolders met Hendrick Laureijs Jan Bartouls.

R-1636-14-8001-71v

Verkoop

Jan Jan Joost Hoeck als man van Engele Pauwels Jan Matheus aan Laureijs Marten Jan Martenss.

R-1637-14-8001-179i

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Huijbert Peters.

R-1638-14-8002-12r

Verkoop

De kinderen Hendricx Laureijs Jan Bertouts aan Anthonis Cornelis Jan Anthoniss (Smolders).

R-1638-14-8002-18r

Verkoop

De erfgenamen van Engele Adriaen Peeter Jan Reijnen aan Peeter Willem Janssen Veramersvoort en aan Peeter Adriaen Goeiaertssoon en aan Heijliger Laureijs Denis Colen en aan Jan Goeijaet Jan Meussoon en aan de kinderen Anthonis Adriaen Peeter Jan Reijnen en aan Jan Adriaen Michiels en aan Daniel Michiel Daniels.

R-1639-14-8002-164v

Verkoop

Heijltken weduwe Adriaen Jan Adriaen Willems en haar kinderen aan Jan Jan Peter Jan Sijmons.

R-1639-14-8002-177v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt en Margriet Jan Stevens.

R-1639-14-8002-223v

Verkoop

Lambert Jan Niclaess de Wael als man van Marie Willem Jan Daniels aan Peter Huijbert Meus, zijn zwager.

R-1639-14-8002-256r

Uitkoop

Van Jacob Willem Jan Daniels (van Heijst) aan Daniel Willem Jan Daniels (van Heijst) zijn broer, en van Jan Willem Jan Daniels (van Heijst) aan Peter Huijbert Meuss zijn zwager.

R-1639-14-8002-256v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Jan Danielssoon (van Heijst) en Peterken Jan Cornelis Wouterssoon.

R-1639-14-8002-257v

Verkoop

Peter Huijbert Meuss als man van Niclaesken Willem Jan Daniels (van Heijst) aan zijn zwager Daniel Willem Jan Daniels (van Heijst).

R-1639-14-8002-258r

Schuldbekentenis

Daniel Willem Jan Daniels (van Heijst).

R-1640-14-8003-18v

Verkoop

De erfgenamen Peter Hendrix van Asten en Catarina Gerit Herman Appels (m.z. van Heijst) aan Lijsbeth weduwe Herman Peter Hendrixss van Asten en haar kinderen, aan Cornelis Jan Janssen vande Merenberch en aan Cornelis Cornelis Cornelis de Beer.

R-1640-14-8003-30v

Verkoop

De kinderen van Anthonis Willem Jan Daniels aan Daniel Willem Jan Daniels (hun oom).

R-1640-14-8003-34v

Verkoop

De erfgenamen van Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouters (die men noemt de Beer) aan Willem Jan Peter Goijart hun oom.

R-1640-14-8003-48r

Verkoop

Cornelis Cornelis Wouterss als man van Cornelia Hendrick Janss van Dijck aan Adriaen Hendrick Janss van Dijck, zijn zwager.

R-1640-14-8003-61r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Jacobs Jan Sijmons en Aleijt Embrecht Meuss, na afstand van Aleijt.

R-1640-14-8003-70r

Verkoop

Gerit Adriaen Gerit Creijers en met Jan Peter Cornelis Meuss als man van Maria Adriaen Gerit Creijers aan Embrecht Adriaen Gerit Creijers, hun broer.

R-1640-14-8003-78r

Verkoop

Gerit Adriaen Gerit Creijers met Jan Peter Cornelis Meus als man van Marie Adriaen Gerit Creijers aan Embrecht Adriaen Gerit Creijers.

R-1640-14-8003-78v

Verkoop

Jan Peter Cornelis Meus aan Gerit Adriaen Gerit Creijers.

R-1641-14-8003-115v

Verkoop

Gerit Aert Adriaen Willems aan Embrecht Adriaen Gerit Creijer.

R-1641-14-8003-136v

Verkoop

Peter Adriaen Peter Danielss als man van Embrechtken Peter Jacob Jan Sijmons aan Embrecht Adriaen Geritss Creijer.

R-1641-14-8003-140v

Verkoop

Jan Hendrick Peter Verwers en kinderen aan Jan Jan Claess (hun schoonzoon/zwager).

R-1641-14-8003-143v

Verkoop

Geritken Adriaen Gerit Vrancken weduwe Gerit Herman Jans aan Peter Jan Herman Corneliss van Heijst.

R-1641-14-8003-149r

Testament

Jenneken Adriaen Gerits de vrouw van Aert Cornelis Meuss.

R-1641-14-8003-152r

Verkoop

De erfgenamen Bartholomeus Jan Hendricxss aan Laureijse Peter Janss van Doremael. Ontnadert door Adriaen Jan Adriaen van Beurden als man van Adriana Cornelis Gerit Daniels.

R-1641-14-8003-156v

Akkoord

Erfgoederen van de kinderen Adriaen Gerit Meuss en Maria de Veth.

R-1641-14-8003-157r

Akkoord

Verdeling erfgoederen Jenneken Adriaen Geritss.

R-1641-14-8003-163r

Verkoop

Cornelis Cornelis Janss van Gorp, als man van Anna Michiel Jan Denis Meijnaerts aan Jan Peter Cornelis Jan Meuss.

R-1641-14-8003-163v

Verkoop

Jan Gijsbert Marten Jan Daniels aan Marten Jan Adriaenss van Son.

R-1641-14-8003-166r

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Jan Heijliger Jan Anthonisse en Marie Jan Hendrixss aan Gerit Peter Marten Peter Vrancken en aan Peter Huijbert Meeuss.

R-1641-14-8003-171v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Cornelis Cornelis de Beer.

R-1641-14-8003-173r

Verkoop

Jan Cornelis Cornelis de Beer en Cornelis, Jan d'oude en Jan de jonge Jan Cornelis Cornelis de Beer aan Adriaenen Cornelis Cornelis de Beer hun broer en oom.

R-1641-14-8003-173v

Verkoop

Adriaen Cornelis Cornelis de Beer aan Cornelis Jan Cornelis de Beer.

R-1641-14-8003-177v

Verkoop

Engele Pauwels Jan Matheuss Smits weduwe Jan Jan Joost Willemss de Beer aan Aerden Cornelis Jan Meuss en aan Cornelis Jan Janssen vande Merenberch.

R-1642-14-8004-7r

Verkoop

De erfgenamen Bartholomeus Jan Hendrixss aan Gerit Peter Marten Peter Vrancken hun zwager.

R-1642-14-8004-13r

Verkoop

Gerit Peter Marten Peter Vrancken aan Embrecht Adriaen Geritss Creijer.

R-1642-14-8004-14v

Verkoop

Gerit Peter Marten Peter Vrancken aan de kinderen van Peter Jan Hermanss de Haen.

R-1642-14-8004-19r

Verkoop

Gerit Peter Marten Peter Vrancken aan de voorkinderen van Anthonis Cornelis Jan Anthonis (Smolders).

R-1642-14-8004-24r

Verkoop

Jan Adriaen Adriaen Aert Fiers aan Adriaen Jan Goijart Peters.

R-1642-14-8004-40r

Vernadering

Door Maria Cornelis Gerit Daniels weduwe van Jan Jan Adriaens van Beurden.

R-1642-14-8004-43v

Afstand

Lijsbeth Jan Peter Willems weduwe Jan Cornelis de Beer ten behoeve van haar kinderen.

R-1642-14-8004-43v

Verkoop

Cornelis Jan Cornelis de Beer aan Jan Jan Cornelis de Beer de jonge en Jan Jan Cornelis de Beer de oude, zijn broers.

R-1642-14-8004-44r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis de Beer en Lijsbeth Jan Peter Willems en van Cornelis Cornelis de Beer, de broer van Jan.

R-1642-14-8004-60r

Geschil

Maria Cornelis Gerit Daniels weduwe van Jan Jan Adriaens van Beurden en Aert Cornelis Meuss haar man.

R-1642-14-8004-61r

Erfdeling

De erfgoederen van Jenneken Adriaen Gerit Meus Adriaensse en Peter Jan Peter Goijaerts.

R-1642-14-8004-66v

Akkoord

Onderhoud van Adriana Jan Denis de Beer door Denis Jan Denis de Beer.

R-1642-14-8004-72v

Verkoop

De erfgenamen Peter Jan Peter Jan Sijmons en Adriana Hendrick Laureijss vanden Rijen aan Daniel Adriaen Peter Jacob Jan Sijmons en aan Jan Gerit Huijbert Daniels.

R-1642-14-8004-73v

Verkoop

Hendrick Willem Joost Reijnen als man van Maria en Cornelis Hendrixss man Adriana Adriaen Aert Fiers aan Laureijs Peter Jan Janss van Doremael.

R-1642-14-8004-78r

Verkoop

Gerit Marten Peter Vrancken aan Adriaen Hendrick Janss van Dijck.

R-1643-14-8004-87r

Afstand

Gijsbert Marten Jan Daniels weduwnaar van Lucia Jan Huijbert Peter Jan Adriaens aan Jan Gijsbert Marten Jan Daniels.

R-1643-14-8004-90r

Verkoop

Jan Gijsbert Marten Jan Daniels aan Jannen Jan Jansen de Beir en aan Adriaen Jan Adriaens van Beurden.

R-1643-14-8004-103v

Erfmangeling

Jan Jan Peter Jan Sijmons en Cornelis Jan Adam Anthonis Pulskens met Peter Gerit Cornelis Emmen.

R-1643-14-8004-116r

Verkoop

Cornelis Jan Michiel Damen aan Embrecht Adriaen Geritss Creijer.

R-1643-14-8004-123v

Erfdeling

De erfgoederen van Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouters en Anna Jan Peter Goijaert.

R-1643-14-8004-127r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Hendrick Verwers.

R-1643-14-8004-134v

Verkoop

Catarina Jan Anthonis Verbunt aan Peter Jan Herman Cornelissoon van Heijst.

R-1643-14-8004-135v

Verkoop

Peter Jan Herman Corneliss van Heijst aan Joost Gerit Cornelis de Beer.

R-1643-14-8004-135v

Verkoop

Peter Cornelis Jan Meuss aan Peter Herman Corneliss van Heijst.

R-1643-14-8004-139r

Verkoop

Huijbert Jan Huijbert Jan Anthonis, als man van Anna Jan Denis Hendrick Wouters aan Goijarden Jan Goijarts, aan Willem Jan Peter Goijarts en aan Aerden Cornelis Jan Meussoon.

R-1644-14-8005-7r

Verkoop

Peeter Jan Hermans aan Adriaen Corneliss de Beer.

R-1644-14-8005-12v

Verkoop

Adriaenen Sebastiaen Jan Denijssen de Beer aan Cornelissen Janss vanden Merenberch en aan Willem Jan Peter Goijaerts.

R-1644-14-8005-13r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Adriaen Goijaerts.

R-1644-14-8005-35r

Verkoop

Jan Jan Daniels van Beurden de jonge enz. aan Jan Jan Daniels van Beurden d'oude.

R-1644-14-8005-48r

Verkoop

Embrecht Adriaen Geraertss Creijers aan Jan Willems van Buel.

R-1645-14-8005-50r

Testament

Jan Willem Aert Spiers en Maijcken Willem Jaspers.

R-1644-14-8005-57v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans.

R-1644-14-8005-59r

Verkoop

Cornelis Pauwels Mutsarts aan Ghijsberden Janss vander Loo en Jannen Jans de Beer, zijn zwagers.

R-1644-14-8005-59v

Erfdeling

Jan Janssen de Beer en Ghijsbert Janssen vander Loo.

R-1644-14-8005-60r

Verkoop

Cornelis Pauwels Mutsarts aan Ghijsbert Janssen vander Loo zijn zwager.

R-1644-14-8005-60v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis de Beer.

R-1644-14-8005-85r

Verkoop

Lenaert Jan Willemss aan Cornelis Jan Willems, zijn broer.

R-1645-14-8005-173r

Verkoop

Jan Denijs Corsten aan Adriaen Adriaen de Leermaecker en Dingeman Denijs Corsten.

R-1645-14-8005-194r

Verkoop

Adriaen Adriaens Geraert Huijben aan Anthonis Adriaens Geraert Huijben, zijn broer.

R-1645-14-8005-216r

Verkoop

Geraert Janssen vander Loo als man van Anneken Adriaen Gerit Vrancken den jongen aan zijn zoon Jan vander Loo.

R-1645-14-8005-219r

Verkoop

De kinderen van Jan Jan Daniels van Beurden en Aleijth Herman Cornelissen van Heijst aan Cornelis Hendrick Cornelissen van Heijst, hun neef.

R-1646-14-8005-236r

Verkoop

Huijbrecht Jan Huijbrechts als man van Anneken Sebastiaen Jan Denijs de Beer aan Peeter Jan Hermans.

R-1646-14-8005-236v

Verkoop

Maijcken Peeter Jacobs weduwe Cornelis Anthonis Hermans en haar kinderen aan Bartholomeus Joost Meeussen.

R-1646-14-8005-262v

Verkoop

Maijcken Peeter Jacobs weduwe Cornelis Anthonis Hermans en haar kinderen aan Anthonis en Gijsberd, haar zonen.

R-1646-14-8005-293v

Verkoop

Jan Cornelis Anthonis Hermans aan Embrecht Cornelis Anthonis, zijn broer.

R-1646-14-8005-303r

Verkoop

Jan Geritssen Verbunt aan Adriaen Bartholomeus Jan Hendricx.

R-1646-14-8005-305v

Testament

Peeter Cornelis Jan Meeuss en Magdalena Wouter Peeter Wouters.

R-1646-14-8005-349v

Verkoop

Adriaen Daniel Laurenssen aan Corstiaen Daniel Laurenssen, zijn broer.

R-1646-14-8005-352i

Verkoop

Cornelia Adriaen Geridt Huijben aan Anthonis Adriaen Geridt Huijben.

R-1647-14-8006-2r

Verkoop

Jan Adriaen Geraert Huijben aan Adriaen Adriaen Geraert Huijben, zijn broer.

R-1647-14-8006-2v

Verkoop

Adriaen Adriaen Geraert Huijben aan Jan Willemssen van Buel.

R-1647-14-8006-27v

Verkoop

Jan Cornelis Gijben aan Goijaert Jan Goijaerts.

R-1647-14-8006-28v

Verkoop en vernadering

Jan Cornelis Anthonis Herman Janssen als man van Maijcken Cornelis Janssen de Beer aan Jan Jan Willem Mutsaerts den ouden. Vernaderd door Gijsbert Cornelis Anthonis Hermans, zijn broer.

R-1647-14-8006-45v

Verkoop

Geraert Jan Laurens Eelkens aan Geraert Jans vander Loo.

R-1647-14-8006-46r

Verkoop

Geraert Jan Laurens Eelkens aan Jan Meus Jan Hendricx.

R-1647-14-8006-55r

Verkoop

Jan Jan Niclaes Sijmons aan Peeter Peeter Michiels.

R-1647-14-8006-56v

Verkoop

Jan Jan Niclaes Sijmons aan Jan Jans de Beer de jonge en aan Adriaen Jan Goijaert Peeters.

R-1647-14-8006-74r

Verkoop

Geraert Adriaen Peeter Heijsten aan Jan Geraert Anthonisse Verbunt, zijn oom.

R-1647-14-8006-81r

Vernadering

Door Elijas Jan Hendrick Verwers.

R-1647-14-8006-81r

Vernadering

Door Niclaes Jan Niclaessen die verkoopt aan Peter Michiel Peters.

R-1647-14-8006-85r

Verkoop

Joachim Daniel Sebastiaenss, als man van Heijltgen Jan Henrick Verwers aan Jannen Jansen de Beer, ten behoeve van Peeter Peeter Michielss zijn schoonvader.

R-1647-14-8006-100r

Verkoop

Elias Jan Hendrick Verwers aan Jan Anthonis Peeter Michiels.

R-1647-14-8006-100v

Aflossing

Jan Willemss van Buel aan de kinderen van Adriaen Adriaen Gerit Huijben.

R-1647-14-8006-101r

Verkoop

Jan Jacob Quirijn Peeters als man van Margriet Adriaen Geraert Huijben aan de kinderen Adriaen Adriaen Gerit Huijben.

R-1647-14-8006-102v

Verkoop

Adriaen Jan Gijsbert Gerit Beijkens verkoopt zijn erfdeel aan zijn zwager Peeter Janss vander Loo.

R-1647-14-8006-116v

Verkoop

Jan Jan Cornelis Meeussen aan Jan Peter Cornelis Meeussen.

R-1648-14-8006-158r

Verkoop

Adriaen Geraerts Verbunt aan Jan Gerits Verbunt de jonge zijn broer.

R-1648-14-8006-158v

Verkoop

Jan Jan Willem Mutsarts als man van Maeijcken Niclaes Peeter Jacobs aan Jan Jan Willems van Buel en Jan Gerits Verbunt den jongen.

R-1648-14-8006-192v

Verkoop

Peeter Cornelis Bartholomeeussen aan Geraerd Jan Geritss.

R-1648-14-8006-252r

Verkoop

Aert Cornelis Meeussen aan de kinderen van Jan Jan Adriaens van Beurden.

R-1648-14-8006-253v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peeter Jan Sijmons en Huijbertgen Joachim Daniels.

R-1648-14-8006-263v

Verkoop

Geraert Huijbert Daniels als weduwer van Jenneken Willem Aert Leijckens.

R-1648-14-8006-265P

Afdeling

Huijbert Wouter Anthonis Beris en Claesken Henrick Laureijs Jan Berthols (diemen noemt Spijckers).

R-1649-14-8007-13v

Vernadering

Door Jan Peeter Cornelis Meeussen.

R-1649-14-8007-24r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Adriaens van Buerden en Maeijcken Cornelis Gerit Daniels.

R-1649-14-8007-31v

Verkoop

Jan Jan Adriaens van Beurden aan Aerden Cornelis Meeussen.

R-1649-14-8007-32v

Erfmangeling

Cornelis Jan Jan Adriaens van Beurden en Heijltgen Jan Jan Adriaens van Beurden, zijn zuster.

R-1649-14-8007-47r

Verkoop

Cornelis Jan Jan Adriaens van Beurden aan Jan Geritss Verbunt den jonge.

R-1649-14-8007-50r

Akkoord

De kinderen Jan Daniels en Aleijt Herman Janss van Heijst.

R-1649-14-8007-69v

Verkoop

Cornelis Jan Peeter Hendricxss aan Peeteren Janss vander Loo.

R-1649-14-8007-71r

Verkoop

Gerart vande Loo, via vernadering, aan Adriaen Geraert Janss vander Loo.

R-1649-14-8007-86v

Vernadering

Door Huijbert Peeter Meeussen als man van Hendricxken Cornelis Jan Peeters.

R-1649-14-8007-87r

Verkoop

Geraert Janss vander Loo aan Adriaen Gerits vander Loo, zijn zoon en aan Adriaen Jan Adriaens en Jan zijn zoon.

R-1649-14-8007-98r

Verkoop

De kinderen Daniel Sebastiaen Daniels en Joostghen Joost Peeter Daniels aan Cornelis Jan Willem Adriaens.

R-1650-14-8007-139r

Verkoop

Jan Gerit Janss vande Loo aan Gerit Janss vande Loo zijn vader.

R-1650-14-8007-146v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Antonis Hermans.

R-1650-14-8007-149r

Verkoop

Embert Cornelis Antonis Hermans aan Joost Gerard Cornelis de Beer.

R-1650-14-8007-163v

Verkoop

De kinderen van Cornelis Antonis Hermans Jans aan Joost Gerit Cornelis de Beer.

R-1650-14-8007-238r

Verkoop

De kinderen van Adriaen Gerit Huijben aan Jan Gerit Huijben, hun oom.

R-1650-14-8007-265r

Verkoop

De kinderen van Jenneken dochtere Cornelis Jan Buermans weduwe Adriaen Adriaen Gerit Huijben aan Peter Jan Peter Jan Sijmons, nadat Jenneken afstand gedaan had van haar tocht.

R-1650-14-8007-279v

Verkoop

De kinderen van Gerit Adriaenssoon aan Jan Anthonis Peter Cilen.

R-1651-14-8008-1

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gerits Creijer en Claesken Jan Cornelis.

R-1651-14-8008-3r

Verkoop

Adriaen Gijsbrechts van Gils aan Jan Gijsbrechts van Gils, zijn broer.

R-1651-14-8008-11v

Afstand

Huijbert Peeter Meeussen ten behoeve van Peter Jans vande Loo.

R-1651-14-8008-15r

Verkoop

Cornelis Anthonis Ariens als man van Heijltgen Jan Jan Ariens aan Gerard Adriaen Jan Adriaens.

R-1651-14-8008-15v

Verkoop

Gerard Cornelis Peeters aan Jan Peeter Cornelis Meeus.

R-1651-14-8008-15v

Erfdeling

De erfgoederen van Jacob Peter Denis.

R-1651-14-8008-16v

Verkoop

De kinderen van Daniel Adriaen Gerard Huijben en Cornelia Jan Peeters de Wijse aan Adriaen Soffaerts, nadat Cornelia afstand had gedaan van haar tocht.

R-1651-14-8008-22v

Verkoop

Peeter Jan Adriaens aan Peeter Daniel Adriaens, aan Adriaen Cornelis Joosten en aan Jan Jan Michiels.

R-1651-14-8008-30r

Verkoop

Gijsbrecht Marten Jan Daniels aan Wouter Anthonis Berijs.

R-1651-14-8008-35v

Verkoop

Jan Gijsbert Marten Jan Daniels aan Willem Daniel Adriaen Gerard Vrancken.

R-1651-14-8008-41r

Verkoop

Gerard Cornelis Peters aan Jan Willems van Buel.

R-1651-14-8008-47

Verkoop

De erfgenamen van Goijert Willem Janssoon Vermee aan Matthijs Jan Geritssoon Creijers.

R-1651-14-8008-58v

Verkoop

De weduwe Cornelia Jan Peeters de Wijse en de kinderen van Daniel Adriaen Gerard Huijben aan Jan Janssen van Buel.

R-1651-14-8008-75r

Verkoop

De erfgenamen Goijert Willem Jans Vermee en Jenneken dochtere Peter Jan Stevens aan Cornelis Cornelis de Beer de jonge.

R-1651-14-8008-82v

Verkoop

De erfgenamen Goijert Willem Jans Vermee en Jenneken dochtere Peter Jan Stevens aan Adriaen Hendricx van Dijck en aan Embrecht Daniel Sebastiaens.

R-1651-14-8008-86r

Erfmangeling

Joost Gerrit Cornelis de Beer en Jan Peter Cornelis Meeussen.

R-1652-14-8008-104r

Verkoop

Jan Peter Cornelis Meeus aan Jan Gerard Peeters.

R-1652-14-8008-117

Verkoop

De erfgenamen Jan Daniels van Beurden aan Jan Jans de Beer en aan Laureijs Peters van Doremalen.

R-1652-14-8008-126

Verkoop

Peter van Heijst aan Gerard Gerard Willems Veramelvoirt de Jonge.

R-1652-14-8008-133v

Verkoop

Michiel Cornelis Michiels als man van Jenneken Mathijs Willems aan Adriaen Cornelis Joosten.

R-1652-14-8008-133v

Verkoop

Adriaen Cornelis Joosten aan Peter Daniel Cornelis Mutsaerts.

R-1652-14-8008-137

Verkoop

Erfgenamen Jan Daniels van Beurden aan Peter Jan Hermans van Heijst.

R-1652-14-8008-181v

Verkoop

Pirijntgen Adriaen Gerard Huijben aan Anthonis Adriaen Gerard Huijben, haar broer.

R-1652-14-8008-182v

Afstand

Niclaes Adams aan ten behoeve van Jan Bartholomeus Jan Hendricx.

R-1652-14-8008-185r

Verkoop

Maeijken weduwe van Gerard Huijben aan Jan Peter Cornelis Meeus.

R-1652-14-8008-190v

Verkoop

Jan Gerard Peters als man van Lijsbeth Adriaen Somers aan Cornelis Hendrick Bernevelts.

R-1652-14-8008-218r

Verkoop

Jan Cornelissen van Gorp als man van Jenneken Jan Willem Aert Piers aan Jan Bartholomeus Jan Hendrickxs.

R-1652-14-8008-218v

Verkoop

Gerrard Laureijs Eeltgens aan Jan Bartholomeus Jan Hendrickxs.

R-1653-14-8008-240r

Erfdeling

De erfgoederen van Wouter Jan Vrancken.

R-1653-14-8008-241r

Verkoop

Maeijcken weduwe Peter Wouter Jan Vrancken aan haar kinderen.

R-1653-14-8008-255v

Verkoop

Jan Jans van Buel aan Peter Jan Peermaechs.

R-1653-14-8008-289v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Hendrick Claessen en Magdalena Gijsbrecht Gerrits.

R-1653-14-8008-292

Erfdeling

De erfgoederen van Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders en Maria Gerard Cornelissen.

R-1653-14-8008-298r

Afstand

Jan Gerrits Verbunt den ouden ten behoeve van zijn kinderen.

R-1653-14-8008-298r

Verkoop

De kinderen Jan Gerrits Verbunt den ouden en Maria Niclaes Noten aan Jan Gerit Denis Smolders de jonge.

R-1653-14-8008-314r

Vernadering

Door Anthonis Jan Gerrits Verbunt.

R-1653-14-8008-317

Verkoop

De erfgenamen van Goijert Willem Janssoon Vermee aan Cornelis Peter Jan Stevens.

R-1653-14-8008-318

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gijsbert Gerrit Beijkens en Cornelia Jan Heijsten.

R-1653-14-8008-319v

Verkoop

Cornelis Jan Jan Adriaens van Beurden aan Gerard Jan Jan Adriaens van Beurden.

R-1653-14-8008-320v

Verkoop

Cornelis Anthonis Cornelis Smolders aan Cornelis Janssen vanden Merenberch.

R-1653-14-8008-325

Verkoop

Peter Janssen vande Loo aan Gijsbert Joost Gerrits de Beir.

R-1653-14-8008-326r

Verkoop

Jan Anthonis Cornelis Wouters aan Goijaerd Anthonis Cornelis Wouters, zijn broer.

R-1654-14-8009-3v

Geschil

Gerard Peter Martens (Vrancken) en momboirs van zijn kind met Heijltgen Bartholomeeus Jan Hendricx.

R-1654-14-8009-12v

Verkoop

Daniel Sebastiaens weduwnaar Josijna Daniel Peter Daniels en zijn kinderen aan Jan Gerard Cornelissen.

R-1654-14-8009-37r

Verkoop

Embrecht Daniel Sebastiaen aan Peter Janssen van de Loo.

R-1654-14-8009-37v

Verkoop

Lenart Jan Willem Adriaens aan Cornelis Jan Willem Adriaens.

R-1654-14-8009-39v

Verkoop

Cornelis Jan Willems aan Jan Cornelissen de Beir.

R-1654-14-8009-46r

Verkoop

Embrecht Cornelis Anthonissen aan Cornelis Jan Willems.

R-1654-14-8009-61r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Sebastiaens aan Jan Janssen Buel de jonge.

R-1654-14-8009-70r

Erfdeling

De erfgoederen van Gijsbert en Sijmon Adriaen Henrick Niclaes Peter Aertssen.

R-1654-14-8009-81v

Vernadering

Door Digna weduwe Peter Jan Adriaen Willems.

R-1654-14-8009-82r

Verkoop

Adriaen Cornelis Mutsaerts aan Jan Jan Cornelissen de Beir.

R-1654-14-8009-87v

Verkoop

Embrecht Cornelis Anthonissen aan Joost Gerrits de Beir.

R-1654-14-8009-90r

Verkoop

Cornelis Anthonis Cornelis Smolders aan Jan Anthonis Peter Gielen.

R-1654-14-8009-111r

Verkoop

Jan Peter Cornelis Meeus aan Willem Daniel Adriaen Gerit Vrancken.

R-1654-14-8009-117r

Afdeling

Jan Gerit Denis Smolders den ouden en Maria Jan Jan Adriaens van Beurden.

R-1654-14-8009-129v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Willemssen van Buel en Maeijke Anthonis Cornelis Wouters.

R-1654-14-8009-130v

Verkoop

Jan Janssen van Buel aan Wouter Aert Marcelissen zijn zwager.

R-1655-14-8009-131r

Verkoop

Jan Peter Cornelis Meeus aan Jan Gerit Peters.

R-1655-14-8009-132r

Verkoop

Cornelis Jan van Beurden alias Romeijn aan Laureijs Peter Jan Vrancken.

R-1655-14-8009-154r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Willems en Jenneken Jan Bueters.

R-1655-14-8009-156v

Verkoop

De erfgoederen van Adriana Jan Denis de Beir aan Denis Jan Denis de Beir, haar broer.

R-1655-14-8009-178v

Erfmangeling

Willem Jan Willems van Buel en Corstiaen Jan Jacobs, als man van Maria Jan Willems van Buel.

R-1655-14-8009-179v

Verkoop

De erfgoederen van Peter Cornelis Embrechts en Cornelia Henrick Denis.

R-1655-14-8009-183v

Verkoop

Jan Willem Adriaens en de kinderen Cornelis Jan Willem Adriaens aan Jan Willem Adriaens.

R-1655-14-8009-187v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Henrick Niclaessen aan Gerard Jan Gerit Peters en aan Joost Gerits de Beir.

R-1655-14-8009-216v

Verkoop

Cornelis Peter Cornelis Emmen aan Angela weduwe van Joost Adriaen Horrevoirts.

R-1655-14-8009-223r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Anthonis Hermans.

R-1655-14-8009-241r

Verkoop

Erfgenamen van Cornelis Jan Willems Adriaens en Heijltken Jan Jacobs aan Laureijs Peters van Doremalen en Elias Henrick Verwers capelmeesters van Capelle aende Hasselt, ten behoeve van de Capel.

R-1656-14-8010-10v

Verkoop

Peter Gerit Cornelis als man van Maria Herman Peter Hendricx aan Jan Laureijssen de Timmerman, zijn zwager.

R-1656-14-8010-13r

Verkoop

Embrecht Cornelis Anthonis Hermans aan Joost Gerits de Beir en aan Dingeman, Digna en Vijverkens, zijn broer en zussen.

R-1656-14-8010-13r

Erfdeling

Dingeman Cornelis Anthonis Hermans en Digna en Vijverken (zijn zussen) aan Embrecht Cornelis Anthonis, hun broer.

R-1656-14-8010-24v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Willems.

R-1656-14-8010-54v

Verkoop

Jan Jan Adriaen Willems Goijaerts aan Cornelis, zijn broer.

R-1656-14-8010-54v

Verkoop

Jan Cornelis de Beir aan Peter Michielss de jonge.

R-1656-14-8010-60r

Verkoop

Adriaen en Jenneken Jan Gijsbert Beijkens aan Digna Jan Gijsbert Beijkens.

R-1656-14-8010-60v

Verkoop

Dochters Peter Jans vande Loo aan Peter Jans vande Loo.

R-1656-14-8010-86r

Erfmangeling

Peter Jans vande Loo en Digna weduwe Peter Jan Adriaen Willems.

R-1657-14-8010-100v

Verkoop

Jan Daniel Michiels aan Adriaen Peter Nesten, zijn zwager.

R-1656-14-8010-112v

Verkoop

Maria Jan Henrick Verwers aan Jan Henrick Laureijs Spijckers.

R-1657-14-8010-126r

Verkoop

Egen Gijsberts de With als man van Niclaesken Anthonis Smolders aan Goijaert Jan Anthonis.

R-1657-14-8010-128v

Verkoop

Jan Anthonis Henricx weduwer van Jenneken Wouter Vrancken aan Cornelis Jan Jaspers en Jan Adriaen Joosten.

R-1657-14-8010-138r

Verkoop?

Adriaen Jacob Quirijnsse aan Niclaes Adam Cornelis Damen en Adriaen Bartholomeeus Jan Hendricx.

R-1657-14-8010-139r

Verkoop

Embrecht Cornelis Anthonissen aan Martinus vander Burcht.

R-1657-14-8010-145v

Verkoop

Willem Jan Peter Hendricx aan Peter Jans vander Loo.

R-1657-14-8010-162r

Verkoop

De erfgenamen Gerit Niclaessen van Osch en Catharina Cornelis Gerit Daniels aan Peter Huijbert Meeussoon, aan Daniel Adriaens van Beurden en aan Laureijs Peters van Doremael en Jan Laureijs Timmerman, deze laatste verkoop werd vernadert door Adriana Cornelis Gerit Daniels, weduwe Adriaen Jan van Beurden ten behoeve van Jan Adriaens van Beurden.

R-1657-14-8010-165r

Erfmangeling

Digna Cornelis Anthonis Hermans weduwe Aert Cornelis Meeus met haar dochter Cornelia en Dingeman met Vijverken Cornelis Anthonis Hermans.

R-1657-14-8010-165v

Vernadering

Door Embrecht Cornelis Anthonissen.

R-1657-14-8010-165v

Verkoop

Dingeman en Vijverken Cornelis Anthonis Hermans aan Embrecht Cornelis Anthonis Hermans, hun broer.

R-1657-14-8010-166v

Verkoop

Adriaen Jan Gerits aan Jan Jan Adriaens, zijn zwager.

R-1657-14-8010-171r

Verkoop

Embrecht Cornelis Anthonis aan Adriaen Jan Goijaerts.

R-1657-14-8010-176v

Verkoop

De erfgenamen van Geertruijt Rut Janssen van Orthen aan Jan vanden Sande.

R-1657-14-8010-192v

Verkoop

Peter Jan Peermaechs als man van Jenneken Jan Adriaen Goijaerts aan Jan Jan Adriaen Goijaerts en Peter Meeus Momboirs.

R-1657-14-8010-192v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Goijaerts.

R-1657-14-8010-194r

Verkoop

De erfgenamen van Peter Peter Cornelis Somers en Maria Willem Jan Willems aan Anthonij Peter Donders.

R-1658-14-8011-17v

Vernadering

Door Adriana Cornelis Gerit Daniels (van Heijst) weduwe Adriaen Jans van Beurden.

R-1658-14-8011-18r

Verkoop

Martinus vander Burcht aan Joost Gerits de Beir.

R-1658-14-8011-19v

Afdeling

Geraerd Adriaen Jans van Beurden en Jenneke Michiel Daniels.

R-1658-14-8011-42r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Joost Willems de Beir en Adriana Jans.

R-1658-14-8011-54r

Verkoop

Peter Martijn Cornelissen de Post aan Michiel Jan Michiel Meijnaerts.

R-1658-14-8011-54v

Verkoop

Michiel Jan Michiel Meijnaerts aan Peter Jan Peermaechs de jonge.

R-1658-14-8011-58v

Erfdeling

De erfgoederen van Daniel Sebastiaen Daniels en Joosthen Denis Peter Daniels.

R-1658-14-8011-62r

Verkoop

Daniel Willem Jan Daniels van Heijst aan Cornelis Adriaen Heijsten.

R-1658-14-8011-63r

Afdeling

Heijltke Joachim Daniel Sebastiaens weduwe Cornelis Cornelissen de Beir en hun 7 kinderen.

R-1658-14-8011-72v

Verkoop

Willem Janssen van Buel aan Jan Gerits Verbunt de jonge.

R-1658-14-8011-73v

Verkoop

Huijbert Daniel Sebastiaen Daniels aan Willem Jans van Buel.

R-1658-14-8011-74v

Verkoop

Willem Jans van Buel, en Daniel Jan Daniel Sebastiaens aan Gerard Jan Anthonissen.

R-1658-14-8011-91v

Verkoop

Thomas Michiel Thomas en Adriaen Jan Jans als man van Elisabeth Michiels aan Jan Michiel Thomas, hun broer en zwager.

R-1659-14-8011-98v

Afstand

Adriana Peter Adriaen Veldekens weduwe Jan Cornelissen de Beir.

R-1659-14-8011-99r

Erfmangeling

Adriaen Cornelis de Beir en Adriana Peter Adriaen Veldekens weduwe Jan Cornelissen de Beir.

R-1659-14-8011-99v

Verkoop

Henrick Jan Verwers als man van Adriana Cornelis Cornelissen de Beir aan Jan Cornelissen de Beir, zijn zwager.

R-1659-14-8011-104r

Verkoop

Cornelis Cornelissen de Beir d'oude aan zijn broers Cornelis de jonge en Joachiem.

R-1659-14-8011-113v

Erfdeling

De erfgoederen van Joost Daniel Adriaens en Jenneken Adriaen Claes.

R-1659-14-8011-129v

Verkoop

Geritken Jan Michiels weduwe van Anthonis Adriaen Somers aan Adriaen Jan Michiels, haar broer.

R-1659-14-8011-129v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Michiels.

R-1659-14-8011-131v

Erfdeling

De erfgoederen van Daniel Willem Jan Daniels van Heijst en de kinderen van Anthonis Willem Jan Daniels van Heijst.

R-1659-14-8011-139r

Verkoop

Jan Peter Haens aan Peter Jan Peermaechs de jonge.

R-1659-14-8011-149r

Verkoop

De erfgenamen Adriaen Peter Jacobs aan Jan Jan Anthonissen, hun zwager.

R-1660-14-8011-162r

Verkoop

Maria Anthonis Smolders weduwe Peter Goijert Broeckmans aan Cornelis Anthonis Smolders en Ego Gijsberts de Wit.

R-1660-14-8011-162r

Verkoop

Cornelis Anthonis Smolders en Ego Gijsberts de Wit aan Maria weduwe Peter Jan Peters en haar kinderen.

R-1660-14-8011-173v

Verkoop

Laureijs Peterssen van Doremale en Elias Jan Hendrick Verwers (kapelmeesters) aan Jan Joost Gerits de Beir.

R-1660-14-8011-180r

Verkoop

Jan Cornelissen de Beir aan Dingeman Denis Corsten.

R-1660-14-8011-187r

Verkoop

Pauwels Michiel Thomas aan Jan Michiel Thomas, zijn broer.

R-1660-14-8011-204v

Verkoop

Cornelis Peter Michiels aan Peter Peter Michiels en Jan Jans de Beir, zijn broer en zijn zwager.

R-1660-14-8011-204v

Aanname

Cornelis Peter Michiels door Peter Peter Michiels en Jan Jans de Beir, zijn broer en zijn zwager.

R-1660-14-8011-208v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Michiels en Judith Corstiaen Denis.

R-1660-14-8011-214r

Verkoop

Ego Gijsbrecht de Wits als man van Niclaesken aan Goijaert Jan Goijaerts en Jan Goijaerts Jan Goijaerts, zijn zoon.

R-1660-14-8011-220v

Erfdeling

De erfgoederen van Huijbert Wouter Anthonis Beris

R-1660-14-8011-226v

Verkoop

Maria Jan Jan Peter de Wijse aan Jan Cornelis Gijsbert Beijkens (haar stiefvader) na afstand van Barbara Cornelis Adriaen Willems weduwe Jan Jan Peter de Wijse.

R-1660-14-8011-232r

Afstand en erfdeling

de erfgoederen van Marten Peter Cornelis Mutsaerts en Peterken Henrick Denis.

R-1660-14-8011-233v

Erfdeling

De erfgoederen van Aert Meeus Janssen en Geertruijt Jan Denis Meeus.

R-1660-14-8011-235v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Huijbert Leijten en Peterken Adriaen Hoecken.

R-1660-14-8011-237v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Cornelis de Beir en Heijltken Jan Jacob Damen.

R-1661-14-8012-9v

Verkoop

Peter Anthonissen van Eethen als man van Jenneken Jan Henrick Denis de Beir aan Gerit Jan Anthonis Wouters.

R-1661-14-8012-31v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen de Beir aan Peter Adriaens de Beir en Adriaen Gerit Jans, hun broer en zwager.

R-1661-14-8012-32r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Adriaen de Beir en Adriaen Gerit Jans.

R-1661-14-8012-33v

Verkoop

Embrecht Cornelis Anthonissen aan Jan Joost Geritsse de Beir.

R-1661-14-8012-75v

Erfdeling

De gemeenschappelijke erfgoederen van Goijaert Jan Goijaerts en zijn zoon Jan.

R-1661-14-8012-82r

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Jacob Crijnen en Anna Jan Adriaen Lenaers via vernadering aan Peter Huijberts.

R-1661-14-8012-88r

Verkoop

Gijsbert Cornelis Anthonis Herman Janssen aan Jan Jan Willems d'jonge.

R-1661-14-8012-91v

Erfmangeling

Jan Cornelis Anthonissen, als man van Maria Jan Cornelis de Beir en Jan Peter Jacobs.

R-1661-14-8012-92r

Verkoop

Jan Cornelis Anthonissen, als man van Maria Jan Cornelis de Beir aan Jan Jan Willemssen van Buel.

R-1662-14-8012-103r

Erfdeling

De erfgoederen van Joris Joost Joris en Adriana Henrick Denis.

R-1662-14-8012-118v

Verkoop

Jan Peter Cornelis Meeus aan Jan Joost Gerits de Beir.

R-1662-14-8012-121v

Verkoop

Jan, Barbara, Magrieta en Catharina Cornelis Jan Heijligers aan Daniel Adriaens van Beurden en aan Jan Adriaens van Beurden.

R-1662-14-8012-126v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Teunis en Hester Jan Willems.

R-1662-14-8012-133r

Uitkoop

Van Jan Jan Goijaert Melis de jonge als man van Lijsbeth door Jacob en Herman Peter Janssen van Heijst, zijn zwagers.

R-1662-14-8012-143v

Verkoop

De kinderen van Jochem Daniel Sebastiaens en Heijlwich Jan Hendrick Verwers aan Jan Janssen de Beir d'jonge.

R-1662-14-8012-145v

Verkoop

Daniel Adriaen Peter Jacobs aan Daniel Cornelis Daniels.

R-1662-14-8012-151r

Verkoop

Jan Goijaert Willem Janssen Vermee aan Willem Goijaert Willem Janssen Vermee, zijn broer.

R-1662-14-8012-151v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Bartholomeus Jan Hendricx en Adriana Gerit Denis Henricx Smolders, aan Anthonij Janssen Verbunth.

R-1662-14-8012-155v

Aanname

Van Bartholomeeus Adriaen Meeus Henrics door Willem Gerits Laureijssen.

R-1662-14-8012-157v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Creijers.

R-1662-14-8012-158v

Verkoop

Cornelis Peter Anthonissen vanden Hout aan Gerit Cornelis Peters, ontnadert door Maria Jan Gerits weduwe van Jan Gijsbert Adriaens van Gils.

R-1662-14-8012-159r

Verkoop

Geraert Jans van Beurden als man van Digna Joris Joost Joris aan Joost Gerits de Beir.

R-1662-14-8012-162r

Verkoop

Cornelis Anthonis Smolders aan Cornelis Jan Adriaen Willems.

R-1662-14-8012-162r

Verkoop

Vijverken weduwe Anthonis Smolders, met haar kinderen Gerit Anthonis Smolders, Adriaen Jan Segers als man van Maria Anthonis Smolders, Jan Anthonis Smolders en Cornelis Anthonis Smolders aan Peter Michiels.

R-1662-14-8012-162r

Verkoop

Peter Michiels aan Jan Anthonis Peter Michiels.

R-1662-14-8012-166r

Verkoop

De erfgenamen Adriaen Peter Peter sBeiren en Anna Peter Anthonis aan Jan Jan Cornelis de Beir d'oude.

R-1662-14-8012-175r

Verkoop

Denis Hendrick Denis de Beir aan Gerit Jan Anthonis.

R-1662-14-8012-176v

Verkoop

Adriaen Gerits vande Loo aan Jan Gerit Smolders den ouden en Jan Gerit Smolders d'jonge en Jan Gerit Smolders den ouden aan Jan Gerit Smolders d'jonge.

R-1662-14-8012-196r

Geschil

Tussen Cornelis de Beir de jonge en zijn overige broers en zusssen.

R-1662-14-8012-196v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Cornelissen de Beir en Heijltke Joachim Daniel Sebastiaens. Huis gaat naar zonen Joachem, Cornelis de jonge en Anna Cornelis Cornelissen de Beir.

R-1662-14-8012-197v

Erfdeling

De erfgoederen van Maria Jan Daniel van Beurden.

R-1662-14-8012-198v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Daniels van Beurden en Willemijntken Peter Jan Adriaenssen.

R-1662-14-8012-215r

Verkoop

Adriaen Bartholomeeus Momboirs en Jan Adriaen Baeijens als man van Cornelia Bartholomeeus Momboirs aan Jan Henrick Laureijs Spijckers.

R-1662-14-8012-220r

Erfdeling

De erfgoederen van Denis Marten Jans en Maria Jan Corstiaen Meijnaerts.

R-1662-14-8012-222r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Willems Veramelvoirt en Michieltjen Sijmon Peter Jan Reijnen.

R-1663-14-8012-270r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Jan Adriaenssen van Beurden en Adriaentjen Cornelis Gerits.

R-1663-14-8012-303r

Verkoop

Cornelis Cornelissen de Beir de oude aan zijn broer Cornelis de jonge.

R-1663-14-8012-307r

Verkoop

Jan Cornelissen de Beir aan zijn broer Cornelis de jonge.

R-1663-14-8012-308r

Erfmangeling

Sijmon Peter Willems Veramelvoirt en Michiel Peter Willems Veramelvoirt.

R-1663-14-8012-312v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Janssen de Beir en Sophia Jan Peters.

R-1664-14-8013-4r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Henrick Denis en Anna Jans van Beurden.

R-1664-14-8013-36r

Erfmangeling

Cornelis Adriaen Janssen van Beurden en Peter Adriaen Janss als man van Maria Jan Jan Daniels van Beurden.

R-1664-14-8013-43r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Peter Jan Stevens.

R-1664-14-8013-51v

Verkoop

De kinderen Jan Jans de Beir d'oude en Elisabeth Peter Adriaen Goijaerts aan Goijaert Jan Anthonissen.

R-1664-14-8013-54v

Erfmangeling

Adriaen Jan Goijarts en Jan Anthonis Peter Michiels.

R-1664-14-8013-64r

Verkoop

Elisabeth Verschueren weduwe Mr. Henrick de Roij en Johan Augustinus de Crom, haar zoon, aan Adriaen Griensven, ontnadert door Willem de Crom.

R-1664-14-8013-67r

Verkoop

Dingeman Denis Corsten aan zijn zwager Cornelis Cornelis de Beir de jonge.

R-1664-14-8013-76r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis Meeus en Joostina dochtere Pauwels Jan Mattheus.

R-1664-14-8013-70v

Verkoop

Adriana Cornelissen de Beir aan haar broer Cornelis de jonge.

R-1664-14-8013-128r

Contract

Over de erfenis Corstiaen Jan Jacobs.

R-1665-14-8013-154r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Willems en Jenneken Jan Bueters.

R-1665-14-8013-155v

Akkoord

Peter Adriaen Jans als weduwenaar van Maria Jan Jan Daniels van Beurden en zijn schoonfamilie.

R-1665-14-8013-169v

Erfdeling

De erfgoederen van Niclaes Gerit Laureijssen en Cornelia Denis Daniels.

R-1665-14-8013-173r

Verkoop

Anna Denis Marten Jans aan Jan Gerit Peter Cocken.

R-1665-14-8013-188v

Verkoop

Adriaen Mattheeus Janssen van Gorp weduwenaar van Petronella Jan Jan Cornelissen en zijn kinderen aan Jacob Huijgermans.

R-1665-14-8013-193r

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Cornelis Adriaens en Maria Adriaenssen de Beir aan Adriaen Jan Goijaerts.

R-1665-14-8013-193v

Verkoop

Peter Adriaenssen de Beir aan Gijsbert Gerits van Gorp.

R-1665-14-8013-198r

Erfdeling

De erfgoederen van Adam Frans Joosten en Maria Daniel Michiels.

R-1665-14-8013-208r

Subdivisie

De erfgoederen van Jan Gerits Creijer en Anna Jan Cornelissen de Wijse.

R-1665-14-8013-217v

Verkoop

De kinderen Jan Michielssen van Pelt en Petronella Jan Gerits Creijer aan Denis Jan Michielssen van Pelt, hun broer en zwager.

R-1665-14-8013-220v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Jan Willems Adriaens en Heijltjen Jan Jacobs.

R-1665-14-8013-221v

Subdivisie

De erfgoederen van Cornelis Jan Willem Adriaens en Heijltken Jan Jacobs.

R-1665-14-8013-223r

Afdeling

Engeltien Jan Willem Adriaens en Jan Joost Gerits de Beir.

R-1665-14-8013-236r

Verkoop

Corstiaen Jan Jacobs aan Adriaen Jan Goijaerts.

R-1665-14-8013-247v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Janssen de Beir d'oude en Lijsbeth Peter Adriaen Goijaerts aan Gijsbert Gerits van Gorp.

R-1665-14-8013-278r

Verkoop

Engeltken Jan Willems Adriaens aan Jan Corstiaen Jan Jacobs.

R-1665-14-8013-281r

Verkoop

De erfgenamen Jan Jan Rondens en Gijsberta Pauwels Jan Mattheeus aan Martinus vander Burcht.

R-1666-14-8014-15v

Afdeling

Dingeman Cornelis Anthonis en Catharina Jan Gerit Huijben.

R-1666-14-8014-31v

Verkoop

De erfgenamen van Gerit Jan Gerit Creijer aan Christoffel Willem Leemans.

R-1666-14-8014-36r

Verkoop

Jan Corstiaen Janssen aan Jan Gijsberts vande Loo.

R-1666-14-8014-36v

Verkoop

De kinderen Willem Cornelissen de Beir aan hun oom Cornelis Cornelissen de Beir.

R-1666-14-8014-58r

Verkoop

Martinus van der Burcht aan Jan Gerit Peter Cocken.

R-1666-14-8014-63

Contract

Over de erfgoederen Cornelia Cornelis Jan Anthonis Smolders die gehuwd is geweest met Henrick Laureijs Jan Bartouls en met Henrick Denis Henrick Wouterssen.

R-1666-14-8014-65

Erfmangeling

Niclaes Daniel Adriaen Gerit Vrancks en Willem Daniel Adriaen Gerit Vrancks.

R-1666-14-8014-71r

Verkoop

Adriaen Jan Goijaerts aan Jan Goijaert Janssen, zijn vader.

R-1666-14-8014-77r

Afdeling

Peter Anthonissen van Haut en Maria Cornelis Creijers.

R-1666-14-8014-83v

Erfdeling

De erfgoederen van Henrick Laureijs Spijckers en Cornelia Cornelis Anthonis Smolders.

R-1667-14-8014-133

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Jan Hermans van Heijst en Cornelia Jacob Anthonis Pulskens.

R-1667-14-8014-140v

Verkoop

Adriaen Cornelis Peter Stevens aan Sijmon Peter Willems Veramelvoirt.

R-1667-14-8014-151v

Verkoop

Pauwels Hermans van Heijst aan Cornelis Henrick Bernevelts.

R-1667-14-8014-152r

Verkoop

Daniel Adriaenssen van Beurden als man van Maria Peter Jan Hermans van Heijst aan Jan Gijsberts vande Loo.

R-1667-14-8014-160v

Verkoop

Ego Gijsbert de With als man van Niclaesken Anthonis Smolders aan Maria Adriaen Somers, weduwe van Anthonis Henrick Jan Wouters en haar kinderen.

R-1667-14-8014-167

Verkoop

Maria Jan Hermans van Heijst aan Jacob en Herman Peter Jan Hermans van Heijst.

R-1667-14-8014-208v

Verkoop

Jan Denis Martens aan Jan Gerit Peter Cocken.

R-1667-14-8014-232r

Verkoop

De kinderen Jan Joost Willems de Beir aan Gerit Gijsberts van Ierssel, hun zwager.

R-1667-14-8014-234v

Verkoop

Daniel Joost Daniels aan Michiel en Peter Daniel Adriaens.

R-1667-14-8014-244v

Verkoop

De erfgenamen Daniel Willems van Heijst en Anna Jan Niclaes Sijmons aan Henrick Huijbert Wouter Anthonis Beris.

R-1667-14-8014-288v

Akkoord

Jan Jan Jacobs en Jan Jan Willem Adriaen Willems weduwnaer van Lijsbeth Jan Jacobs zijn zuster.

R-1668-14-8015-13r

Erfdeling

De erfgoederen van Daniel Adriaen Gerit Vrancken en Jenneken Cornelis de Beir.

R-1668-14-8015-14r

Verkoop

Cornelis Adriaen Cornelissen de Beir en zijn broer Peter aan Cornelis Cornelissen de Beir de jonge.

R-1668-14-8015-29r

Verkoop

De erfgenamen Michiel Jan Michiel Meijnaerts aan Jan Michiel Jan Michiel Meijnaerts nadat Michiel afstand had gedaan ten behoeve van zijn kinderen.

R-1668-14-8015-36v

Verkoop

Cornelis Jan Michiel Daemen aan Jan Niclaes Gerit Laureijs.

R-1668-14-8015-37r

Verkoop

Jan Niclaes Gerit Laureijssen aan Adriaen Jan Matheeus Willems.

R-1668-14-8015-66v

Verkoop

Jan Gijsbert vande Loo aan Jan Gerit Peters de Cock.

R-1668-14-8015-70v

Verkoop

Willem Daniel Adriaens aan Jan Jan Willem Adriaens.

R-1668-14-8015-75v

Verkoop

Jan Daniel Adriaen Gerit Vrancken aan zijn broer Willem.

R-1668-14-8015-90

Verkoop

De kinderen Anna Denis Martens aan Gerit Jan Anthonis.

R-1668-14-8015-96v

Verkoop

Jan Jan Willem Mutsaerts de jonge aan kinderen Anna Denis Martens.

R-1668-14-8015-109v

Erfdeling

De erfgoederen van Jochem Daniels en Heijltjen Jan Verwers.

R-1668-14-8015-115v

Verkoop

De kinderen Anna Denis Martens aan hun oom Jan Denis Martens.

R-1668-14-8015-128v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Daniel Adriaens.

R-1668-14-8015-131v

Erfdeling

De erfgoederen van Anthonis Cornelis Smolders en Vijverken Gerit Adriaen Willems.

R-1668-14-8015-195

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Joosten de Beir en Angela Pauwels Jan Matheeus (Smits). Huis gaat naar zoon Pauwels Jan Jan Joosten de Beir.

R-1669-14-8015-280

Verkoop

Daniel Adriaen Janssen van Beurden, als man van Maria Peter Jan Hermans van Heijst aan Herman Peters van Heijst zijn zwager.

R-1669-14-8015-282

Erfdeling

De erfgoederen van Denis Henrick Denis de Beir en Cornelia Cornelis Anthonis Smolders.

R-1669-14-8015-296v

Verkoop

Jan Jan Willem Mutsaerts den ouden, die men noemt den grooten aan Jacobus Huijgermans.

R-1669-14-8015-297v

Verkoop

Anthonis Adriaen Gerit Huijben aan Jacobus Huijgermans.

R-1669-14-8015-303v

Verkoop

Adriaen Daniel Sebastiaens aan Jacob Jan Peter Jacobs.

R-1669-14-8015-310v

Verkoop

De erfgenamen Gerit Jan Laureijs Eeltjens aan Willem Gerit Jan Laureijs Eeltjens en zijn broer Willem, hun broers en zwagers.

R-1669-14-8015-329r

Verkoop

De kinderen Mathijs Janssen Creijers aan Gerit Jan Anthonis Wouters.

R-1669-14-8015-365v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Huijbert Bartholomeeus van Groenendael en Niclaesken Willem Daniels van Heijst.

R-1670-14-8016-9v

Erfdeling

De erfgoederen van Embrecht Wijtman Laureijs Wijten en Jenneken Bartolomeus Jan Meus.

R-1670-14-8016-39r

Verkoop

Peter Lus aan Arnoldus Lus, zijn broer.

R-1670-14-8016-43v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Cornelis Henricx sBeiren en Vijverken Adriaen Henrick Nicolaes.

R-1670-14-8016-63r

Verkoop

De kinderen Jan Cornelis Gijsberts de jonge aan Sijmon Peter Willems Veramelvoirt en aan Adriaen Jan Deckers.

R-1670-14-8016-63v

Erfdeling

De erfgoederen van Wijt Embrecht Wijten en Willemijna Peter Willems Veramelvoirt.

R-1670-14-8016-98v

Verkoop

De kinderen van Gerit Cornelis Peters en Elisabeth Adriaens aan Jacobus Huijgermans.

R-1670-14-8016-99v

Verkoop

Adriaen Cornelis Peters aan Jacobus Huijgermans.

R-1670-14-8016-170v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Michiels en Adriana Anthonis Daniels.

R-1670-14-8016-184r

Verkoop

Adriaen Jan Segers als man van Maria Anthonis Cornelis Smolders en Jan Anthonis Cornelis Smolders aan Cornelis Jan Adriaen Willems.

R-1670-14-8016-212v

Erfdeling

De erfgoederen van Michiel Jan Michiel Meijnaerts en Angela Bartholomeeus Jan Henricx.

R-1670-14-8016-236v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden en Maria Anthonis Sijmons.

R-1671-14-418-120

Testament

Joachem Cornelissen de Beir.

R-1672-14-8017-46r

Verkoop

De erfgenamen Niclaes Adam Cocken en Maria Jan Willem Jaspers aan Peter Jan Segers.

R-1672-14-8017-46v

Verkoop

Jan Antonis Smolders aan Adriaen Jan Segers (zijn zwager).

R-1672-14-8017-49v

Verkoop

Adam Jan Somers als man van IJda Jan Adriaen van Beurden aan Jan Jan Adriaens van Beurden.

R-1672-14-8017-53v

Verkoop

Gerit Antonis Smolders aan Jan Segers.

R-1672-14-8017-75v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gerit Cornelis Peeter Jan Reijnen en Lijsbeth Cornelis Jan Loureijssen.

R-1673-14-8017-101r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Janssen de Beir en Elisabeth Peter Adriaen Goijaerts.

R-1673-14-8017-109r

Verkoop

Paulus Hermans van Heijst als man van Cornelia Jan Cornelis de Beir aan Jan Jan Peter Melis, zijn zwager.

R-1673-14-8017-114v

Verkoop

Jan Janssen van Heijst als man van Maria Jan Jan Goijaert Melis aan Herman Peters van Heijst.

R-1673-14-8017-134v

Erfmangeling

Wilhelmina Jan Peeter Bastiaen Broeren en Jan Wijtman Embrechts.

R-1673-14-8017-138r

Verkoop

Adriaen Janssen de Beir aan Cornelis Gerrit Janssen Maes.

R-1673-14-8017-153r

Verkoop

Cornelia Aert Meeus aan Peeter Goijaert Janssen.

R-1673-14-8017-153v

Erfdeling

De erfgoederen van Goijaert Jan Goijaert Heerdens en Anna Peter Nesten.

R-1673-14-8017-158v

Verkoop

De erfgenamen van Maria Gerit Adriaen Gerits de Roij aan Heijliger Jan Colen.

R-1673-14-8017-159v

Verkoop

Willem Janssen van Beurden aan Peeter Adriaens van Heijst.

R-1673-14-8017-160r

Verkoop

Jan Janssen de Beir aan Joost Goijaert Heerders.

R-1673-14-8017-160r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peeter Jacobs en Jenneken.

R-1673-14-8017-163r

Erfdeling

De erfgoederen van Emberecht Daniel Bastiaens en Maijken Hendricx van Dijck.

R-1674-14-8018-17v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Hendrick Laureijs Spijckers aan provisooren der Taeffels der H: Geest.

R-1674-14-8018-26v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Hendrick Laureijs Spijckers.

R-1674-14-8018-28

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gerit Smolders de jonge en Maria Cornelis Lamberts.

R-1674-14-8018-34

Verkoop

De erfgenamen van Corstiaen Bastiaen Smittens en Adriana Laureijs Spijckers aan Gerit Jan Anthonis en Joost Goijaert Heerden.

R-1674-14-8018-43r

Verkoop

Maria weduwe Anthonis Hendricx aan de kinderen Cornelis Adriaen Somers.

R-1674-14-8018-59r

Verkoop

Jan Jan Peeter Melis als man van Anna Jan de Beir aan Paulus Hermans van Heijst.

R-1674-14-8018-65

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis van den Merenberch en Maria Cornelis Jan Anthonissen.

R-1674-14-8018-80v

Verkoop

Cornelis van den Merenberch aan Peter Goijaert Janssen.

R-1674-14-8018-91v

Verkoop

Jenneken Peeter Anthonis weduwe Laureijs Colen en de kinderen van Laureijs Heijliger Colen en Anna Gijsberts aan Heijliger Laureijs Colen, hun schoonzoon en broer.

R-1674-14-8018-93

Verkoop

Johan Wittebol uit naam van Maria Cornelis Janssen vanden Merenberch d'oude aan Hendrick Joost Hoirevoirts.

R-1674-14-8018-130r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Jan Sijmons en Heijlena Jan Peters.

R-1674-14-8018-152v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Jan Gerits en Jenneken Gerits van Raeck.

R-1675-14-8018-192v

Verkoop

De kinderen Gerit Adriaen Gerits en Lijsbeth aan Anthonis Janssen van Gils.

R-1675-14-8018-218r

Verkoop

Cornelis, Aert en Jan Jan Cornelis Gijsberts d'jonghe aan Ego de Wits.

R-1675-14-8018-218v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis Gijsberts en Jenneken Adriaen Martens.

R-1675-14-8018-221v

Verkoop

Jan Anthonij Somers aan Peeter Goijaert Heerdens.

R-1675-14-8018-223r

Verkoop

Jan en Cornelia Huijberts van Groenendael aan Cornelis Adriaens van Beurden.

R-1675-14-8019-13r

Verkoop

Cornelis Corst Denis als man van Cornelia Jan Peeter Jacobs aan Adriaen Peeter Denis Corsten.

R-1675-14-8019-25v

Verkoop

Cornelis Niclaessen de Cock als man van Hester Denis Cornelis Phoocen aan Dingena Adriaen Claessen weduwe Goijaert Jan Anthonis en haar kinderen.

R-1675-14-8019-42v

Overdracht

Marten Maria vander Dous aan Baudewijn Willemsen vander Dous.

R-1676-14-8019-83r

Verkoop

Jan Corstiaen Jacobs als man van Neeltien aan Joost Goijaert Heerden.

R-1676-14-8019-90v

Erfdeling

De erfgoederen van Joost Adriaen Hoirevoirs en Engeltien Hendrick Denis.

R-1676-14-8019-103r

Verkoop

Cornelis Adriaen Aert Ffiers aan Cornelis Hendrick Bernevelts.

R-1676-14-8019-116r

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Jan Peeters en Barbara Jan Adriaen Willems.

R-1676-14-8019-135v

Verkoop

Peeter Goijaert Jan Heerden aan Adriaen Willem Janssen de Roij.

R-1676-14-8019-156v

Erfmangeling

Johan Wittebol en Philebert Jan Caudeberchs en Peeter Gorems.

R-1676-14-8019-158r

Verkoop

Johan Wittebol aan Adriaen Willems.

R-1676-14-8019-167v

Verkoop

Peeter Anthonis Cornelissen aan Cornelis en Peeterken Anthonij Cornelissen zijn broer en zuster.

R-1676-14-8020-24r

Verkoop

Peeter en Peeterken Anthonis Cornelis aan Jacob Peters van Heijst.

R-1676-14-8020-28r

Verkoop

Aert Jan Cornelis Gijsbert Beijkens aan Jan Willem Janssen.

R-1676-14-8020-28v

Verkoop

Adriaen Embrecht Adriaens als man van Emken Jan Peters aan Laureijs Jan Smolders zijn zwager.

R-1676-14-8020-34v

Erfdeling

De erfgoederen van Anthonis Hendricx en Maria Adriaen Somer.

R-1677-14-8020-48v

Verkoop

Jan Jan Willem Adriaen Willems aan Jan Gerit Peter Cocken.

R-1677-14-8020-62r

Verkoop

Denis Adriaen Hendricx de Beir aan de kinderen Adriaen Joost Hoirevoirts.

R-1677-14-8020-65v

Verkoop

Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden aan Peter Jan Peter Sijmons.

R-1677-14-8020-66r

Verkoop

Jan Janssen van Heijst als man van Maria Jan Goijaert Melis aan Jacob Peters van Heijst.

R-1677-14-8020-67r

Verkoop

De erfgenamen Peter Peter Jan Gijsbert Segers? aan Herman Beris Anthonis Beris.

R-1677-14-8020-68v

Erfdeling

De erfgoederen van Embrecht Adriaen Gerits en Adriaentien Jan Adriaens.

R-1677-14-8020-70v

Verkoop

De erfgenamen Cornelis Daniel Cornelissen en Anneken Adriaen Cornelis de Beir aan Jan Adriaens van Beurden en aan Jan Peter Peter Cornelis sBeeren.

R-1677-14-8020-88v

Verkoop

Het kind van Gijsbert Gerits van Gorp en Pirijntien Anthonis Vrancken aan Peeter Adriaens de Beir.

R-1677-14-8020-90v

Verkoop

De erfgenamen Peeter Jan Peeter Jacobs de jonge en Peeter Jan Peeter Jacobs d'oude aan Ego de Wits.

R-1677-14-8020-92v

Verkoop

De kinderen van Jan Denis Martens aan Joost Goijaert Heerden en aan Adriaen Jan Segers.

R-1677-14-8020-111v

Verkoop

Denis Adriaen Hendricx de Beir aan Hendrick Joost Hoirvoirs.

R-1677-14-8020-154r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Claessen en Maria Sijmon Peters.

R-1677-14-8020-169v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peeter Cornelis Meeus en Maria Adriaen Maes Geenen.

R-1677-14-8020-173v

Verkoop

Jan Denis Adriaen Reijnders als man van Cathalijn Jan Peeter Cornelis Meeus aan Jan Jan Peeter Cornelis Meeus zijn zwager en aan Peeter Jan Cornelis Meeus zijn zwager.

R-1677-14-8020-174r

Verkoop

Jan Jan Cornelis Peeter Meeus aan Jan Michiel Meijnaerts.

R-1677-14-8020-174v

Verkoop

Jacob Peeters van Heijst aan Jan Denis Adriaen Reijnders.

R-1677-14-8020-182v

Vernadering

Door Cornelis Jan Cornelis Gijsbert Beijkens.

R-1677-14-8020-195v

Afdeling

Jan Corstiaen Jan Jacobs en Cornelia Jan Willems.

R-1677-14-8020-196v

Verkoop

Hendrick Adriaens van Hest als man van Jenneken Jan Deckers aan Adriaen Jan Deckers zijn zwager.

R-1678-14-8020-228v

Erfmangeling

Peter Jan Peter Jan Sijmons en Laureijs Jan Smolders.

R-1678-14-8020-231r

Verkoop

De erfgenamen van Gerit Maes aan Ego de Wits.

R-1678-14-8020-237v

Afdeling

Chathalijn Daniel Willems van Hest en Cornelis Jansen de Beir.

R-1678-14-8020-244v

Verkoop

Leendert Adriaen Cornelis Michiels als man van Adriaentien Adriaen Daniel Gerit Vrancken aan Joost Goijaert Heerdens.

R-1678-14-8020-246r

Verkoop

Johan Wittebol als man van Maria vanden Merenbergh aan Gerit Jan Anthonis.

R-1678-14-8020-254r

Verkoop

Cornelia Aert Cornelis Meeus aan Adriaen Willem Janssen de Roij.

R-1678-14-8020-267r

Verkoop

Het kind van Jan Embereght Daniels en Geertruijd Adriaenssen vande Loo aan Cornelis Gerit Maes en aan Peeter Emberecht Adriaens.

R-1678-14-8020-333r

Verkoop

Bastiaen Adriaen de Beir en de kinderen van Reijnier Jan de Beir aan Jacob Peeters van Heijst.

R-1678-14-8020-360v

Verkoop

De erfgenamen van Peeter Janssen vande Loo en Dingentien Henderick Hutten aan Jan Anthonis Peeters, aan Adriaen Segers, aan Adriaen Willem Janssen de Rooij en aan Henderick Peeter Janssen vande Loo.

R-1678-14-8020-362v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gijsbert Ariens van Gils en en Maria Jan Gerit Maes Geenen.

R-1679-14-8021-16v

Afdeling

Josijna Willem Janssen van Buel en haar kinderen bij Gijsbert Jan Cornelis Gijsbert Beijkens.

R-1679-14-8021-18r

Afdeling

Jan Willem Leemans en zijn kinderen bij Laureijsken Anthonis Vrancken.

R-1679-14-8021-31v

Verkoop

De kinderen Peter Jan Peter Jacobs de jonge en de oude aan Jacob Peeters van Heijst en Niclaes Gerits van Gorp.

R-1679-14-8021-35v

Verkoop

De kinderen Jan Smolders aan Jan Jan Smolders, hun broer.

R-1679-14-8021-44r

Verkoop

Jacob Peters van Heijst aan Peter Goijaert Janssen.

R-1679-14-8021-44v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Geritssen van Beurden aan Jacobus Peter van Heijst en Johan van Sande.

R-1679-14-8021-56r

Verkoop

Het kind van Marcelis Henderick Deckers en Maria Daniel Adriaens aan Aert Jan Michiel Meijnaerts.

R-1679-14-8021-107v

Erfmangeling

Anthonij Corstiaen Jacobs en Pauwels Jan Joosten de Beer.

R-1679-14-8021-111v

Verkoop

Huijbert Adriaen Smolders aan Gerit Janssen Verbunth.

R-1680-14-8022-20

Erfdeling

De erfgoederen van Joost Geerits de Beir en Maeijken Anthonis Claessen.

R-1680-14-8022-30v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Cornelis de Beir en Pitronella Gerit Claes.

R-1680-14-8022-38v

Verkoop

Jan Willem Janssen aan Adriaen Peter Jan Vrancken.

R-1680-14-8022-41v

Verkoop

Anthonij Janssen van Ghils aan Jan Anthonis Wouters.

R-1680-14-8022-44v

Verkoop

De kinderen wijlen Adriaen Daniel Adriaen Vrancken aan Jan Willemse de Beir.

R-1680-14-8022-59v

Verkoop

Anthonij Peter Broeckmans aan Ego de Wits.

R-1680-14-8022-63r

Verkoop

Ego de Wits aan Ego de Wits.

R-1680-14-8022-64v

Verkoop

De curatoren over de boedel en de goederen van Jan Cornelis de Beir aan Jan Daniel Vrancken en aan Jan Peter Jan Sijmons.

R-1680-14-8022-75v

Verkoop

Maria van Nunen weduwe van Jan Cornelis vanden Merbergh aan Gerrit Jan Anthonissen.

R-1680-14-8022-93

Contract

Over de erfgoederen van Jan Jan Willem Ariens en Maria Jan Hendricq Verwers.

R-1680-14-8022-94v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Willem Ariens

R-1680-14-8022-111v

Subdivisie

De erfgoederen van Jan Jan Willem Ariens.

R-1680-14-8022-114

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gerit Verbunth den Jonghe en Cornelia Janssen van Buel.

R-1681-14-8023-1r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Joosten de Beir en Jan Jan Willem Ariens.

R-1681-14-8023-100v

Verkoop

De erfgenamen van Norbertus Pauwels Herman van Heijst aan Anthonij van Opstal.

R-1681-14-8023-109v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Jan Laureijs Eeltiens.

R-1681-14-8023-137r

Verkoop

Joost Jan Vrijs Claes als man van Catalijn Adriaen Ariens aan Adriaen Adriaen Gijsberts en Jan Gijsbreght Adriaens.

R-1681-14-8023-142v

Verkoop

Anthonij van Opstal aan Henderick Cornelis Bernevelts.

R-1681-14-8023-169r

Verkoop

Gerit Adams de Beer als man van Lijsken Jan Denis aan Jan Antonissen de Cort.

R-1681-14-8023-184r

Verkoop

Kind Jan Adriaenssen van Beurden en Maria Anthonij Sijmons aan Peeter Jan Peeter Sijmons.

R-1681-14-8023-184v

Verkoop

Gerrit Janssen Verbunth aan Gerrit Adriaen Bartholomeeuwesse.

R-1682-14-8024-6v

Verkoop

Jan Gijsberts van de Loo aan Jan Claes Daniel Francken.

R-1682-14-8024-20v

Afdeling

Jan Adriaen Willem de Roij en Judigh Janssen de Beir.

R-1682-14-8024-44v

Verkoop

Cornelis de Beer djonghe aan Peeter Cornelis Gijsberts.

R-1682-14-8024-52r

Afdeling

Jan Daniel Gerit Huijben en Adriaen, zijn zoon.

R-1682-14-8024-54r

Erfdeling

Adriaen Adriaen Gijsberts en Cathalijn Jan Eulinghs.

R-1682-14-8024-68r

Erfdeling

De erfgoederen van Anneken Anthonij Handricx.

R-1682-14-8024-92r

Erfdeling

De erfgoederen van Goijaert Jan Anthonissen en Dingna Adriaens.

R-1682-14-8024-104r

Verkoop

Jan Willem de Beir aan Anthony Hendrick van den Ende.

R-1683-14-8024-170v

Verkoop

Maria Janssen van Heijst aan Adam Janssen van Heijst, haar broer.

R-1683-14-8024-180r

Verkoop

Johan van de Sande en Jacob Peeters van Heijst aan Willem Adriaenssen de Beir.

R-1683-14-8024-183v

Afdeling

Claes Mathijs Maes en Helena Gerrit Willems Veramelvoirt.

R-1684-14-8025-22r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter van Groenendael en Mecheliana Jan Buermans.

R-1684-14-8025-24r

Verkoop

De kinderen Jan Denis Rijnders en Cathalijn Jan Deckers aan Adriaen Anthonisse de jonge.

R-1684-14-8025-36r

Verkoop

Hermen Jan Laureijssen aan Jan Peters van Groenendael.

R-1684-14-8025-79v

Verkoop

De kinderen van Jan Denis Rijnders en Catalijn Jan Deckers aan Adriaen Anthonisse de jonge.

R-1684-14-8025-83v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Hensen en Cornelia Wouter Anthonij Beris.

R-1684-14-8025-101v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis Meeuwes en Jenneke Matthijs van Gorp.

R-1684-14-8025-113v

Afdeling

Gerit Adriaen Willems de Roij en Jenneke Hendrick Janssen de Beir.

R-1684-14-8025-127r

Verkoop

Francois Francken aan Niclaes van Gorp.

R-1685-14-8025-130r

Erfdeling

De erfgoederen van Michiel Daniel Adriaen Mutsaerts en Maria Adriaen Gerits.

R-1685-14-8025-136r

Verkoop

Denis Embrecht Adriaens en Quirijn Willem Janssen aan Jan Jan Deckers.

R-1685-14-8026-19r

Verkoop

Jochem Hendricks aan Anthonij Janssen van Gils.

R-1685-14-8026-23v

Verkoop

Jan Claes Vrancken aan Jan Jan Willems Veramelvoorts.

R-1685-14-8026-24r

Verkoop

Peter Cornelis Gijsberts aan Cornelis Jan de Beir.

R-1685-14-8026-51r

Afdeling

Judick Peters van der Wegen gehuwd geweest met Peter Corstiaen Nouwens.

R-1686-14-8026-87v

Verkoop

De kinderen Peter Corstiaen Nouwens en Judick Peters vander Wegen aan Cornelis Heestermans, aan Gerit Jan Anthonisse en aan Adriaen Segers.

R-1686-14-8026-90r

Verkoop

De kinderen Peeter de Post aan Thomas Cornelis Voskens.

R-1686-14-8026-96r

Verkoop

Jan Jan van Buel en Maria Adriaen Niclaessen aan Adriaen Anthonis den Ouden, aan Ego de Wits, aan Jan Janssen de Jongh en aan Sijmon Peters Veramelvoort.

R-1686-14-8026-112r

Verkoop

Cornelis Gerit Maes aan Cornelis Adriaen Cornelissen.

R-1686-14-8026-117r

Verkoop

Arnoldus Cornelis Kievits aan Sr. Ego de Wits.

R-1686-14-8026-119v

Erfmangeling

Anthonis Jans van Gils en Peter Jans van Gils.

R-1686-14-8026-120r

Verkoop

Anthonij Jans van Gils aan Geertruijt Jans van Gils.

R-1686-14-8157-23r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Jan Adriaen Willems en Digna Jan Gijsberts.

R-1686-14-8157-29r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Smarien de jonge en Mechteltje Goijaert Heerden.

R-1686-14-8026-121v

Verkoop

De kinderen van Jan Peter Jans en Geertruijt Huijbert Jans en kinderen Joost Goijaert Heerden en Pitronella Peter Jans aan Gijsbert Joosten de Beir.

R-1686-14-8026-130v

Verkoop

De erfgenamen van Jacob Jan Peter Jacobs en Jenneke Jacobs de Molder aan Jan Jan Deckers, aan Anthonij Wouter Nouwens, aan Peter Embrecht Adriaen, aan Cornelis Jan Cornelis Gijsbert Beijkens en aan Sijmon Peter Willems Veramelvoort.

R-1686-14-8026-132r

Verkoop

Adriaen Cornelis Phiers aan Cornelis Elias Verwers en Gerit Adriaen Verwers.

R-1686-14-8026-132v

Verkoop

Cornelis Elias Verwers en Gerit Adriaen Verwers aan Peter Goijaert Heerden.

R-1686-14-8026-137r

Afdeling

Gerit Laureijs van Doremael en Maria Jan Verbunt.

R-1686-14-8026-147r

Verkoop

De erfgenamen van Geraert Jans van Beurden en Digna Joris Joost Joris aan Peter Goijaert Heerden.

R-1686-14-8026-150r

Verkoop

Jan, Adriaen en Bartel Wouter Segers aan Sr. Ego de Wits.

R-1686-14-8026-156r

Verkoop

Erfgenamen Jan Willem Musaerts aan Anthonij Jans van Buel.

R-1686-14-8026-157r

Verkoop

De erfgenamen van Peter Jan de Beir aan Hendrick Goijaerts.

R-1687-14-8157-54v

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick Hoirevoorts en Cornelia Goijaert Jans.

R-1687-14-8157-65v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Gijsberts van Poppel.

R-1687-14-8157-60v

Erfdeling

De erfgoederen van Gijsbert Janss vande Loo en Anneke Jan Peters.

R-1687-14-8157-69r

Erfdeling

De erfgoederen van Wouter Nouwens en Elsken Jan Willem van Buel.

R-1687-14-8157-69v

Erfdeling

De erfgoederen van Laureijs Martens en Elisabeth Jan Willems Verhoeven.

R-1687-14-8157-86r

Erfdeling

De erfgoederen van .

R-1687-14-8026-159r

Verkoop

Gerit Gijsberts van Iersel en zijn kinderen aan Evert Verschueren en aan Anna Hendrick Jan Denis weduwe van Bastiaen Jan Joosten en aan Peter Jan Deckers.

R-1687-14-8026-177v

Verkoop

De kinderen Cornelis Cornelis de Beir aan Jan Willem de Beir, Adriaen Jan Segers, Anthony van de Eynde, Jacob Peters van Hest en Adriaen Willem de Roij.

R-1687-14-8026-180v

Verkoop

De kinderen Cornelis Cornelis de Beir aan Jan Willem de Beir en Jacob Peters van Hest.

R-1687-14-8026-182v

Verkoop

De erfgenamen van Gerit Jans de Cocq en Catalijn Corstiaen Jans aan Peter Goijaert Heerden.

R-1687-14-8026-184r

Verkoop

Gerit Jan Smolders en Hermon Jan Laureijssen aan Jan Jan Smolders.

R-1687-14-8026-188v

Erfmangeling

Jan Niclaes Francken en Cornelis Jans de Beer de jonge.

R-1687-14-8026-189r

Verkoop

Peter Peter Jacobs aan Cornelis Jans de Beir, d jonge.

R-1687-14-8026-207r

Verkoop

Jan Jans de Beir aan Niclaes van Gorp.

R-1687-14-8026-209v

Afdeling

Catalijn Corstiaen Jan Jacobs en Gerit Jans de Cocq.

R-1687-14-8026-213v

Verkoop

Alida Joost Joost Daniels weduwe Jan Hendrick Deckers aan Jan Quirijn Peters.

R-1687-14-8026-215r

Verkoop

Jan Quirijn Peters aan Hendrick Jan Mutsaers.

R-1687-14-8026-215v

Verkoop

Anthonij Nouwens aan Jan Claes Francken.

R-1687-14-8026-218r

Verkoop

Jan Jans de Beir aan Jacob Peters van Heijst.

R-1687-14-8026-219r

Verkopingen

Frans Adam Fransen en Cornelia Joost Daniels aan Laureijs Bastiaen Cornelis, Jenneke weduwe Laureijs Heijligers, Michiel Jan Willems, Bartholomeus Heijkants, Jan Quirijn Peters en Hendrick Jan Mutsaers.

R-1688-14-8026-240r

Verkoop

Jenneke Cornelis Craijers aan Quirijn Daem Anthonisse, aan Jacob Peters van Heijst, aan Niclaes van Gorp en aan Jan Laureijs van Doremael.

R-1688-14-8026-246r

Verkoop

Jan en Helena Claes Francken aan hun broer Adriaen Claes Francken.

R-1688-14-8026-249v

Verkoop

Hendrick Adriaens van Heijst aan Jan Jan Deckers.

R-1688-14-8026-259v

Verkoop

De erfgenamen Peter Tholings en Maria vande Gracht aan Anthonis Janssen van Gils.

R-1688-14-8026-261v

Verkoop

Het onmondig kind van Adriaen Willems van Spaendonck en Josijna Wouters van Loon en Gerard de Groot als man van Jenneke Schalcken en Joost Grootens als man van Maijke Schalck Cocken aan Peter Anthonij Hensen en aan Jan Anthonis de Cort.

R-1688-14-8026-284r

Verkoop

De kinderen Geertruij Goijaert Jan Anthonis aan Gerit Jan Anthonis.

R-1688-14-8026-299r

Verkoop

Daniels van Beurden aan Peter van Woensel.

R-1688-14-8026-300r

Verkoop

Daniels van Beurden aan Maijke Adriaen van Beurden weduwe Gerit Willem Veramelvoort en haar kinderen n.a.v. schuld uit erfdeling in 1663.

R-1689-14-8157-142r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Hoirevoorts.

R-1689-14-8026-315v

Verkoop

Cornelis van Labbenaij aan Sijmon Peters Veramelvoort.

R-1690-14-8157-147r

Erfdeling

De erfgoederen van Laureijs Peters van Doremael.

R-1690-14-8157-155r

Erfdeling

Jan Michiel Thomas van Spaendonck en Magriet Anthonis van Berckel.

R-1690-14-8157-157r

Testament

Bartholomeus Wijt Emmen.

R-1690-14-8027-11v

Verkoop

Gerit Ketelaers aan Jan Jan Smolders.

R-1690-14-8027-20r

Verkoop

Peter Adriaen de Beir aan Adriaen Jan Segers en aan Adam Jans van Heijst.

R-1690-14-8027-23r

Verkoop

De erfgenamen van Jacob Peter van Heijst en Cornelia Cornelis van Gorp aan Jan Laureijs Colen e.a.

R-1690-14-8027-26r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Laureijssen (Emans?) aan Laureijs Gerit Jansen.

R-1690-14-8027-28v

Verkoop

De kinderen van Joost Goijaert Heerden en Petronella Peter Janssen aan Jan Embrecht Maes.

R-1690-14-8027-31v

Verkoop

De erfgenamen Laureijs Jan Smolders en Anneke Jan Peter Sijmons aan Jan Jan Peter Sijmons.

R-1690-14-8027-33r

Verkoop

Adriaen Maes en Cornelis Colen armmeesters van de H: Geest Armen van Tilburg (van Jan Anthonij Wouters) aan Corstiaen Paulus Peijs.

R-1690-14-8027-38r

Verkoop

Cornelis Adriaen Cornelis aan Catalijn Adriaen Cornelis weduwe Goijaert Daniel Daniels en haar kinderen.

R-1690-14-8027-42r

Verkoop

Laureijs Bartels aan Anthonij Gerit Laureijssen.

R-1690-14-8027-56r

Verkoop

Jan Claes Vrancken aan Peter Cornelis van Beurden.

R-1691-14-8027-80r

Verkoop

Thomas Peters Veramelvoort aan Maria Jan van Gorp weduwe van Michiel Peters Veramelvoort en haar kinderen.

R-1691-14-8027-83v

Verkoop

Cornelis van Abbenaij aan Peter Jan Willem Mutsaers.

R-1691-14-8157-183v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Anhonis vander Wegen en Maria Jan Adriaens.

R-1691-14-8027-106v

Vernadering

Door Niclaes Matthijs Craijers gehuwd met Maria Jan Gerits.

R-1691-14-8027-109v

Afdeling

Gerit Jansen Verbunt en (de kinderen van) Mechel Jan Smolders.

R-1691-14-8027-117r

Verkoop

Joost Cornelis Peters aan Maria Gerit Jans, huijsvrouw van Niclaes Matthijs Creijers.

R-1691-14-8027-119r

Verkoop

Peter Peters van Woensel aan Jan Janssen van der Wegen.

R-1691-14-8027-128v

Verkoop

Peter Peters van Woensel aan Jan Janssen van der Wegen.

R-1691-14-8027-129v

Verkoop

De erfgenamen van Gerit Jan Smolders aan Peter Peters van Woensel.

R-1691-14-8027-130r

Afstand

Anneke weduwe Sebastiaen Jan Joosten de Beer ten behoeve van haar kinderen.

R-1691-14-8027-130v

Schuldbekentenis

De kinderen Sebastiaen Jan Joosten de Beer aan Willem Veramelvoort.

R-1692-14-8072-4r

Erfdeling

De erfgoederen van Denis Cornelis Peter Mutsaerts en Huijbertje Jan Anthonis.

R-1692-14-8027-141v

Verkoop

Erfgenamen Cornelis de Crom aan Johan van Dijck.

R-1692-14-8027-146r

Verkoop

Hermon Jan Laureijssen aan Jan Jansen van der Wegen.

R-1692-14-8027-146v

Verkoop

Jan Jansen van der Wegen aan Peter Jansen van der Wegen.

R-1692-14-8183-8v

Erfmangeling

Corstiaen Paulus Peijs en Wouter Anthonij Nouwens.

R-1692-14-8183-11r

Verkoop

Joost Embrecht Daniel Bastiaens aan Hendrick Embrecht Daniel Bastiaens.

R-1692-14-8027-162r

Verkoop

Jan Embrecht Maes aan Peter Adriaen Francken.

R-1692-14-8027-165r

Verkoop

Hermon Jan Laureijssen aan Gerit Jan Smolders.

R-1692-14-8027-176r

Verkoop

Peter Peter van Woensel aan Jan Jan Smolders.

R-1692-14-8072-13r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Anthonis van Eeten.

R-1692-14-8027-183r

Vernadering

Door Peter Jan Peter Sijmons als man van Anneke Gerits Veramelvoort.

R-1693-14-8183-28r

Verkoop

Gerit Jan Smolders aan Jan van Berckel.

R-1693-14-8183-65v

Verkoop

Dionijs Weijtmans aan Jan Niclaes de Cocq en Denis Hendrick Hoirevoirts.

R-1694-14-8072-90v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerrit Willems Veramelvoort en Maeijken Adriaensen van Beurden.

R-1694-14-8183-112r

Verkoop

Maria Hendericx van den Bergh als last ende procuratie hebbende van Peeter Anthonij Hensen, haar man, aan Peeter Janssen van Beurden.

R-1694-14-8183-133v

Afstand

Jan Janssen van Beurden.

R-1694-14-8183-149r

Verkoop

Jan Janssen van der Wegen aan Willem Adriaen Jan Joosten en aan Peter Embreght Adriaens.

R-1694-14-8183-156r

Akkoord

Cornelis Corstiaen Smittens en Margrieta Peeter Antonis Roestenborgh met de momboirs van het kind van Cornelis.

R-1694-14-8183-157r

Verkoop

De weduwe van Antonij Heijkants aan Peeter Janssen van der Wegen.

R-1694-14-8183-164v

Verkoop

Jan Cornelissen van Gorep aan Jan Janssen van Gorep, zijn zoon.

R-1694-14-8183-169v

Verkoop

Dionijs Wijtmans en Jan van den Bosch den ouden aan Denis Henderick Horvoirts en Jan Claessen de Cock.

R-1694-14-8183-171r

Vernadering

Door Peeter Janssen van der Wegen.

R-1695-14-8072-98r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Michiel Meijnaers.

R-1695-14-8183-177v

Verkoop

Peeter Cornelis Gijsbereghts van Poppel aan Peeter Jan Mutsaers.

R-1695-14-8183-198v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Elias Verwers aan Peeter Jan Hosemans en aan Adriaen Segers.

R-1695-14-8183-239v

Verkoop

Jan Janssen van der Wegen aan Jan Janssen de Jongh.

R-1695-14-8183-242r

Verkoop

Peeter van Woensel aan Jan Janssen de Jongh.

R-1695-14-8183-245r

Verkoop

De erfgenamen Daniel van Beurden aan Laureijs Gerrit Janssen.

R-1696-14-8184-12v

Verkoop

Peeter van Woensel aan Niclaes de Krom.

R-1696-14-8184-13v

Verkoop

Cathalijn Dingeman Cornelis Anthonis aan Adriaen Anthonis de jonge.

R-1696-14-8184-25v

Verkoop

Pieter van de Velde als man van Johanna vander Burght aan Hendrick vander Burght.

R-1696-14-8184-44r

Verkoop

Gerrit Jan Smolders aan Willem Stakenborgh.

R-1696-14-8184-47v

Verkoop

De erfgenamen van Gerit Adriaen Meuwessen aan Jan Peeters van Groenendael.

R-1696-14-8184-59v

Verkoop

Peeter Janssen de Jongh en Peeter Jan Mutsaers aan Lambert Janssen van Riel.

R-1696-14-8184-65v

Verkoop

Jan Cornelis van Gorp den ouden aan Laureijs van Heijst.

R-1696-14-8184-71v

Verkoop

Jan Janssen de Beir aan Gijsbert Joost Geerits de Beir.

R-1696-14-8184-75v

Verkoop

Mattheus Wouter Aert Marcellis en Peeter Stoffel Leemans aan Jan Laureijssen van Dorenmael.

R-1696-14-8184-75v

Verkoop

Antonij Janssen van Gils aan Jan Laureijsse van Doremael.

R-1696-14-8184-77v

Verkoop

De erfgenamen van Henderick Huijbert Wouters en Geertruij Gerrit Jan Antonissen aan Cornelis Peeter Oomen.

R-1697-14-8184-82r

Vernadering

Door Peeter Cornelis Gijsbert van Poppel, als man van Anneken Michiel Meijnaers en Jan Peeters de Beir.

R-1697-14-8184-83v

Verkoop

Anneken Gijsbereghts den Ouden aan Jan Peter Beiren.

R-1697-14-8184-86r

Verkoop

Peeter Jan Hosemans aan Peeter Jacob Janssen van Woensel.

R-1697-14-8184-87v

Verkoop

Peeter Cornelissen van Poppel aan Bartel Niclaes Jaspers.

R-1697-14-8184-88r

Verkoop

Laureijs van Heijst aan Niclaes van Gorp.

R-1697-14-8184-88r

Verkoop

Cornelis Cornelissen van Gorp aan Laureijs van Heijst.

R-1697-14-8184-92r

Vernadering

Door Adriaen Jan Bogaerts als man van Maria Willem Janssen van Buel.

R-1697-14-8184-101v

Verkoop

Willem Jan Anthonis aan Adriaen Peeters van Heijst.

R-1697-14-8072-159r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Anthonis en Cathalijn Adriaen Peeters.

R-1697-14-8072-164v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Laureijs van Beurden en Jenneke Laureijs van Doremael.

R-1697-14-8072-171r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Segers en Maria Anthonij Smolders.

R-1697-14-8072-173r

Erfdeling

De erfgoederen van Joost Goijaert Heerden en Pieternel Jan Peters.

R-1697-14-8184-117v

Erfmangeling

Jan Adriaen Segers en Peeter Leijten.

R-1697-14-8184-123r

Verkoop

De provisoren van de Tafel van de Heilige Geest aan Gerrit Peeters vande Pas en aan Maria Denis Henderick weduwe van Hermon Peeters van Heijst.

R-1697-14-8184-129r

Verkoop

De kinderen Jan Denis Baesten en Willemijn Jan Gerrits aan Adriaen Jan Mattheuwessen en aan Peeter Jan Mutsaers.

R-1697-14-8184-136r

Verkoop

Jan Janssen de Jongh, als man van Maria Michiel Meijnaers ene Peeter Cornelis van Poppel als man van Anneken Michiel Meijnaers aan Bartel Claes Peeter Huijben.

R-1697-14-8184-143v

Verkoop

Goijaert Peeter Mutsaert aan Jan Laureijs van Doremael.

R-1698-14-8184-147v

Verkoop

De erfgenamen van Gerit Maes aan Jan Janssen de Beir.

R-1698-14-8184-148v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Jan Gerits Verbunt de jonge aan Jan Deckers.

R-1698-14-8184-151v

Vernadering

Door Adriaen Adriaenssen van Broekhoven.

R-1698-14-8184-153v

Verkoop

Anthonij Hendericx vanden Eijnde aan Jan Laureijs Coolen.

R-1698-14-8184-156r

Verkoop

Kind van Henderick Cornelis Bernevelts en Jenneken Peeters van Eeten aan Willem Rosen.

R-1698-14-8184-159r

Vernadering

Door Peter Jan Deckers als man van Jenneken Daniels van Gorrep.

R-1698-14-8184-159v

Vernadering

Door Huijbert Daniel Daniels.

R-1698-14-8184-171v

Verkoop

Gerit Ariens de Roij aan de kinderen Pieternel Henderick Janssen de Beir en Jan Adriaen de Roij.

R-1698-14-8184-171v

Verkoop

Gerit Ariens de Roij aan Jan, Maria en Adriaen de Roij, zijn broers en zuster.

R-1698-14-8184-193v

Verkoop

De erfgenamen van Quirijn Damen van Loon aan Wouter de Groot en Niclaes Anthonissen.

R-1698-14-8184-194r

Verkoop

Jan Bastiaens van Heijst aan Adriaen Anthonissen de jongen.

R-1698-14-8072-180v

Erfdeling

De erfgoederen van Mathijs Maes en Claesken van den Medenbergh.

R-1698-14-8072-183v

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Jan Smarien en Allegonda Huijbreght Mutsaers.

R-1698-14-8072-196v

Erfdeling

De erfgoederen van Anneken Henderick Hoirevoirts.

R-1698-14-8184-196r

Verkoop

De drie onmondige kinderen wijlen Cornelis Paulus Bruijnenbaers en Pietronella Jan Peeters aan Goijaert Goijaerts van Oisterhout en aan Jan Jan Peeters.

R-1698-14-8184-197r

Afstand

De erfgenamen Jan Paulus van Ael ten behoeve van Jan Adriaen Smolders.

R-1698-14-8184-198v

Verkoop

Anthony Corstiaen Jacobs en Paulus Janssen de Beir aan Jan Willemsen de Beir.

R-1698-14-8184-198v

Verkoop

De erfgenamen van Bastiaen Hendericx aan Lambert van Riel en aan Adriaen Antonissen de jonge.

R-1698-14-8184-200v

Verkoop

Nicolaes de Crom aan Jan Janssen de Jongh.

R-1699-14-8184-206v

Verkoop

Dingena Daniel Gerit Huijben weduwe van Jan Jan Antonis en Jenneken Jan Antonis aan Huijbert Daniel Daniels.

R-1699-14-8184-207r

Verkoop

Niclaes van Gorp aan Peeter Jan Hosemans.

R-1699-14-8072-206v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Willem Mutsaerts en Elisabeth Jan van Gorp.

R-1699-14-8072-208v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Jan Willem Mutsaerts en Cornelia Jan Peeter Goijaerts.

R-1699-14-8184-212r

Verkoop

Adriaentien weduwe Thomas Cornelis Voskens aan Peeter Gijsbert Cornelissen.

R-1699-14-8184-212r

Verkoop

Cornelis en Peeter Gijsbereght Cornelissen aan Antonij Daniel Adams.

R-1699-14-8184-213r

Verkoop

Willem Rosen aan Laureijs Adriaen Swagemakers.

R-1699-14-8184-228r

Geschil

De kinderen Peeter Smarien en Aldegonda Mutsaers en Dirck van den Brul, hun zwager.

R-1699-14-8184-229r

Verkoop

Joost Denis Daniels aan Adriaen Anthonissen van Gils en aan Cornelis Adriaen Creijers.

R-1699-14-8184-241v

Verkoop

Cornelis Peeters aan Adriaen Anthonis de jonge.

R-1699-14-8184-250v

Verkoop

Wouter Peeter Jacobs aan Jenneken Peeter Jacobs, zijn zuster.

R-1699-14-8184-257r

Verkoop

Cornelis Peeters aan Lambereght Janssen van Riel.

R-1699-14-8072-222v

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick Huijbert Wouters en Geertruijd Goijaert Jan Anthonis.

R-1699-14-8184-270r

Verkoop

Jan en Niclaes Willem van Groenendael aan Jan Laureijs Colen.

R-1699-14-8184-270r

Verkoop

Adriaen Janssen van Beurden aan Jan Laureijs Colen.

R-1699-14-8184-274v

Verkoop

Peeter Cornelis van Poppel aan Peeter Adriaen Peeters.

R-1699-14-8072-224r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Jan de Beir en Cathalijn Daniels van Heijst.

R-1699-14-8184-275v

Verkoop

Geertruijdt Jan Vrancken weduwe van Jan Cornelis de Beir aan Jan Adriaen Adriaen Mutsaers.

R-1699-14-8184-259v

Verkoop

Jan Joost Heerdens aan Peeter Goijaert Heerden.

R-1699-14-8184-272v

Verkoop

Huijbereght en Maria Hendrick Huijbers aan Guilliam Bogaers.

R-1700-14-8079-1r

Erfdeling

De erfgoederen van Sijmon Cleijssen en Adraentie Wouter Brocken.

R-1700-14-8185-3v

Verkoop

Niclaes de Crom aan Peeter Hosemans.

R-1700-14-8185-9r

Verkoop

Dingena Daniel Gerit Huijben en Jenneken Jan Wagemakers aan Adriaen Anthonis de Jonge.

R-1700-14-8185-9v

Verkoop

De erfgenamen van Jan van Beurden aan Adriaen Janssen van Beurden.

R-1700-14-8185-13v

Verkoop

Henderick Govaers en Magdalena Bartolomeus aan Jan Adriaen Willems de Roij.

R-1700-Breda-332r

Machtiging

Van Michiel Heijblom aan Cornelis van Eijl.

R-1700-14-8185-22r

Verkoop

Jenneken Joris Jan Damen weduwe van Marten Peeter en haar kinderen aan Baltus Claessen van Mol.

R-1700-14-8185-24r

Verkoop

Michiel Heijblom aan Barbel Heestermans en aan Peeter Adriaen Vrancken.

R-1700-14-8185-26r

Verkoop

De kinderen Wouter Anthonij Nouwens en Anneken Gijsbert Janssen aan Adriaen Jan Borgers.

R-1700-14-8185-28v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Janssen Verbunth aan Peter Gijsbrecht Maes.

R-1700-14-8185-29v

Verkoop

Henderick Adriaens van Heijst, Cornelis en Henderickse Adriaen van Heijst aan Cornelis Adriaen Willemen.

R-1700-14-8185-31v

Vernadering

Door Maria en Joris Joost Peeters.

R-1700-14-8185-32v

Verkoop

Jan Willems de Beir aan Adriaen Peeters van Heijst.

R-1700-14-8185-38v

Verkoop

Jan Corstiaen Jacobs aan Ego de Wits.

R-1700-14-8185-39r

Verkoop

De kinderen Jan Janssen van Beurden en Maria Jan Mutsaers aan Lambereght Jan Quijrijns.

R-1700-14-8185-44v

Verkoop

De Kinderen van Jan Jan Martens aan Adriaen Antonis van Gils.

R-1700-14-8185-49r

Verkoop

Jan Peeter Beren aan Peter Jan Mutsaers en aan Laureijs Michiel Colen en aan Adriaen Jan Mattheussen.

R-1700-14-8185-50v

Vernadering

Door Goyaert Joost Heerdens.

R-1700-14-8185-52v

Verkoop

De kinderen Marten Peeter Martens de Post en Jenneken Jorissen aan Joris en Maria Joost Peeters.

R-1700-14-8185-59r

Verkoop

Peeter Adriaen Beren aan Hendrick Jan Mutsaers.

R-1700-14-8079-12r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Jan Beren en Geertruijd Jan Cornelis.

R-1700-14-8185-60r

Verkoop

Geraerdt, Francoijs en Cornelis Cornelis van Beurden aan Peeter Jan Peeter Sijmons.

R-1700-14-8079-21v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Janssen de Roij en Magdalena Jan Colen.

R-1701-14-8079-24v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Adriaen de Beer?.

R-1701-14-8079-30r

Erfdeling

Peeter Gerit Cornelissen en Maijken Hermens.

R-1701-14-8185-89v

Vernadering

Door Peeter Embreght Adriaens.

R-1701-14-8185-96v

Verkoop

Cathalijn Adriaens, weduwe Goijaert Daniel Daniels, aan Jan Adriaenssen de Cocq.

R-1701-14-8185-105v

Verkoop

Johannes Veramelsvoirt aan Peeter Adriaen Vrancken.

R-1701-14-8185-124v

Verkoop

Het kind van Hendrick Cornelis Bernevelts en Jenneken Peeter van Eeten aan Servaes Cornelis Peeters en aan Hendrick Glavimans.

R-1701-14-8185-129v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Anthonis Keesen aan Jan Joost Janssen.

R-1702-14-8185-146r

Verkoop

De erfgenamen Henderick Emmen aan Peeter Leijten.

R-1702-14-8185-147v

Verkoop

Kind van Joost Embreght Daniels en Anna Adriaen Emmen aan Adriaen Anthonis de jonge.

R-1702-14-8158-70v

Verkoop

Adriaen Jan Emmen als man van Anneke Adriaen Jan Deckers aan Peter Jan Deckers.

R-1702-14-8079-56r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Jan Deckers en Adriaentie Jan van Hemert.

R-1702-14-8158-71r

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Adriaen Deckers aan Jan Jan Deckers.

R-1702-14-8079-58v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gerits van Gorp en Jenneken Adriaen Smolders.

R-1702-14-8079-60v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Gerits de Roij.

R-1702-14-8185-168r

Verkoop

Anthonij vanden Eijnde aan Laurijs Gerrits van Doremael.

R-1702-14-8185-168v

Verkoop

Jenneken Adriaen Meuwessen weduwe Willem Gerrit Eeltiens en Jenneken Willem Eeltiens haar dochter aan Anthonij Gerrit Eeltiens.

R-1702-14-8158-74r

Verkoop

Martinus Adriaans van Heijst als man van Jenneken Peter Jacobs aan Jan Adriaan Jansse.

R-1703-14-8185-177v

Verkoop

Jan Gerits van Dooremael aan Peeter Embreght Adriaens.

R-1703-14-8185-180r

Verkoop

Adriaen van den Kiebom aan Michiel en Peeter Adriaen Peeter Denis Corsten.

R-1703-14-8185-184v

Verkoop

Gerit, Willem, Michiel Peeter Gerrits, Peeter Embreght Ariens als man van Maria Peeter Gerrits aan Anna Peeter Gerrits, weduwe van Jan Peeter Jacobs.

R-1703-14-8185-184v

Verkoop

Anna Peeter Geerits en Peeter Embreght Ariens aan Gerit, Willem en Michiel Peeter Gerrits.

R-1703-14-8185-202r

Verkoop

Sijmon van Oeckel aan Corstiaen Peeters van Eeten.

R-1703-14-8185-209v

Verkoop

Cornelis Adriaen Claessen aan Jan Willem Leemans.

R-1703-14-8079-69r

Afdeling

Wouter Cornelis de Beir en Cathalijn de Cocq.

R-1703-14-8185-215v

Verkoop

Jan Janssen de Beir aan Willem de Beir.

R-1704-14-8079-83r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Willem de Rooij en Maria Goijaert Jan Heerden.

R-1704-14-8079-85v

Erfdeling

De erfgoederen van Gijsbert de Beir en Geertruijdt Gerit Smolders.

R-1704-14-8185-252r

Verkoop

Peeter Janssen van der Wegen aan Cornelis Peeter Oomen.

R-1704-14-8185-255v

Verkoop

Johan Laureijs Colen aan Peeter Hosemans.

R-1704-14-8185-256v

Verkoop

Joost Gijsbert de Beir (den grooten) aan Joost Gijsbert de Beir, zijn broer.

R-1704-14-8158-72r

Verkoop

Laurens Gerits van Doormalen aan Peter Embregt Maes.

R-1705-14-8186-13r

Verkoop

Johan Laureijs Colen aan Cathalijn Cornelis Leijten weduwe van Adam Adriaen Denis.

R-1705-14-8186-13r

Verkoop

De onmondige kinderen Antonij den Speelman en Maria Willem Runde aan Aert Cornelis Teulinghs.

R-1705-14-8186-14r

Verkoop

Cornelis en Maria Niclaes van Dooremael aan Peeter Hosemans.

R-1705-14-8079-92v

Verhuur

De kinderen van Adriaen Anthonis den ouden en Heijltie Cornelis de Gruijter aan Adriaen Jan Bogaerts.

R-1705-14-8186-26r

Verkoop

Niclaes en van Gorp en Willem Jan Baesten man van Geertruijd van Gorp aan Michiel en Adriaen Peeter Denissen.

R-1705-14-8186-30v

Verkoop

Adriaen Claes Vrancken aan Willem de Beir.

R-1705-14-8186-32r

Verkoop

Jan Jan Deckers aan Adriaen Antonis de Jongh.

R-1705-14-8186-33r

Verkoop

Cathalijn Jan Gijsbert Adriaens aan Adriaen Jan Mattheussen.

R-1706-14-8186-56v

Verkoop

Erfgenamen Anneken Jan Adriaen Jan Gijben eerste weduwe Willem Daniel Adriaen Gerits Vrancken aan Laureijs Jan Colen en aan Anneke (Cornelis Cornelissen) de tweede weduwe van Willem Daniel Adriaen Gerits Vrancken.

R-1706-14-8186-59v

Verkoop

Elisabet Adriaen Claes Dingemans aan Wouter Peeter Lievens.

R-1706-14-8186-64v

Verkoop

Jan Janssen de Beir aan Joost Gijsberts de Beir, den jongen.

R-1706-14-8158-72v

Verkoop

Peter van der Weege aan Peter Eijmbert Maes.

R-1706-14-8186-78v

Verkoop

De kinderen Jan Antonis de Cort aan Henderick Pullens.

R-1706-14-8186-82v

Verkoop

De vrienden van Wouter Cornelis de Groot aan Niclaes Aelberts van Namen.

R-1706-14-8186-97r

Verkoop

De erfgenamen van Antonij Janssen van Buel en Cathalijn Daniel Danielssen van Heijst aan Mattheuwes Maes.

R-1706-14-8079-122v

Erfdeling

De erfgoederen van Maria Gerrit Willems Veramelvoirt. Half huis gaat naar Geertruid Gerit Willems Veramelvoirt gehuwd met Jan Adriaen de Cocq.

R-1706-14-8186-137v

Verkoop

Pieternel Antonij Keesen aan Sijken Antonis van Gils, weduwe van Adriaen Antonis de Jonge.

R-1706-14-8186-139r

Verkoop

De erfgenamen van Jan van Heijst aan Sijken Anthonij van Gils, weduwe van Adriaen Anthonis de Jonge.

R-1706-14-8186-145r

Verkoop

Nicolaes de Crom aan Antonij Schoffaers.

R-1706-14-8186-154r

Verkoop

Goijaert Joost Heerden aan Cornelis Adriaen Swagemakers.

R-1706-14-8186-156r

Verkoop

Willem Hendericx van Buel aan Adriaentie Hendricx van Buel, zijn zuster.

R-1706-14-8079-127v

Erfdeling

De erfgoederen van Sebregt Janssen van Lil en Claesken Aert Peeter Pauwels.

R-1706-5115-11-56

Testament

Abraham Schortes.

R-1707-14-8079-139r

Erfdeling

De erfgoederen van Meus Wijt Emmen.

R-1707-14-8079-147r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Jan Verbunth en Mechel Jan Smolders.

R-1708-14-8186-165r

Verkoop

Adriaentien Hendericx van Buel aan Johan Cornelis Theulincx.

R-1708-14-8186-175v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Jan Coijen en Maria Denis Pulskens aan Barbara Cornelis Coijen.

R-1708-14-8186-190r

Verkoop

Anneken Cornelis van Beurden weduwe Jan Laureijs Colen aan Laureijs vanden Broeck, aan Jan Peeters van Groenendael en aan Dionijs Heestermans.

R-1708-14-8186-192v

Verkoop

Adriaen vanden Kieboom als man van Maria Gerrit Smolders aan Lambert Janssen van Riel.

R-1708-14-8158-63r

Verkoop

Jan Ariaen Smolders aan Eijmbert Peter Maes.

R-1708-14-8186-193v

Verkoop

Anneken Cornelis van Beurden weduwe van Jan Laureijs Colen aan Adriaen Jan Adriaens van Beurden.

R-1708-14-8186-199v

Erfmangeling

Peeter Embreght Maes en Jan Adriaen de Cocq.

R-1709-14-8186-249v

Verkoop

Anna Margriet Segers aan Laureijs Swagemakers.

R-1709-14-8186-258v

Verkoop

Goijaert Joost Heerden aan Adriaen Peeters van Heijst.

R-1709-14-8186-261r

Verkoop

Jan Peeter Reijnen aan Jan Janssen de Jongh.

R-1709-14-8186-270v

Verkoop

Geertruijd Janssen van Gils aan Adriaen Anthonij van Gils.

R-1709-14-8079-184v

Testament

Marten en Geertruijt Laureijs Martens.

R-1709-14-8079-199v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Segers en Elisabeth Bogaerts.

R-1709-14-8187-6r

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Anthonis de Jonge en Seijke Anthonis van Gils aan Adriaen Janssen van Heijst.

R-1709-14-8187-6r

Verkoop

Cathalijn Adriaens den Ouden en de erfgenaam van Adriaen Anthonis den Ouden aan Lambert Quirijnen van Riel.

R-1709-14-8158-105r

Verkoop

Willem Jan Heerders aan Jan Sijmen Ariens.

R-1710-14-8158-73r

Verkoop

Daniel Peter van Hest en Adriaen de Bee als man van Barbara van Hest aan Peter Embregts Maes.

R-1709-14-8187-19v

Verkoop

Jan Gerit Vrancken aan Martinus van Dijck.

R-1710-14-8187-20v

Verkoop

Laureijs en Jan Marten Henssen aan Adriaen Peeters van Heijst.

R-1710-14-8187-25v

Verkoop

Adriaen en Jan Peeters van Heijst aan Cornelis Hendrick Brouwers.

R-1710-14-8187-27r

Verkoop

Nicolaes Anthonissen aan Johan Schalcken.

R-1710-14-8187-41r

Verkoop

Jan Adriaen van Beurden aan Allegonda Adriaen van Beurden.

R-1710-14-8187-54r

Verkoop

Adriaen en Jan Jan Baesten aan Michiel Peeter Gerits.

R-1710-14-8187-63r

Verkoop

Jan Cornelis Teurlincx en Matthijs Maes verkopen elkaar hun huis.

R-1710-14-8079-206r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Jan Anthonissen en Cornelia Denis Hendricx.

R-1710-14-8079-224r

Erfdeling

De erfgoederen van Hermon Peeters van Heijst en Maria Denis de Beir.

R-1710-14-8079-233r

Erfdeling

De erfgoederen van Bastiaen de Beir en Anneken Hendrick Leijten.

R-1711-14-8079-244r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Willem Lemans en Josijn van Buel.

R-1711-14-8187-122r

Verkoop

Dionijs Heestermans aan Jan Janssen vanden Bosch.

R-1711-14-8079-241r

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Gerits en Margriet Hermens.

R-1711-14-8079-255v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Swagemakers en Jenneke Laureijs Martens.

R-1712-14-8187-139r

Geschil

Michieltje Marcelis van Vught weduwe Wouter Cornelis de Beer en het kind van Wouter Cornelis de Beer en Catalijn de Cocq.

R-1712-14-8187-142

Verkoop

De Edelen Hooghgeboren Heere Charles Hubert Augustijn Graeve van Grobbendoncq, Baron van Wesemael, Heere des Landts ende Stede van Durbij, vande voorschreve vrijheijt en vooghdije van Heijst, Erfmarschalck van Brabant, Luijtenant Generael etc. aan sijne Hoogheijt den doorluchtigen Heere Prince Willem Landtgraeve tot Hessen, Vorst tot Hastveldt?, Graef tot Catzen Ellenbogen Diets Ziegenhain Nidda en Schaumbourg, etc..

R-1712-14-8187-147r

Verkoop

Anneken Cornelis van Beurden aan Laureys Gerits van Doremalen.

R-1712-14-8187-159r

Verkoop

Jan Willem Heerdens als man van Helena Peter Sijmons aan Adriaen Jan van Beurden.

R-1712-14-8187-165r

Verkoop

Nicolaas van Blotenburgh aan Peter Jan Donders, aan Johanna Colen, aan Adriaen Adriaen de Roij en aan Michieltje weduwe van Wouter de Beer.

R-1712-14-8187-171v

Afdeling

Adriaen Janssen van Heijst en Anneken Adriaen Deckers.

R-1712-14-8187-177v

Beslag

Op een stuk land van Corst Jan Jacobs.

R-1712-14-8187-178r

Verkoop

Jan Adriaen Momboirs als man van Adriaantje Peter Sijmons aan Jan Adriaen de Cocq.

R-1712-14-8187-179r

Afdeling

Maria Stoffel Lemans en Jan Peter Berens.

R-1712-14-8079-262v

Erfdeling

De erfgoederen van Anneken Gerrit Willemse van Amelsvoort en Peter Jan Sijmons.

R-1712-14-8079-268v

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick Cornelis van Eeten en Elisabeth Aert Vermeer.

R-1713-14-8084-3r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Michiel van Spaendoncq en Margriet Anthonij Lemmens.

R-1713-14-8084-4r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerrit Smulders en Anna Willem van Heijst.

R-1713-14-8084-8r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerart Jan Geritsen de Cocq en Cathalijn Jan Jacobs.

R-1713-14-8187-182v

Verkoop

Jan Gijsbert Melis als man van Maria Stoffel Leemans aan Michiel Peter Gerrits.

R-1713-14-8187-184r

Verkoop

Peter Hermans van Heijst aan Jan Goijaert Wagemakers.

R-1713-14-8187-184r

Verkoop

De erfgenamen van Maria Reijnier Gerrit Martens aan Adriaen Aertse vande Sande.

R-1713-14-8187-189v

Verkoop

Catarina Gerrit Janssen van Beurden aan Adriaen Janssen van Beurden.

R-1713-14-8158-18v

Verkoop

Jan Gerritse Cocq aan Lambert Zegers.

R-1713-14-8187-202r

Geschil

Verdere verdeling erfgoederen n.a.v. testament Cornelis Gerit Maes en Digna Gijsberts vande Loo.

R-1713-14-8187-209r

Verkoop

Corst Jan Jacobs aan Peeter Bartels van Rijssel via deurwaarder Willem Ginhoven.

R-1713-14-8084-13r

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Daniels van Heist en Jenneken Denis de Beer.

R-1713-14-8084-13v

Erfdeling

Denis Maes en Maria Janssen de Beer.

R-1713-14-8084-18v

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Henssen de jonge en Jenneken Jan Goijaerts.

R-1713-14-8187-216v

Verkoop

Laureijs Michiel Coolen als in huwelijk gehad hebbende Piternel Peeter Henssen aan Jenneken Peeter Henssen.

R-1713-14-8187-222

Verkoop

De Kinderen Bartholomeus Momboirs en Claesken Hermens van Heijst aan Maria weduwe Geerit Verschueren.

R-1713-14-8187-225v

Verkoop

Andries vanden Meegdenbergh en Jenneken Hermans van Heijst zijn vrouw aan Maria Hermans van Heijst weduwe van Geerit Cornelis Verschueren.

R-1714-14-8187-237v

Verkoop

Dionisius Jan Baesten aan Laurens Michiel Coolen.

R-1714-14-8187-238r

Verkoop

Jan Baesten aan Michiel Peeter Geerits.

R-1714-14-8187-241r

Verkoop

Jan Geerits de Cocq aan Hendrick Gijsbers vande Loo.

R-1714-14-8158-106v

Verkoop

Eijmbreght Denis Maes aan Cornelis Willem Segers.

R-1714-14-8187-249r

Verkoop

Jan Willem Heerdens aan Hendrick vander Burght.

R-1714-14-8187-250r

Verkoop

Geerit Goijaerts Verbunt aan Adriaen Jan de Cocq.

R-1714-14-8187-255r

Vernadering

Door Adriaen Jan de Cocq.

R-1714-14-8187-255v

Verkoop

Daniel Jan Janssen den Ouden als man van Jenneken Goijaert Verbunt aan Hendrick Gijsbers vande Loo.

R-1714-14-8188-7r

Verkoop

Jan Willem Heerdens aan Jan Adriaen Momboirs.

R-1714-14-8084-42v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Baesten en Willemijn Jan Gerit Cornelissen.

R-1714-14-8084-63r

Beslag

Op de erfgoederen van Jan Jan Smulders.

R-1714-14-8084-68v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Govert Pessers en Martinus van Dijck.

R-1714-14-8188-15v

Afstand en verkoop

Jenneken Corstiaen van Heijst weduwe van Paulus de Bont doet afstand t.b.v. haar kinderen. Kinderen verkopen vervolgens aan Jan Janse de Jongh.

R-1714-14-8188-15v

Afstand en verkoop

De erfgenamen Martinus Stradio aan Jan en Maria Jan Adriaens, via deurwaarder Willem de Munninck.

R-1715-14-8085-29r

Contract

Cornelia Adriaen Zegers en haar kinderen met Gerard Janssen Smolders.

R-1715-14-8188-25v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Aert Teurlinx aan Andries Geerard de Roij.

R-1715-14-8188-37v

Vernadering

Door Adriaen Jan de Cocq als man van Elisabeth Geerit de Cocq.

R-1715-14-8188-38r

Verkoop

De erfgenamen van Cathalijn Geerit van Beurden aan Cornelis Janssen van Amelvoirt.

R-1715-14-8188-43r

Verkoop

Corstiaen Goijaert verbunt aan Jan Adriaen de Cocq.

R-1715-14-8188-46r

Verkoop

Maria Anthonij Geerits weduwe van Cornelis Adriaen Willems Willems aan Peeter Bartels van Rijssel.

R-1715-14-8188-50v

Verkoop

Jan Michiel Heijliger Coolen aan Laureijs Michiel Coolen, zijn broer.

R-1715-14-8188-58r

Verkoop

Hendrick vander Burgt aan Peeter Wouter Lievens.

R-1715-14-8188-59r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Embrecht Maes aan Nicolaes Antonissen en Peeter Wouters Lievens.

R-1716-14-8085-56r

Afdeling

Jan Geerit Smolders en Catharina van Oirschot.

R-1716-14-8188-80v

Verkoop

Adriaen Bogaers aan Lambert van Riel.

R-1716-14-8188-89v

Verkoop

Dionijs van Gorp als man van Cornelia Herman van Heijst aan Maria weduwe Gerit Verschueren.

R-1716-14-8188-91r

Verkoop

Bartholomeus Heijcants aan Johannis Hoffmans.

R-1717-14-418-164

Testament

Cornelis Jan Beris en Jenneken Peter Heerden.

R-1717-14-8188-109r

Verkoop

Adriaen Cornelis Domen als man van Anna Maria Gerarts de Cocq aan Adriaen Peters van Heijst.

R-1717-14-8085-108v

Erfdeling

De erfgoederen van Niclaes Anthonissen en Peter Wouter Lievens.

R-1717-14-8188-116v

Verkoop

Jan Joost Peters aan Michiel Peter Gerits.

R-1717-14-8188-118v

Verkoop

Anneke Jan Gerit Maes aan Joost Gijsberts de Beer.

R-1717-14-8188-129r

Verkoop

Michiel van Vugt aan Jan Willems de Beer en aan Hendrick Verhoeven.

R-1718-14-8188-165v

Verkoop

De erfgenamen Christoffel Willem Jan Janssen Leemans en Ariaentje Peter Simons aan Anthonij Jan Beris.

R-1718-14-8188-166r

Verkoop

Anneken Geerit Maes aan Joost Gijsberts de Beer de groten.

R-1718-14-8188-171v

Verkoop

Adriaen Jan van Heijst aan Adriaen Nouwens.

R-1718-14-8188-172v

Verkoop

Jacobus Erkelens aan Jan Willems de Beir.

R-1718-14-8188-173r

Verkoop

Juffrouw Margerita Chortes als testamentaire erfgenaam van Abraham Chortes aan Frederick Chortes, haar broer.

R-1718-14-8188-180v

Verkoop

Jan Janssen de Jongh (weduwnaar en testamentaire boedelhouder van Maria Dingeman van Beurden) aan Jan Adriaen Vijgen.

R-1718-14-8188-181r

Verkoop

Arnoldus vanden Heuvel aan de weduwe van Hendrick vander Burgt.

R-1718-14-8085-153r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Bastiaen Smittens en Bastiaen Peter Smittens.

R-1718-14-8085-156r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Gerit Maes en Engel Jan Willems.

R-1718-14-8085-169v

Testament

Gerit, Willem, ende Michiel Peter Gerits.

R-1719-14-8188-196v

Verkoop

Peter Wouter Lievens aan Sr. Johan Servaes.

R-1719-14-8188-198v

Verkoop

Willem Heerders aan Maria Jan Smarien en aan Sr. Gijsbert Laureijs Colen.

R-1719-14-8188-207r

Verkoop

Lambregt Segers aan Mattijs Janssen van Gils.

R-1719-14-8085-192v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Deckers en Maria Jan Ancems.

R-1719-14-8085-194r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jan Deckers.

R-1719-14-8188-211v

Verkoop

Cornelis en Hendrick van Heijst aan Cornelis Peters van Beurden.

R-1719-14-8188-213r

Verkoop

De Kinderen Hendrick vande Loo aan Denijs Gerart van Heijst.

R-1719-14-8188-215r

Verkoop

Wilhelmus van Lier aan Jan Willems de Beer.

R-1719-14-8188-216r

Verkoop

Adriaen Nouwens aan Adriaen Geboers.

R-1719-14-8085-174r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaens Willem de Roij en Pieternel Hendrick de Beer.

R-1719-14-8085-183v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Goijaert Heerders en Maria Willems de Bont.

R-1719-14-8188-202r

Verkoop

Jan Joost Peters en Maria Joost Peters, zijn zuster, aan Michiel Peter Gerits.

R-1720-14-8188-247r

Verkoop

De kinderen Cornelis Henssen aan Laurens Jan Henssen.

R-1720-14-8085-212v

Beslag

Op de erfgoederen van Paulus Jan Joosten en Jan Paulus de Beer.

R-1720-14-8085-215r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan de Jongh en Anneken Scheerders.

R-1720-14-8188-230r

Verkoop

Daniel Janssen den Ouden als man van Jenneken Goijaert Verbunt aan Cornelis Jan Coolen.

R-1720-14-8188-260r

Verkoop

Adriaen en Jan Cristiaen Pessers aan Elisabeth de Cocq.

R-1720-14-8189-1r

Verkoop

Willem Denis Deckers als man van Maria Cornelis Smittens aan Peter Cornelis Schaepsmeerders.

R-1720-14-8189-11v

Verkoop

Anthonij Jan Beris aan Jan Janssen de Beeren.

R-1721-14-8085-261r

Afdeling

Dingeman Hendricx vande Loo en Jenneken Peter Priems.

R-1721-14-8091-12v

Erfdeling

De erfgoederen van Laureijs Swagemakers en Maria Jan Verbunt.

R-1721-14-8091-16r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Claessen Taets en Maria Marten Janssen.

R-1721-14-8189-20v

Verkoop

Adriaen Cornelis Domen als man van Anna Maria Gerit de Cocq aan Bastiaen Willems de Beer.

R-1721-14-8189-44v

Verkoop

Adriaen Cornelis Domen als man van Anna Maria Gerit de Cocq aan de kinderen van Jan Adriaen Smulders.

R-1721-14-8189-54r

Verkoop

Goijaert Joost Heerden aan Norbertus Laureijs Swagemakers.

R-1722-14-8091-38v

Erfdeling

De erfgoederen van Dionijs Horvoorts en Jenneke Peter Snellen.

R-1722-14-8189-72v

Afstand en verkoop

Jan Gerit van Stockum aan Adriaen Gerit van Stockum na afstand van hun moeder.

R-1722-14-8189-74v

Verkoop

De erfgenamen van Willem Staeckenborgh aan Jacobus Willem de Beer.

R-1722-14-8189-79r

Schuld-bekentenis

Jan Janssen de Jongh aan Jan Adriaen Vijgen.

R-1722-14-8189-80r

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Peters van Eeten en Elisabeth van Spaendoncq aan Lambert vande Kueris.

R-1722-14-8189-81v

Verkoop

Huijbert Anthonis van Groenendael als man van Jenneken Jan Adriaen de Roij aan Adriaen Jan de Roij.

R-1722-14-8189-83v

Verkoop

Anthonij Jan Beris en Jenneken Jan Beris zijn zuster aan Jan Lambert van Riel.

R-1722-14-8189-84r

Vernadering

Door Jenneken Joost Momboirs getrouwd met Adriaen Adriaen Eeltjens.

R-1722-14-8189-101r

Verkoop

Adam Janssen van Heijst aan Jan van Olen.

R-1722-14-8091-54r

Erfdeling

De erfgoederen van Piternel Peters Veramelvoort.

R-1722-14-8091-57r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Jan Mutsaerts en Jenneken Jan van Spaendonck.

R-1723-14-8189-115v

Verkoop

Erfgenamen Peters vande Loo aan Andries Jan Geerit Willemen (hun zwager) gehuwd met Maria Peters vande Loo.

R-1723-14-8189-118r

Verkoop

Erfgenamen Peter Jan Heerdens aan Matthijs Maes.

R-1723-14-8189-125r

Verkoop

Mattijs Janssen van Gils aan Embregt Denis Maes.

R-1723-14-8189-126v

Verkoop

Matthijs Janssen van Gils aan Jan Adriaen Maes.

R-1723-14-8189-127r

Verkoop

Jan Adriaen Maes aan Anna Adriaen Janssen weduwe van Cornelis Adriaen Maes.

R-1723-14-8091-73v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Daniel Michielse en Jenneken.

R-1723-14-8091-75r

Erfdeling

De erfgoederen van Maria Jan Willem Mutsaerts.

R-1723-14-8091-102v

Afdeling

Dionijs Peter Schaapsmeerders en Jenneken Gerit Coolen.

R-1723-14-8091-104v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Claessen de Cocq en Anneken Hoirvoorts.

R-1723-14-8091-105v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Bastiaen Cuijsters en Anneken Mutsaerts.

R-1723-14-8189-130r

Verkoop

Dionijs, en Jan Willem Heerdens aan Matthijs Maes.

R-1723-14-8189-141r

Afstand

Peter Hosemans t.b.v. zijn zoon Johannes Pieter Hosemans.

R-1723-14-8189-142v

Verkoop

Johannes Peter Hosemans aan zijn vader Peter Hosemans.

R-1723-14-8189-157v

Verkoop

Peter en Huijbert Anthonij Peters van Groenendael aan hun zwager Cornelis Teurlincx.

R-1724-14-8091-123r

Verkoop

De erfgoederen van Jenneken Cornelis Creijers.

R-1724-14-8189-159v

Verkoop

De erfgenamen Jan van Gils aan Jan en Wouter vande Ven.

R-1724-14-8091-137v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Hosemans en Adriaentie van Doremale.

R-1724-14-8091-140v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cornelis Janssen en Engelina Veramelvoort.

R-1724-14-8189-192r

Verkoop

Engelina Jan Janssen de Beer aan Willem Geboers als man van Maria Jan Janssen de Beer.

R-1724-14-8189-193r

Verkoop

Anthonij Schoffers als man van Jennemaria Schalcken aan Jan Schoffaers, zijn zoon.

R-1725-14-8091-147

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Sijmons en Maria Verbunt.

R-1725-14-8091-156v

Erfdeling

De erfgoederen van Ego de With en Clasina Smolders.

R-1725-14-8091-168r

Subdivisie

De erfgoederen van Jan Peter Sijmons en Maria Gerits Verbunt door Jan Adriaen Momboirs en Adriaentje Peter Sijmons.

R-1725-14-8091-168v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerart Hoecx en Catharina de Crom.

R-1725-14-8091-169v

Erfdeling

De erfgoederen van Nicolaes van Gorp en Anna Peter Jan Adriaens.

R-1725-14-8189-205r

Verkoop

Laureijs van Broek aan Joris Janssen van Gorp.

R-1725-14-8189-219v

Verkoop

Jan Jan Adriaen Momboirs aan Huijbert Anthonis van Groenendael.

R-1725-14-8189-220v

Verkoop

Peter Jan Deckers aan Jan Claessen van Gils en aan Anneken weduwe van Cornelis Maes.

R-1725-14-8189-242v

Afstand

Van Justinus Denis Hoirvoirts door Hendrick en Peter Denis Hoirvoirts, zijn broers.

R-1725-14-8189-251v

Verkoop

Laureijs Jan Joosten als man van Aldegonda Jan Cornelis Janssen aan Jan Cornelis Janssen.

R-1725-14-8189-252r

Verkoop

Erven Peter Adriaen Francken aan Jan Adriaen Emmen.

R-1725-14-8189-252v

Verkoop

Jan en Maria Paulus de Beer aan Johan Wittebol.

R-1726-14-8189-260v

Verkoop

Adriaen Anthonij Eeltjens aan Jan Anthonij Soffers.

R-1726-14-8189-264r

Verkoop

Willem Geboers als man van Maria Janssen de Beer aan Peter Denis Hoirvoorts.

R-1726-14-8189-264v

Vernadering

Door Cornelia Peter Deckers met haar man Jacobus Peter van Beurden.

R-1726-14-8091-195r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaen Smolders en Marie Leijten.

R-1726-14-8189-266r

Verkoop

Cornelis Wouter de Beer aan Adriaen Jan Denis Martens.

R-1726-14-8189-270r

Verkoop

Wouter en Jan Cornelis vande Ven aan Willem Geboers.

R-1726-14-8189-272r

Verkoop

Justinus van Heijst en Cornelis Smulders aan Willem Segers.

R-1726-14-8091-200v

Beslag

Op de erfgoederen van Herman Jan Vreijssen.

R-1726-14-8091-211v

Beslag

Op de erfgoederen van Jan Jan Adriaen Denis Smolders.

R-1726-14-8091-216r

Beslag

Op de erfgoederen van Adriaen Willems de Roij.

R-1726-14-8189-298v

Verkoop

Jan Jan Adriaen Denis Smolders aan Cornelis Teurlinx.

R-1726-14-8189-301r

Verkoop

Adriaen Willems de Beer als man van Jennemaria Adriaen Verhoeven aan Jan Cornelis Maes en aan Norbertus Denis Hoirvoorts.

R-1727-14-8159-17r

Verkoop

Adriaan Jansse van Beurden aan Hendrik Smits manne Gasthuijs.

R-1727-14-8190-1v

Verkoop

Peter Jan Deckers als man van Jenneken Daniel Jan Goijaers aan Jacob Peters van Beurden als man van Cornelia Peter Jan Deckers.

R-1727-14-8190-23

Verkoop

Engelina Jan Geerit Maes aan Geerard Joosten van Heijst.

R-1727-14-8190-34r

Verkoop

De onmondige kinderen van Jan Gijsbert Melis en Maria Stoffel Leemans aan Michiel Peter Geerits.

R-1727-14-8091-251r

Erfdeling

De erfgoederen van Daniel van Hemert.

R-1727-14-8190-51v

Verkoop

Willem van Spaendoncq aan Jan van Oolen.

R-1727-14-8190-52r

Verkoop

Jacobus Peters van Beurden aan Anneken wedue Cornelis Maes.

R-1727-14-8190-58r

Verkoop

De erfgenamen van Maria Pessers weduwe van wijlen Cornelis de Groot aan Cornelis vande Vliet.

R-1728-14-8190-71v

Verkoop

Adriaen Adriaen Eeltjens als man van Jenneken Momboirs aan Adriaen Coolen.

R-1728-14-8190-77v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen van Beurden aan Cornelis Oomen en Joris Janssen van Gorp.

R-1728-14-8190-90r

Verkoop

Peter Jan Hosemans weduwenaar van Maria Swagemakers aan Jan Janssen Hosemans, zijn broer.

R-1728-14-7910-1

Proces

Tegen Laurens Matijs Maas.

R-1728-14-8190-113v

Verkoop

Adriaen Adriaen Eeltjens aan Geerard Laureijs Swagemakers.

R-1728-14-8190-123

Afstand

Peter Hosemans ten behoeve van zijn kinderen.

R-1728-14-8190-139r

Verkoop

Michiel Adriaen Reijnders aan Adriaen Adriaen Maes.

R-1728-14-8091-281r

Machtiging

Jan van Doremalen aan Jacobus Glavimans en Charles Verheijde.

R-1728-14-8091-301v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Peter Gerits.

R-1728-14-8091-303r

Beslag

Op de erfgoederen van Adriaen Anthonis van Gils.

R-1728-14-8091-306v

Beslag

Op de erfgoederen van de weduwe Gerit Jan Smolders, Antonij en Jenneken Jan Beris, Jan Adriaen Deckers, Jan Paulus en Paulus Jan Joosten de Beer, Nicolaas de Crom, Jan Gerits de Cocq, Jan Joost Heerders en van Herman Jan Vrijssen.

R-1728-14-8091-308v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter de Beer.

R-1729-14-8091-316v

Erfdeling

De erfgoederen van Lambert van Riel en Engel Pijnenborg.

R-1729-14-8190-147v

Verkoop

Peeter Wouter Lievens aan Adriaentie Hendrick Lammers.

R-1729-14-8190-148r

Verkoop

De kinderen van Wouter Lievens aan Peter Wouter Lievens, hun broer.

R-1729-14-8190-150

Verkoop

Adriaen Adriaen de Roij aan Jan zijn oudste zoon.

R-1729-14-8190-151v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan Anthonij van Gils aan Anthonij van Dongen.

R-1729-14-8190-164v

Verkoop

De Kinderen Jan Heerdens aan Cornelis Jan Beris.

R-1729-14-8190-165v

Verkoop

Anthonij van Dongen aan Pieter van Gent.

R-1729-14-8190-171

Verkoop

Aan Adriaen de Jongh.

R-1729-14-8190-177r

Verkoop

Adriaen de Jongh aan Cornelis Smolders.

R-1729-14-8091-342v

Bewijs van ontvangst

Margo Peter Hosemans uit boedel van haar vader.

R-1729-14-8190-183v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaen Denis Maes en Jenneken Denis Leijten aan Adriaen Coolen.

R-1729-14-8190-193r

Verkoop

De erfgenamen van Thomas Cornelis Goijaert Martens (vanDijck) en Heijlken Gerit Gerit Meeus aan Roeloff Hollen en aan Laurens Jan Henssen.

R-1729-14-8190-203

Verkoop

Adriaen de Jongh aan Dionijs Schaapsmeerders.

R-1730-14-8190-256v

Verkoop

De ergenamen van Jacobus Glavimans aan Corstiaen van Bladel en aan Jan Maas.

R-1729-14-8091-372v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Claessen van Gils en Maria Adriaen Cornelis Jacobs, en van Norbartus Claessen van Gils.

R-1730-14-8190-233

Verkoop

De erfgenamen van Jan Joost Heerdens aan Justinus Jan Heerdens.

R-1730-14-8190-238v

Verkoop

Jacobus Vroomans als man van Anneke Jan de Cocq aan Geerit Joost van Berckel.

R-1730-14-8190-240v

Verkoop

Peter Adriaen van Heijst en kinderen van Adriaen Peters van Heijst aan de kinderen van Laurens van Doorenmalen.

R-1730-14-8190-242v

Verkoop

De erfgenamen van Maria Jan Smariens aan Jacobus de Beer.

R-1730-14-8190-256r

Verkoop

Nicolaes Janssen van Gils aan Cornelis vanden Broeck.

R-1730-14-8091-412v

Beslag

Op de erfgoederen van Peter Jan Mutsaers, Jacobus Peter van Beurden en Peter Jan Vermeer alias Deckers, Jan Gerits de Cocq en Lambert Segers, Joost Denissen, Herman Jan Vreijssen, Jan Adriaen Deckers, Pauwels Jan Joosten, Adriaen Peter van Heijst, de weduwe van Gerit Jan Smolders en van Anthonij Schoffaers,

R-1730-14-8190-265r

Verkoop

Jan Janssen vanden Bosch aan Jan van Dooremalen.

R-1730-14-8190-265v

Verkoop

Johan Wittebol aan Jan Maes.

R-1730-14-8190-269r

Verkoop

Adriaen Adriaense de Jongh aan Adriana de Jongh.

R-1730-14-8091-418r

Deling

Cornelis Jan Beris en Adriaen Jan de Rooij.

R-1730-14-8190-273r

Verkoop

Francis Hollen als Armmeester van de Tafel van de Heilige Geest Armen van Tilburg aan Gerardus Snijders en aan Adriaen Jan de Roij.

R-1730-14-8190-274

Schuld-bekentenis

Peter Geerit Henssen aan de drie kinderen van Cornelis van Amelsvoort.

R-1730-14-8190-275r

Verkoop

Gijsbert Laurens Coolen aan de weduwe Pieter Jan Donders.

R-1730-14-8190-280v

Verkoop

Joost Denissen via deurwaarder Willem de Munninck aan Adriaen Cornelis Maes.

R-1730-14-8190-282v

Verkoop

Herman Jan Vrijsen via deurwaarder Willem de Munninck aan Willem de Munninck.

R-1730-14-8095-20v

Erfdeling

De erfgoederen van Allegonda en Clasina van Beurden.

R-1731-14-8190-302r

Verkoop

Adriana Hendrick Embreght van Heijst weduwe van Adriaen Jan Gerit Huijben aan Jacobus Joost van Helvoort.

R-1731-14-8190-304v

Verkoop

Jacobus Vromans aan Cornelia Jan de Cocq.

R-1731-14-8191-1v

Verkoop

De Kinderen Allegonda Jan Cornelisse aan hun oom Johannes Janssens.

R-1731-14-8191-4r

Verkoop

Adriaen Adriaen Eeltjens wedunaar van Jenneken Joost Momboirs aan Cornelis Jan Beris.

R-1731-14-8191-6r

Afstand en verkoop

De kinderen Andries van Meegdenbergh wedunaar van Jenneken Herman van Heijst aan Bastiaen Willem de Beer, na afstand van Andries van Meegdenbergh ten behoeve van zijn kinderen.

R-1731-14-8095-67v

Erfdeling

De erfgoederen van Adam Peter Mutsaerts en Dingena Jan Lemans.

R-1731-14-8095-78v

Afdeling

Adriaantje Cornelis Mitsaerts en Willem Jan de Beer.

R-1731-14-8095-83v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peters en Anneke Peter Gerits.

R-1731-14-8095-97v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaen Daniel Broeckmans en Anneken Hendrick Damen.

R-1731-14-8191-17r

Verkoop

Aan Johan Tabbers via deurwaarder Willem de Munninck.

R-1731-14-8191-19v

Verkoop

Maria Adriaen Leemans weduwe van Loureijs Gijsbers vanden Broeck aan Jan Peter Smarien, aan Huijbert Adriaen van Beurden, aan Jan Maes en aan Jan Erdegang.

R-1731-14-8191-22v

Verkoop

Cathalijn Adriaen Broeckmans weduwe Laureijs Michiel Coolen met haar kinderen en Peter Verhiel aan Cornelis Adriaen Mutsaerts.

R-1732-14-8095-113v

Testament

Laureijs Swagemakers en Maria Peter Mutsaerts, neef en nicht.

R-1732-14-8095-116v

Erfdeling

De erfgoederen van Lucia Denis Baesten.

R-1732-14-8191-31r

Verkoop

Geerit Laureijs Swagemakers aan Jan Cornelis Maes.

R-1732-14-8191-31v

Verkoop

De kinderen Jan Heerdens aan Jan Cornelis Maes.

R-1732-14-8191-32v

Verkoop

Norbertus de Jongh gehuwd met Margo Hosemans aan Geerit Loureijs Swagemakers.

R-1732-14-8191-39v

Verkoop

De erfgenamen van Guilliam Boogers aan Norbert Laureijs Swagemakers.

R-1732-14-8095-121r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Jan Broeckmans en Adriaentje Jan Mutsaers.

R-1732-14-8095-132r

Afdeling

Jan Janssen de Beer en Anthonet Hendrick Smolders.

R-1732-14-8191-44v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis van Beurden aan Jan Cornelis Maes.

R-1732-14-8191-53v

Verkoop

Nicolaes Janssen van Gils aan Cornelia van Ierssel weduwe van Jan van Riel.

R-1732-14-8191-58r

Afstand

Geertruijd Jan Vermeer weduwe van Bartholomeus Jacob Hesselmans ten behoeve van haar kind.

R-1732-14-8191-58v

Verkoop

De erfgenamen Adriaen Jan Deckers aan Govert Bles.

R-1732-14-8095-189v

Beslag

Op de erfgoederen van de weduwe Gerit Jan Smolders.

R-1732-14-8191-76v

Verkoop

Cornelis Hendrix de Roij als Armenmeester van de Tafel van de Heilige Geest Armen van Tilburg aan Cornelis Teurlinx en aan aan Adriaen Jan de Roij.

R-1733-14-8095-201r

Erfdeling

De erfgoederen van Helena weduwe Jan van der Heijde.

R-1733-14-8095-220v

Verkoop

De erfgoederen van Peter Adriaen van Beurden.

R-1733-14-8191-87r

Verkoop

De erfgenamen Peter Adriaen van Beurden aan Jan Nicolaes Maes.

R-1733-14-8095-229v

Beslag

Op de erfgoederen van Lambert Segers en Jan Gerits de Cocq.

R-1733-14-8191-100v

Afstand

Door Anthonij Janssen Beris weduwenaar van Maria Marten Phiers ten behoeve van zijn kinderen.

R-1733-14-8191-100v

Verkoop

De erfgenamen Anthonij Janssen Beris en Jenneken Janssen Beris aan Jan Maes en aan Jacobus Peter van Beurden.

R-1733-14-8191-104

Vernadering

Door Maria Peter Maes weduwe Adam Lambert van Riel.

R-1733-14-8191-104v

Verkoop

Jan Adriaen Vijgen aan Cornelis Jan Coolen en aan Joris van Gorp.

R-1733-14-8191-107

Verkoop

Jan Adriaen Vijgen aan Peter Wijtens.

R-1733-14-8191-113r

Verkoop

Michiel en Jan Peters van Poppel aan Geerit Peter van Poppel, hun broer.

R-1733-14-8191-114v

Verkoop

De erfgenamen van Johan de Jongh aan Willem Jan Mutsaers en aan Justinus Jan Heerders.

R-1733-14-8095-263r

Akkoord

Joris van Gorp en Willem Mutsaers.

R-1733-14-8191-120r

Verkoop

Jacobus Peter van Beurden als man van Cornelia Vermeer aan Cornelia van Ierssel weduwe van Jan Lambert van Riel.

R-1733-14-8191-121v

Verkoop

Bastiaen Willem de Beer aan Jacobus Willem de Beer.

R-1734-14-8191-156r

Verkoop

Jan Willem Heerders en de erfgenamen Peter Jan Heerders aan Wouter Peter Jacobs.

R-1734-14-8191-162

Verkoop

De erfgenamen van Anthonij Hendricx van Rijsbergen aan Lourens en Peter Maes.

R-1734-14-8191-180r

Vernadering

Door Adriaen Cornelis Maas.

R-1734-14-8191-191r

Verkoop

Jenneken Jan de Beer weduwe Dingeman vande Loo doet afstand en kinderen verkopen aan Gerard Joost van Heijst.

R-1735-14-8191-197r

Verkoop

Martinus, Jan, en Peter Peter Hensen, broers, aan Peter Jan Mutsaerts

R-1735-14-8095-364r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaan de Cocq en Geertruijd Gerit Willems Veramelvoirt.

R-1735-14-8191-203r

Verkoop

Geerard Andries de Roij aan Gijsbert van Rijswijk.

R-1735-14-8191-203v

Verkoop

Cornelis Jan de Cocq aan Jan de Cocq.

R-1735-14-8191-205v

Verkoop

Adriaen Adriaen Maes aan Mattheus Aert Rijnen.

R-1735-14-8191-211v

Verkoop

Adriana Maria Adriaense de Jongh aan Adriaen de Jongh.

R-1735-14-8191-212r

Verkoop

Jan Janssen de Cocq aan Norbertus Denis Horvoirts.

R-1735-14-8191-215r

Verkoop

De erfgenamen van Peter Leijten aan Jan Cornelis Maes.

R-1735-14-8097-18v

Afdeling

Cornelis Smolders en Cornelia Vincent van Dun.

R-1735-14-8097-32v

Erfdeling

De erfgoederen van Michiel Peters van Amelsvoort en Maria Jan van Gorp.

R-1736-14-8191-251r

Verkoop

Norbert de Cock aan Jacobus de Beer.

R-1736-14-8191-273v

Verkoop

Gerart Joost van Heijst aan Joris Janssen van Gorp.

R-1736-14-8191-274v

Verkoop

Erven Jan Cornelis Maes aan Jan Janssen Backers, Jan Francis de Canter, Leendert Dionijs van Tulder, Roeloff Hollen, Nicolaes Dupont, Francis Michiel Hollen, Adriaan Bruers, Anthonij Wittebol, Jan de Canter, Willem van Hessen, Nicolaes Cornelis van Oers, Cornelis Cloostermans, Jan van Oolen, Cornelia weduwe Jan Baptista Mutsaerts, Gerart Gijsbert van Iersel, Nicolaes Schippers, de kinderen Jan Lambert van Riel, Anneken Peter Maes, Cornelia Peter van Beurden, Adriana Maria Adriaen de Jong, Bartholomeus Drabben, Barent Mutsaers, Michiel van Bommel, Jan Gerart Verassen, Peter Adriaan Hoevenaers en aan Johan Pessers.

R-1736-14-8191-282v

Verkoop

Erven Jan Cornelis Maes aan Jan Francis Michielse en aan Prins Willem van Hessen.

R-1736-14-8191-293r

Verkoop

Jan Peter Smarien als man van Cornelia Willem Roeters aan Michiel Peter Gerits.

R-1736-14-8191-295v

Geschil

De erfgenamen Huijbert Peter Huijbert Donders en Jenneken Jan Jan Peter Sijmons.

R-1737-14-8191-301r

Verkoop

Erven Jenneken Peter Sijmons aan diverse kopers o.a. Mattheus Aart Rijnen.

R-1737-14-8191-323v

Verkoop

Joris van Gorp aan Geerit Joosten van Heijst.

R-1738-14-8191-348r

Afstand

Laureijs Jan Henssen weduwenaar Jenneken Peter Henssen t.b.v. zijn kinderen.

R-1738-14-8191-355v

Verkoop

Thomas Verbunt als man van Johanna Henssen en de onmondige kinderen Laurens Jan Henssen en Jenneken Henssen aan Cornelis Jan Groenendaal, en aan Jacobus Willem de Beer en aan Francis Jan van den Dries.

R-1736-14-8097-87v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Aert Smolders.

R-1738-14-8097-151v

Erfdeling

De erfgoederen van Laureijs van Heijst en Barbara Verwers.

R-1738-14-8097-161r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Teurlincx en Maria van Groenendael

R-1738-14-8097-163r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peters van Groenendael en Sophia Jan Beris.

R-1738-14-8097-166v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerit Verschuere en Maria van Heijst.

R-1738-14-8097-175r

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Janssens en Jenneken Nicolaes Wilberts.

R-1738-14-8192-1r

Verkoop

Adriaantje Hendrick Lammers aan Leendert van Gils.

R-1738-14-8192-2v

Verkoop

Laureijs Peter Hosemans aan Adriaen Coolen.

R-1738-14-8191-352r

Verkoop

Jenneken Adriaen Joosten weduwe Jan van Capel en Geeraerd van Capel aan Willem Geboers.

R-1738-14-8097-190v

Afdeling

Huijbert Beris en Adriaentje Claessen.

R-1738-14-8192-33r

Verkoop

Michiel Cornelis de Jongh aan Gereart Gijsbert Verschueren.

R-1739-14-8192-45v

Verkoop

Johan Tabbers aan Jan Babtist van Groenendaal.

R-1739-14-8192-46v

Afstand

Door Adam Daams ten behoeve van zijn kinderen.

R-1739-14-8097-212v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Cleijsen en Jenneken Jan Peters.

R-1739-14-8192-51v

Verkoop

De erfgenamen van Antonij Schoffaers aan Johan Willem van Oerle.

R-1739-14-8097-219v

Erfdeling

De erfgoederen van Andries vande Megdenberg en Jenneken Herman van Heijst.

R-1739-14-8097-233v

Erfdeling

De erfgoederen van Laureijs van Doremalen en Adriaantje Janse Kennekens.

R-1739-14-8097-249r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaan van Beurden en Adriaantie Embregt van Bavel.

R-1739-14-8097-253v

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrik Mutsaars en Hester Daniels.

R-1739-14-8192-91v

Verkoop

Dijna van den Bosch weduwe van Arnoldus van Hest aan Dominicus van Hest.

R-1740-14-8097-267r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Momboirs en Adriaentie Peter Simons.

R-1740-14-8192-110v

Verkoop

De erfgenamen van Hendrick Pullens? aan Norbart Francken en Joris Janssen van Gorp.

R-1740-14-8192-121r

Verkoop

Francis Jan Beenaars aan Maria Jan Beenaars.

R-1740-14-8097-274r

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick vande Loo en Anneken Jan Verdiessen.

R-1740-14-8192-143r

Verkoop

Jacobus Willem de Beer aan Joris Janssen van Gorp.

R-1740-14-8192-156v

Verkoop

Het een onmondig kind Adriaan de Cort en Maria Mutsaars aan Rombout van Ravesteijn.

R-1740-14-8192-170r

Verkoop

Gijsbert Embregt Maas aan de overige erfgenamen Joost Gijsbert de Beer den grooten.

R-1740-14-8098-8r

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrick Pullens en Piternel van Beurden.

R-1740-14-8098-31r

Erfdeling

De erfgoederen van Joost Gijsbert de Beer den grooten.

R-1740-14-8098-32r

Erfdeling

De erfgoederen van Joost Gijsbert de Beer den kleijnen en Adriaantie Jan Adriaans.

R-1740-14-8192-174v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Adriaan Maas aan Adriaan Mattijs Maas.

R-1740-14-8098-46r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Oomen en Adriaantie Claas Verbunt.

R-1740-14-8192-188v

Verkoop

Wouter van Berckel aan Jan Baptist van Groenendaal.

R-1740-14-8192-189r

Verkoop

Goijaart van Helvoort als man van Geertruijd Joost de Beer aan Gerard Joost de Beer.

R-1740-14-8192-191v

Verkoop

Adriaantie Hendrik Lammers doet afstand aan Antonij Tempelaar en Leendert van Gils die vervolgens verkopen aan Goijaert van Helvoort.

R-1740-14-8192-195r

Verkoop

De kinderen Huijbert Brocken aan Norbart Willem Segers.

R-1741-14-8192-210r

Afstand

Tresia Leemans weduwe Justinus Heerders t.b.v. haar kinderen.

R-1741-14-8192-243v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelia van Dun aan Thomas Verbunt.

R-1741-14-8192-245r

Verkoop

Francis Goijaart Heerders, en Norbartus Denis Hoirvoorts als man van Maria Goijaart Heerders, aan Piternel en Annamaria Goijaart Heerders

R-1741-14-8192-246v

Goedkeuring

Door Peter Goijaart Reijnen als man van Jennemaria Cornelis Swagemakers en door Adriana Maria en Piternel Cornelis Adriaan Swagemakers.

R-1742-14-8098-123v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Peter Broeckmans.

R-1742-14-8098-139v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Swagemakers en Cornelia Joost Heerdens en Laureijs Adriaan Swagemakers.

R-1742-14-8098-155r

Akkoord

Anthonij van Hees als man van Maria Dionijs Schaapsmeerders en Adriaan de Jong als man van Cristina Jan Coijen.

R-1742-14-8098-173r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis van Amelsvoort en Piternel Sebregts van Lil. Huis gaat naar zoon Norbart Cornelis van Amelsvoort.

R-1742-14-8192-281v

Verkoop

Cornelis Peter Hosemans als man van Geertruijd Geraert Verschueren aan Norbartus Denis Hoirvoorts.

R-1742-14-8192-281v

Verkoop

De kinderen Wouter Sijmon Cleijsen en Antonet Willem Peter Hamers aan Willem Jan de Cort en aan Willem Sijmons Cleijsen.

R-1742-14-8192-284v

Verkoop

Willem Geraert Verschueren aan Jan van Dooremaal.

R-1742-14-8192-285r

Verkoop

Johanna Verheijden weduwe Gerit van Stockum aan Thomas Jan Hopmans.

R-1742-14-8192-286r

Verkoop

Augustinus Peter Broeckmans en Gerart Adriaan Moonen weduwenaar van Jenneken Peter Broeckmans aan Jan Peter Broeckmans.

R-1742-14-8192-286v

Verkoop

Adriaantie en Antonet Peter Antonij Jan Aarts aan Cornelis Cornelis Mutsaers.

R-1742-14-8192-288r

Verkoop

Jacobus Peter van Beurden als man van Cornelia Vermeer aan de kinderen van Jan Lambert van Riel.

R-1742-14-8192-291r

Verkoop

(Cornelis Smittens armmeester der Taeffele van de H: Geest Armen Tilburg aan Maria weduwe Peter Cornelis Beris.

R-1742-14-8192-295v

Verkoop

Gijsbert Joost de Beer aan zijn broer Geraert Joost de Beer.

R-1742-14-8192-306v

Verkoop

Jenneken Cornelis Gijsberts de Beer aan Gerart Joost de Beer.

R-1742-14-8192-328r

Machtiging

Door Johanna Hosemans Jan Hosemans aan Jan Baptist Hosemans.

R-1742-14-8192-329r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Hosemans aan Nicolaas Borgers en Leendert van Tulder.

R-1742-14-8192-357v

Verkoop

Annamaria Norbart van Balen en Francis Hendrick van Hest als man van Goverdina Norbart van Balen aan Cornelia weduwe Goijaert van Oosterhout.

R-1742-14-8192-358v

Verkoop

Cornelis Jan Momboirs aan Jacobus Willem de Beer.

R-1742-14-8192-363r

Vernadering

Door Dingena Herman van Hest weduwe Jan Goijaart Swagemakers.

R-1743-14-8193-5r

Verkoop

Adriaan Wouter Backers aan Jan Jansen de Jong.

R-1743-14-8193-12r

Verkoop

Gerart Cornelis Teurlincx aan Norbart Cornelis Teurlincx.

R-1743-14-8193-13r

Verkoop

Weduwe Matthijs Nicolaas Maas aan Willem de Rooij.

R-1743-14-8193-16r

Schuld-bekentenis

Aan Cornelis Jansen van Amelsvoort.

R-1743-14-8193-18v

Afstand

Laurens Jonckers als als man van Tresia Lemans ten behoeve van de kinderen van zijn vrouw.

R-1743-14-8193-19r

Verkoop

De kinderen van Justinus Heerders en Tresia Lemans aan Peter Hoevenaars.

R-1743-14-8193-20v

Verkoop

Norbartus de Jong als man van Margo Hosemans aan Leendert Denijs van Tulder.

R-1743-14-8098-194r

Erfdeling

De erfgoederen van Mattijs Maas en Adriaantje Andries van Enschot.

R-1743-14-8098-201v

Erfdeling

De erfgoederen van Laurens Jan Hensen en Jenneken Peter Hensen.

R-1743-14-8098-203r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Mattheus en Maria Adam Mutsaers.

R-1743-14-8193-32v

Verkoop

Goijaart van Helvoort aan Jan Adriaen Emmen.

R-1743-14-8193-32v

Verkoop

Leendert van Gils aan Jan Adriaan Emmen.

R-1743-14-8193-47v

Verkoop

De erfgenamen van Piter van Gent aan Johan de Jong.

R-1743-14-8159-107v

Verkoop

Dominicus Lauwereijs van Heijst aan Leendert Dionijs van Tulder.

R-1743-14-8193-56r

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan Jansen van Beurden en Helena Hendrick Smolders aan Anneken weduwe Jan Adriaan Mutsaers en aan Jacobus de Beer.

R-1743-14-8098-243r

Afdeling

De Kinderen Goijaart van Helvoort en Geertruijd Joost de Beer en van Berbel Wouter Bertens en Jan de Cocq.

R-1743-14-8098-253r

Erfdeling

De erfgoederen van Govert Jansen en Anneken Huijbert Henssen.

R-1743-14-8193-62v

Verkoop

Maria Joost de Beer aan haar broer Gerart Joost de Beer.

R-1744-14-8193-86r

Verkoop

Jan Adriaan de Rooij aan Adriaan Hendrick van Hest.

R-1744-14-8193-92v

Verkoop

Adriaan en Jacobus aan Bastiaan de Beer en Adriaan aan Bastiaan en Jacobus de Beer.

R-1744-14-8193-106r

Verkoop

Norbartus Jan van Beurden aan Leendert Dionijs van Tulder.

R-1744-14-8098-290r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan de Jong en Seijken Antonij van Gils.

R-1744-14-8159-113r

Verkoop

De erfgenamen van Michiel van Vugt aan Adriaan Mattijsse Maas.

R-1744-14-8193-111v

Verkoop

Cristiaan Goijaart Verbunt als man van Geertruijd de Cocq aan Gerart Joost van Berckel.

R-1744-14-8193-128v

Verkoop

De Kinderen van Jan Heerders aan Peter Peter Corsten.

R-1744-14-8193-137v

Verkoop

Maria Peter Mutsaers aan Matteus Aert Reijnen.

R-1744-14-8098-344r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Adriaan Mutsaars en Anneken Willem van Heijst.

R-1744-14-8098-346v

Erfdeling

De erfgoederen van Jacobus van den Berg en Johanna van Berckel en van Cornelia Francken.

R-1745-14-8193-155v

Verkoop

Willem Jan Mutsaars aan Hendrick Peter Noijens en Hendrien Hendrick Noijens.

R-1745-14-8193-161r

Verkoop

Cornelia Nicolaas Beris, Jan Janssen van Hest en Jan Janssen Vermeer als man van Maria Jansen van Hest aan Norbartus van den Bergh.

R-1745-14-8193-164r

Verkoop

De erfgenamen Jan Vermeer en Anneken Gerit Ariens aan Jan Janssen Vermeer.

R-1745-14-8193-170v

Verkoop

De Kinderen van Justinus Heerders aan Gerardus van Ierssel.

R-1745-14-8193-184r

Verkoop

Jan Peter Broeckmans aan Gerart Adriaan Monen.

R-1745-14-8193-189r

Verkoop

Cornelis Jan Momboirs als man van Judit Cornelis van Amelsvoort aan Hendrick Jan van Gorp.

R-1745-14-8193-189v

Verkoop

Piternel en Anna Maria Goijaert Heerders aan Norbartus Denis Hoirvoirts (hun zwager).

R-1745-14-8193-193r

Verkoop

Peter Willem van Spaandonck aan Simon Carel Hubertus.

R-1745-14-8193-197v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan Maas aan Mattheus Aart Reijnen.

R-1745-14-8193-198r

Verkoop

De kinderen van Francis Claessen en Francina Jan Mutsaers aan Leendert Dionijs van Tulder.

R-1745-14-8102-43r

Erfdeling

De erfgoederen van Embregt van Bavel.

R-1745-14-8193-206r

Verkoop

Peter Mattijs Maas aan Adriaan Mattijs Maas.

R-1746-14-8193-212v

Verkoop

Jacobus Adriaan Hoecken als man van Adriana Maria Adriaan Mutsaers aan Jan Francis de Cort.

R-1746-14-8193-213v

Verkoop

Rombout van Ravesteijn aan Allegonda en Cornelia Huijbert Smarien.

R-1746-14-8193-246r

Verkoop

De kinderen van Adriaen van Hest aan Jan Jansse Vermeer.

R-1746-14-8194-13v

Verkoop

De erfgenamen van Laurens Hosemans en Anna Wijdemans aan Arnoldus Piggen, aan Jacobus Willem de Beer, aan Peter Guns en aan Leendert Dionijs van Tulder.

R-1746-14-8194-15r

Verkoop

Wouter van Erven aan Jennemaria weduwe Jan Laurijs Swagemakers.

R-1746-14-8194-18r

Verkoop

Cornelis Hosemans als man van Geertruij Gerart Verschueren aan Cornelis Cornelis Janssen en aan Joris Janssen van Gorp.

R-1746-14-8194-19r

Verkoop

Jennemaria weduwe Andries Janssen aan Adriaantie Hendrik Bernevelt die gehuwd is met Jan Jansse Schalcken.

R-1746-14-8194-40r

Verkoop

Jan van Oolen weduwenaar van Maria Jan van Doremalen aan Gerart en Jacobus Jan van Doremalen.

R-1746-14-8194-41r

Verkoop

Gerart en Jacobus Jan van Doremalen aan Jan van Oolen.

R-1747-14-8102-102r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Comans en Hester Pels en Cristina Peter van Bavel, zijn twee vrouwen.

R-1747-14-8194-52r

Verkoop

Peter Denijs van Beurden aan Willem Jan de Cort.

R-1747-14-8194-59r

Verkoop

Gertruijd Jacobus van Helvoort aan Hendrick Adriaan van Hest.

R-1747-14-8194-62v

Verkoop

Cornelis Adriaan Mutsaers aan Simon Adriaan van Dijck.

R-1747-14-8194-83v

Verkoop

Peter Cornelis Teurlincx aan Antonij Simon van Pelt.

R-1747-14-8194-88r

Verkoop

Peter Corsten als man van Marianna van Amelsvoort aan Johannes Jansens.

R-1747-14-8102-113v

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Embregt Maas en Maria Peter Gerits.

R-1748-14-8194-97v

Verkoop

Sijmon Adriaan van Dijck aan Cornelis Adriaan Mutsaers, Mattijs Aart Reijnen en aan Willem Jan de Cort.

R-1748-14-8194-105v

Verkoop

Cornelia Geraert Henssen weduwe Matthijs Nicolaas Maas aan Pieter Geraert Henssen.

R-1748-14-8194-111v

Verkoop

Dionijs Cornelis Gerits aan Johannes Hofmans.

R-1748-14-8194-128v

Verkoop

Norbertus Cornelis Leenhouwers aan Adriaan Jan de Roij.

R-1748-14-8194-131r

Verkoop

Jan Adriaan Emmen aan Peter Jan Opheij en Norbart Cornelis Leenhouwers.

R-1748-14-8194-144v

Verkoop

Anthony Adriaan, Maria en Jenneken Laurens Moonen, enz. aan Norbart Daniel van Hemert en aan Peter op Heij.

R-1748-14-8194-146v

Verkoop

Norbart Daniel van Hemert aan Cornelis Jan Heerders.

R-1748-14-8194-147r

Verkoop

Cornelis Jan van Buel als man van Cornelia Jan van den Hoeck aan Sebastiaan Cornelis Bottermans.

R-1748-14-8194-148v

Verkoop

Cornelis van den Broeck aan Willem Verschueren.

R-1748-14-8194-149r

Verkoop

Willem Verschueren aan Cornelis van den Broeck en aan Cornelis Cornelis Jansen.

R-1748-14-8194-157r

Verkoop

Cornelis Adriaan Mutsaers aan Augustinus van Huijkelom.

R-1748-14-8194-167r

Verkoop

Jan Jansen Vermeer aan Maria Peter Maas weduwe Adam van Riel.

R-1749-14-8102-192r

Erfdeling

De erfgoederen van Gijsbert van Ierssel en Cornelia Jan Claassen.

R-1749-14-8194-186r

Verkoop

Gerart Gijsbert Verschueren aan Wouter Schoffers.

R-1749-14-8194-191r

Verkoop

De erfgenamen Joanna Verschueren aan Jan Adriaan Geboers.

R-1748-14-8102-162r

Erfdeling

Adriaan Jan Coolen en juffr. Piternella Jan Daniels.

R-1749-14-8102-207v

Erfdeling

De erfgoederen van Denijs van Gorp en Cornelia Hermanus van Hest.

R-1749-14-8194-202v

Verkoop

De kinderen Jan Wouter Mutsaers en Maria Wouter Cleijsen aan Peeter Janse van Goirle, aan Willem Jan de Cort en aan Jenneken Jan de With weduwe wijlen Jan Jan Peter Elissen.

R-1749-14-8194-207v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan Jan Coolen aan Gerardus Verbunt.

R-1749-14-8194-237r

Verkoop

Jacobus, Johanna, en Cornelia kinderen van Jan Gerart Smulders, aan Adriaan Gerart Smulders.

R-1749-14-8194-252r

Verkoop

De kinderen van Cornelis Cornelis Verbunt en Maria Hendrik Cleijsen aan Peter Jan Pessers.

R-1749-14-8194-256r

Verkoop

Joris Jansen van Gorp aan Peter Huijbert van Groenendaal.

R-1749-14-8194-257

Verkoop

Norbart Willem Francken aan Jan Peter Horvers, Johannes Jan Cornelissen, Thomas Gerart Verbunt, Johannes Jan Cornelissen, Peter Opheij, Jacobus Willem de Beer en Cornelis Cornelis Jansen, Joris Jansen van Gorp en Peter Opheij en Johannes Jan Cornelissen

R-1749-14-8194-260

Verkoop

Jacobus Willem de Beir aan Johannes Jan Cornelissen.

R-1749-14-8194-262v

Verkoop

Maria Cornelis Bogers weduwe van Jan Peter Broeckmans aan Laurens Jan van Spaandonck.

R-1750-14-8102-244v

Erfdeling

De erfgoederen van Josina Hendrik Pullens.

R-1750-14-8195-4v

Verkoop

Jacobus Jan van Dooremaal aan Peter Opheij.

R-1750-14-8195-25v

Verkoop

Cristiaan Goyart Verbunt aan Peter Jan Opheij.

R-1750-14-8195-35r

Afstand

Door Cornelis van den Broeck ten behoeve van de kinderen Geertruijd Verschueren.

R-1750-14-8195-35v

Verkoop

De Kinderen Geertruijd Verschueren en Cornelis Hosemans aan Cornelis van den Broeck.

R-1750-14-8195-40r

Verkoop

De erfgenamen van Gerart Jan Smulders en Angneet Stradio aan Peter Reijnen den ouden en aan Johanna Guilliam Bogers.

R-1750-14-8195-45r

Verkoop

Cornelis Jan van den Broeck aan Cornelis Cornelis Jansen.

R-1750-14-8195-49r

Verkoop

Francis Adriaen Maes aan Johannes Wouter Peters.

R-1750-14-8195-50r

Verkoop

Johannes Wouter Peters aan Francis Adriaan Maas.

R-1750-14-8159-161r

Verkoop

Heer Heribert van Westervelt tot Essenburg als man van vrouwe Alijda Schortes en jonkvrouwe Francina Margareta Schortes aan Lodewijk Marggraeff.

R-1750-14-8195-87r

Verkoop

Francis van den Berg aan Johannes Mattheus Trekselaer.

R-1750-14-8195-107r

Verkoop

Augustinus van Huijkelom aan Cornelis Jan Vermeer.

R-1751-14-8195-115r

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan vande Loo aan Hendrik Adriaan van Hest.

R-1751-14-8105-63v

Erfdeling

De erfgoederen van Norbart Mutsaers en Adriaantje Adriaan van den Boer.

R-1751-14-8195-120v

Verkoop

Jan Adriaans de Roij als erfgenaam van Adriaantje Elias Adriaan Eliasse aan Nicolaes Adriaan Borgers.

R-1751-14-8195-156r

Verkoop

Johannes Wouter Peters aan Cornelis Peter Schollen.

R-1751-14-8195-170v

Verkoop

Antonij Latour als man van Maria van de Megdenberg aan Nicolaas Borgers.

R-1751-14-8195-176r

Verkoop

Bartholomeus Peter Haans weduwenaar van Adriaentje Peter Broekmans aan Cornelis Jan Coolen.

R-1751-14-8195-188r

Vernadering

Door Johannes Couwenberg als man van Johanna Latour.

R-1751-14-8105-104r

Beslag

Op de erfgoederen van de weduwe van Justinus Gerart van Heijst.

R-1751-14-8195-195v

Verkoop

De Kinderen Jan Schalcken aan Hendrik Peter en Hendrien Hendrik Noijens.

R-1751-14-8159-167r

Verkoop

Wouter Scheffers aan Adriaan Horsten.

R-1752-14-8105-109v

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis van der Vliet en Maria Jan Reijn Denis.

R-1752-14-8105-136r

Afdeling

Berbel Wouter Bertens en Goijaert van Helvoort.

R-1752-14-8195-204r

Verkoop

Francis Adriaan Comans aan Jan Adriaan Comans.

R-1752-14-8195-206r

Verkoop

Maria en Pitronella Laurens Hensen aan Wouter Cornelis Verschueren.

R-1752-14-8195-215r

Verkoop

Maria van Amelsvoort aan Jacobus Willem de Beer.

R-1752-14-8195-216v

Verkoop

Maria van Amelsvoort aan Joris van de Pas.

R-1752-14-8195-218r

Verkoop

Jacob Perrollet (vorster) aan Thomas Verbunt.

R-1752-14-8195-223v

Verkoop

Jacob Perrolet aan Martinus Dircx.

R-1752-14-8195-250r

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Maes aan Cornelis Peter Schollen, aan Hendrik Jan van Gorp, aan Thomas Verbunt, aan Peter Huijbert van Groenendael en aan Adriaen Mattijs Maes.

R-1752-14-8195-258r

Verkoop

Norbartus Jacobus van den Berg aan Ida Coolen weduwe van Peter van Spaandonck.

R-1752-14-8195-258v

Verkoop

Jan Baptist Coolen als man van Maria Adriaen Comans aan Jan Hendrik van Hest.

R-1752-14-8195-266r

Verkoop

De erfgenamen van Johannes Wouter Peters aan Francis Norbart den Ouden.

R-1753-14-8196-2r

Erfmangeling

Hendrik Leenders van Gils en Peter Corsten.

R-1753-14-8196-12v

Verkoop

Jan Jansen de Beer als man van Jenneke Peter van Reijssel aan Bartel Peter van Reijssel.

R-1753-14-8196-13v

Verkoop

Peter van Groenendaal aan Thomas Verbunt.

R-1753-14-8196-21r

Verkoop

De erfgenamen van Daniel van Hest aan Peter Bogers.

R-1753-14-8196-22v

Verkoop

Maria Cornelis Bogers weduwe van Jan Peter Broekmans aan Cornelis Jan Vermeer.

R-1753-14-8196-29v

Verkoop

Francis Norbart den Ouden aan Jan Peter Noijens.

R-1753-14-8196-33r

Verkoop

Bastiaen Willem de Beer aan Jacobus Willem de Beer.

R-1753-14-8105-181v

Erfdeling

De erfgoederen van Norbart Segers en Maria van Oerle.

R-1753-14-8196-35r

Erfmangeling

Joris Adriaen van de Pas en Thomas Gerard Verbunt.

R-1753-14-8196-46r

Verkoop

Elisabeth en Maria Catharina Adriaen Cornelis Maas aan Mattheus Aart Reijnen en aan Anna Maria weduwe Cornelis de Beer.

R-1753-14-8196-71v

Verkoop

Jan Gerard van den Megdenberg als man van Cornelia van Gils aan Francis Peter de Beer.

R-1753-14-8196-76v

Verkoop

Tomas Verbunt aan Hendrik van Gils.

R-1753-14-8196-79v

Verkoop

De erfgenamen van Goijaard Jan van Helvoord en Geertruijd Joost de Beer aan Bartel van Rijssel.

R-1754-14-8196-98v

Verkoop

Jan Adriaan van de Pas als man van Geertruijd van Stockum aan Mejuffrouw Maria Pitronella Schuermans weduwe Adriaan Colen.

R-1754-14-8196-100r

Vernadering

Door Fransis Adriaen Maes.

R-1754-14-8105-229v

Verkoop

Mattijs van Breschaat aan de Heiligen Geest Armen Tilborg.

R-1754-14-8105-251r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Hugo van Vlijmen en Maria Schapendonk.

R-1754-14-8196-119r

Verkoop

Balthasar Hofmans als man van Maria Peter van Iersel aan Nicolaes Borgers.

R-1754-14-8196-133r

Verkoop

Norbert van den Berg aan Johannes van den Berg.

R-1754-14-8196-141v

Verkoop

Jan Adriaen Comans aan Jacobus de Greef.

R-1754-14-8196-145v

Verkoop

Peter Adriaan Jansen als man van Johanna Catharine van den Megdenberg aan Antonij La Tour.

R-1755-14-8196-162r

Verkoop

Peter Huijberd van Groenendael aan Mattijs Trekselaer.

R-1755-14-8196-170r

Verkoop

Jan Jan Maas aan Peter Huijbert van Groenendael.

R-1755-14-8196-172r

Verkoop

Lambert Adriaan Segers aan Peter Laureijs de Cocq.

R-1755-14-8196-174v

Afstand

Elisabeth Gerart de Cocq weduwe Adriaen de Cocq t.b.v. haar kinderen.

R-1755-14-8196-202r

Verkoop

Goijaerd en Maria Christiaean Verbund aan Jacobus Wagenmakers.

R-1755-14-8196-215v

Verkoop

Thomas Verbunt aan Hendrik Peeter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens.

R-1755-14-8196-217r

Verkoop

De erfgenamen van juffrouw Antonia Soffaers aan Antonij en Johan van Hanswijck, o.a. aan Johanna Maria Antonij van Spaandoncq, aan Cornelia Leijten en aan Johannes Peter van Spaandoncq.

R-1756-14-8197-6r

Verkoop

Johannes van den Berg aan Annamaria Cornelis Adriaen Adriaense weduwe Cornelis de Beer.

R-1756-14-8197-14v

Verkoop

De erfgenamen Jan Schalcken aan Norbart Cornelis Coolen.

R-1756-14-8107-57v

Erfdeling

De erfgoederen van Huijbert van Groenendael en Jeneken Jan de Rooij.

R-1756-14-8197-21v

Afstand

Francis Adriaan Maas weduwnaar Piternel Cornelis Swagemakers ten behoeve van Peter Goijaert Reijnen den jongen als man van Jennemarie Cornelis Swagemakers en Jan Janse Peijnenborg als man van Adriana Maria Cornelis Swagemakers.

R-1756-14-8197-22r

Verkoop

Peter Goijaert Reijnen den jongen als man van Jennemarie Cornelis Swagemakers en Jan Janse Peijnenborg als man van Adriana Maria Cornelis Swagemakers aan Francis Adriaan Maas.

R-1756-14-8197-23r

Verkoop

Peter Goijaert Reijnen den jongen als man van Jennemarie Cornelis Swagemakers aan Jan Janse Peijnenborg als man van Adriana Maria Cornelis Swagemakers.

R-1756-14-8197-31v

Verkoop

Francis Adriaan Maes en Jan Norbert den Ouden aan Hendrik Daniel van Gool.

R-1756-14-8197-34v

Verkoop

Jan Gijsbert van Ierssel aan Adriaen Adriaen de Cocq.

R-1756-14-8197-57r

Verkoop

Peter Laurens de Cocq aan Cristiaan Momboirs.

R-1757-14-8197-77v

Verkoop

De kinderen Peeter Lievens aan Norbart Daniel van Hemert.

R-1757-14-8197-85v

Verkoop

Gregorius van Gool als man van Antonet Huijbert van Groenendael aan Hendrik Peeter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens.

R-1757-14-8107-99v

Uitkoop

Door de kinderen van Johan de Jong.

R-1757-14-8107-106v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerart Cornelis Couwenberg en Helena Nicolaes van Gorp.

R-1757-14-8197-118r

Verkoop

Willem Jan de Cort weduwnaar van Pieternel Peeter Quireijnen aan Nicolaes Burgers.

R-1757-14-8197-140v

Verkoop

De Kinderen Jacobus van Beurden en Cornelia Vermeer aan Thomas Verbunts.

R-1757-14-8107-113v

Afstand

Door Helena Maria den Ouden weduwe van Peeter Laurens de Cocq.

R-1757-14-8107-114r

Erfdeling

De erfgoederen van Jacobus van Beurden en Cornelia Vermeer.

R-1757-14-8197-143r

Afstand

Lambert Jan Smolders als man van Maria Peter van der Wegen ten gunste van de kinderen Peeter Laurens de Kock .

R-1757-14-8197-155v

Verkoop

Louis Laurens Coolen, Michiel van Gils als man van Johanna Schippers en Wouter Schippers aan Cornelis Jan Coolen.

R-1757-14-8197-157r

Verkoop

Maria Peeter van der Weegen en de twee kinderen Peeter Laurens de Cocq aan Leendert Collijns.

R-1758-14-8197-164r

Verkoop

Cornelia Gerit van Iersel weduwe Arnoldus van de Graaf aan Jan Baptist Cornelis Beeris.

R-1758-14-8197-169r

Afstand en verkoop

Jenneken Jan de Beer weduwe Dingeman Hendricx van de Loo doet afstand ten gunste van Peeter Dingeman van de Loo en Johanna Dingeman van de Loo die vervolgens verkopen aan Peeter Dingeman van de Loo.

R-1758-14-8197-170v

Verkoop

Cornelis Jan Coolen aan Jacobus de Beer.

R-1758-14-8197-174v

Verkoop

Jan Jansen Peijnenborg en Adriana Maria Cornelis Swagemakers aan Peeter Jan op Heij.

R-1758-14-8197-176r

Verkoop

Mattijs Trekselaer aan Nicolaes Burgers.

R-1758-14-8107-124v

Schenking

Jan Adriaen de Rooij, wedunaar van Adriaentje Elias Adriaen Eliassen aan Willemijn Jan de Rooij, zijn dochter.

R-1758-14-8107-129v

Afdeling

Jenneken Bertens en Christiaan Jansen.

R-1758-14-8107-141v

Afstand

Door Piternella Jan de Beer.

R-1758-14-8197-161v

Erfmangeling

Norbart Daniel van Hemert en Adriaen Willem van Gorp.

R-1758-14-8197-188r

Verkoop

Jan Adriaan de Rooij weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Adriana Elias Adriaen Eliassen aan Peeter Huijbert Groenendael, Jacobus Willem de Beer, Cornelis Willem de Beer en Johannes Willem de Beer, Jan Baptist Beeris, Thomas Verbunt en Johannes Willem de Beer en Cornelis Willem de Beer.

R-1758-14-8197-191v

Verkoop

Hendrik Jan van Gorp aan Mattijs Trekselaer.

R-1758-14-8197-212r

Verkoop

De erfgenamen Adriana Maria Embregt van Bavel aan Peeter Wouter van den Hoek, aan Peeter Cornelis van der Vliet, aan Jacobus Lombaarts, aan Francis Huijbert Smarien, aan Maria Wouter Coolen, aan Cornelis Janse van Beurden, aan Peeter Jacobus van den Berg en aan Philippus Peeter de Greef.

R-1758-14-8197-240r

Verkoop

Peeter Janse van Gool en Theresia Cornelis Couwenberg aan Nicolaas Burgers.

R-1758-14-8197-241v

Verkoop

Cornelis Jan Momboirs aan Jacobus Willem de Beer.

R-1758-14-8197-252r

Vernadering

Door Johannes Jansens.

R-1758-14-8198-1v

Verkoop

Gerart Peeter van Beurden als man van Cornelia Gerart van Ierssel aan Jan Francis Jacobs.

R-1758-14-8198-5r

Verkoop

De kinderen Jan Janssen de Beer en Johanna Peeter van Reijssel aan de kinderen van Jan Cornelis Coolen en Engelina Adam van Riel.

R-1758-14-8198-6r

Verkoop

De erfgenamen Cornelis Schollen aan Willem Nicolaes van Oers, aan Johan Roessing en aan Cornelis Jan Coolen.

R-1758-14-8198-39r

Verkoop

Catharina en Genoveva Johan Willem aan Gijsbertus Steenbergensis, Grave van Hogendorp, vrij heer van Hofwegen, Tilborg en Goirle.

R-1758-14-8107-172r

Erfdeling

De erfgoederen van Francis Jacob Cornelissen en Willemijn Wouter Marceelis.

R-1759-14-8198-49v

Verkoop

Peeter Peeter Corsten als man van Marian van Amelsvoert aan Jan en Cristiaen Coijen.

R-1759-14-8198-56v

Verkoop

Adriaan Francis van Berkel aan Maria Smulders weduwe van Huijbert Janse van Dal.

R-1759-14-8198-59r

Annulering verkoop

Jacobus Willem de Beer en Peeter Huijbert van Groenendael.

R-1759-14-8198-60v

Verkoop

De kinderen van Jacobus van Beurden en Cornelia Vermeer aan Peter Jacobus van Beurden.

R-1759-14-8198-61v

Verkoop

Peter Jacobus van Beurden aan Cornelis Jacobus van Beurden.

R-1759-14-8198-63v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan de Cocq verkopen een huis aan Cornelis en Johannes Willem de Beer.

R-1759-14-8198-64r

Verkoop

Cornelis Hendrik Pullens aan Jacobus de Greef, aan Peeter Hoevenaerts, aan Jenneken de Wit weduwe wijlen Jan Elissen en aan Cornelis van Beurden.

R-1759-14-8198-68v

Verkoop

Martinus, Norbertus, Cornelis en Jennemaria, broers en zuster, aan Jan Peter Hoirvoirts.

R-1759-14-8198-115v

Verkoop

De erfgenamen van Jenne Maria van de Loo aan Nicolaes Peeter van Beurden.

R-1759-14-8198-120v

Verkoop

Adriaan Jan Coolen en Leonardus Dionisius van Tulder van den H Geest aan Hendrik Leendert van Gils.

R-1759-14-8198-123r

Verkoop

De Kinderen Cornelis Hendrik Brouwers aan Thomas Piart.

R-1759-14-8107-199r

Erfdeling

De erfgoederen van Laurens Mattijs Maas.

R-1759-14-8107-203r

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Jan de Cort en Anna Maria Peter Quireijnen en gedeeltelijk van Piternella Krijnen.

R-1759-14-8107-211r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Swagemakers en Maria Cristiaan Coijen.

R-1760-14-8198-133r

Verkoop

Cornelis en Peeter Adriaen Cruijssen aan Thomas Verbunt, aan Jan Baptist van de Wijngaert en aan Johan Frederik Martfelt.

R-1760-14-8198-136v

Verkoop

Cornelis en Peeter Adriaen Cruijssen aan Jan Gijsbert van den Broek.

R-1760-14-8198-154v

Verkoop

Adriaen Joost Horsten via Wouter Schoffers aan Hendrik Peeter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens.

R-1760-14-8107-237v

Verkoop

Wouter Schoffers aan Hendrik Peeter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens.

R-1761-14-8198-206r

Verkoop

Jan Baptist van de Wijngaert aan Peeter Gerart Hensen.

R-1761-14-8198-213v

Verkoop

De erfgenamen van Catharina Denijs van Dijk aan Johan Antonij van Spaendonk.

R-1761-14-8198-215r

Verkoop

Jacobus Francis Donders als man van Pieternel Gerart Couwenberg aan Nicolaes Burgers.

R-1761-14-8198-220r

Vernadering

Door Nicolaes Adriaen Bruers.

R-1761-14-8198-222v

Verkoop

Thomas Cornelis van Rijckevorsel als erfgenaam van zijn vrouw Maria Pitronella Schuermans aan Nicolaas Borgers.

R-1761-14-8198-237r

Verkoop

Willemijn Jan de Roij aan Jan Willem Vugts.

R-1761-14-8198-242r

Verkoop

De erfgenamen van Johan de Jong aan Hendrick Adriaan van Hees.

R-1761-14-8198-251v

Verkoop

Het kind van Gerart Peeter van Beurden en Cornelia Gerart van Ierssel aan Nicolaes Borgers.

R-1761-14-8109-28r

Afdeling

Wouter Jan van Iersel met zijn kinderen bij Maria Teurlincx.

R-1761-14-8109-32v

Afdeling

Antonij La Tour met zijn kind bij Maria van den Megdenberg.

R-1762-14-8109-37r

Vernadering

Door het onmondig kind van Gerart Peter van Beurden en Cornelia van Ierssel.

R-1762-14-8199-8v

Verkoop

Cornelis Hendrik Pullens weduwenaar van Norbarta Laureijs de Rooij aan Jacobus Nicolaes Lombaerts.

R-1762-14-8199-11r

Verkoop

Peeter Mattijs Maas aan Joseph Willem Cleijbergh.

R-1762-14-8199-17r

Verkoop

De erfgenamen van Nicolaas van Oers aan Jan Gerart Coijen.

R-1762-14-8109-50r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Willem van Oerlen en Annamaria Jan van Groenendaal.

R-1762-14-8199-36r

Verkoop

Wouter Jan van Ierssel aan Cornelis Cornelis de Beer.

R-1762-14-8109-57v

Erfdeling

De erfgoederen van Gerart van Poppel en Jenne Maria de Cort.

R-1762-14-8199-57v

Verkoop

Jacobus Willem de Beer aan Norbartus Jacobus de Beer, Jan Huijbert Smarius en Peter Bastiaen van Gestel, de laatste twee namens hun vrouw.

R-1762-14-8199-61r

Verkoop

Norbart Adriaan van de Loo aan Jacobus Adriaen Peeters.

R-1762-14-8199-61v

Verkoop

Jan Mattijs Maas aan Adriaen Mattijs Maes.

R-1762-14-8199-68v

Verkoop

Johannes van den Berg als man van Geertruijdt Hendrik Pullens aan Peter van den Berg.

R-1763-14-8199-83r

Verkoop

Johannes Jan Couwenberg als man van Johanna Latour aan Jacobus Willem de Beer en zijn vrouw.

R-1763-14-8199-129r

Verkoop

De erfgenamen van Joris Jans van Gorp aan Peter Huijbert van Groenendaal, aan Cristiaan Gerard Coijen, aan Cornelis en Johannes de Beer, aan Jan Nicolaas Vermeer, en aan Adriaan Francis van Berckel.

R-1763-14-8199-132r

Verkoop

Geertruij en Piternel Jan de Cocq aan Jan Janse de Cocq, hun broer.

R-1763-14-8199-138r

Verkoop

De erfgenamen van Joris Jans van Gorp aan Gerard Michiel van Spaendonk.

R-1763-14-8109-91r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerart Kooijen en Catharina Cornelis Oomen.

R-1764-14-8199-193v

Verkoop

De erfgenamen van Johan Roessing aan Elias Roessing.

R-1764-14-8199-195v

Verkoop

Hendrik, Maria en Marian Adriaen van Hest aan Alewijn de Rooij en aan Jan Coijen.

R-1764-14-8199-206r

Verkoop

Mattijs Trexselaar aan Jacobus Huijbert van Groenendaal.

R-1764-14-8109-110r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Maas.

R-1764-14-8109-128r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Hendrik van Hest en Maria Sijmon Broeders.

R-1765-14-8199-246r

Verkoop

Goijaart Cristiaan Verbunt aan Adriaan Jan van Beurden.

R-1765-14-8199-247v

Afstand en verkoop

Adriana Maria, Margo, Gerart en Cornelia Adriaan Smolders aan Johannes en Cornelis Willem de Beer, nadat Engelien Louis Hackens weduwe Gerart Adriaan Smulders afstand had gedaan t.b.v. haar kinderen.

R-1765-14-8109-166v

Afdeling

Norbart Cornelis van Amelsvoort en Maria Martinus Brocken.

R-1766-14-8200-20r

Verkoop

Elias Roessing aan Jan en Francis Adriaan Mattijs Maas.

R-1766-14-8200-23v

Verkoop

aan Adriaan Mattijs Maas.

R-1766-14-8200-26v

Verkoop

Jan Willem Vugts aan Jacobus Huijbert van Groenendaal.

R-1766-14-8200-61r

Verkoop

Cristiaen Momboirs aan Jan Gerart Coijen.

R-1766-14-8200-65r

Verkoop

Huijbert Peter Smarien aan Jacobus Jan van Dooremael.

R-1766-14-8200-69v

Verkoop

De erfgenamen van Peter van Beurden aan Johannes Jacobus van Beurden.

R-1767-14-8200-86v

Verkoop

Peeter Jacobus van den Berg aan Cornelis Brouwers.

R-1767-14-8200-94v

Verkoop

Norbart en Maria Catharina Gerart van Poppel aan Peter Francis van Erven.

R-1767-14-8200-96r

Verkoop

Adriaen Bergmans als man van Adriana Maria Adriaen de Jong aan Hendrik Adriaen van Hees.

R-1767-14-8200-113v

Verkoop

De erfgenamen van Gerart? Verschuuren aan Peter van Groenendael.

R-1767-14-8200-139v

Annulering

Mattheus Aart Reijnen met Hendrik Adriaan van Hees en Francis de Beer.

R-1768-14-8200-147v

Verkoop

Hermanus, Denijs, Dingena en Cornelia Jan Swagemakers aan Johannes en Cornelis Willem de Beer.

R-1768-14-8200-161r

Verkoop

Maria Lemmens aan Johannes en Cornelis Willem de Beer.

R-1768-14-8200-162v

Verkoop

Francis Peter de Beer aan Francis Cornelis Coolen.

R-1768-14-8200-165r

Verkoop

Leendert Collijns aan Cornelis Schenkers den ouden.

R-1768-14-8200-168v

Verkoop

De erfgenamen van Dionijs van Heijst aan Cornelis Brouwers.

R-1768-14-8109-285r

Erfdeling

De erfgoederen van Johannes Janssen en Elisabeth Smulders.

R-1768-14-8200-183r

Verkoop

Jan Peter Hoirvorts als man van Johanna Jansens aan Jan Coijen.

R-1768-14-8109-307r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Leijten en Pieternel Govert Smittens en van Maria Jan den Ouden.

R-1768-14-8109-309v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Goijaert Swagemakers en Dingena van Hest.

R-1768-14-8200-201v

Verkoop

De erfgenamen van Thomas Verbunt aan Peter Reijnier Bierens.

R-1768-14-8200-203v

Verkoop

Cornelia Peter van Beurden aan Johannes Jacobus van Beurden.

R-1769-14-8200-204v

Verkoop

Cornelis Schenkers den oude aan Jan Jacobus Vromans.

R-1769-14-8200-205v

Verkoop

Jenneken Jan Mutsaars weduwe Pero Francis van Erven aan Jacobus Willem de Beer.

R-1769-14-8200-226r

Verkoop

Alewijn de Rooij aan Jacobus Huijbert van Groenendael.

R-1769-14-8200-228r

Afstand en erfmangeling

Francis Peter Reijnen en Jan Baptist Franken. Nadat Peter Goijaert Reijnen den ouden weduwnaar van Geertruij Bogaers afstand heeft gedaan.

R-1769-14-8200-238r

Verkoop

Francis Coolen aan Adam Jan van Riel.

R-1769-14-8113-8r

Erfdeling

De erfgoederen van Anthonij van Pelt en Hendrina Teurlincx.

R-1769-14-8200-250r

Verkoop

Jan Francis Brocken als man van Johanna Lemans aan Francis de Beer.

R-1769-14-8200-253r

Verkoop

Johannes van Ham als man van Johanna Latour aan Wouter Stockermans en Johanna den Ouden.

R-1769-14-8200-256v

Verkoop

Maria Anna Jan Coolen aan Jan Jacobus Vromans.

R-1769-14-8201-11

Verkoop

Peter Dingeman van de Loo aan Adriaen Jan van Beurden.

R-1769-14-8201-16r

Verkoop

Hendrik Adriaen van Hees aan Anna de Jong weduwe wijlen Sr. Nicolaes Burgers.

R-1770-14-8159-220r

Verkoop

Jan van Hees aan Norbert Brock.

R-1770-14-8201-39

Verkoop

De kinderen van van Francois Beenaers en Catherine Marhem aan Peter Wijtens.

R-1770-14-8201-45v

Verkoop

Peter Corsten aan Adriaan Jan van Beurden en v.v.

R-1770-14-8201-51r

Verkoop

Jan en Peter Mattijs Maes aan Geertruij Moerlands weduwe van Adriaen Mattijs Maes.

R-1770-14-8113-55r

Erfdeling

De erfgoederen van Willem Jan de Beer en Adriaentje Cornelis Smittens.

R-1770-14-8113-58v

Erfdeling

De erfgoederen van Laurens Gerard Henssen en Jenneken Peter van Boxtel.

R-1770-14-8113-60v

Erfdeling

De erfgoederen van Daniel Mutsaars en Anna Maria Vermeer.

R-1770-14-8201-60r

Verkoop

Norbart Adriaan van de Loo aan Jacobus Adriaan Peters.

R-1770-14-8201-61v

Verkoop

Adriaan en Cornelis Jan Momboirs, Jan Martinus Leijten aan Martinus Schijven.

R-1770-14-8201-79v

Verkoop

Adam en Francis Jan Maas en Goijaart Christiaan Verbunt als man van Johanna Jan Maas aan Jan Mattijs Maas weduwnaar van Maria Anthonij van Rijsbergen.

R-1770-14-8201-85v

Verkoop

Francis Cornelis Coolen als man van Johanna Norbart Hoirvorts aan Adriaen Adriaen de Rooij.

R-1771-14-8113-76r

Erfdeling

De erfgoederen van Jacobus Willem de Beer.

R-1771-14-8201-111v

Verkoop

Gerard Moonen aan Francis Cornelis Coolen.

R-1771-14-8201-114v

Verkoop

Cornelis Cornelis de Beer aan Jan Gerard Coijen.

R-1771-14-8201-115v

Verkoop

Erven Peter Hoirvoorts aan Johanna Johannes Jansen (hun schoonzuster).

R-1771-14-8201-116

Verkoop

De erfgenamen van Jan Vermee aan Jan Jan Vermee.

R-1771-14-8201-127v

Verkoop

De erfgenamen van Zeger Brocken aan Jacobus van Groenendael.

R-1771-14-8201-134r

Verkoop

Peter Bastiaan van Gestel aan Johanna Maria Antonie van Spaendoncq.

R-1771-14-8113-83r

Verkoop

De kinderen van Peter Hoirvoorts en Helena Stradio aan Francis Cornelis Coolen als man van Johanna Norbart Hoirvoorts in ruil voor alimentatie van Martinus Hoirvoorts.

R-1771-14-8201-143v

Verkoop

Hendrik Adriaen van Hees aan Cornelis Schenkers den ouden.

R-1771-14-8201-145v

Verkoop

Jan Peter van Beurden en Cornelia van Ierssel als erfgenaam van haar man Gerard van Beurden aan Jan Baptist Franke.

R-1771-14-8201-154v

Verkoop

Hermanus Denijs van Gorp aan Jan Gerard Coijen.

R-1771-14-8201-158v

Verkoop

Maria Catharina Gerard van Poppel aan Peter Bastiaan van Gestel.

R-1771-14-8201-173

Verkoop

Jan Matthijs Maes aan Jan Adriaan Maes.

R-1772-14-8201-177v

Verkoop

Jan Martinus Leijten aan Cornelis Jan Momboirs

R-1772-14-8201-179r

Verkoop

Marianna Verhoeven aan Hendrik Leendert van Tulder.

R-1772-14-8201-184v

Verkoop

Cristoffel Jan de Beer aan Cornelis de Beer.

R-1772-14-8113-112v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriana Willem Embregts weduwe van Francis Verbunt.

R-1772-14-8113-125v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Matthijs Maas en Geertruij Moerlands.

R-1772-14-8113-140v

Afdeling

Norbart Jan van Aal en Helena van Giersbergen.

R-1772-14-8201-234v

Verkoop

Jan Baptist Vermee als man van Cornelia Gerard van Ierssel aan Adriaen Jan de Wit .

R-1772-14-8201-246r

Verkoop

De kinderen van Thomas Hopmans aan Jan Matthijs Maas.

R-1772-14-8201-248v

Verkoop

Dingena Jan Swagemakers aan Francis Peter Reijnen.

R-1773-14-8202-10r

Verkoop

De kinderen van Cornelis Pullens en Antonetta Maria van Erven aan Francis Jacobus van den Berg.

R-1773-14-8202-24v

Verkoop

Norbart Jan Leijten als man van Anna Maria Laurens de Cocq aan Jan Janse de Cocq.

R-1773-14-8202-31v

Verkoop

Hendrik Leendert van Gils aan Arnoldus Vervoort.

R-1773-14-8202-36v

Verkoop

Hendrik Adriaan van Hees aan Johannes Willem de Beer.

R-1773-14-8202-37r

Verkoop

Hendrik Adriaan van Hees aan Norbart Goosen Peijnenborg.

R-1773-14-8202-47

Verkoop

Peter Corsten aan Peter Wijtens en v.v.

R-1773-14-8202-64v

Verkoop

Adriaan Jan de Wit aan Arnoldus Jan Vervoort.

R-1774-14-8113-231r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Janssen en Anneken Laurens van Dooremaalen.

R-1774-14-8202-72v

Verkoop

Adriaan Cornelis Jansen aan Jan Adriaan Maes.

R-1774-14-8202-73

Verkoop

Francis Cornelis Coolen als man van Johanna Norbart Hoirvoorts aan Jan Baptist van Beurden.

R-1774-14-8202-79v

Verkoop

Hendrik Adriaan van Hees aan de kinderen van Peter Vermeulen.

R-1774-14-8113-242v

Afdeling

Hendricus Swagemakers en Adriana Maria Deckers.

R-1774-14-8202-84

Verkoop

Cornelis Cornelis de Beer aan Jan Baptist Dams.

R-1774-14-8202-110

Verkoop

Cornelia Jan Swagemakers aan Jan Denijs Swagemakers.

R-1774-14-8202-119

Verkoop

De erfgenamen van Geraardt van Spaandonk en Johanna Emans aan Jan Hendrik Brouwers.

R-1774-14-8202-121

Verkoop

Adriaan Bergmans aan Norbart Goose Peijnenborg.

R-1774-14-8202-127v

Verkoop

De erfgenamen van Norbart Schalken en Helena Leijten aan Francis Cornelis Coolen.

R-1774-14-8202-128r

Verkoop

Daniel Jan de Cocq aan Hendrick Jan van Dijck.

R-1775-14-8115-18v

Erfdeling

De erfgoederen van Martinus Zeger Brokken en Maria Joosten ook genaamd Heijkants.

R-1775-14-8202-137v

Verkoop

De erfgenamen van Govert Bles aan Justinus van Helvoort.

R-1775-14-8202-166v

Verkoop

Jan Jansen van den Nieuwenhuijsen aan Norbart Francis Verbunt.

R-1775-14-8202-182v

Verkoop

Cornelis Hendrik Brouwers aan Denijs Norbart Reijnen.

R-1775-14-8202-187v

Verkoop

Francis Adriaan Maas aan Gerard Witlocx en aan Jan Adriaan Maes.

R-1775-14-8202-190

Verkoop

Francis Cornelis Coolen als man van Johanna Norbart Horvoirts aan Jan Jacobus Vroomans.

R-1775-14-8115-44r

Verklaring

De erfgenamen van Jenneken Laurens Swagemakers weduwe van Cornelis Jan Coolen.

R-1775-14-8202-201v

Verkoop

Hendrik Adriaan van Hees aan Cornelis Anthonij van Pelt, Arnoldus Vervoort, Johannes Willem de Beer en Anna de Jong weduwe van Nicolaas Borgers.

R-1775-14-8115-64v

Erfdeling

De erfgoederen van Engelina Norbart Zegers.

R-1775-14-8115-69r

Erfdeling

De erfgoederen van Mattheus Aart Reijnen en Cornelia van Ierssel.

R-1775-14-8115-71v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Lambert van Riel en Cornelia van Ierssel.

R-1775-14-8202-213v

Verkoop

Jan Laurens Hensen als man van Hendrina Jan van Riel aan Adam Jan van Riel.

R-1775-14-8202-216

Verkoop

De erfgenamen van Jan van Riel aan Adam Jan van Riel.

R-1775-14-8202-218r

Verkoop

Francis Cornelis Coolen aan Peeter Hensen.

R-1775-14-8202-223v

Verkoop

Gijsbert van Rijswijk als man van Elisabeth de Rooij aan Gerardus Witlox.

R-1775-14-8115-75r

Erfdeling

De erfgoederen van Leonardus van Tulder en Cornelia Peijnenborg.

R-1775-14-8202-229

Verkoop

De erfgenamen van Jan van Riel aan Cornelis Willem de Beer, aan Adam Jan van Riel, aan Pieter Hensen en aan Jan Baptist Jan Melis.

R-1775-14-8202-235r

Verkoop

Peeter Laurens Verbunt aan Adriaen Cornelis Jansen.

R-1775-14-8202-235v

Verkoop

Adriaan Cornelis Jansen aan Laurens Cornelis Jansen.

R-1776-14-8115-106r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Adriaan de Rooij.

R-1776-14-8202-248

Verkoop

De Kinderen van Thomas Piart aan Cornelis Simon de Bont.

R-1776-14-8202-253

Verkoop

Cornelis Simon de Bont aan Adriaen Joost Smulders.

R-1776-14-8202-266r

Verkoop

De drie minderjarige kinderen Adriaen Willem van Gorp en van Anna Maria Paulusse en de armmeester van den H: Geest Armen aan Jan Baptist Vranken.

R-1776-14-8203-18r

Verkoop

Cornelis van den Broek aan Gijsbert van den Broek via vorster Otto van Dijck.

R-1776-14-8203-22r

Verkoop

Adriaen Joost Smulders aan Francis Cornelis Coolen.

R-1776-14-8203-28v

Verkoop

De erfgenamen van Gijsbert van den Broek aan Francis Cornelis Coolen en aan Adriaan Joost Smulders.

R-1776-14-8203-33v

Verkoop

Arnoldus Vervoort aan Cornelis Anthonij van Pelt.

R-1776-14-8203-35v

Verkoop

Gerrard Witlocx aan Francis Adriaen Maes.

R-1776-14-8115-162v

Erfdeling

De erfgoederen van Augustinus van Beurden en Anna Theijsen.

R-1776-14-8203-36

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Doomen en Marianna van Hest aan Jan Jan Maes.

R-1777-14-8203-64

Verkoop

Adriaan Cornelis Schollen gehuwd met Johanna Embregt Maas aan Johannes Willem de Beer.

R-1777-14-8203-75r

Verkoop

De erfgenamen van Johannes Gijsbert van Gorp aan Norbart Jacobus de Beer, aan Laurens van Spaandoncq, aan Hendrick Cornelis Brouwers en aan Jan Janse van Gils.

R-1777-14-8203-85v

Verkoop

De erfgenamen van Cornelis Jan Heerders aan Matthijs Wolfs.

R-1777-14-8203-94

Erfmangeling

Catharina de Beer en Jan Baptist Daams.

R-1777-14-8115-178v

Executie testament

Testament Maria Cornelis Bogaars.

R-1777-14-8115-198r

Erfdeling

De erfgoederen van Gerrardus Verbunt en Johanna Maria Verassen.

R-1777-14-8115-202v

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter van Gestel en Pietronella de Beer.

R-1777-14-8115-228r

Erfdeling

De erfgoederen van Cornelis Beeris en Johanna Peter Herders en Maria Cornelis Oomen

R-1777-14-8115-255r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Peters Jennemaria Hensen (eerste huwelijk) en Elisabeth de Jong (tweede huwelijk).

R-1777-14-8203-116r

Verkoop

Peeter Michiel Peijs aan Maria Peeter van Rijssel weduwe van Anthonij Cornelis vanden Breekel.

R-1777-14-8203-116r

Verkoop

Peeter Arnoldus Janssen als man van Goverdina van Baalen aan Laurens Adriaan Coolen ten behoeve van zijn moeder Johanna Maria de Waal weduwe van Adriaen Cornelis Coolen.

R-1777-14-8203-119v

Verkoop

Norbart van Amelsvoort als man van Marianna Jacobus van Beurden aan Gerardus Peter van den Dries.

R-1777-14-8203-143

Verkoop

Bastiaan Peeter van Gestel aan Arnoldus Vervoort.

R-1777-14-8203-146v

Verkoop

De erfgenamen van Huijbert Smarien aan Francis Gerard Smarien.

R-1778-14-8203-187r

Verkoop

Johanna Peeter van Gestel aan Maria Peeter van Gestel, haar zuster.

R-1778-14-8203-198v

Verkoop

Peeter Laurens Verbunt aan Adriaan Cornelis Jansen.

R-1778-14-8203-201r

Verkoop

Cornelis Cornelis de Beer aan Adriaan Willem Oerlemans.

R-1778-14-8117-74v

Erfdeling

De erfgoederen van Norbartus Jan van Beurden en van Johanna Maria Jan van Beurden.

R-1779-14-8117-113v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Adriaan de Cocq en Willemijn Wouter Marcelis.

R-1779-14-8159-244r

Verkoop

Jan Gijsbert van den Broek via executie aan Francis Cornelis Coolen en Gerardus Arnoldus Witlox.

R-1779-14-8159-245r

Verkoop

Jan Gijsbert van den Broek via executie aan Adriaan Joost Smulders.

R-1779-14-8159-246v

Verkoop

Augustinus van den Broek aan Francis Cornelis Coolen.

R-1779-14-8204-43v

Verkoop

Pietronella Backhuijsen aan Jan Baptist Franken.

R-1779-14-8204-55r

Verkoop

Heijliger Francis van Heijst aan Cornelis Hendrik Brouwers.

R-1779-14-8204-58v

Verkoop

De erfgenamen van Arnoldus Vervoort aan Norbart Goosen Peijnenborg.

R-1779-14-8117-134r

Erfdeling

De erfgoederen van Arnoldus Vervoort.

R-1779-14-8204-61r

Verkoop

De erfgenamen van Arnoldus Vervoort aan Hendrik van den Vloet en Adriaan van Castel.

R-1780-14-8204-69

Verkoop

De kinderen uit het eerste huwelijk van Norbart van Amelsvoort met Maria Brok verkopen aan Marianna van Beurden weduwe van Norbart van Amelsvoort.

R-1780-14-8204-89v

Verkoop

De erfgenamen van Anthonij Lambert van de Kuris aan Jan Coijen.

R-1780-14-8204-105r

Verkoop

Jacobus Adriaen Hoeken aan Jan Baptist Franken.

R-1780-14-8204-144v

Verkoop

De erfgenamen van Martinus Dircx en Margo de Winter aan Dionisius van Spaandoncq.

R-1781-14-8118-1

Testament

Jan Baptist Norbart Mutsaers en zijn broer Augustinus Norbart Mutsaers.

R-1781-14-8118-10r

Erfdeling

De erfgoederen van Johanna Swagemakers weduwe Cornelis Jan Coolen.

R-1781-14-8118-28r

Contract

Johanna Maria de Waal weduwe van Adriaan Cornelis Coolen en haar zoon Laurens Adriaan Coolen.

R-1781-14-8118-29v

Testament

Johanna Maria de Waal weduwe van Adriaan Cornelis Coolen.

R-1781-14-8204-154r

Verkoop

Jacobus Donders aan Andries Casteleins.

R-1781-14-8204-158v

Verkoop

Johanna Hopmans en haar kinderen aan Jan Adriaan Maes.

R-1781-14-8204-161r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Anthonij Schoffaers aan Nicolaas Nicolaas Cleijsen, en aan Anthonij Jan Schoffaers, en aan Adriaan Hermanus Hutten en aan Govert de Bakker.

R-1781-14-8118-44v

Erfdeling

De erfgoederen van Sebastianus van Gestel.

R-1781-14-8205-7r

Verkoop

Francis Cornelis Coolen aan Johannes Willem de Beer.

R-1781-14-8205-25r

Verkoop

Gabriel Adam Dams aan Gerarda Hensen weduwe Ludovicus Dams.

R-1781-14-8205-30r

Verkoop

De minderjarige kinderen van Johanna Maria Adriaan de Cocq aan Francis Cornelis Coolen en aan juffrouw de weduwe Ludovicus Dams.

R-1781-14-8205-34v

Verkoop

Cornelis van Keulen en Jan Christiaan Janssen aan Cornelis de Bont.

R-1781-14-8205-36v

Verkoop

Cornelis Simon de Bont aan Theodorus Francis Smarius.

R-1781-14-8205-37v

Verkoop

Adam Peter van den Hoek en de onmondige kinderen van Hendrik Andries van der Voorden aan Hendrik Peter Momboirs en aan juffrouw Gerarda Peter Hensen weduwe wijlen Ludovicus Dams.

R-1781-14-8205-43r

Afstand en verkoop

Adriana Peter Roeff en de twee minderjarige kinderen van Peter Jan Roef en Helena van Bragschaat aan de Groten Heijligen Geest Armen van Tilburg, na afstand van Peter Jan Roef.

R-1781-14-8205-46r

Verkoop

Johannes Norbart Mutsaers aan Adriaan Huijbert Zegers.

R-1781-14-8205-59v

Verkoop

De erfgenamen van Norbart Leenhouwers verkopen een huis aan Johannes Willem de Beer.

R-1782-14-8205-97r

Verkoop

De erfgenamen van Peeter Peeter Hensen en Anna van der Loo aan Anthonij Hoevenaars, en aan weduwe Peeter Hensen, en aan Marinus Leijten en aan Martinus van Gorp.

R-1782-14-8205-133r

Erfmangeling

Johannes Willem de Beer en Peter Adriaan Maas.

R-1782-14-8205-152r

Verkoop

Adriaan Willem Oerlemans als man van Willemijn Peeter van Gestel aan Theodorus Francis Smarius.

R-1783-14-8119-51v

Erfdeling

De erfgoederen van Maria Cornelis Bogaers.

R-1783-14-8206-8r

Verkoop

Cornelis Brouwers en mejuffrouw Gerdina van Dijk aan Cosmus Damianus Beels.

R-1783-14-8206-9r

Verkoop

Simon Jan de Bond aan Cornelis Simon de Bond.

R-1783-14-8206-10r

Verkoop

De erfgenamen van Willem Jan Mutsaers aan Norbart Adriaan Smulders.

R-1783-14-8119-81r

Erfdeling

De erfgoederen van Maria Sijmon Broeders.

R-1783-14-8206-31r

Verkoop

Francis Cornelis Coolen als man van Johanna Norbart Horevoirts aan Jan Jacobus Vromans.

R-1783-14-8120-5r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jansen van Gorp en Adriana Antonij Cruijssen.

R-1783-14-8206-34r

Verkoop

Cornelis van Ceulen aan Peeter de Groot en Willemijn Stokkermans.

R-1783-14-8206-44r

Verkoop

Jan Baptist Franken als armmeester voor een helft en Jan van Oudheusden weduwenaar en erfgenaam van Maria van Hest aan Adriaan Hendrik van Hest.

R-1783-14-8159-259r

Verkoop

Peter Reijnier Bierens aan Francis Peter Bierens, zijn zoon.

R-1783-14-8206-49r

Verkoop

De erfgenamen van Norbart Swagemakers aan Francis Reijnen en aan Laurens van Spaandonk.

R-1784-14-8206-72v

Verkoop

Francis Peeter Bierings aan Cornelis van Pelt.

R-1784-14-8206-78v

Verkoop

Adriaan van Kastel aan Peeter Vingerhoeds.

R-1784-14-8206-117r

Verkoop

Adriaan Huijbert Zeegers als man van Cornelia Teurlings aan Adriaen Willem Oerlemans.

R-1784-14-8120-50v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Horvoirts en Johanna Janssens.

R-1784-14-8207-23r

Verkoop

Nicolaas Peter van Beurden aan Francis de Haas.

R-1785-14-8207-34v

Verkoop

Peeter Vingerhoeds aan Maria Catharina Jan van Gorp.

R-1785-14-8120-73r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Hendrik van Seumeren en Adriaana Lemmens.

R-1785-14-8120-81r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Nicolaas Vermeer en Elisabeth Christiaan Aarts.

R-1785-14-8207-51v

Verkoop

Francis Cornelis Coolen aan Jan Jacobus Vromans.

R-1785-14-8207-52r

Verkoop

Augustinus van Beurden aan Adriana en Pietronella Soffaers.

R-1785-14-8207-67r

Verkoop

Erven Antonie van den Brekel aan Johannes Cornelis Bergmans (hun zwager)

R-1785-14-8207-70v

Verkoop

Jacobus de Greef aan Jacobus de Greef den jongen en aan Hendrik Pieter van der Loo.

R-1785-14-8208-14

Verkoop

Christiaan en Jan Baptist Cornelis Momboirs aan Johannes Willem de Beer.

R-1785-14-8208-14v

Verkoop

De kinderen van Hendrik van Gils en Maria Catharina van Loon aan Jan Baptist Jacobus Dams.

R-1786-14-8121-21v

Erfdeling

De erfgoederen van Simon Adriaan van Dijck en Johanna Maria Laurens Kolen.

R-1786-14-8121-44

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Jansens en Catharina de Beer

R-1786-14-8208-52v

Verkoop

aan Jan Adriaan Maas.

R-1786-14-8208-57v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Francis de Kort aan Peeter Lucas van de Wouw.

R-1786-14-8121-54r

Erfdeling

De erfgoederen van Nicolaes Adriaan Bruers en Maria Jan van Gils.

R-1786-14-8208-64r

Erfmangeling

Cornelis Willem de Beir en Peter Hendrik van Gool.

R-1786-14-8121-70

Erfdeling

De erfgoederen van Hendrik Daniel van Gool en Johanna van Groenendaal.

R-1786-14-8121-90

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan de Jong en Marianna van den Oever.

R-1786-14-8208-100v

Verkoop

Francis Bierings aan Christiaan Jan de Jong.

R-1787-14-8208-103v

Verkoop

Theresia Wouter Verschuure aan Peeter Wouter Verschuure.

R-1787-14-8121-101r

Erfdeling

De erfgoederen van Norbart Jan van Aale en Helena van Giersbergen.

R-1786-14-8121-103r

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Clijsen en Johanna Peeter Leijten.

R-1787-14-8121-117

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Huijbert Smarius en Eva de Beer.

R-1787-14-8208-103

Verkoop

Johannes, Hendrik en Daniel Augustinus Mutsaers en het minderjarig kind van Jan Baptist Mutsaers aan Johannes Willem de Beer.

R-1787-14-8122-16v

Erfdeling

De erfgoederen van Augustinus van Huijkelom en Anna Margriet Snellen.

R-1787-14-8209-47

Verkoop

Fransis Cornelis Coolen aan Jan Baptista van Beurden.

R-1787-14-8209-57r

Verkoop

Francis van den Bergh aan Dingena Peter van de Loo, weduwe Gabriel Daams.

R-1788-14-8122-70v

Erfdeling

De erfgoederen van Peeter Reijnen en Johanna Maria Swagemaakers.

R-1788-14-8122-79r

Erfdeling

De erfgoederen van Francis Huijbert Smarius en Maria Cornelis van der Vliet.

R-1788-14-8209-148

Verkoop

Norbart Laurens Brokken aan Norbart Pijnenborgh.

R-1788-14-8209-186

Verkoop

Cornelis Horvoirts aan Peeter Horvoirts.

R-1788-14-8209-203

Verkoop

Cornelis Gerard Couwenberg aan Theodoris Francis Smarius.

R-1788-14-8209-205

Verkoop

Jenne Maria Adriaan de Jongh aan Gerdina Maria Jan Cleijsen.

R-1788-14-8209-206v

Verkoop

Peeter Lucas van de Wouw aan Jan Baptist Cornelis Vermeer.

R-1788-14-8122-104v

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Jan Leijten en Allegonda Christiaan Hensen.

R-1788-14-8209-209r

Verkoop

Maria Gerard de Beer weduwe van Peeter van Riel aan Jan Baptist Gerard Smarius.

R-1788-14-8122-123v

Geschil

Justinus Jan Willemse en Jan Govert Jansen.

R-1788-14-8123-12r

Erfdeling

De erfgoederen van Simon Jan Simons en Cornelia van der Vliet.

R-1789-14-8209-270

Verkoop

De erfgenamen van Anna Maria Gerrit Swagemakers aan Anthonij Gerardus Moonen, aan Jan Adriaan Maas en aan Anneke Adriaan de Rooij weduwe Francis Reijnen.

R-1789-14-8209-331

Verkoop

Adriaan Willem Oerlemans als man van Willemijn Peter van Gestel aan Anna Catharina Verbunt weduwe van Adam van Riel.

R-1789-14-8210-42r

Verkoop

De erfgenamen van Jan Cornelis van de Put en Maria van den Hooven aan Peter Norbart Coolen.

R-1790-14-8210-126v

Verkoop

Engelina Johannes Janssens weduwe van Adriaan Jan van Beurden aan Cornelis en Peter Jan Horvoirts.

R-1790-14-8124-67

Erfdeling

De erfgoederen van Jenne Maria van de Loo weduwe Hendrik Adriaan van Hest.

R-1790-14-8124-102v

Erfdeling

De erfgoederen van Anna Maria Nicolaas Bruers.

R-1790-14-8210-152v

Verkoop

Cornelis Peeter Rijnen aan Johannes Willem de Beer.

R-1790-14-8210-153r

Verkoop

Dionisius Hoevenaars als man van Adriana Peeter Reijnen aan Johannes Willem de Beer.

R-1790-14-8210-153v

Verkoop

Jan Baptist Bekkers aan Cornelis Peeter Reijnen.

R-1790-14-8210-155

Verkoop

De erfgenaamen van Christina Vermeulen aan Godefridus Theodoris Mutsaars.

R-1790-14-8210-161v

Verkoop

Martinus Jacobus Nooijens als man van Hendrina Nooijens, die erfgenaam is van Hendrik Nooijens, haar neef, aan Peeter Nooijens.

R-1790-14-8210-163

Verkoop

Martinus Jacobus Nooijens als man van Hendrina Nooijens, die erfgenaam is van haar neef Hendrik Nooijens, aan Peeter Nooijens.

R-1791-14-8124-122v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Govert Janzen en Anna Hend. Vingerhoedts.

R-1791-14-8211-12v

Verkoop

Matthijs Wolfs uit naam van zijn overleden vrouw Johanna Jan de Bont aan Jan Jan Coolen.

R-1791-14-8124-133v

Erfdeling

De erfgoederen van Norbart Wouter Coolen en Margarita van Onzenoort.

R-1791-14-8211-28v

Vernadering

Door Peter Matthijs Wolfs.

R-1791-14-8211-48r

Verkoop

Willem Adriaan van Zon aan Sr. Johannes Cornelis Dekkers.

R-1791-14-8211-49r

Vernadering

Door Cornelis Adriaan Appels.

R-1791-14-8211-53v

Verkoop

Cornelia Anthonij Sop, weduwe van Peter Wijtens aan Jacobus Peter Wijtens.

R-1791-14-8211-65v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Willem Vugts aan Adriaan van Hest en Adriaan van Hest aan Jan Baptist en Adriana Cornelis de Jong.

R-1791-14-8124-168v

Erfdeling

De erfgoederen van Hendricus Peter Reijnen.

R-1791-14-8211-69

Verkoop

Johannes Baptista Borgers aan Adriaen Cornelis Brouwers, aan Jan Baptist Daams, aan Dionisius Norbart Rijnen en aan Arnoldus van Meurs.

R-1791-14-8211-77r

Verkoop

Peter Hendrik van Gool aan Cornelis Willem de Beer.

R-1791-14-8211-77v

Verkoop

Peter Hendrik van Gool aan Jan Nicolaas Couwenberg.

R-1791-14-8211-80v

Verkoop

Johannes Baptista Borgers aan Norbart Gosewinus Pijnenborg.

R-1791-14-8211-93v

Verkoop

Johannes Baptista Borgers aan Jan Jacobus van Haaren.

R-1792-14-8212-6v

Verkoop

De erfgenamen van Engelina Jansen weduwe van Adriaan Jan van Beurden aan Adriaan Verbund.

R-1792-14-8125-1r

Erfdeling

De erfgoederen van Engelina Jansen weduwe van Adriaan van Beurden.

R-1792-14-8125-5r

Erfdeling

De erfgoederen van Engelina Janzen weduwe van Adriaan Jan van Beurden.

R-1792-14-8212-12r

Verkoop

Lambert Jan de Wijs aan Cornelis Gerard Momboirs.

R-1792-14-8212-14r

Verkoop

Johannes Baptista Borgers aan Ignatius Hoevenaars.

R-1792-14-8212-16v

Verkoop

Ignatius Hoevenaars aan Gerardus Witlox.

R-1792-14-8125-25r

Erfdeling

De erfgoederen van Peter Dingeman van der Loo en Maria Anna van de Wijngaart.

R-1792-14-8212-19v

Verkoop

Laurens van Spaandonk aan Anna de Rooij weduwe van Francis Rijnen.

R-1792-14-8212-28v

Verkoop

Cornelia Daniel van Hest weduwe Johannes Zegers aan de weduwe van Gerrit van de Pas en aan Johannes de Beer.

R-1792-14-8212-67

Verkoop

De erfgenamen van Jan Scheerders aan de 5 kinderen van Cornelis Anthonij van Pelt.

R-1793-14-8212-74v

Verkoop

Adriaan Justinus Smulders weduwenaar van Cornelia Casteel en zijn kinderen aan Anna Catharina Verbunt weduwe van Adam van Riel.

R-1793-14-8213-15v

Verkoop

Wilhelmus Smarius aan Peter Wouter Ockers.

R-1794-14-8213-54r

Verkoop

Jan Baptist Gerard Smarius aan Theodorus Francis Smarius.

R-1794-14-8213-68r

Erfmangeling

D:J: Grave van Hoogendorp en Martinus Jan Baptist Casteleijns.

R-1794-14-8213-69r

Verkoop

Peter Corsten aan Denijs Norbert Rijnen.

R-1795-14-8213-101v

Verkoop

Pitronella Piggen weduwe van Hendrik van Dijk aan Jan en Engelina Hendrik van Dijk.

R-1795-14-8126-27r

Erfdeling

De erfgoederen van Adriaan Peter Beeris en Adriana Maria Mutzaars.

R-1795-14-8213-104v

Verkoop

Erven Bartel Peter van Rijssel aan Jacobus van den Brekel en aan Lucia van den Brekel (wed. Jan Bergmans).

R-1795-14-8213-125v

Verkoop

De erfgenamen van Wouter Cornelis Verschuuren aan Adriaan Jan Mutzaars.

R-1795-14-8213-170

Erfmangeling

Peter Jan Horvoirs en Jan Nicolaas Couwenberg.

R-1795-14-8213-159

Verkoop

De erfgenamen van Jacobus Peters aan Adriaan Hendrik van Hest.

R-1796-14-8214-13r

Afstand en Verkoop

De kinderen Jan Maas aan Johannes Peter van Gorp, na afstand door Johanna Peter Lives weduwe van Jan Maas.

R-1796-14-8126-67v

Erfdeling

De erfgoederen van Willem en Jan de Cort.

R-1796-14-8214-38v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Adriaan van Dijk en Pitronella Peter Verriel aan Peter Adriaan Teurlings.

R-1796-14-8214-46

Verkoop

Josephus Verbunt aan Maria Anna Hendrik Geboers.

R-1796-14-8214-49v

Verkoop

Josephus Verbunt aan Martinus Noijens.

R-1796-14-8214-67

Verkoop

Maria Mattheusse weduwe Dionisius Rijnen aan Adriaan Wouter van Iersel.

R-1796-14-8160-32v

Verkoop

Abdij van Tongerloo aan Norbartus Schoffers.

R-1797-14-8214-128v

Verkoop

Francis Adriaan Maas aan Anneke Adriaan de Rooij weduwe van Francis Reijnen.

R-1797-14-8214-138r

Verkoop

Adriaan Goossens aan Jan Baptist Adam van Riel.

R-1797-14-8214-146v

Verkoop

De erfgenamen van Elizabeth Drexler aan Jan Baptist Jan Smulders en aan Cornelis van Beurden.

R-1797-14-8215-22r

Verkoop

Gerardus Gommarus Dams aan Jan Jan Coolen.

R-1797-14-8160-44v

Verkoop

De erfgenamen George Weller en Anna Catharina Marqgraaff aan Jan Baptist Adriaan van Roessel.

R-1797-14-8215-39

Verkoop

Jan Hendrik Brouwers aan Daniel Mutsaers.

R-1798-14-8215-73r

Erfmangeling

Colletta van Gorp weduwe Gijsbert Bacx en Jacobus Huijbert van Groenendaal.

R-1798-14-8215-142v

Verkoop

Peter Matthijs Wolffs aan Gerard van Spaandoncq.

R-1798-14-8215-150r

Verkoop

Jan Baptist Cornelis Vermeer aan Peter Adriaan Venmans.

R-1798-14-8127-114v

Erfdeling

De erfgoederen van Josephus Clijberg en Adriana Maas.

R-1798-14-8215-159v

Verkoop

Peter Jan Horvoirs aan Cornelis Jan Horvoirs.

R-1799-14-8216-5v

Verkoop

De erfgenamen van Adriaan Johannes de Bruijn aan Gerard Johannes van Diessen.

R-1799-14-8216-7r

Verkoop

Jan Baptist Adam van Riel en Godefridus Vermeer als man van Johanna Maria van Riel aan Peter Hendrik Geboers.

R-1799-14-8216-13v

Verkoop

Norbart Schoffers aan Jan Jan Coolen.

R-1799-14-8216-15v

Verkoop

Cornelis Clijberg aan Francis Jan de Haas.

R-1799-14-8216-19

Verkoop

Johannes Jacobus van Beurden aan Cornelis Arnoldus Bertens.

R-1799-14-8216-26v

Verkoop

Laurens Jan van Spaandoncq aan Adriaan Laur van Spaandonq.

R-1799-14-8216-50v

Verkoop

Dionisius Jan en Maria Swagemakers aan Johannes Dionisius Swagemakers.

R-1799-14-8128-22v

Afdeling

Norbert Lourens Brokken en zijn kinderen.

R-1800-14-8216-67r

Verkoop

Gerard Arnoldus Witlox aan Hendrik Andries van Tilborg.

R-1800-14-8128-30r

Erfdeling

De erfgoederen van Norbart Laurens Brokken en Anna Maria van Hees.

R-1800-14-8216-85

Verkoop

De erfgenamen van Wouter Jan van Iersel aan Jan Baptist en Adriana de Jong.

R-1800-14-8216-93v

Verkoop

De Kinderen Norbart Laurens Brokken aan Jan Baptist Laurens Hosemans en aan Norbart Goossen Pijnenborg.

R-1800-14-8216-143r

Verkoop

Jan Baptist en Adriana Cornelis de Jong aan Christiaan Cornelis Momboirs.

R-1800-14-8216-143v

Verkoop

Joseph Nouwens als man van Maria Elizabet Adriaan Beris aan Jan Peter Jansen.

R-1800-14-8216-144r

Verkoop

Cornelis Adriaan Appels aan Johanna van Huijkelom weduwe van Francis Cornelis Beens.

R-1801-14-8216-169

Afstand

Jan Peter Beeris ten behoeve van de kinderen van Peter Jan Beeris en Elizabeth Schalken.

R-1801-14-8216-175v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Peter Beeris en Pitronella van der Meijs aan Martinus Jan Smulders.

R-1801-14-8216-191v

Verkoop

Willem Josephus Clijberg aan Jan Antonij Christiaan van Beurden.

R-1801-14-8216-196r

Verkoop

Adriaan Mommers aan Peter Martinus Scheijvens.

R-1801-14-8128-94r

Afdeling

Christiaan Jan de Jong met zijn kind bij Johanna Jan van Gorp.

R-1801-14-8216-207v

Verkoop

Gerarda Hensen weduwe van Ludovicus Dams aan Adriaan Hendrik van Hest en aan Jan Nicolaas de Cocq.

R-1801-14-8217-12r

Verkoop

Norbart de Canter aan Godefridus Vermeer.

R-1801-14-8217-13v

Verkoop

Cornelia Cornelis Teurlings weduwe van Adriaen Huijbert Zeegers aan Nicolaas Roelandse.

R-1801-14-8217-51v

Verkoop

Gerarda Hensen weduwe van Ludovicus Dams aan Norbart Jan Donders.

R-1801-14-8217-53r

Verkoop

Gerarda Hensen weduwe van Ludovicus Dams aan Adriaan Hendrik van Hest.

R-1802-14-8217-71v

Verkoop

Johannes van Helfsteren aan Arnoldus Cornelis Bertens.

R-1802-14-8217-96v

Verkoop

Cornelis Jan Horvoirs aan Jan Baptist Dams.

R-1802-14-8217-100r

Verkoop

Francis Adriaan Maas aan Peter Jan Horvors.

R-1802-14-8128-136v

Erfdeling

De erfgoederen van Francis Cornelis Coolen en Johanna Norbart Horvoirs.

R-1802-14-8217-123v

Verkoop

Cornelis Cornelis Schenkers aan Jan Baptist Jan Brouwers.

R-1802-14-8217-123v

Verkoop

Francis Adriaan Maas aan Jan Antonij Christiaan van Beurden.

R-1802-14-8217-135

Verkoop

Johannes Cornelis Dekkers aan Johannes Jan Coolen.

R-1802-14-8217-169v

Verkoop

Augustinus Norbart van Beurden aan Lambert Adriaan de Wijs, en aan Hendrik van Tilborg, en aan Wilhelmus Johannes de Beer, en aan Peter Jan van Huijkelom, en aan Geertruij Adriaan Bruurs weduwe Jacobus Lombaers, en aan Jan Francis Hosemans.

R-1802-14-8218-1

Verkoop

Cornelis van Pelt aan Hendrik Hoes.

R-1802-14-8218-5

Verkoop

Jan Jacobus Vromans aan Hendrik Cornelis van Pelt.

R-1802-14-8218-22

Verkoop

De Kinderen van Cornelis Willem Zegers en Allegonda Span aan Adriaan Norbart Verbunt en aan Laurens Gerard Hensen.

R-1803-14-8218-74r

Verkoop

Hendrik van der Loo aan Norbart Cornelis van Hest, en aan Norbarta de Cocq weduwe Adriaan Smulders, en aan Cornelis van Dijk.

R-1803-14-8218-112

Afstand

Cornelis Antonij van Pelt, weduwnaar van Ida Leijten t.b.v. zijn kinderen.

R-1803-14-8218-117r

Afstand

Cornelia van Onzenoort weduwe Norbart Cornelis Teurlings ten behoeve van haar kinderen.

R-1803-14-8218-119

Verkoop

Jan Baptist Teurlings aan Cornelis Teurlings en Peter Jan van Dijk gehuwd met Geertruij Teurlings.

R-1803-14-8218-120v

Verkoop

De erfgenamen van Norbart Cornelis Teurlings aan Govert de Bekker.

R-1803-14-8218-122

Verkoop

Peter Noijens aan Cornelis Laurens Jansens en Martinus Noijens aan Johannis Laurens Jansen.

R-1803-14-8218-123

Verkoop

Peter Noijens aan Martinus Noijens.

R-1803-14-8218-128r

Verkoop

Cosmus Damianus Beels aan Jan Jacobus Verhoeven.

R-1803-14-8218-129v

Verkoop

Daniel Peter Verriel aan Johannes Jan Coolen.

R-1803-14-8218-152r

Erfmangeling

Jan Jan Coolen en Govert de Bakker.

R-1803-14-8128-183v

Erfdeling

De erfgoederen van Jan Peter Beeris en Pitronella van der Meijs.

R-1803-14-8218-120v

Verkoop

De erfgenamen van Norbart Cornelis Teurlings aan Govert de Bekker.

R-1803-14-8218-141v

Verkoop

Anna Cornelis Vermeer aan Francis Cornelis Vermeer.

R-1803-14-8128-193r

Akkoord

Uitwerking erfdeling en testament Leonardus van Tulder en Cornelia Peijnenborg.

R-1803-14-8218-146v

Verkoop

Willem Jacobs aan Peter Martinus Scheijvens.

R-1803-14-8218-158

Verkoop

Antonij Cornelis van Pelt aan Francis Jacobus van Iersel.

R-1804-14-8218-164v

Verkoop

Jan Baptist Laurens Hosemans aan Norbart Laurens Brokken.

R-1804-14-8219-4v

Verkoop

Wilhelmus Josephus Clijberg aan Joseph Nouwens.

R-1804-14-8219-29

Afstand en erfmangeling

Anna de Rooij weduwe Francis Reijnen doet afstand ten behoeve van Pitronella Francis Reijnen die ruilt met Antonij Moonen.

R-1804-14-8219-46

Verkoop

Norbart Jan Pessers aan Jan Jan Coolen.

R-1804-14-8219-51r

Verkoop

Hendrik van den Bogert aan Wilhelmus van Asten.

R-1804-14-8219-52r

Verkoop

kinderen Simon Hubertus aan Jan Timmermans.

R-1804-14-8160-74v

Verkoop

Het Gasthuis in den Bosch aan Martinus Jan Smulders.

R-1805-14-8129-9r

Erfdeling

Johannes Cornelis Dekkers en Johanna Maria van Dijk.

R-1805-14-8129-24v

Erfdeling

De erfgoederen van Jacobus Huijbert van Groenendaal en Cornelia Jan Vermeer.

R-1805-14-8219-80r

Verkoop

De erfgenamen van wijlen Wouter Donders aan Cornelis Norbart van Poppel.

R-1805-14-8219-87v

Verkoop

Leonardus Dionisius van Tulder wonende te Helvoirt aan Gerard Jan van Loon.

R-1805-14-8219-89v

Erfmangeling

Jan Baptist van Beurden en Joseph Nouwens.

R-1805-14-8219-92

Vernadering

Door Roelandus van Tulder en Cornelis Johannes Pessers.

R-1805-14-8219-94

Verkoop

Adriaan van Hest aan Hendrik Peter Jansen.

R-1805-14-8219-94v

Verkoop

Johannis Johannis de Cocq aan Nicolaas Peter de Cocq en aan Martinus Jan Smulders.

R-1805-14-8219-103v

Verkoop

Leonardus van Tulder en Maria Remmers aan hun kinderen.

R-1805-14-8219-133

Verkoop

Adriaan Beris aan Cornelis Gerard Bertens en aan Cornelis Laurens Janssen.

R-1805-14-8219-142v

Verkoop

Gerard Arnoldus Witlox aan Adriaan Arnoldus Witlox.

R-1806-14-8220-7v

Verkoop

De erfgenamen van Jan Segers aan Jacobus Johannes Vromans en aan Johanna Maria van de Put weduwe van Johannes de Beer.

R-1806-14-8220-34v

Afstand en verkoop

Johannes Nicolaas van Loon doet afstand ten gunste van zoon Gerardus van Loon die vervolgens verkoopt aan Adriaan van Oudenhoven.

R-1806-14-8220-71v

Verkoop

Adriaan Hendrik van Hest aan Hendrik Hoes.

R-1807-14-8220-88v

Verkoop

Geerdina Maria Jan Clijsen aan Jan Nicolaas de Kok en aan Godefridus Theodorus Mutsaers.

R-1807-14-8220-94

Erfmangeling

Martinus Kooijen en Cornelis Cleijberg.

R-1807-14-8220-95

Verkoop

Willem Cornelis de Beer aan Norbert Jan van Beurden

R-1807-14-8220-99v

Verkoop

Adriaan Hendrik van Hest aan Martinus Jan Smulders.

R-1807-14-8220-100

Verkoop

Peter Brabers aan Adriaan Hendrik van Hest.

R-1807-14-8220-103

Vernadering

Door Adriaan Johannes de Beer.

R-1807-14-8220-107v

Afstand en Verkoop

Johanna Maria van de Put weduwe van Johannes Willem de Beer doet afstand te gunste van Wilhelmus, Adriaan, Nicolaas en Johanna Maria de Beer die vervolgens verkopen aan Adriaan Hendrik van Hest.

R-1807-14-8220-108

Erfmangeling

Wilhelmus, Adriaan, Nicolaas en Johanna Maria de Beer en Wilhelmus Willem de Beer.

R-1807-14-8221-8r

Verkoop

Jan Baptist van Riel aan Peter Martinus Scheijvens.

R-1808-14-8221-82v

Verkoop

Leonardus Wassen als man van Hendrica Dekkers aan Cornelis Hendrik Swagemakers.

R-1808-14-8221-103v

Verkoop

De erfgenamen van Johanna van Heukelom weduwe van Francis Cornelis Beens aan Adriaan den Ouden.

R-1808-14-8221-120

Verkoop

De erfgenamen van Jan Vermee aan Cornelis Jan Vermee.

R-1808-14-8222-41

Verkoop

Adriaan van Gils als man van Maria Catharina de Rooij en Jan Baptist de Rooij aan Bernardus Somers.

R-1808-14-8222-63

Verkoop

Adriaan vanden Oudenhoven aan Antonij Rottij.

R-1808-14-8222-71

Verkoop

Peter Adriaan de Kok aan Augustinus Norbart van Beurden en zijn eenig kind Pitronella van Beurden.

R-1808-14-8222-72

Verkoop

Augustinus Norbert van Beurden en zijn kind aan Lambert Adriaan de Wijs.

R-1809-14-8223-49

Verkoop

Cornelis Hendrik Swagemakers aan Jacob Mijnssen Gerritsz.

R-1809-14-8223-65

Verkoop

Adriaan den Ouden aan Lambert Timmermans.

R-1809-14-8223-67

Verkoop

Augustinus van Helvoirt aan Johanna Maria van de Put weduwe Johannes de Beer.

R-1809-14-8223-68

Verkoop

Augustinus van Helvoirt aan Godefridus Vermeer.

R-1809-14-8223-69

Verkoop

Augustinus van Helvoirt aan Peter Horvers.

R-1809-14-8223-70

Verkoop

Augustinus van Helvoirt aan Adriaan Schapendonk.

R-1809-14-8223-89

Verkoop

Adriaan Nicolaas van Schapendonk aan Arnoldus Bertens.

R-1810-14-8224-11

Verkoop

Laurens Adriaan Koolen aan Johanna Koolen weduwe van Norbart Schoffers en Catharina Rodrigo weduwe van Nicolaas Koolen.

R-1810-14-8224-37

Verkoop

Maria Thomas Verbunt aan Jan Baptist Adam van Riel en Godefridus Vermeer.

R-1810-14-8224-41

Verkoop

De erfgenamen Augustinus van Helvoirt aan Francis Peter Haans.

R-1810-14-8224-42

Verkoop

De erfgenamen Augustinus van Helvoirt aan Francis Peter Haans.

R-1810-14-8224-43

Verkoop

De erfgenamen Augustinus van Helvoirt aan Cornelis Jan van Helvoirt.

R-1810-14-8224-44

Verkoop

De erfgenamen Augustinus van Helvoirt aan Ignatius Cleijsen.

R-1810-14-8224-45

Verkoop

De erfgenamen Augustinus van Helvoirt aan Ignatius Cleijsen.

R-1810-14-8225-83

Verkoop

Erven Johanna Maria van Oers weduwe Dionisius Zwagemakers aan Christiaan Cornelis Mommers.

R-1810-14-8225-85

Verkoop

De erfgenamen van Johanna Maria van Oers weduwe van Dionisius Zwagemakers aan Anthonij Moonen.

R-1810-14-8225-99

Verkoop

Cornelis Willem van Beurden aan Francis Staps.

R-1810-14-8225-124

Verkoop

Martinus Nooijens aan Daniel Hendrik Zwagemakers.

R-1811-14-8133-13

Verkoop

Martin Hoeks aan Jean Jean Coolen.

R-1811-14-8133-36

Verkoop

De erfgenamen van Jean Baptist van Beurden aan Henri Aarts.

R-1811-14-8133-37

Verkoop

De erfgenamen van Jean Baptist van Beurden aan Guillaume, Adrien, Nicolas en Jeanne Marie de Beer.

R-1811-14-8133-64

Verkoop

Johanna Zegers weduwe van Jean Verhoeven aan Corneille van Amelsvoort.

R-1811-14-8133-69

Verkoop

Godefridus Vermeer ontvreemt scheidpaal.

M-1830-26-35

Memorie

Nicolaas de Kok.

M-1856-70-168

Memorie

Cornelia de Kok.

M-1857-71-214

Memorie

Wilhelmus de Beer.

M-1860-73-181

Memorie

Adriaan Jan de Beer.

***************************

*********

*********Zoeken in website: De Hasselt voor 1832