Menu

Documenten

Document R-1511-14-7909-14r

Wouter zoen Peter Willem Gherits heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Jannen Dircx zoen van Poppel vier Rijnsguldens van xx sruijver tstuck jaerlijcke renthe allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende erffe hier aen liggende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Zegers deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde streckende vande erffe Ghijb van Ghierl totte ghemeijnde straten toe Item noch uit ende van ii lopensaet lands vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde Sterts Hoeve tussen erffe Gherit Jan Wouters deen sijde ende tussen Haijwich Reijnkens cum alijs (met anderen) dander sijde Item noch uit ende van 1 1/2 lopensaet lands off daer omtrent begrijpende ghelegen aldaer in Sterts Hoeve tussen erffe Gherit Jan Meeus deen sijde ende tussen erffe Cornelis Henrics zoen dander sijde als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer daer op comende aff te doen datum xvi februarij scabini Beerthe ende Aelwijns.

....

Wouter voers heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Lauwreijs Jacops zoen van Poppel een mud rogge jaerlics ende erffelics pachs de maten van Poppel ende daer toe noch eenen Rijnsgulden van xx stuijvers tstuck jaerlijcke renthen allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck erffs soe lant ende weije iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Aerts van Riel deen sijde ende tussen erffe Jan Daneels zoen dander sijde hoedende met beijen eijnde aen erffe die weduwe Jan Lemmens Item noch uit ende van eenen stuck lands iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen aldaer tussen erffe die weduwe Gherit Jan Maes Gheene ende haer kijnderen deen sijde ende tusse erffe Gherit Jan Hagaerts zoen dander sijde Item noch uit ende van twe lopensaet erffs tot weijen liggende geheijten dat Bosch ghelegen aldaer tusssen erffe Lemmen Willem Lemmens zoen deen sijde ende tussen die Creijvense straet als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer aff te doen datum scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832