Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7902-39v

Claus Steven Reijnen soen halff mudde rogge jaerlics ende erffelics pachs hem toebehorende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck erffs te vergelden geheijten dat Bossch gelegen aen die Hasselt en uit een huijs hoff met eene weijen daer aen liggende Item uit alsulcken versterff te vergelden als Aerden Peter Nouwe van sijnre ... versterven mach ende welck 1/2 mudde rogge erffs voers Claus voers vercegen hadde van Aert soen wilner (wijlen) Peter Nouwe ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) supportavit (heeft overgegeven) IJken Peter Nouwen ut patet in literis (zoals blijkt uit de brieven) ende heeft geloeft commer van sijnen wege aff te doen date xv december scabini Soffaert, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832