Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-44v

Jan zoon van wijlen Meeus Peter Meeus en Peter zoon van wijlen Jan Matheeus als man en momber van Margriet dochter van wijlen Meeus Peter Meeus hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels en Peter zoon van wijlen Wouter Vermee elk zijn deel in alle havelijke en erfelijke goederen hun verstorven van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus, hun oudtante, waar ook gelegen en nog hiertoe hun deel in een half mud rogge erfpacht ut supra (zoals boven).

1533, februari 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832