Menu

Documenten

Document R-1699-14-8184-212r

Adriaentien weduwe Thomas Cornelis Voskens, cedit aen Peeter Gijsbert Cornelissen, een halff huijsken aenden suijden kant, met de beterschap van ontrent tien a twaelff roeden hoff, aenden oostecant, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Maria Peeter Gerrits, suijt de straet, west Jan Peeter Henssen, ende noort Jan van Gils, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den vierentwintichsten februwarij,

Cooppen 50 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832