Menu

Documenten

Document R-1559-14-7950-29v

Zwaenke dochter van wijlen Cornelis Wouters cum tutore (met haar voogd) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Wouters, haar broer, met afgaan en vertijen etc, het vierde deel haar toebehorende in een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en toebehoren en in de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, haar toebehorende, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren een zijde
de gemeijn straten aldaar ander zijde en ook een einde
erfenis van de Heilige Geest en de Kercke van Tilborch ander einde.
Nog in een stuk land gelegen in de parochie en ter plaatse voornoemd, aldaar tussen:
de gemeijn straten een zijden en ook aan een einde
erfenis van de Heilige Geest en de Kercke van Tilborch, voornoemd, Cornelis Cornelis en nog meer anderen ander zijde
erfenis van Jan Cornelis Wouters ander einde.
Nog in een stuk beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Dalem, het gehele stuk beemd voors groot ongeveer zes lopensaet, gelegen aldaar tussen:
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Goijaert Jan Reijnen ander zijde
erfenis van Peter Daniel Peter Hermans met nog anderen een einde
de Landscheiding van het land van Breda en Tilborch ander einde.
Nog in een stuk beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Heijninge voor Dalem, aldaar tussen:
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen voornoemd een zijde
erfenis van de kinderen van Goijaert Jan Reijnen ander zijde
die Leije aldaar een einde
erfenis van Jacoba weduwe van Jan Dionijs Meijnaerts met haar kinderen met meer anderen ander einde.
Nog in een stuk beemd gelegen onder Ghilze int Houtlaer, aldaar tussen:
erfenis van Sebastiaen Peter Crillaerts een zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Jan Maes van Alphen ander zijde
Schellekens Heijninge aldaar een einde
erfenis toebehorende aan enigen van Ghilze ander einde.
Nog in een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilborch voors aenden Ouden Dreijboom, aldaar tussen:
erfenis van Meeuske weduwe van Jan Jan Crillaerts met haar kinderen een zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Jan de Vet ander zijde
de Leije aldaar een einde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Claes Henrick Peter Aerts ander einde.
En nog hiertoe in drie lopen rogge erfpacht, die men jaarlijks heft en beurt op de goederen nagelaten door wijlen Wouter Jan Wouters gelegen aan de Hasselt volgens vermogen van de brieven die daarvan zijn, alles zoals zij zeide.
Zwaenke met haar momber als voor heeft beloofd als principaal schuldenares super se et bona sua warandiam more solito (op haar en op haar goederen te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in haar naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Cornelis koper voors daaruit moet gelden het vierde deel in de pachten en cijnsen en andere kommer en last, die daar van ouds en van rechtswege uitgaan.

Datum de ......... (niet ingevuld).

Bewerkt door: J.R.O. Trommelen

N.B. Deze acte is nooit gepasseerd.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832