Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-107

Jan Adriaen Vijgen cedit aen Peter Wijtens een huijs, schuer, en hoff daer aen groot een en een half Loopensaat ofte etc. gestaan ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaatse aan de Hasselt aldaer oost de straat, zuijd, ende noord Jan Peter Sijmons ende west Cornelis van Amelsfoirt, beladen met eenen chijns van twee stuijvers, ende vier penningen s'jaers aanden Edelen Heer alhier, voorst wegen, stegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achtienden junij seventhien hondert drie en dertig.

Coopenn: en slagen 315 gulden voldaen.

Jan Adriaen Vijgen cedunt aen Peter Wijtens een perseel ackerlant groot twee Loopensaaten ofte etc. gelegen onder Tilborgh ter plaatse aan de Hasselt aldaer oost eenen ackerwegt, zuijd, ende noord Jan Peter Sijmons ende west Jan Momboirs, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den achtienden junij seventhien hondert drie en dertig.

Coopenn: en slagen 145 gulden voldaen.

Jan Adriaen Vijgen cedit aen Peter Wijtens een perseel soo acker als weijlant groot samen twee Loopensaaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaatse aan de Hasselt aldaer oost, ende west Jan Adriaen Momboirs, zuijd de kinderen Willem Daniels, ende noord Adriaen van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, ende heeft etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achtienden junij seventhien hondert drie en dertig.

Coopenn: en slagen 140 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832