Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1543-14-7935-10v

Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts als man van Geertuda dochter van wijlen Wouter Gherits heeft verkocht aan Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits zijn zwager een stuk land groot ca 3 vierdevaetsaet en ¾ roede, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Stockhasselt in die Postelstraet tussen:
Willem voors. - een zijde
Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits - ander zijde
Peter Jan Reijnen - een einde
die Postelstraet - ander einde.

1543, mei 21

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832