Menu

Documenten

Document R-1530-14-7923-36v

Cornelis soen wijlen Gerit Herman Heijsten een stuck landts een lopensaet ende elff roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Tetenbraeck tusschen erffe Herman Gerit Hermans deen sijde ende tusschen erffe Cornelis voers dander sijde daer een voetpat tusschen gaet ende welck stuck landts voers Cornelis voers te deele ghevallen is tusschen sijn bruers ende zusters als in de scepenen brieven van Tilborch supportavit (heeft overgegeven) Herman soen wijlen Gerit Hermans et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende allen commer ende calangien etc datum et scabini ut supra (den lesten januarij scabini Joest ende Zwijsen).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832