Menu

Documenten

Document R-1528-14-7921-4r

Cornelis soen wilner (wijlen) Melis Mertens ende met hem Antonis sue uxoris (zijn vrouw) dochter wilner (wijlen) Jans vande Kerckhoff iii loepensaet landts min een vierdevaet saets vel circiter (of daar omtrent) begrijpende hem toebehorende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hoeven inde Bockhamer tussen erffe Jan Eelkens deen sij ende tussen erffgenamen Henrick Jans Vermee dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Cornelis Melis voers ende metten anderen eijnde aen die ghemeijnen straet geheijten die Langstraet als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Steven Claes Steven Reijnen soen et promisit warandiam more solito dempto (heeft hij beloofd te waren behalve) twe lopen rogge erffpachs aenden Heijlige Gheest vanden Bosch ende tot Tilborch te leveren op Sinte Andrijes dach ende voerts allen den commer ende calangie daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xv januarij scabini Zwijsen ende Leemans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832