Menu

Documenten

Document R-1735-14-8191-203v

Cornelis Jan de Cocq cedit aen Jan de Cocq een perseel acker en weijlandt groot vier loopensaaten offte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aande Hasselt aldaer oost Huijbert van Groenendael, zuijd Peter Mutsaers, west Corstiaen Verbunt, ende noord Cornelis Beris, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den acht en twintigsten februarij seventien hondert vijff en dertigh,

Cooppenn: 80 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832