Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8188-181r

Arnoldus vanden Heuvel meerderjarig jongman cedit aende wedue Hendrick vander Burgt de helft in een parceeltje ackerlant groot int geheel een en een quart loopensaet offte etc., gelegen aende Hasselt alhier onder dese heerlicheijt Tilborgh, oost Cornelis Beris, zuijd de straet, west Adriaen van Hest, ende noord Peter Daams, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sesden december seventhien hondert achtien,

Cooppenn: 14 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832