Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-295v

Gijsbert Joost de Beer cedit aan Geraert Joost de Beer sijnen broeder de helft in een huijs aan de noorden kant bestaande in keuken en stal met een halff L erve daar aan gestaan ende gelegen onder Tilborg, ter plaetse aande Hasselt aldaar oost de straat, suijt Jenneke Cornelis de Beer, west den cooper, en noort Maria Joost de Beer, Item eenen heijbodem groot twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse genaemt de Vosbergen, oost ..., suijt de cooper, west de Baan en noort Adriaan de Rooij, beijde los ende vrij uijtgenoome wegen stegen schouwen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den twee en twintigsten februarij seventien hondert twee en veertigh.

Cooppenn: 96 gulden.

In de marge: De ondergetekende als erfgenamen van transporteur bekennen dat nevenstaande cooppenn: sijn voldaan, actum den 3e februarij 1748.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832