Menu

Documenten

Document R-1747-14-8194-59r

Geertruijd Jacobus van Helvoort, meerderjarige jonge dogter cum tutore, cedit aan Hendrik Adriaan van Hest een derde part in 't midden van een leemen huijsje bestaande in een keuken, met ontrent twee en twintig roeden hof, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aan't Craijven, oost de straat, zuijt de weduwe Adriaan Hendrik van Heijst, west en noort Adriaan Bergmans, belast met vijff duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twintigsten junij seventien hondert seven en veertigh.

Cooppenn: 46 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832