Menu

Documenten

Document R-1691-14-8027-128v

Peter Peters van Woensel cedit aen Jan Janssen van der Wegen, een parceeltje lant, groot ontrent vijffen veertigh roeden, gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer oost Gerit Jan Adriaens van Beurden, suijt den vercooper, west Peter Jan Sijmons, ende noort de weduwe Gerit Willems Veramelvoort, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tienden december sestien hondert een en negentigh.

Coop: 100 gulden voldaen bij de vest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832