Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1559-14-7949-66v

Jan zoon van wijlen Cornelis Wouters als man en momber van Henricka suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Adriaen Michiel Roelofs heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Peter zoon van wijlen Gherit Gherit Reijnen een jaarlijkse en erfelijke cijns van negen en zestig stuivers, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer acht lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Daniel Gherit Hermans met haar kinderen een zijde
erfenis van Herman Jan Gherit Hermans ander zijde
de gemeijn straten aldaar beide einden.
Nog uit en van een stuk land gelegen in de parochie en ter plaatse voornoemd in die Tetenbraeck, groot ongeveer zeven lopensaet, gelegen aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn de weduwe van Daniel voornoemd met haar kinderen een zijde
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren ander zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Peter Jan Ariaen Smolders een einde
erfenis van Kathelijn voors met haar kinderen ander einde.
Nog uit en van een stuk erf in land, weide en heide liggende, groot ongeveer dertien lopensaet, gelegen in de parochie en aan die Hasselt voors, aldaar tussen:
erfenis van de Heer van Tilborch een zijde
erfenis van Aerdt Jan Ghenen met zijn kinderen ander zijde
de gemeijn straat een einde
de gemeijnt van Tilborch genaamd Goerken ander einde.
Nog uit en van een stuk land genaamd de Willigh Acker, groot omtrent vier lopensaet, gelegen in de parochie voors in die Hasseltsche Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters een zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen en nog meer anderen ander zijde
een gemeijne gebuur akkerweg genaamd de Gruenewech een einde
erfenis van Jan Gherit Hermans voornoemd met zijn kinderen ander einde.
Nog uit en van een stuk beemd genaamd 't Horninckske, groot ongeveer een half bunder, gelegen in de parochie voors ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Horninckskens bij Dalem, aldaar tussen:
erfenis van Jan Ghijsbrechtsz van Ghierl cum pueris (met zijn kinderen) een zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Laureijs Zwijsen ander zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe, genaamd die Elff Buenderen een einde
erfenis van de kinderen van Korstiaen Stelaerts ander einde
ut dicebat et promisit desuper warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft bovendien beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk) en de vs onderpanden altijd goed, zeker genoeg en waardevast etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 20e maart, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

1559, maart 20

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832