Menu

Documenten

Document R-1694-14-8183-164v

Jan Cornelissen van Gorep, cedit, aen Jan Janssen van Gorep, sijnen soon, een parceel saeijlants, groot een loopensaet ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Antonij Gerrits, suijt ende west den vercooper, ende noort de erffgenaemen Jan Bartholomeus, los ende vrij, ende is expresselijck geconditioneert, dat dit parceel sal hebben sijnen weg noortwaerts door de weijde van den vercooper in desen, ende voorts wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den vierden december, sestien hondert ende vierentnegentich,

Cooppen 100 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832