Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-51v

Cont sij een ijegelijcken want Hanrick Cornelis Appels soen geloeft had als een principael sculder op hem ende op allen sijn goeden habita et habenda (hebbende en nog verkrijgende) hem te geven te gelden ende te betalen Amelis soen Willem Goessens op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse den ierste Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse nae doot Jacop die weduwe Willem sBeren twentich Rijnsguldens van twintich stuijver het stuck te betalen alsdan met een halve mud rogge pacht ende alsulcke gelt ... alsdan erffgelt mede betalen sal daer om is voor ons scepenen ondergescreven gecomen ende gecompareert Cornelis soen wilner (wijlen) Peter sBeren ende heeft gheloeft als een principael sculder daer op hem ende op alle sijn goeden habita et habenda (hebbende en nog verkrijgende) die voirs twintich Rijnsguldens ende half mud rogge pachts alsoe als voirs is te gelden ende te betalen datter Hanrick voirs ende alle sijn goeden aff ongehaude ende ontlast sullen sijn ... dach datum et scabini ut supra (vi januarij Vet ende Meijnarts).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832