Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1549-14-7940-11v

Cornelis zoon van wijlen Lambrecht Willem Roelofs heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven met afgaan en vertijen aan Vranck zoon van wijlen Lambrecht Willem Roelofs zijn broer zijn recht en deel, te weten ¼ deel hem toebehorende in alle erfelijke goederen, die hem verstorven zijn van wijlen Lambrecht Willem Roelofs zijn vader, te weten in een huis, hof, akkerland, weide en heidvelden, waar en tussen wie die gelegen zijn binnen de parochie en heerlijkheid van Tilburg, alleen uitgezonderd de beemden, waarin Cornelis zijn recht en deel wil behouden.
Cornelis verkoper heeft geloofd super se et bona sua etc. zijn recht en deel te weten ¼ deel in de voors. goederen te waren, behalve dat Vranck, koper voors., daaruit moet betalen het deel van Cornelis voors. in 2 mud rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg en in ca 1 braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg op Sint Stevensdag te betalen en ook in 21 stuivers erfcijns aan Kathelijn weduwe van Gherit Hagaerts en haar kinderen, die te los staat met 19 karolus gulden volgens inhoud van de brieven, die naar zeggen van Cornelis daarvan zijn en daartoe te laten wegen, die men van rechtswege moet laten wegen, en sHeren schouwen te onderhouden volgens oude gewoonte.
Gelovende verder Cornelis verkoper voors. sub obligatione ut prius (op verplichting als voor) dit verkopen, overgeven etc. altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangies af etc.

1549, september 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832