Menu

Documenten

Document R-1506-14-7903-27r

Die kijnderen Amelis Sterts een halff mudde rogge jaerlics ende erfflics pacht hen toebehoerende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck lands vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse geheijten Hasselt in Sterts Hoeve tussen erffe Daniels ende Jans kijnderen wilner (wijlen) Steven Reijnen deen sijde ende tussen de erffe Jans vande Pennickbeeck? dander sijde Item uit ende van twee heijvelden gelegen in den Ouden Dreijboom Item uit ende van een stuck erffs tot heije liggende Item noch uit ende van ... pacht op welck halff mudde erfpachs voers Herman soen wilner (wijlen) Jan Hille vercregen hadde van Amelis Sterts ende die voers Amelis Sterts vercregen hadde van Jan soen wilner (wijlen) Reijners van Broechoven ende die voers Jan van Broechoeven gecocht ende vercregen hadde van Peter Jan Meeus ut patet in omnibus literis supportavit (zoals blijkt uit alle brieven heeft overgegeven) Gheriden soen wilner (wijlen) Jan Reijners van Broechoven simul cum literis (samen met de brieven)Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832