Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-189r

Cornelis Jan Momboirs als in huwelijck hebbende Judit Cornelis van Amelsvoort cedit aan Hendrick Jan van Gorp een parceel lant groot drie lopensaat offte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar oost Laurens Hosemans, zuijt Maria Jan Momboirs, west Norbart Cornelis van Amelsvoort, en noort de straat,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaat offte etc. gelegen als voor aldaar oost Gerart Verbunt, zuijt Francis Brocken, west Jan Coijen, en noort Maria Jan Momboirs, beijde los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenden augustij seventien hondert vijff en veertig.

Cooppenn: 278 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832