Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7924-35v

Arijaen zoon van wijlen Jan van Gestel heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Jan van Gestel een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Aen die Steenen Camer, aldaar tussen:
erfenis van Steven Willem Stevens een zijde
erfenis van Willem Willem Mutsaerts ander zijde
erfenis van Gerit Jan sBonten een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los in twee termijnen, elke termijn met 14½ karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

1556, april 28

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832