Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1498-14-7897-3r

Gherit soen wilner (wijlen) Maes Ghenen een stuck erffs so weijen ende tot heijen liggende xi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in Tilborch in een stede gheheijten die Hasselt tussen erffs Jan Daniels soen metten eenen sijde ende aen die ghemeijnt metten anderen sijde, ende welck stuck erffs voers Gherit voers vercregen heeft van Willem soen wilner (wijlen) Lambrecht Roeloffs ut patet in literis (zoals blijkt uit brieven) supportavit (heeft overgegeven) Jan Daniels soen van Boerden hij heeft gheloeft commer van sijnen wege aff te doen date ... scabini Peter ..., Thijs Beerthen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832