Menu

Documenten

Document R-1705-14-8186-14r

Cornelis Niclaes van Dooremael, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterckmakende voor Maria sijne absente suster, cedit aen Peeter Hosemans, een parceel ackerlants, groot een ende drie quart loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Aled van Beurden, suijt den kooper in desen, west de kinderen Hendrick Peeters vande Loo, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc. allen kommer etc. actum den sevenentwintchsten maert,

Cooppen 150 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832