Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-163v

Jan zone wijlen Jan Willem Smolders het sesdendeel onbedeijlt in een stuck saijlants, sesdalff lopensaet of daer omtrent int geheel begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Engelken dochtere Pauwels Jan Matheeuss deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beer dander zijde streckende vande erffenisse Adriaen Cornelisse de Beir totter gemeijne strate ut dicebat legittime etc. Peeter sone wijlen Cornelis Jan Meeussen met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (iiii december 1626, scabini Baerdwijck et Brock).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832