Menu

Documenten

Document R-1558-14-7949-3r

Jan Claes Henrick Verhoeven als man en momber van Hadewich suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Gherit Hagaerts, heeft beloofd als principeel schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Gherit zoon van wijlen Embrecht de Canter en aan Aerdt zoon van wijlen Wouter Thonis als momber en toeziener van Anthonis, Jan en Peter, gebroeders, Baetke, Ghijsbertke en Jenneke, gezusters, allen onmondige kinderen van wijlen Embrecht zoon van wijlen Embrecht de Canter voornoemd ten behoeve van de voornoemde onmondige kinderen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van zes karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gangbaar geld te rekenen voor elke karolus gulden voors, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. en dat van en uit een stuk land aan Jan voors toebehorende, groot ca. vier en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Langhstraet, aldaar tussen:
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Ghierl met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan Jan Vets ander zijde
de voors Langhstraet een einde
erfenis van de kinderen van Wouter Peter Zegers met nog meer anderen ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en het voors stuk land altijs goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 9e mei, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Te mogen lossen ten schoonste altijd op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis met honderd karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis (samen met de jaarcijns en achterstand) behalve dat Jan, schuldenaar voors, en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen als ze met Lichtmis daarna de voors los zullen willen doen. In deze wordt verder als voorwaarde gesteld en afgesproken, dat als het voor de voors onmondige kinderen van wijlen Embrecht Embrecht Canters voornoemd nodig zal zijn en als ze zullen behoeven de vs hoofdpenningen te hebben en als dat bijtijds met sint Jansmis tevoren aan de voors Jan of zijn nakomelingen opgezegd en wettelijk verkondigd zal worden, zo heeft Jan voors beloofd en hij belooft bij deze de voors hoofdpenningen samen met alle onbetaalde achterstand met Lichtmis daarna op te brengen en te betalen daarvoor zijn persoon en al zijn goederen verbindende, hebbende en verkrijgende, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
Toegevoegd: Item Jan belover van de rente voors heeft geen losbrief begeerd maar hij heeft die rente erfelijk beloofd, maar de mombers van de kinderen voors hebben hun los en opzeggen behouden pro ut supra (zoals boven); fiant ergo littere pro impuberibus et una pro Joanni in forma convenenti (er moeten dus brieven gemaakt worden voor de onmondigen een een voor Jan op de gebruikelijke manier).


1558, mei 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832