Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-51r

Verschenen zijn voor schepenen Peter zoon van wijlen Wouter Vermee, Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels en Peter Jan Meeus en ze hebben openbaar bekend gemaakt, dat ze erfgenamen waren van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus en dat ze afgekocht hadden de andere erfgenamen van Kathelijn voors elk hun recht en deel daarin in de havelijke en erfelijke goederen van wijlen Kathelijn voors, waar ook gelegen, zo zijn gestaan voor schepenen de voors Peter, Hanrick en Peter en ze hebben elk hun deel in de goederen aan de erfgenamen van Kathelijn voors overgegeven, te weten, dat die goederen in drieën gedeeld zullen worden en alle kosten en kommer van deze goederen, betaald of onbetaald zijnde, moeten gelijkelijk onder hun drieën gedeeld worden.

1533, februari 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832