Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1721-14-8189-54r

Goijaert Joost Heerden cedit aen Norbertus Laureijs Swagemakers een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer oost Gijsbert Coolen, zuijd Adriaen Momboirs, west de gemeente, ende noord Gijsbert van Gorp, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den achsten december seventhien hondert een en twintigh.

Cooppenn: 30 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832