Menu

Documenten

Document R-1506-14-7903-33v

Adriaen Lenaerts een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten gelegen in die parochie van Tilborch aen die Cleijn Hasselt tussen erffe Jan Gherits deen sijde ende tussen erffe Adriaen die Bont ende kijnderen dander sijde streckende vande den Ghoerken totte gemeijnen strate toe ende welck huijs hoff ende erffe voers Adriaen voers vercregen hadde van Jan Jacobs soen van Son ende die voers Jan toecomende is bij ... cope van recht uit gebrek van betalen van xiii lopen rogge erffpachs den Goets huijse van Tongerloe toebehorende ut patet in literis (zoals blijkt uit brieven) supportavit (heeft overgegeven) Wouter Anthonis Frans ut patet in literis (zoals blijkt uit brieven) ende heeft gheloeft commer van sijne wege aff te doen datum xxvii aprilis scabini Elen, Stevens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832