Menu

Documenten

Document R-1551-14-7941-51r

Ariaen zoon van Jan Claeus Stevens heeft overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Aerdt Lensen een derde deel hem toebehorende in een huis, hof met de grond met toebehoren en de erfenis daar aan liggende en daartoe behorende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt, het gehele huis etc. tussen:
erfenis van jonker Adriaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle een zijde
erfenis van Marie weduwe van Joest Gherit van Ethen met haar kinderen ander zijde
erfenis van Aerdt Wouter Thonis en Heijliger Jan Crillaerts een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welk derde deel van het huis, hof etc. Ariaen voors. gekocht had van Cornelia dochter van wijlen Hen rick Vermee en wat de voors. Cornelia gekocht had van Peter zoon van wijlen Jan Peter Schoemakers en Jan Aerdt zoon van wijlen Aerdt Vos als man van Willemke dochter van wijlen Jan Peter Schoemakers, in de naam van henzelf en mede door kracht van procuratie, die ze hadden van de andere kinderen van wijlen Jan Peter Schoemakers voors., zoals in verscheidene brieven van Tilburg.
Hij heeft dit overgegeven samen met de genoemde en alle andere brieven in zoverre die dit aangaan, met al het recht, met afgaan en vertijen, gelovende als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Laureijs voors. daaruit moet betalen de oude kommer aan Cornelia voors. destijds daarop begroot en benoemd.
Toegevoegd: Tradatur Paulo Laurentii Aerts ex supplicatione com aliis prescriptis literis.
(Over te geven (deze brief) aan Paulus Laureijs Aerts (Lensen) op diens verzoek samen met de andere voorschreven brieven.)

1551, januari 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832