Menu

Documenten

Document R-1699-14-8184-272v

Huijbereght ende Maria Hendrick Huijbers cedunt aen Guilliam Bogaers eene halve huijsinge bestaende in een keucken, ende achterhuijs, met de gronde ende erffenisse van dien daer aen liggende ende toebehoorende groot drie ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent onbegrepen der maeten, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter Hosemans, suijt ende noort Peeter Adriaen Nesten, west de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den negenden december 1699.

Cooppen et slagen 32 gl.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832