Menu

Documenten

Document R-1521-14-7917-78v

Gherit soen wilner (wijlen) Gherit Jan Reijnen heeft gheloeft als een principael schulder hem te geven te glden ende te betalen Joesten soen Beris Eelkens twelff lopen rogge jaerlix ende erffelix pachts erffelijck ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende gheheijten het hof van Postel xxxii lopensaet off daer omtrent begripende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten Creijenven tussen erffe Jan Jan Mutsaerts soen deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde ende deen eijnde ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende die onderpanden goet te maken ende alle commer ende calangie aff te doen datum x februarij anno xxi scabini Beris Meijnarts.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832