Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-42r

Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens als momber en Joest zoon van wijlen Jan Meeus als toeziener van de onmondige kinderen van Gerit Vranck Lemmens, die Gerit verkregen had bij wijlen zijn vrouw Anna dochter van wijlen Jan Meeus, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels alle versterf en recht van versterven, dat aan de kinderen voors vertorven was van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus hun oudtante, in alle erfelijke goederen, waar ook gelegen.

Hanrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Vranck Gerit Lemmens en Joest Jan Meeus ten behoeve van de onmondige kinderen van Gerit Vranck Lemmens veertig karolus gulden, te betalen met Lichtmis a.s. en tot financie 40 halve vuurijzers.

1533, februari 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832