Menu

Documenten

Document R-1748-14-8194-97v

Sijmon Adriaan van Dijck soo voor sig selven, en in qualiteijt als momboir, en Laureijs de Jong als toesiender over de vier onmondige kinderen wijlen Goijaart Wijtmans, daar moeder van is Catharina Mattheus Baasten, de momboirs met consent en authorisaatie van heeren wethouderen alhier inne dato 28e october 1747, op heden vertoont, cedunt aan Cornelis Adriaan Mutsaers, een huijs hof en aangelag groot twee L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, aan de Stokhasselt, aldaar aan de Postelstraat oost de kinderen Laurens Hensen, suijt juffr. Cornelia Soffarts, west Cornelis Vermeer, en noort de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Actum den dartigsten januarij sevventien hondert agt en veertig,

Cooppenn: en slagen 125 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Mattijs Aart Reijnen een parceel lant en weijde groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Stokhasselt, aldaar aan de Postelstraat, oost Mattheus Reijnen, suijt de straat, west Jan Maas, en noort de straat, belast met drie duijten chijns s'jaars aan de geswoorens alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Actum den dartigsten januarij seventien hondert agt en veertig,

Cooppenn: en slagen 116 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Willem Jan de Cort een parceel ackerlant groot een en een quartier loopensaat ofte etc. gelegen onder Tilborg, ter plaatse aan de Stokhasselt, aldaar aan de Postelstraat, oost Peter Michiel van Amelsvoort, suijt de kinderen Soetje van Gils, west juffr. Cornelia Soffaers, en noort de verkoopers, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den dartigsten januarij seventien hondert agt en veertig,

Cooppenn: en slagen 45 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Willem Jan de Cort een parceel ackerlant groot een en drie quartier L ofte etc. gelegen onder Tilborg, ter plaatse aan de Stokhasselt, aldaar aan de Postelstraat, oost Peter Michiel van Amelsvoort, suijt de verkoopers, west deselve, en noort Peter Michiel van Amelsvoort, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den dartigsten januarij seventien hondert agt en veertig,

Cooppenn: en slagen 75 gulden voldaan.


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832