Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1540-14-7931-53v

Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans bekent schuldig te zijn aan Claeus zoon van wijlen Henrick van Ghierl tot behoef van Joest zoon van wijlen Gherit Zuermonts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit:
1) huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, groot 9½ lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasselt tussen:
Daniel voors. een zijde
Jan en Cornelis, zonen van Gherit Hermans ander zijde
Arijaen Michiel Roelofs een einde
gemeijn straet ander einde
2) een stuk land, groot 9 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Stockhasseltschestraet, tussen:
Stockhasseltsche straet een zijde
Wouter, Jan en Cornelis Hermans ander zijde
Stockhasseltsche straet een einde
Goeijaert Aerts ander einde

Staat te los met 100 karolus gulden van 20 stuiver.

1540, februari 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832