Menu

Documenten

Document R-1546-14-7938-19v

Marten zoon van wijlen Anthonis Willem Zegers als man van Maria dochter van wijlen Goijaert vanden Gheijn, die Goijaert verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, verkoopt aan Jan zoon van wijlen Jan Sijmons een stuk land gelegen te Tilburg aan die Hasselt in die Creijenvenschestraet tussen erfenis van:
de erfgenamen van wijlen Goijaert Cornelis Goijaerts een zijde
Jan Jan van Ghierl en Ariaen Peter Zegers ander zijde
Jan Gherit Hermans een einde
die Creijenvenschestraet voors. ander einde.
Hiertoe nog een stukje land gelegen in de Hasselt in die Hasselt ackeren tussen erfenis van:
Michiel Gherit Jan Wouters en kinderen een zijde
Jan Jan Vet en Peter Jan Meeus ander zijde
Wouter Jan Wouters een einde
Cornelis Jan Reijnen ander einde
Daaruit zal Jan koper betalen het vierde deel in ca 1/2 blanck cijns aan de Heer van Tilburg.
In margine:
Item Jan Jan van Ghierl heeft deze twee stukken land, in dit contract begrepen, ontnaarderd prebans suos patentes denarios qui moris est, fiant ergo littere approprivationis in forma debita et consueta. Actum istud ultima februarii a' XLVI. (tonende zijn eigen penningen zoals gewoonte is; er moeten dus brieven van ontnaarding gemaakt worden in de vereiste en gewoonlijke vorm. Dit is gedaan de laatste van februari in het jaar 1546 o.st.)

1546, augustus 16

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832